کف قیمت بیت کوین اعلام شد


صرافی نوبیتکس

حمایت مهمی داره بیت کوین رو 23250 که کف یه کانال محسوب میشه بشکنه میریم پای

اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)•• تاریخ بروزرسانی : 1401 05 27•• زمان بروزر

پنجشنبه بیست و هفت مرداد ، آموزش، تکنیکال، سرمایه گذاری، کریپتو

📈 اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)
•• تاریخ بروزرسانی : 1401/05/27
•• زمان بروزرسانی : 00:10:03

◂◂◂ ارز BTC
🔴 قیمت : $23297.44
📉 تغییرات : $615.58
📊 درصد تغییر : %2.574
👈🏻 قیمت (تومان) : 705,306,698

◂◂◂ ارز ETH
🔴 قیمت : $1842.71
📉 تغییرات : $32.17
📊 درصد تغییر : %1.716
👈🏻 قیمت (تومان) : 55,786,202

◂◂◂ ارز BNB
🔴 قیمت : $308
📉 تغییرات : $6.9
📊 درصد تغییر : %2.191
👈🏻 قیمت (تومان) : 9,324,392

◂◂◂ ارز LTC
🔴 قیمت : $60.48
📉 تغییرات : $0.55
📊 درصد تغییر : %0.901
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,830,971

◂◂◂ ارز ADA
🔴 قیمت : $0.5376
📉 تغییرات : $0.0228
📊 درصد تغییر : %4.069
👈🏻 قیمت (تومان) : 16,275

◂◂◂ ارز XRP
🟢 قیمت : $0.3764
📉 تغییرات : $0.0024
📊 درصد تغییر : %0.642
👈🏻 قیمت (تومان) : 11,395

◂◂◂ ارز EOS
🟢 قیمت : $1.523
📉 تغییرات : $0.171
📊 درصد تغییر : %12.648
👈🏻 قیمت (تومان) : 46,107

◂◂◂ ارز XLM
🔴 قیمت : $0.1213
📉 تغییرات : $0.0006
📊 درصد تغییر : %0.492
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,672

◂◂◂ ارز TRX
🔴 قیمت : $0.06849
📉 تغییرات : $0.00095
📊 درصد تغییر : %1.368
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,073

◂◂◂ ارز ETC
🔴 قیمت : $39.79
📉 تغییرات : $0.14
📊 درصد تغییر : %0.351
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,204,602

◂◂◂ ارز LINK
🔴 قیمت : $8.128
📉 تغییرات : $0.353
📊 درصد تغییر : %4.162
👈🏻 قیمت (تومان) : 246,067

◂◂◂ ارز DOGE
🔴 قیمت : $0.08217
📉 تغییرات : $0.00279
📊 درصد تغییر : %3.284
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,487

◂◂◂ ارز BCH
🔴 قیمت : $134.5
📉 تغییرات : $2.2
📊 درصد تغییر : %1.609
👈🏻 قیمت (تومان) : 4,071,853

◂◂◂ ارز DOT
🔴 قیمت : $8.4
📉 تغییرات : $0.44
📊 درصد تغییر : %4.977
👈🏻 قیمت (تومان) : 254,301

◂◂◂ ارز UNI
🔴 قیمت : $8.06
📉 تغییرات : $0.24
📊 درصد تغییر : %2.892
👈🏻 قیمت (تومان) : 244,008

◂◂◂ ارز AAVE
🔴 قیمت : $104.5
📉 تغییرات : $2.8
📊 درصد تغییر : %2.61
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,163,633

کانال : تحلیل تکنیکال وسیگنال روزانه ارزهای دیجیتال

کانال : ارائه روزانه اخبار فاند کریپتو کارنسی

اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)•• تاریخ بروزرسانی : 1401 05 27•• زمان بروزر

پنجشنبه بیست و هفت مرداد ، آموزش، تکنیکال، تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری، سرمایه، کریپتو

📈 اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)
•• تاریخ بروزرسانی : 1401/05/27
•• زمان بروزرسانی : 06:10:04

◂◂◂ ارز BTC
🔴 قیمت : $23455.53
📉 تغییرات : $515.01
📊 درصد تغییر : %2.149
👈🏻 قیمت (تومان) : 712,320,990

◂◂◂ ارز ETH
🔴 قیمت : $1850.75
📉 تغییرات : $36.67
📊 درصد تغییر : %1.943
👈🏻 قیمت (تومان) : 56,205,426

◂◂◂ ارز BNB
🔴 قیمت : $305.4
📉 تغییرات : $11.7
📊 درصد تغییر : %3.69
👈🏻 قیمت (تومان) : 9,274,692

◂◂◂ ارز LTC
🔴 قیمت : $60.92
📉 تغییرات : $1.44
📊 درصد تغییر : %2.309
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,850,079

◂◂◂ ارز ADA
🔴 قیمت : $0.5396
📉 تغییرات : $0.019
📊 درصد تغییر : %3.401
👈🏻 قیمت (تومان) : 16,387

