تجزیه و تحلیل روند


Simulation with Python: Develop Simulation and Modeling in Natural Sci. Rongpeng Li, Aiichiro Nakano , 2022

تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی مناطق شهری ایران در طی دوره‌ی (1372-1382) (رهیافت تغییر سهم “Shift-Shore Method” و شاخص LQ “Location Quatient”)

مسأله‌ی اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژ‌ه‌ای دارد. در اقتصاد تجزیه و تحلیل روند ایران، اشتغال از دغدغه‌‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعداد‌ها و توان بالقوه‌ی‌ بخش‌‌ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه‌ریزی و اشتغال‌زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش‌‌ها و مناطق محقق ساخت.
هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش‌‌ها و گروه‌‌های عمده‌ی فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره‌ی زمانی 1372-1382 می‌باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش‌‌هایی که مزیّت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش‌‌های پایه که صادرکننده‌ی نیروی شاغل خود بود‌ه‌اند مشخص گردید‌ه‌اند.
نتایج حاکی از آن است که بخش‌‌های معدن، ساختمان‌، آب و برق و گاز، عمده‌فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهر‌‌های کشوردارای اثر رقابتی مثبت می‌باشند و در این فعالیت‌‌ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش‌‌ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهر‌ها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش‌‌ها در گروه فعالیت‌‌های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت‌‌های غیرپایه جای گرفتند.

روند شکل گیری تجزیه و تحلیل کسب و کار و استاندارد BABOK

روند شکل گیری تجزیه و تحلیل کسب و کار و استاندارد BABOK

روند شکل تجزیه و تحلیل روند گیری تجزیه و تحلیل کسب و کار و استاندارد BABOK

تحلیل کسب و کار چیست؟

تجزیه و تحلیل کسب و کار روشی است که با تعریف نیازها و پیشنهاد راه حل هایی که ارزشی را برای ذینفعان ایجاد می کند، تغییر را در یک سازمان ایجاد می کند. مجموعه ای از وظایف و تکنیک هایی که برای انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می شود در راهنمای مجموعه دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار (BABOK Guide) تعریف شده است.

آغاز تحلیل کسب و کار

تجزیه و تحلیل کسب و کار از آغاز دوره میان سنگی که اجداد ما شروع به یادگیری تکنیک های سازگاری با محیط طبیعی در حال تغییر کردند و با درک مشکلات و فرصت ها شروع به استفاده از نوآوری کردند، وجود داشته است. این شاخه از دانش کاربردی به طور روزانه دانسته یا ندانسته اجرا می شده است.

در سال 1776 آدام اسمیت اولین نمونه یک فرآیند تجاری از تولید یک سنجاق را منتشر کرد. وی نشان داد که با شناسایی مراحل یک فرآیند می توان از تقسیم کار و در نتیجه بهبود کیفیت محصول و سرعت تولید آن استفاده کرد. انتشار او در واقع راه های فکری را به سمت تولد شاخه جدیدی از دانش کاربردی تحلیل تجاری باز می کند.

شکل 1: فرایند تولید سنجاق توسط آدام اسمیت ،اولین نمونه از فرایند کسب و کار

تجزیه و تحلیل کسب و کار

ظهور شاخه جدیدی از دانش به نام تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار به عنوان یک فعالیت در یک سازمان، در دهه 1940 زمانی که اولین کامپیوتر قابل برنامه ریزی متولد شد، شروع شد. ولی فعالیت های خیلی کارآمدی نبودند، به عنوان مثال ذخیره داده ها به دلیل فضای زیادی که مصرف می کرد دشوار بود.

همانطور که همه ما می دانیم، تغییر اجتناب ناپذیر است. همه چیز در اوایل دهه 90 میلادی تغییر کرد که منجر به افزایش سریع نیاز به استفاده از فناوری اطلاعات در مشاغل شد. ذخیره سازی داده ها با برنامه های کاربر پسند و رابط ها اختراع شد. در نتیجه، تقاضا برای برنامه نویسان نرم افزار به طور قابل توجهی افزایش یافت.

ارزش فناوری آشکار بود، اما مقدار زیادی پول صرف بازنویسی نرم افزار، به روز رسانی برای رفع نیازهای تجاری، هزینه های تعمیر و نگهداری و رفع نقص های نرم افزار می شد.

همچنین ارتباط بین کاربران تجاری و برنامه نویسان سخت بود چرا که کاربران تجاری نمی توانند به زبان فنی صحبت کنند تا نیازهای خود را به طور مؤثر مشخص کنند. از سوی دیگر، برنامه نویسان همیشه نمی توانستند آنچه را که کاربران تجاری سعی در انتقال آن دارند تفسیر کنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل کسب و کار متولد شد.