◂◂◂ ارز XRP
🔴 قیمت : $0.3788
📉 تغییرات : $0.0092
📊 درصد تغییر : %2.371
👈🏻 قیمت (تومان) : 11,503

◂◂◂ ارز EOS
🔴 قیمت : $1.449
📉 تغییرات : $0.011
📊 درصد تغییر : %0.753
👈🏻 قیمت (تومان) : 44,004

◂◂◂ ارز XLM
🔴 قیمت : $0.121
📉 تغییرات : $0.0034
📊 درصد تغییر : %2.733
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,674

◂◂◂ ارز TRX
🔴 قیمت : $0.06838
📉 تغییرات : $0.00143
📊 درصد تغییر : %2.048
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,076

◂◂◂ ارز ETC
🟢 قیمت : $40.57
📉 تغییرات : $0.36
📊 درصد تغییر : %0.895
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,232,070

◂◂◂ ارز LINK
🔴 قیمت : $8.112
📉 تغییرات : $0.409
📊 درصد تغییر : %4.8
👈🏻 قیمت (تومان) : 246,353

◂◂◂ ارز DOGE
🔴 قیمت : $0.08121
📉 تغییرات : $0.00361
📊 درصد تغییر : %4.256
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,466

◂◂◂ ارز BCH
🔴 قیمت : $134
📉 تغییرات : $4.7
📊 درصد تغییر : %3.389
👈🏻 قیمت (تومان) : 4,069,446

◂◂◂ ارز DOT
🔴 قیمت : $8.44
📉 تغییرات : $0.46
📊 درصد تغییر : %5.169
👈🏻 قیمت (تومان) : 256,314

◂◂◂ ارز UNI
🔴 قیمت : $8.03
📉 تغییرات : $0.36
📊 درصد تغییر : %4.291
👈🏻 قیمت (تومان) : 243,863

◂◂◂ ارز AAVE
🔴 قیمت : $100.9
📉 تغییرات : $8.5
📊 درصد تغییر : %7.77
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,064,232

کانال : تحلیل تکنیکال وسیگنال روزانه ارزهای دیجیتال

کانال : ارائه روزانه اخبار فاند کریپتو کارنسی

ارتباط با ما:
پشتیبانی VIP آموزش سرمایه گذاری :

اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)•• تاریخ بروزرسانی : 1401 05 26•• زمان بروزر

چهارشنبه بیست و شش مرداد ، آموزش، تکنیکال، سرمایه گذاری، کریپتو

📈 اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)
•• تاریخ بروزرسانی : 1401/05/26
•• زمان بروزرسانی : 12:10:04

◂◂◂ ارز BTC
🔴 قیمت : $23891.61
📉 تغییرات : $146.15
📊 درصد تغییر : %0.608
👈🏻 قیمت (تومان) : 717,488,939

◂◂◂ ارز ETH
🟢 قیمت : $1893.51
📉 تغییرات : $9.11
📊 درصد تغییر : %0.483
👈🏻 قیمت (تومان) : 56,863,998

◂◂◂ ارز BNB
🔴 قیمت : $316
📉 تغییرات : $1.5
📊 درصد تغییر : %0.472
👈🏻 قیمت (تومان) : 9,489,796

◂◂◂ ارز LTC
🟢 قیمت : $62.35
📉 تغییرات : $1.64
📊 درصد تغییر : %2.701
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,872,432

◂◂◂ ارز ADA
🟢 قیمت : $0.5586
📉 تغییرات : $0.0033
📊 درصد تغییر : %0.594
👈🏻 قیمت (تومان) : 16,775

◂◂◂ ارز XRP
🟢 قیمت : $0.3782
📉 تغییرات : $0.0053
📊 درصد تغییر : %1.421
👈🏻 قیمت (تومان) : 11,357

◂◂◂ ارز EOS
🟢 قیمت : $1.591
📉 تغییرات : $0.323
📊 درصد تغییر : %25.473
👈🏻 قیمت (تومان) : 47,779

◂◂◂ ارز XLM
🟢 قیمت : $0.1246
📉 تغییرات : $0.0022
📊 درصد تغییر : %1.797
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,741

◂◂◂ ارز TRX
🟢 قیمت : $0.07006
📉 تغییرات : $0.00109
📊 درصد تغییر : %1.58
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,103

◂◂◂ ارز ETC
🔴 قیمت : $40.77
📉 تغییرات : $0.37
📊 درصد تغییر : %0.899
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,224,363

◂◂◂ ارز LINK
🔴 قیمت : $8.465
📉 تغییرات : $0.165
📊 درصد تغییر : %1.912
👈🏻 قیمت (تومان) : 254,212

◂◂◂ ارز DOGE
🟢 قیمت : $0.08479
📉 تغییرات : $0.0033
📊 درصد تغییر : %4.05
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,546

◂◂◂ ارز BCH
🟢 قیمت : $139.9
📉 تغییرات : $3.3
📊 درصد تغییر : %2.416
👈🏻 قیمت (تومان) : 4,201,336