شکل 2: تعارضات بین کاربران تجاری و برنامه نویسان

شکل 2: تعارضات بین کاربران تجاری و برنامه نویسان

رشد و توسعه تحلیل کسب و کار

در ابتدا، تحلیل گران کسب و کار معمولاً تحلیل گران سیستم نامیده می شدند و این نقش معمولاً بر مهندسی نرم افزار متمرکز بود. برای حمایت از مدل کسب و کار، نقش تحلیل گر کسب و کار باید توسعه می یافت. و برای اینکه سیستم‌ های فناوری اطلاعات موفقیت کسب و کار را به ارمغان بیاورند:

 • نیازهای تجاری باید توسعه راه‌حل‌ های فناوری را مدیریت و کنترل نماید؛
 • تغییرات کسب‌ و کار باید در فناوری اطلاعات منعکس شود؛
 • باید تعریف دقیقی از الزامات فناوری اطلاعات ارائه شود.

این سه مولفه همان چیزی است که تحلیل کسب و کار در اقتصاد جهانی امروزی از آن تشکیل شده است.

در دهه گذشته، اهمیت تحلیل گران کسب و کار به شکل جدی تری به رسمیت شناخته شده است، زیرا کسب و کارها به دنبال راه حل های فناورانه برای حل مشکلات کسب و کار بوده و هستند. اما به دلیل توانمندی های تحلیل گر کسب و کار، کسب و کارها توانسته اند از آن برای حل مشکلاتی استفاده کنند که نیازی به تغییرات فناوری مانند بهبود فرآیند کسب و کار، تغییرات سازمانی و ساده سازی عملیات ندارند.

تحلیل گران کسب و کار بیشتر در مراحل اولیه پروژه درگیر می شوند، جایی که آنها نه تنها می توانند الزامات کسب و کار را تعریف کنند، بلکه وضعیت فعلی و وضعیت آینده کسب و کار را در ارتباط با مشکل و راه حل کسب و کار ترسیم کنند. تحلیل گران کسب و کار در توسعه موارد تجاری با تجزیه و تحلیل هزینه / منفعت و همچنین انتخاب فناوری هایی برای پشتیبانی از راه حل، همکاری می کنند.

شکل 3: تجزیه و تحلیل کسب و کار فراتر از پروژه ها

تجزیه و تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار با رویکرد فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات نه تنها با پشتیبانی از شایستگی‌ های اصلی، پیشنهادهای کسب و کار را غنی می ‌کند، بلکه به کسب ‌وکارها این توانایی را می ‌دهد که بر روی آن شایستگی ‌ها بدون سردرگمی عملیات‌های تجاری جانبی، مانند منابع انسانی و زنجیره تامین، تمرکز کنند. تحلیل گران کسب و کار جلودار در این مفهوم هستند زیرا آنها می توانند در مورد راه حل فناوری صحبت کنند. و همچنین می توانند نحوه اجرای آن راه حل فناوری را، نیز برای برآورده کردن خواسته های بازار بیان کنند.

اینگونه است که کسب و کارها به مزیت رقابتی دست می یابند؛ نه با هدر دادن زمان و منابع برای بازنویسی، تعمیر و نگهداری و نقص، بلکه اقدام برای استفاده از فناوری برای دستیابی بهتر به مشتریان. در اینجا می توان گفت تحلیل گر تجاری نقشی کلیدی در تحقق این چشم انداز ایفا می کند.

تاریخچه سازمان IIBA:

مؤسسات مختلفی مانند IIBA، PMI و BCS نیاز به استاندارد سازی روش تحلیل کسب و کار را احساس کردند. در اینجا، ما بر روی توضیح تاریخچه IIBA تمرکز می کنیم.

IIBA (موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار) انجمنی کانادائی برای تحلیل گران کسب و کار است که با تنظیم و حفظ استانداردهای جهانی برای تمرین و صدور گواهینامه های تحلیل گری کسب و کار، بمنظور پیشرفت حرفه تجزیه و تحلیل کسب و کار تاسیس شده است.

در سال 2003 موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار به عنوان یک انجمن حرفه ای غیر انتفاعی مستقل تاسیس گردیده شد. برخی از اهداف تاسیس IIBA، عبارت بودند از:

 • به عنوان صدای جامعه تحلیل کسب و کار عمل کند؛
 • حمایت از به رسمیت شناختن حرفه تحلیل کسب و کار؛
 • طراحی استانداردهای برای بکارگیری؛
 • صدور گواهینامه های بین المللی تحلیل گری کسب و کار؛
 • فراهم آوردن منابعی برای کمک به افراد برای ارتقا و پیشبرد مسیر شغلی خود.

با در نظر گرفتن این اهداف، کمیته دانش IIBA ، در سال 2004 تشکیل شد. در سال 2005، راهنمای BABOK منتشر شد و تعدادی از برنامه های صدور گواهینامه از جمله برنامه گواهینامه CBAP اجرا شد. اعضای مؤسسه در طول زمان کوتاهی چندین برابر رشد کرده بطوریکه سال 2020، مؤسسه بین‌المللی تحلیل کسب ‌و کار بیش از 27000 عضو، با 109 نمایندگی در 5 قاره داشت.

شکل 4: کتاب راهنمای BABOK

شکل 3: کتاب راهنمای BABOK

تکامل حرفه تحلیل کسب و کار در آینده:

افزایش بهره وری در آینده از طریق شناسایی و مدیریت حرفه ای از نیازمندی ها حاصل خواهد شد. مدیریت نیازمندی ها به مهارتی کلیدی در تکامل نقش تحلیل گر کسب وکار تبدیل شده است، زیرا تجزیه و تحلیل روند سازمان ها در درک خود، از این تخصص حیاتی بالغ می شوند. تحلیل گر کسب و کار اغلب به عنوان “عامل تغییر” توصیف می شود. با داشتن درک دقیق از ابتکارات کلیدی سازمان، یک تحلیل گر کسب و کار می تواند راه را برای تاثیرگذاری بر افراد برای انطباق با تغییرات عمده ای که به نفع سازمان و اهداف کسب و کار آن است، ایجاد کند. نقش یک تحلیل گر کسب وکار در دوره انقلاب صنعتی چهارم نیز بیش از پیش، آشکار می شود.

برای مطالعه بیشتر اهمیت تجزیه و تحلیل کسب و کار، به مقاله ” اهمیت تحلیل کسب و کار BABOK در سال 2021 چیست؟ ” مراجعه کنید.

برای مطالعه بیشتر تغییرات تجزیه و تحلیل کسب و کار، به مقاله ” تغییرات تحلیل کسب و کار BABOK در 2021 ” مراجعه کنید.

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام

بهترین بروکر فارکس

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس :

تحلیل تکنیکال ، در امور مالی ، تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجزیه و تحلیل برای پیش بینی جهت تعیین قیمت ها از طریق مطالعه داده های بازار گذشته ، در درجه اول قیمت و حجم است. اقتصاد عملکردی و تحلیل کمی از بسیاری از ابزارهای یکسان تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند، این نوع تحلیل به عنوان جنبه ای از مدیریت فعال ، در تضاد با بسیاری از نظریه های مدرن قرار دارد. اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد بحث قرار می گیرد و بیان می کند قیمت های بازار سهام اساساً قابل پیش بینی نیستند ، البته تحقیقات در مورد تجزیه و تحلیل فنی نتایج متفاوتی را ارائه داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال:

اصول تجزیه و تحلیل فنی از صدها سال داده های بازار مالی گرفته شده است. برخی می گویند از لحاظ تحلیل تکنیکی توسط حساب های یک بازرگان که محل زندگی او در آمستردام بود ، جوزف دو لا وگا ، از بازارهای مالی هلند در قرن هفدهم آغاز شد. در آسیا گفته می شود که تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که توسط Homma Munehisa در ابتدای قرن 18 توسعه یافت و به تکنیک های بهتری تبدیل شد و امروزه یک ابزار نمودار برای این نوع تحلیل است. در سال های 1920 و 1930 ، ریچارد دبلیو شابکر به انتشار کتاب های درباره این موضوع پرداخت که ادامه کار چارلز داو و ویلیام پیتر همیلتون را در کتاب های آنها نظریه و عمل بازار سهام و تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس را ارائه داد. در سال 1948 ، رابرت دی ادواردز و جان مگی تجزیه و تحلیل تکنیکال در بورس را با روند تعیین قیمت سهام انتشار دادند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال وسیله ای برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی ، با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این ایده بر این پایه استوار است که اگر یک معامله گر می تواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند ، می تواند یک پیش بینی نسبتاً دقیق از مسیرهای آینده قیمت را ارائه دهد.

این یکی از دو علم اصلی تحلیل بازار بورس است ، دیگری تحلیل بنیادی است. در حالی که تحلیل بنیادی بر روی “ارزش واقعی” یک دارایی متمرکز است ، با معنی عوامل خارجی و ارزش ذاتی هر دو در نظر گرفته می شود ، تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی متمرکز شده است. این تنها شناسایی الگوهای نمودار است که برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود.