◂◂◂ ارز DOT
🟢 قیمت : $8.88
📉 تغییرات : $0.12
📊 درصد تغییر : %1.37
👈🏻 قیمت (تومان) : 266,675

◂◂◂ ارز UNI
🟢 قیمت : $8.34
📉 تغییرات : $0.01
📊 درصد تغییر : %0.12
👈🏻 قیمت (تومان) : 250,458

◂◂◂ ارز AAVE
🔴 قیمت : $108.1
📉 تغییرات : $0.2
📊 درصد تغییر : %0.185
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,246,351

کانال : تحلیل تکنیکال وسیگنال روزانه ارزهای دیجیتال

کانال : ارائه روزانه اخبار فاند کریپتو کارنسی

اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)•• تاریخ بروزرسانی : 1401 05 26•• زمان بروزر

چهارشنبه بیست و شش مرداد ، آموزش، تکنیکال، تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری، سرمایه، کریپتو

📈 اعلام نرخ ارز های دیجیتال (24h)
•• تاریخ بروزرسانی : 1401/05/26
•• زمان بروزرسانی : 18:10:05

◂◂◂ ارز BTC
🔴 قیمت : $23578.65
📉 تغییرات : $355.06
📊 درصد تغییر : %1.484
👈🏻 قیمت (تومان) : 710,801,982

◂◂◂ ارز ETH
🔴 قیمت : $1843.29
📉 تغییرات : $46.93
📊 درصد تغییر : %2.483
👈🏻 قیمت (تومان) : 55,567,820

◂◂◂ ارز BNB
🔴 قیمت : $309.1
📉 تغییرات : $6.4
📊 درصد تغییر : %2.029
👈🏻 قیمت (تومان) : 9,318,128

◂◂◂ ارز LTC
🟢 قیمت : $60.91
📉 تغییرات : $0.1
📊 درصد تغییر : %0.164
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,836,192

◂◂◂ ارز ADA
🔴 قیمت : $0.5374
📉 تغییرات : $0.0181
📊 درصد تغییر : %3.258
👈🏻 قیمت (تومان) : 16,200

◂◂◂ ارز XRP
🔴 قیمت : $0.3724
📉 تغییرات : $0.002
📊 درصد تغییر : %0.534
👈🏻 قیمت (تومان) : 11,226

◂◂◂ ارز EOS
🟢 قیمت : $1.531
📉 تغییرات : $0.249
📊 درصد تغییر : %19.423
👈🏻 قیمت (تومان) : 46,153

◂◂◂ ارز XLM
🔴 قیمت : $0.121
📉 تغییرات : $0.0012
📊 درصد تغییر : %0.982
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,647

◂◂◂ ارز TRX
🟢 قیمت : $0.06885
📉 تغییرات : $1.0E 5
📊 درصد تغییر : %0.015
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,075

◂◂◂ ارز ETC
🔴 قیمت : $39.84
📉 تغییرات : $1.09
📊 درصد تغییر : %2.663
👈🏻 قیمت (تومان) : 1,201,016

◂◂◂ ارز LINK
🔴 قیمت : $8.221
📉 تغییرات : $0.331
📊 درصد تغییر : %3.87
👈🏻 قیمت (تومان) : 247,830

◂◂◂ ارز DOGE
🔴 قیمت : $0.08312
📉 تغییرات : $0.0039
📊 درصد تغییر : %4.482
👈🏻 قیمت (تومان) : 2,505

◂◂◂ ارز BCH
🔴 قیمت : $135.6
📉 تغییرات : $0.7
📊 درصد تغییر : %0.514
👈🏻 قیمت (تومان) : 4,087,797

◂◂◂ ارز DOT
🔴 قیمت : $8.51
📉 تغییرات : $0.24
📊 درصد تغییر : %2.743
👈🏻 قیمت (تومان) : 256,542

◂◂◂ ارز UNI
🔴 قیمت : $8.08
📉 تغییرات : $0.29
📊 درصد تغییر : %3.465
👈🏻 قیمت (تومان) : 243,579

◂◂◂ ارز AAVE
🔴 قیمت : $104.7
📉 تغییرات : $2.1
📊 درصد تغییر : %1.966
👈🏻 قیمت (تومان) : 3,156,286

کانال : تحلیل تکنیکال وسیگنال روزانه ارزهای دیجیتال

کانال : ارائه روزانه اخبار فاند کریپتو کارنسی

ارتباط با ما:
پشتیبانی VIP آموزش سرمایه گذاری :

سلسیوس اجازه فروش بیت کوین‌های استخراج‌شده خود را از دادگاه دریافت کرد پلتف

چهارشنبه بیست و شش مرداد ، تحلیل بازار، بیت کوین

سلسیوس اجازه فروش بیت کوین‌های استخراج‌شده خود را از دادگاه دریافت کرد

🔸 پلتفرم وام‌دهی ارزهای دیجیتال سلسیوس که مدتی‌ است به‌طور رسمی اعلام ورشکستگی کرده، به‌تازگی اجازه فروش بیت کوین‌های استخراج‌شده خود را از قاضی دادگاه ورشکستگی دریافت کرده است. گفته می‌شود قرار است سلسیوس از این بیت کوین‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری مجموعه خود استفاده کند. گفتنی است این شرکت در طول ماه ژوییه (تیر) معادل 8.7میلیون دلار بیت کوین استخراج کرده است.