نمونه هایی از موارد مربوط به تحلیل تکنیکال:

کسانی که این نوع تحلیل را انجام دهند طیف وسیعی از موارد مشخصی برای انجام تحلیل دارند که می توانند با استفاده از آنها روش ها و الگوها را در نمودارها کشف کنند. این ابزار شامل میانگین متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، بولینگرها … است. هدف همه این ابزارها یکسان است: تسهیل درک حرکت نمودارها و شناسایی روندها برای معامله گران تکنیکال که در بازار بورس مشارکت دارند.

جوانب مثبت تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس

توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار ، یکی از مولفه های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در یک بازار تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوب برای انجام این کار است.

در واقع ، از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار معمول استفاده می شود ، به طوری که افراد زیادی دارای این تفکر هستند که آنها قانون های تجارت خودکار را ارائه می دهند: هرچه تعداد زیادتری از افراد معامله گر از همان شاخص ها برای پیدا کردن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند ، خریداران و فروشندگان زیادتری در همان در همان نقطه جمع خواهند شد و به همین ترتیب امتیازات قیمت ، الگوها به ناچار تکرار می شوند.

معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال

معمولا عنصری از عملکرد در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ ضمانتی به شکل حتمی برای اینکه نشان دهد این نوع تحلیل قطعا جواب می دهد، وجود ندارد. هرچند الگوی قیمت در گذشته، نوع دیدگاه در مورد مسیر قیمت به کارشناسان نکاتی درست را ارائه می دهد اما همیشه این نوع تحلیل موفقیت آمیز نیست. معامله گران برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن ، باید از طیف وسیعی از شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب داشته باشند.

تحلیل تکنیکال بورس:

اکثریت کسانی که سرمایه گذار سهام هستند، معمولا به شکل اصولی از هر دو نوع تحلیل استفاده می کنند، معمولا باید درآمد آن سهم مورد بررسی قرار گیرد، اما ممکن است برخی از عوامل نیز بر بازار موثر نباشد، تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی روند قیمت در بازار بورس و بررسی اطلاعاتی است که در گذشته ارائه شده است.

این نوع تحلیل به افراد سرمایه گذار کمک خواهد کرد که آماری درست ودقیق را با توجه به نوع ارزش سهم و قیمت بازار به دست آورند. تجزیه و تحلیل تکنیکی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، اتفاقاتی را که احتمالاً رخ می دهد ، هدایت کنند. بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کنند.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

در کل می توان گفت دو راه متفاوت برای یافتن به تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار بورس ارائه می شود: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. معمولا ، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می گیرند. پس ، پنج مرحله اصلی برای شروع با تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارد.

رویکرد بالا، پایین

رویکرد از بالا به پایین در اصل به شکل کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد ، معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت متمرکز می شوند در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد سهام هایی را انتخاب کند که از میانگین متحرک 50 روزه خارج شده است.

رویکرد پایین، بالا

رویکرد از پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصاد کلان نیست. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل سهام است که به نظر می رسد اساساً جالب برای نقاط ورود و خروج بالقوه باشد. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می تواند در انتهای جدول باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.
.

همچنین بخوانید : تحلیل تکنیکال فارکس

در قسمت پایین مجموعه فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان قرار داده شده . امیدواریم مورد رضایتتون قرار گیرد.

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

پکیج پیشرفته تکنیکال

کاملترین پکیج آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس – صفر تا صد شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در …

پکیج آموزش جامع اندیکاتور ایچیموکو با سعید روندی

پکیج آموزش جامع اندیکاتور ایچیموکو با سعید روندی

‌ اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku چیست؟ نقش­های مختلف ایچیموکو در بازار سرمایه شاید با اصطلاحی به نام ایچیموکو روبرو شده باشید. وقتی به اندیکاتور ایچیموکو در نمودار نگاه می کنید، به خطوط زیادی برخورد می کنید که ابتدا کمی گیج کننده هستند. در واقع این اندیکاتور از ساختاری تشکیل شده …

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس + فیلم با سید رسول حسینی

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس همانطور که می دانید برای اینکه پی ببرید یک استراتژی معاملاتی در بازار چگونه عمل میکند راهی جز تست کردن آن استراتژی در یک حساب آزمایشی ندارید. اکثر کارشناسان بازار می گویند یک استراتژی معاملاتی زمانی می تواند داده های …

دامنه نوسان در بورس چیست + فیلم آموزش دامنه نوسان بورس

نکات کلیدی و مهم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت بورس

دامنه نوسان در بورس چیست – بررسی دقیق دامنه نوسان در بورس معمولا در طی روز، دادوستدهای سهام دارای نرخ مجازی می شوند که بدنبال این قضیه، بالاترین تغییرات برای یک قیمت تعریف می شود و آن را (دامنه نوسان در بورس) می نامند. یکی از بارزترین دلایل ایجاد این …

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی

ال بروکس پرایس اکشن

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی به جرات میتوان گفت پرایس اکشن به سبک ال بروکس (Al Brooks) یکی از بهترین آموزش های پرایس اکشنی هست که منبع اصلی آموزش اکثر مدرسین پرایس اکشن در ایران هست . دوره پرایس اکشن ال بروکس شامل ۵۳ ویدیو و بالای ۲۷ ساعت آموزش استراتژی …

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی

آموزش بورس نوید عمادی

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی بورس ایران امروزه به یکی از جذاب ترین مراکز سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار سرمایه محور برای ایرانی ها تبدیل شده است. رشد بی سابقه بورس در چند ماه اخیر و همچنین ایجاد شیوه های مختلف …

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

اسکالپ چیست

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟ اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در …

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی بازار خوانی چیست: هدف از بازار خوانی این هست که ما با یاد گیری مفهوم تیک چارت، فرکتال، تایم فریم ساختار، مفهوم کندل استیک، مفهوم عرضه تقاضا و مفهوم پرایس اکشن کلاسیک به این توانایی برسیم که در شرایط و بازارهای مختلف …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی ۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال : ۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود. اکثر کسانی که در بورس و بازارهای مالی فعالیت دارند بر این باورند که تحلیل تکنیکال ، بازاری هوشمند است و هر لحظه و زمان خودش را …

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد

آموزش ویدئویی کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد – کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوهای شمعی یا کندل استیک ها را می توان از با سابقه ترین نوع تحلیل تکنیکال به شمار آورد و قدمت استفاده از آن به ابتدای قرن هفده ام میلادی باز می گردد. در ابتدای پیدایش …

کتاب PDF ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن

کتاب PDF ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن

ایچیموکو یکی از ایندیکاتورهای بسیار محبوب در میان معامله گران می باشد. اکثر ما با تنظیمات پیش فرض ایچیموکو به معاملات در بازارهای مالی معتقد هستیم. اما در این پایان نامه که توسط خانم لیندا هافمن به زبان آلمانی می باشد برای علاقه مندان به تجزیه و تحلیل روند زبان فارسی ترجمه شده است …

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF بررسی سایر دیدگاه های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال در قسمت قبلی پنج دیدگاه بررسی شد در ادامه شش دیگاه دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. دیدگاه ششم: تحلیل تکنیکال از درصد موفقیت پایینی برخوردارند: در صورت در نظر گرفتن عقیده ی …

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF دیدگاه های اشتباهی که درباره ی تحلیل تکنیکال است به چه صورت می باشد برای شما چندین نگرش و دیدگاهی که راجع به تحلیل تکنیکال است را در بازارهای فروش مانند بورس که بعد از تحقیق و جست و …

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF

فیلم آموزش پرایس اکشن توسط شرکت هکتور تریدر

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن به عنوان یک تاکتیک در بازار فروش و بازارهای مالی است که برای معامله گری و انجام تحلیل استفاده می شود. این تکنیک برای معامله گرها این امکان را داده تا با استفاده از حرکت …

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی

دوره تریدینگ آموزش

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی دوره تریدینگ چیست: دوره ی تریدینگ در بازارهای مالی به خرید و فروش هایی گفته می شود که نهایت سود را به فرد معامله گر تجزیه و تحلیل روند بدهد برای نمونه در پایین ترین قیمت خرید کرده و در بالاتری قیمت فروش …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه

آموزش تحلیل تکنیکال سید رسول حسینی

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه سطوح مختلف تحلیل تکنیکال: در آموزش تحلیل تکنیکال سطح های متفاوتی برای آموزش وجود دارد که به صورت ده مورد بسته بندی شده است ما برای شما در این مقاله به پنج مورد از سطوح آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی توضیحاتی ارائه …

چگونه می توان روند قیمتی ارزها را پیش بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال

همه چیز دانستن و درک درست نوع و زمان استفاده از تجزیه و تحلیل ها است.