تا پایان 2022 قیمت هر بیتکوین برابر با بوگاتی خواهد بود مدیر عامل کراکن تحل

چهارشنبه بیست و شش مرداد ، تحلیل بازار، بازار، بیتکوین

تا پایان 2022 قیمت هر بیتکوین برابر با بوگاتی خواهد بود / مدیر عامل کراکن

تنها ساقی حلال خوری که دیدم مال ایشون بوده

vip 🚀
بازار رو براتون جارو کردیم 😁

تحلیل بازار کریپتو

حمایت مهمی داره بیت کوین رو 23250 که کف یه کانال محسوب میشه بشکنه میریم پایین تر

زمستان سرد بیت‌کوین پایانی ندارد

زمستان سرد بیت‌کوین پایانی ندارد

سطح 20,000 دلار که زمانی سطح حمایت بیت کوین بود، اکنون به سطح مقاومت آن تبدیل شده است. با توجه به عوامل مختلف بازار، روند نزولی بیت کوین هم‌چنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ قیمت بیت کوین (BTC)، پادشاه کریپتو، طی 24 ساعت گذشته حدود 1,604 دلار کاهش یافت و از سطح قیمت 20,000 دلار به پایین سقوط کرد. سقف قیمت بیت کوین طی 24 ساعت گذشته 20,087.51 دلار و کف قیمت آن نیز 18,390.32 دلار بوده است.

سطح حمایت اولیه‌ی بیت کوین در 19,000 دلار در هم شکسته شده و قیمت این ارز دیجیتال ‌هم‌اکنون در نمودار 4 ساعته در کانال 18,000 دلار رو به پایین در حرکت است. اگر قیمت بیت کوین نتواند از سطح حمایت فعلی خود به سمت بالا بازگردد، احتمالا تا حدود 17,000 دلار کاهش خواهد یافت. با وجود این، اگر جهت حرکت بیت کوین معکوس شود، قیمت ‌‌آن ممکن است سطح مقاومت 20,000 دلاری را بار دیگر تست کند.

بیت کوین زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله می‌شود؛ معامله‌گران در این ناحیه به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به پوزیشن‌های شورت هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر 15.75 است؛ به این ترتیب، مشخص می‌شود بیت کوین در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. معمولا، اگر شاخص قدرت نسبی زیر 20 باشد، سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌هایی برای خرید هستند ولی سرمایه‌گذاران برای آن‌که بتوانند ریسک خود را به حداقل رسانده و سود خود را به حداکثر برسانند، باید منتظر تشکیل چند الگوی تاییدی برای ورود به معاملات‌شان باشند.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) اندیکاتوری است که مشخص می‌‌کند روند قیمت چه زمانی قوی و چه زمانی ضعیف است. روند فعلی بازار بسیار قوی است، زیرا شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) عدد 52.63 را نشان داده است.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، تعداد 19,154,793 بیت کوین در گردش است؛ که هر یک با قیمت 18,693 دلار معامله می‌شوند. حجم معاملات بیت کوین طی 24 ساعت گذشته، 37,412,836,136.13 دلار بوده است.

بیت کوین به کجا می رود؟

پس از انتشار داده های تورم در آمریکا و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره و همچنین وجود بحران های متعدد در قاره سبز، بازار های مالی از جمله بازار رمزارز دوباره وارد فاز خرسی شدند.

بیت کوین به کجا می رود؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ شاخص S&P500 پس از اعلام نرخ تورم ماه آگوست که بر خلاف انتظار فدرال رزرو بود 6.74 درصد ریزش را تجربه کرد.

همچنین بیت کوین که در سال اخیر دنباله رو بازار سهام است. بعد از ریزش شاخص S&P500 نزدیک به 18 درصد، شاخص کلی بازار کریپتو اکنون روی عدد 870 میلیارد دلار قرار دارد که نسبت به هفته گذشته بیش از 17 درصد ریزش داشته است.

اتریوم دومین غول بازار ارز دیجیتال روزهای پر نوسان تری را پشت سر می گذارد، به طوری که این ارز دیجیتال پس از بروزرسانی ادغام که ماهیت اتریوم را بطور کلی تغییر داد نسبت به هفته گذشته بیش از 27 درصد ریزش کرد.

بیت کوین به کجا می رود؟

حال می خواهیم به بررسی داده های تکنیکالی بیت کوین بپردازیم تا ببینیم چه آینده ای در انتظار قیمت آن است.