اگر مقالات سایت کوین سرا را که در مورد تحلیل قیمت ها است مطالعه کرده باشید، حتما متوجه نمودارهایی شده اید که روند قیمت ارزهای رمزنگاری را در برابر دلار در واحد زمان نشان می دهد. در نگاه اول آنها خطوطی به نظر می رسند که حرکت نامعلومی به سمت بالا و پایین دارند. اما این داده ها داستان دیگری را نشان می دهند. این که وقایع و حوادث اخیر چه تاثیری بر قیمت بازار رمزنگاری داشته است و چه اتفاقی ممکن است بعدا رخ دهد.

تجزیه و تحلیل برای معامله گران بسیار مهم است. این روش به آنها کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه را در بهترین زمان برای خرید، فروش و یا نگه داشتن ارز خود بگیرند. سه نوع آنالیز یا تجزیه و تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد. هر چند فناوری باعث شده تا در حال حاضر این نوع تجزیه تحلیل ها در دسترس تر و راحت تر انجام شوند، در دهه های گذشته در دنیای مالی بسیار بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند. در واقع اولین فرمول های تجزیه و تحلیلی، مربوط به قرن 18 و آسیا می شود که در آن زمان برای تغییرات قیمت برنج استفاده می شد.

 • تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال: این نوع آنالیز شامل بررسی و شناسایی روندها یا رگرسیون های آماری بر اساس فعالیت های تاریخی، بررسی جنبش های قیمتی و دیگر شاخص های حیاتی مانند حجم معاملات است. این تحلیلگران به طور کلی این فلسفه را دارند که قیمت ها بر اساس روند و تاریخ تکرار می شوند و آنها از اطلاعاتشان برای پیش بینی این که قیمت ها در کوتاه مدت افزایش یا کاهش خواهد یافت، استفاده می کنند. البته ممکن است مانند پیش بینی آب و هوا کاملا درست نباشد.
 • تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال رویکردی متفاوت دارد. به جای این که روند قیمتی را بررسی کند و این که حرکت قیمتی چگونه است، فاکتورهای موثر بر این روند بررسی می شود. مانند عوامل اقتصادی یا نحوه مدیریت شرکت مربوطه، که بر ارزش دارایی موثر خواهد بود. در این نوع تجزیه و تحلیل احساسات در روند دخالت داده نمی شود و تحلیلگر به دنبال فلسفه ای است که ممکن است باعث افزایش یا کاهش ارزش یک ارز رمزنگاری شود. در نهایت اصلاحی رخ خواهد داد.
 • تجزیه و تحلیل احساسی یا سنتیمنتال: این گروه از تحلیلگران معتقدند که معامله گران از بازیکنان کلیدی در بازار تاثیر می پذیرند. از جمله این بازیکنان می توان روزنامه نگاران و افراد و مشتریان با نفوذ را نام برد. فلسفه آنها این است که اعداد، اطلاعات و داده ها تمام وقایع را نشان نمی دهند. از نظر آنها روندهایی مانند فروش های عظیم و با وحشت یا خرید های فوق العاده می تواند بر اساس درک، برداشت و انتظارات عموم باشد.

پس نمودارها مربوط به تحلیل های فنی هستند. خب چطور می توان آنها را فهمید؟

نگران نباشید. درک این نمودارها بسیار ساده تر از چیزی است که به نظر می رسد. نمودارهایی که معمولا در تجزیه و تحلیل قیمت ها در مورد ارزهای رمزنگاری استفاده می شوند، نمودارهای شمعی نام دارند.

روش جالبی برای آن وجود دارد. هنگام تحلیل فنی خواهید دید که قیمت ها چطور در یک دوره زمانی روزانه، هفتگی یا ماهانه تکامل پیدا می کنند. اما مشاهده میانگین ارزش برای یک دوره 24 ساعته، تمام وقایع و روند را به شما نخواهد گفت.

نمودار شمعی شما را قادر می سازد تا جزئیات کاملی از چگونگی روند و نوسانات قیمت یک دارایی رمزنگاری، در یک دوره مبادلاتی مشاهده کنید و مقایسه هایی را در دوره های زمانی طولانی، بتوانید انجام دهید.

در نمودارهای شمعی شکل هر شمع شامل یک مستطیل و دو خط نازک است که از وسط مستطیل عبور کرده و در بالا و پایین آن قرار دارند. درست مانند یک غلطک که یک میله عمودی از آن رد شده است.

وقتی قیمت ها در یک دوره زمانی افزایش می یابد، رنگ شمع ها سبز خواهد بود. خط عمودی پایین شمع نشان دهنده پایین ترین قیمت برای ارز رمزنگاری در طول دوره زمانی مورد نظر است و خط عمودی بالا، بیشترین قیمت ثبت شده برای دارایی را در همان دوره نشان می دهد. خط پایین شمع یا مستطیل نشان می دهد در شروع بازه زمانی قیمت بیت کوین چه مقدار بوده است. خط بالای مستطیل نیز نشان می دهد قیمت بیت کوین در پایان دوره زمانی چه مقدار بوده است.

زمانی که قیمت ها در بازه زمانی مشخص در حال کاهش است شمع به رنگ قرمز خواهد بود. غالب برداشت و درک مانند شمع سبز است، اما روند کمی متفاوت است. خط عمودی بالای شمع بالاترین قیمت بازه زمانی و خط عمودی پایین کمترین قیمت ثبت شده در بازه زمانی را نشان می دهد. خطوط بالا و پایین شمع یا مستطیل به ترتیب قیمت را در شروع و پایان بازه زمانی نشان می دهند.

این یک ابتکار بسیار مناسب است که قرن ها مورد آزمون و آزمایش قرار گرفته است. با توجه به این که قیمت ها در جهان رمزنگاری می تواند بسیار ناپایدار باشد، این که از نمودارهای شمعی برای بررسی هر ساعت قیمت در روز استفاده کنیم، بسیار رایج است.

پس چطور می توان از این نمودارها استفاده کرد؟

اَشکال نمودارهای شمعی می تواند فرصت ها را برای معامله گران نشان دهد.

 • به عنوان مثال یک الگوی چکش یا هامر دارای یک شمع با یک خط بلند در کف است که نشان دهنده پایین ترین قیمت قبل از شروع افزایش قیمت است. معمولا این شمع اینگونه تفسیر می شود که در طول آن بازه زمانی موج فروش به اوج خود رسیده، اما خریداران فشار کافی را برای کمک به افزایش دوباره قیمت وارد کرده اند.

نکته: “الگوي چکش الگوي هامر (Hammer) در انتهاي یک روند نزولی تشکیل می شود. از خصوصیات این الگو خط عمودی پایینی بلند، خط عمودی بالایی کوتاه (یا وجود نداشتن خط عمودی بالایی) و بدنه حداکثر یک دوم خط عمودی پایینی است. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودي (سبز) قدرت بیشتر این الگو را براي بازگشت روند نشان می دهد.”

 • این الگو می تواند برعکس نیز باشد. به این معنی که خط عمودی بلند در بالای بدنه شمع قرار داشته باشد. این اغلب به این معنا است که قیمت ها در حال کاهش بوده، اما روند می تواند دوباره برگشته و افزایش یابد.

نکته: “الگوي هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوي چکش در تجزیه و تحلیل روند انتهاي یک روند نزولی تشکیل می شود. خط عمودی بالایی بلند، خط عمود پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن خط عمود پایینی و بدنه اي حداکثر یک دوم خط عمودی بالایی از خصوصیات این الگو است. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودي (سبز) قدرت بیشتر این الگو را براي بازگشت روند نشان می تجزیه و تحلیل روند دهد.”

 • الگوی ستاره رها شده یا استار شوتینگ بسیار شبیه چکش های معکوس است، اما در روند متفاوتی رخ می دهد. این الگوها معمولا پس از افزایش قیمت ها مشاهده می شوند و نشان می دهند که یک دارایی می تواند در جریان یک روند نزولی قرار گیرند.

نکته: “الگو شوتینگ استار (الگوي ستاره رها شده) (Shooting star) در انتهاي یک روند صعودي تشکیل می شود. خط عمودی بالایی بلند، خط عمودی پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن خط عمود پایینی و بدنه اي حداکثر یک دوم خط عمودی بالایی از خصوصیات این الگو است. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (قرمز) قدرت بیشتر این الگو را براي بازگشت روند تجزیه و تحلیل روند تجزیه و تحلیل روند نشان می دهد.”

 • الگوی مرد دار زده یا “هنگینگ من” (Hanging man)می تواند برای ارزیابی زمانی که امکان شروع یک حرکت کاهشی وجود دارد، مفید باشد. این الگوها پس از یک دوره زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند به وجود می آیند. خط عمودی بلند در شمع نشان می دهد که فشار فروش افزایش یافته و ممکن است روند صعودی پایان یابد.

هنگام بررسی نمودارهای شمعی داشتن یک چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت ضروری است. به این ترتیب می توانید از ابزارها برای محافظت از دارایی خود در بازار پرنوسان استفاده کنید. این ابزارها معمولا stop-loss یا stop-limit هستند. در این ابزارها یک سرمایه به طور خودکار پس از رسیدن به یک نقطه بالا یا پایین از پیش تعیین شده، فروخته می شود.