بیت کوین اکنون روی قیمت 18816 معامله می شود که نسبت به دیروز بیش از 3 درصد کاهش داشته است. بیت کوین که نتوانست ابتدا از سد مقاومت 25000 و سپس 22600 دلاری عبور کند به کانال 18 هزار دلار وارد شد.

اگر به نمودار بیت کوین نگاهی بیندازیم و یک خط زیر سطوح حمایتی قیمت رسم کنیم، مشاهده می شود که در اینجا یک الگو رایزینگ وج وجود دارد که در صورت شکست آن قیمت سطح 17000 دلار را نشانه رفته است.

سناریو دیگر این است که روی این سطح شیب دار، قیمت حمایت شود و دوباره شاهد افزایش قیمت بیت کوین باشیم.

اما اگر بیت کوین به سطح 17000 دلار برسد می توان منتظر الگو کف دو قلو باشیم که با یک واگرایی در RSI تاییدیه های کف قیمتی را می گیریم.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم روزانه

اگر همچنان اوضاع اقتصاد جهان روبه وخامت باشد و داده های فاندامنتالی به نفع بیت کوین نباشد، می توان انتظار داشت حمایت 17000 دلار از بین برود، در این صورت قیمت به سمت خط 0.5 فیبوناچی می رود که قیمت 14400 دلار را نشان می دهد.

یک سناریو دیگر برای بازار این است که رفتار بیت کوین در فوریه و مارس 2022 این بار هم می تواند تکرار شود، در این صورت بیت کوین همان سطح 14000 دلاری را هدف قرار داده است.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم روزانه

علاوه بر این بیت کوین مدتی است که روی ترند 9 ساله خود بازی می کند و نشانه ای هایی از شکست این ترند 9 ساله دیده می شود. شکست این مگا ترند به معنی ریزش شدیدتر و وخیم تر شدن بازار رمزارز است.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم هفته ای و مگاترند 9 ساله

مطالبی که در اینجا گردآوری شده است صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه مالی نیست.

پیش بینی قیمت دوج کوین در سال 2022 و چشم انداز 2025

در حال حاضر قیمت، مقاومت داینامیک را شکسته است. احتمال رشد تا محدوده 0.25 دلار وجود دارد.

** بروز شده در فروردین 1401 **

با توجه به اینکه دوج در کف کانال خود قرار دارد یک خط روند نزولی سر راه قیمت است که در تصویر کوچکتر می‌توانید مشاهده کنید. اگر دوج خط روند نزولی را بشکند، تارگت اول، 51 سنت خواهد بود و اگر بتواند از 51 سنت عبور کند تارگت بعدی 59 سنت می‌باشد. سپس در تارگت بعدی سقف تاریخی خود را در محدوده 70 سنت فتح خواهد کرد. سرمایه‌گذاران می‌بایست حد ضرر خود را در محدوده 41 سنت قرار دهند.

دوج کوین چیست؟

Dogecoin یک رمز ارز یا ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2013 ساخته شده است. این رمز ارز بیشتر به عنوان یک سرگرمی ایجاد شد. این رمز ارز ناشناخته که حالا رویای سوداگران این حوزه گردیده و مورد توجه کاربران، مخصوصاً برخی از سلبریتی‌ها از جمله ایلان ماسک شد. قیمت دوج برای هر توکن حدود 50 سنت می‌باشد. وضعیت کنونی دوج تا حدودی شبیه به شرایط بیت کوین در سال‌های 2009 و 2010 است.

یکی از تفاوت‌های اصلی بیت کوین با دوج این است که تعداد کل بیت کوین‌های موجود معادل 21 میلیون واحد است در صورتی که دوج نامحدود بوده و در هر دقیقه 10,000 هزار دوج تولید می‌شود. این رمز ارز از این جهت تقریبا ً شبیه به پول‌های سنتی است.

دوج کوین توسط دو مهندس به نام بیلی مارکوس و جکسون پالمر تاسیس و توسعه داده شده است. هدف اصلی از ساخت این ارز برای انتقال پول با بیشتر کاربردهای بیت کوین بود. دوج بیشتر بر پایه رمز ارزهای موجود مانند لایت کوین لاکی کوین و با فناوری مشابه این دو ارز ساخته شده. نماد دوج از کجا آمده است؟ یکی از جذابیت‌های نماد dogecoin شیبا اینو است که از سگی با نژاد ژاپنی گرفته شده است که یک میم اینترنتی محبوب است.

پیش بینی قیمت دوج کوین

در بازار رمز ارزها اسم دوج کوین زیاد به گوش شما خورده است اما دوج چیست؟ آیا ارزش سرمایه گذاری دارد؟ بعد از افزایش قیمت بیت کوین و اتریوم تعداد رمز ارزها، بسیار زیاد شدند؛ بنابراین حتی افرادی با دانش کم نیز می‌توانستند ارز دیجیتال بسازند که این اتفاق باعث پدید آمدن هزاران ارز دیجیتال شد. از میان همه رمز ارزها تعداد کمی از آن‌ها ارزش پیدا می‌کنند. تعداد محدودی از رمز ارزها مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. دوج ارز دیجیتالی است که هیچ کس آن را جدی نمی‌گرفت در حالی که اخیراً توانسته به عنوان چهارمین ارز دیجیتال محبوب جهان شناخته شود.

دوج کوین بعد از بیت کوین و اتریوم و بایننس کوین با 77 میلیارد دلار، بیشترین ارزش معاملات را در بین ارزها دیجیتال دارد. افزایش قیمت این ارز در شش ماه گذشته 22 برابر و در یک ماه گذشته 8.8 برابر شده است.

نظر ایلان ماسک در مورد دوج کوین

دوج امسال 800 درصد رشد داشته است. زمانی کف قیمت بیت کوین اعلام شد که رئیس شرکت خودروسازی تسلا که علاقه‌مند به رمز ارزها است، حمایت خود را نسبت به این ارز اعلام کرد. وی اظهار داشت، هارد کارنسی همان وجه رایج برای مبادله است و دارای نرخ سود منفی می‌باشد. ایلان ماسک دوج را آینده کریپتو کارنسی‌ها معرفی کرد و خود را پدر دوج نامید. پس از سخنرانی ایلان دوج 28 درصد افت کرد و به 47 سنت رسید. افت این رمز ارز تنها به دلیل اظهارات ایلان ماسک مربوط نمی‌شد. دنیای کریپتو دنیای عجیبی است بسیاری از افراد ارزهای دیجیتال را طلای زمانه می‌دانند. این دارایی با همان سرعتی که بالا میرود با همان سرعت هم می‌تواند کاهش داشته باشد.

توییت امروز ایلان ماسک در مورد دوج کوین

دوج دوباره توانست با توئیت‌های آقای ایلان ماسک افزایش قیمت داشته باشد. موضوع توئیت ماسک یک نظرسنجی بوده و از فالورهایش پرسیده که آیا تسلا کف قیمت بیت کوین اعلام شد دوج را میخواهد یا خیر؟
با این نظرسنجی ارزش دوج از 44 سنت به 53 سنت افزایش پیدا کرد و حالا ارزش دوج به 49 سنت رسیده است تا این لحظه بیشتر از 1.1 میلیون نفر در این نظرسنجی شرکت کرده و جواب بیشتر آنها مثبت بوده است.
علاقه‌مندان به این ارز تلاش دارند ارزش این ارز به یک دلار برسد.

ماسک دوباره به افزایش قیمت دوج کمک می‌کند. بعد از نظرسنجی، تسلا بیان کرد که این ارز را به عنوان روش پرداخت قبول می‌کند. که احتمالا ارزش دوج افزایش پیدا خواهد کرد. البته شرکت‌ دیگر ایلان ماسک یعنی اسپیس ایکس (spacex) هم می‌خواهد در محموله‌ای doge1 را به ماه ببرد که به ارز دوج اشاره دارد و هزینه آن را با دوج پرداخت می‌کنند. به گفته ایشان این اولین پرتاپ به ماه هست که هزینه آن با دوج پرداخت شده و پایه‌ی برای تراکنش فرا سیاره‌ای است. این پرتاب در تاریخ 17 می 2021 پرتاپ شد. حالا با این اخبار باید منتظر ماند و دید که چه روندی در انتظار دوج خواهد بود.

اخبار دوج کوین

ایلان ماسک توئیت کرده که تسلا، خرید خودرو را با بیت کوین معلق کرده است و ما بابت استفاده از سوخت های فسیلی برای ماینینگ نگران هستیم خصوصاً زغال سنگ که بدترین آلایدنگی را در بین سوخت ها دارد.

ایشان با نظر به اینکه رمز ارزها آینده روشنی در پیش دارند اما برای محیط زیست مضر هستند. تسلا اعلام کف قیمت بیت کوین اعلام شد کرده که هیچکدام از بیت کوین های این شرکت به فروش نمی‌رسد. اگر انرژی تجدیدپذیری در ماینینگ استفاده شود این شرکت از بیت کوین در تراکنش‌های خود مجدد استفاده خواهد کرد. پس در حال بررسی رمز ارزی بوده که کمتر از یک درصد انرژی تراکنش‌های بیت کوین را داشته باشد.

پس از توئیت ماسک بیت کوین حدوداً ۲۰ درصد و دوج کوین حدوداً ۳۰ درصد کاهش قیمت داشت .

امنیت دوج کوین

دوج کوین بر خلاف بیت کوین تعداد محدودی ندارد. از آغاز تاسیس، این ارز قرار بود حداکثر 100 میلیارد باشد، اما با نظر پالمر کف قیمت بیت کوین اعلام شد به اینکه با کاهش ماینرها و استخراج رمز ارزها، قیمت این ارز نیز کاهش می‌یابد. تعداد دوج نامحدود شد.در سال 2013 حمله بزرگی به این شبکه روی داد که میلیون ها کوین از کیف پول آنلاین دوج ولت دزدیده شد. انجمن طرفداران این ارز، جنبشی به نام (Save Dogemans) برای کمک به تلفات این هک راه انداختند و در مدت یک ماه تمامی خسارت وارده را جبران گردید.