چه روش هایی در تجزیه و تحلیل های فنی بیشترین محبوبیت را دارند؟

اغلب تحلیلگران تلاش می کنند تا روند بازار را مشخص کنند و این که قیمت به کدام سمت خواهد رفت.

یکی از روش های محبوب مورد استفاده خط روند نام دارد. این نمودار سعی می کند تا با نادیده گرفتن جهش ها یا کاهش های مفرط قیمت ارزهای رمزنگاری، روند رو به بالا را در صورتی که قیمت ها در حال افزایش هستند و یا روند نزولی را در شرایطی که قیمت ها چند روز در حال کاهش است، نشان دهند. این تاکتیک همراه با تجزیه و تحلیل نمودار شمعی می تواند به این تشخیص که آیا یک روند احتمالا ادامه می یابد و یا این که در حال تغییر است، کمک کند. به این ترتیب به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد این که باید در کوتاه مدت از چه استراتژی استفاده کرد، تصمیم بگیرند.

نکته: خط های روند تجزیه و تحلیل روند با وصل کردن قیمت های پایین (Low ها) در بازار صعودی و قیمت های بالا ( high ها ) در بازار نزولی به یکدیگر به سادگی قابل تشخیص هستند و جهت بازار را به ما نشان می دهند.

یکی دیگر از تاکتیک های مورد استفاده میانگین متحرک است. این روش شامل بررسی و رهگیری قیمت های معمول یک دارایی رمزنگاری در طی یک دوره زمانی مشخص است. این دوره زمانی می تواند یک هفته ای، 10 روزه، یک ماهه یا بیشتر باشد. مقایسه میانگین متحرک در یک دوره زمانی کوتاه مدت با یک دوره بلند مدت می تواند روند جدیدی را نشان دهد و شما را قادر می سازد تا سطوح قابل توجه رشد یا سقوط اخیر را شناسایی کنید. ویژگی که تجزیه و تحلیل های بلند مدت آماری قادر نیستند به این وضوح این کار را انجام دهند.

آیا باید تنها به تحلیل فنی تکیه کرد؟

اگر چه این روش احتمالا شایع ترین روش تجزیه و تحلیل در دنیای رمزنگاری است، اما باید دیگر شاخص ها و عوامل را نیز در نظر گرفت.

همیشه به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی در مورد فاکتورهای اساسی و بنیادی موثر بر بازار که باعث افزایش و کاهش قیمت ها می شوند، چیزی به شما نمی گوید. حملات هکرها، قواعد و قانون گذاری ها، اخبار مهم، توافق نامه های مهم و راه اندازی یک محصول جدید و غیره، همه می توانند برای این که شما به جلو بروید، کمک کنند. تکیه به یک نوع تحلیل مانند غذا خوردن، تنها با یک قاشق است. مسلما شما به چنگال برای غذا خوردن نیز نیاز دارد.

آیا ابزارهایی وجود دارند که تجزیه و تحلیل بازار را ساده تر کنند؟

اگر خیره شدن به نمودارها در تمام روز روش شما نیست، جایگزین هایی وجود دارد.

نمودارهای موجود در سایت کوین سرا تمام ویژگی های تجزیه و تحلیل فنی را برای شما نمایش می دهد و می توانید از این نمودارها برای بررسی آنچه که ممکن است بعدا رخ دهد، استفاده کنید. البته داده ها را می توان به روش های مختلف تحلیل کرد. هیچ وقت دو تحلیلگر، تحلیل یکسانی ندارند. به این معنی که هر یک بر اساس اطلاعات و تحقیقات خود تحلیل را انجام می دهند. بنابراین مطلع بودن از اخبار جدید فضای رمزنگاری که تصویر بزرگتر و جامع تری را برای پیش بینی به شما می دهد، می تواند ایده خوبی باشد.

Process Analysis and Simulation in Chemical Engineering

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل روند و شبیه سازی در مهندسی شیمی
ناشر: Springer
سال: 2015
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 523
شابک: 3319148117, 9783319148113
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 26.00 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

کتاب های مرتبط

Atmospheric and Space Flight Dynamics: Modeling and Simulation with MA. Ashish Tewari , 2006

Simulation with Python: Develop Simulation and Modeling in Natural Sci. Rongpeng Li, Aiichiro Nakano , 2022

Simulation with Python: Develop Simulation and Modeling in Natural Sci. Rongpeng Li, Aiichiro Nakano , 2022

Preventing Earthquake Disasters: The Grand Challenge in Earthquake Eng. Jinkun Liu (auth.) , 2003

Agent-Directed Simulation and Systems Engineering (Wiley Series in Sys. Levent Yilmaz, Tuncer Oren , 2009اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.