قیمت ماینر دوج کوین

استخراج (dogecoin) فرآیندی است که طی آن افراد با بررسی تراکنش‌های بلاک چین دوج رمز ارز جدید به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. برای نظارت و تایید تراکنش‌ها به یک کامپیوتر نیاز دارید. رایانه‌های زیادی درگیر بررسی یک بلاک هستند اما در آخر فقط یکی می‌تواند پاداش دریافت کند. این پاداش نتیجه حل معاملات پیچیده ریاضی است.

انواع دستگاه‌های ماین کردن dogecoin

اوایل کاربران با استفاده از کامپیوتر یا لپ تاپ‌های عادی انواع رمز ارزها را استخراج می‌کردند. بعد از مدتی با تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر و پیدایش هش ریت شبکه زیاد شد؛ در نتیجه موجب شد تا کاربران قدرت پردازش دستگاه‌های خود را افزایش دهند.

استفاده از پردازشگر‌های گرافیکی (GPU) به جای پردازنده (CPU) برای کاربران نتیجه بهتری داشت. بنابراین برای حل سریع‌تر مسائل ریاضی و الگوریتم استخراج مناسب‌تر بود.
رقابت بالا گرفت و دوج و سایر رمز ارزها تبدیل به یک صنعت تمام عیار شدند. یک ریگ ماینینگ یعنی چند (GPU) نیز جواب‌گو نبود.

برای ماین و استخراج رمز ارزها نیاز به استفاده از یک دستگاه میکروچیپی طراحی شده با نام اسیک داریم. اسیک به استخراج رمز ارزها سرعت بالایی می‌بخشد. یک اسیک تا 8 برابر هش ریت بیشتری دارد و در مقایسه با مدل استخراج‌های قبل به برق کمتری نیاز دارد.

هش ریت مورد توجه کاربران رمز ارزها از جمله دوج قرار گرفته است اکنون با گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی دیگر قادر به استخراج نخواهیم بود؛ بنابراین بهترین روش استخراج خرید یک اسیک ماینر بر پایه الگوریتم scrypt است. یکی از بهترین دستگاه‌ها در بازار انت ماینر ال سه پلاس است.

قیمت دوج کوین چقدر است؟

دوج در زمان نگارش این مقاله ارزشی حدود 49 سنت دارد و همین حالا که شما این مطلب را مطالعه می‌کنید احتمالاً تغییرات زیادی در قیمت این ارز رخ داده است چرا که بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان می‌باشد.

جمع‌بندی

13 روز بعد از معرفی دوج 300 درصد افزایش قیمت داشت اوج گیری قیمت و بزرگترین جهش دوج در دی ماه سال 1399 بود که در مدت 24 ساعت، قیمت این ارز 8 برابر شد و مورد توجه کاربران، چهره‌های مشهور و سلبریتی بزرگ در دنیا از جمله ایلان ماسک قرار گرفت. حالا باید دید این رمز ارز به چه سمت و سویی حرکت می‌کند

سوالات متداول

توئیت های ایلان ماسک به طرفداری از دوج کوین چه بود؟

ماسک دوباره به افزایش قیمت دوج کمک می‌کند. بعد از نظرسنجی تسلا بیان کرد که این ارز را به عنوان روش پرداخت قبول می‌کند. که احتمالا ارزش دوج افزایش پیدا خواهد کرد.البته شرکت دیگر ایلان ماسک یعنی اسپیس ایکس هم میخواهد این ارز را به ماه ببرد و هزینه آن را با دوج دریافت کند. حالا با این اخبار باید منتظر ماند و دید که چه روندی در انتظار دوج خواهد بود.

انواع دستگاه‌های ماین کردن دوج کوین چیست؟

هشت ریت مورد توجه کاربران رمز ارزها از جمله دوج قرار گرفته است بنابراین بهترین روش استخراج خرید یک اسیک ماینر بر پایه الگوریتم scrypt است. یکی از بهترین دستگاه‌ها در بازار انت ماینر ال سه پلاس است.

ابزار تحلیل تکنیکال دوج کوین چیست؟

برای تحلیل تکنیکال ابتدا می‌بایست تایم فریم مورد نظر خود را مشخص کنیم و سپس از اندیکاتورهای کاربردی برای تحلیل استفاده کنیم از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دوج سایر رمز ارزها به میانگین متحرک، ایچیموکو و RSI اشاره کرد یا به سایتtradingview

صرافی بینگ ایکس

صرافی بینگ ایکس

صرافی آبان تتر

صرافی آبان تتر

صرافی تبدیل

صرافی تبدیل

صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس

این مقاله به کوشش عزیززاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

مطالب مرتبط

سبد گردانی چیست | آیا سبد گردانی از معامله شخصی بهتر است؟

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال جهان| 5 ارز دیجیتال که صد در صد سود می‌دهند!

دریافت کد بورسی رایگان < غیر حضوری >| راهنمای جامع ثبت نام در سجام و احراز هویت

مراحل ثبت افزایش سرمایه و آشنایی با اطلاعیه‌های مربوط به آن در سامانه کدال

صرافی بینگ ایکس

صرافی بینگ ایکس

صرافی آبان تتر

صرافی آبان تتر

صرافی تبدیل

صرافی تبدیل

صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس

نظارت به عنوان مرجع جامع آموزش بورس و تحلیل سایر بازارهای مالی ، کمک می‌کند افراد انتخاب‌های درستی در سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند.

logo-samandehi

طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای هرگونه کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

اهمیت کف ۳۵ هزار دلار مهم حفظ روند بیت کوین

سهراب ترابی گفت: قبلا تارگت ۳۵ هزار تومان برای اصلاح بیت کوین تایید شده بود، در حال حاضر از نظر تایم فریم روزانه در این محدوده نوسان می کند و اگر این محدوده را رو به پایین بشکند سطح حمایتی بعدی ۳۳ هزار دلار و بعد از آن ۲۹ هزار دلار خواهد بود.

کارشناس بازار مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به روند اخیر بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال گفت: ساختار امواج اصلاحی در بازار ارز دیجیتال و سهام سه موجی است، هر کدام از این ساختار امواج اصلاحی هم دارای ساختار داخلی ۵ موجی هستند و در شرایط کنونی می توان گفت یک ریز موج از موج C در بیت کوین اتفاق افتاده است.

بیت کوین

سهراب ترابی با بیان اینکه قبلا تارگت ۳۵ هزار تومان برای اصلاح بیت کوین تایید شده بود، افزود: در حال حاضر از نظر تایم فریم روزانه در این محدوده نوسان می کند و اگر این محدوده را رو به پایین بشکند سطح حمایتی بعدی ۳۳ هزار دلار و بعد از آن ۲۹ هزار دلار خواهد بود و اگر اصلاح بیت کوین به این سطح برسد که محدوده فیبوناچی و استاتیکی مهمی دارد و باید از همین قیمت برگردد و اگر قرار باشد این محدوده را رو به پایین بشکند باید عرضه بالایی هم داشته باشد تا به ۲۴ هزار دلار برسد و در نهایت کف بعدی ۱۹ هزار دلار فعال خواهد شد.

کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سهم بالایی از بیت کوین ها در روسیه وجود دارد اظهار کرد: دولت این کشور اعلام کرده که استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال در این کشور را ممنوع کرده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که همین مساله افت اخیر بیت کوین تحت تاثیر مسائل و مقررات کشورهاست.

ترابی با اشاره به اهمیت قانون گذاری در معاملات آینده بیت کوین گفت: تا زمانی که این مقررات تعیین تکلیف نشود بازار در زمینه قیمت گذاری به ثبات نمی رسد.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اگر بیت کوین بخواهد در همین محدوده ۳۵ هزار دلار برگردد، می تواند محدوده نخست تا ۴۶ هزار دلار رشد کند اظهار کرد: رشد از کف کنونی اهداف ۴۸ تا ۵۲ هزار دلار را فعال خواهد کرد و اگر قرار باشد از محدوده ۲۹ روند صعودی بیت کوین آغاز شود، محدوده ۴۵ هزار واحد و ۴۹ هزار واحد هم فعال خواهد شد.

ترابی درباره تریدرهای موفق در بازار ارز دیجیتال تصریح کرد: در حال حاضر تریدرها نباید جلوتر از بازار حرکت کنند و باید دید که رفتار بازار در محدوده حمایتی چطور است و بعد از اینکه سیگنال مثبت دیده شد باید هدف های حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرده و بعد از آن مدیریت سرمایه را برنامه ریزی کنند تا از این طریق بتوانند در بازار سود کنند.

او افزود: در حال حاضر بسیاری از تحلیل گران در شبکه اجتماعی قبل از اینکه وضعیت نماد در کف ها یا مقاومت ها مشخص شود، توصیه خرید یا فروش می کنند، به همین دلیل سیگنال های بدی به سرمایه گذاران می دهند و این کاملا اشتباه است. محدوده قیمت رند برای معاملات بیشتر حمایت روانی است، وقتی نمادی به قیمتی رند مانند ۴۰، ۵۰ و. می رسد از نظر روانی حمایت می شود، اما این به معنای بازگشت به روند صعودی نیست، از این رو بیت کوین وقتی روی ۵۲۷۰۰ دلار تثبیت شود بعد تا سطح ۵۸۰۰۰ دلار حرکت می کند و بعد از آن هدف بعدی ۷۷ هزار و در نهایت ۹۱ هزار را نشانه خواهد گرفت، اما اگر در محدوده ۵۲۰۰۰ دلار نوسان بدهد این به معنای درجا زدن یا ادامه اصلاح است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.