محدوده حمایت (Support)


این خط، یک خط حمایت است. خطوط حمایت، خطوط ساپورت (support) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش نموداری حمایت (Support ) و مقاومت ( Resistance )

حمايت و مقاومت ارائه دهنده ي نقاط اتصال كليدي و مهمي هستند كه در آنها نيروهاي عرضه و تقاضا به هم مي رسند . در بازارهاي اقتصادي، قيمت ها توسط عرضه (به سمت پائين) و تقاضاي (به سمت بالا) بيش از حد هدايت مي شوند . عرضه با كاهش قيمت ها (Bearish) ، فروشندگان و فروش هم رديف است ؛ تقاضا با افزايش قيمت ها (Bullish) ، خريداران و خريد هم رديف است . اين عبارات بطور متناوب در اين مقاله يا مقالات ديگر بكار مي روند . هر گاه تقاضا افزايش يابد قيمتها بالا مي روند و هر گاه عرضه افزايش يابد قيمت ها پائين مي آيند . هنگاميكه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قيمتها نيز همگام با مبارزه ي كند خريداران و فروشندگان به كندي بالا و پائين مي روند .

حمايت چيست ؟

حمايت سطحي از قيمت است كه تصور مي شود در آن تقاضا آنقدر قوي است كه از سقوط بيشتر قيمت جلوگيري مي محدوده حمایت (Support) كند ، خريداران به خريد راغب تر شوند و فروشندگان تمايل كمتري به فروش پيدا كنند . اعتقاد بر اين است كه زمانيكه قيمت به سطح حمايت مي رسد، تقاضا بر عرضه غلبه مي كند و از سقوط قيمت به زير سطح حمايت جلوگيري مي كند . در تصوير زير خط حمايت نماد وبانك با رنگ آبي و نقاط برخورد نمودار با خط حمايت با فلش هاي قرمز رنگ مشخص شده است .

خط حمايت هميشه پايدار نمي ماند و شكسته شدن قيمت به زير اين خط نشان دهنده ي غلبه ي فروشندگان بر خريداران است . سقوط قيمت به زير اين سطح نشان دهنده يك تمايل جديد به فروش و / يا انگيزه ي كمتر براي خريد است . شكست خط حمايت و حضيض هاي جديد قيمت نشان مي دهد كه فروشندگان توقعات خود را پائين آورده اند و حاضرند بازهم به قيمتهاي كمتري بفروشند . بعلاوه خريداران تا زمانيكه قيمتها به زير خط حمايت و كمتر از حضيض قبلي سقوط نكند ، وادار به خريد نخواهند شد . وقتي خط حمايت شكسته شود بايد يك خط حمايت جديد در سطح پايين تري ايجاد شود .

سطح حمايت كجا ايجاد مي شود ؟

معمولا سطوح حمايت پايين تر از قيمت جاري هستند، اما خريد و فروش اوراق بهادار نزديك به سطح حمايت نيز غيرعادي نمي باشد . تجزيه و تحليل فني ، يك علم دقيق نمي باشد و گاهي اوقات تعيين سطح حمايت دقيق مشكل است . بعلاوه تغييرات قيمت ممكن است ناپايدار باشد و بعضي اوقات به زير سطح حمايت سقوط كند . بعضي اوقات منطقي به نظر نمي رسد اگر بخاطر اينكه معامله با قيمت يك هشتم زير سطح حمايت صورت گرفته است تصور كنيم كه خط حمايت شكسته شده است . بدين دليل برخي از سرمايه گذاران و معامله گران منطقه حمايت را تشكيل مي دهند .

مقاومت چيست ؟

مقاومت سطحي از قيمت است كه تصور مي شود در آن فروش آنقدر قوي است كه از افزايش بيشتر قيمت جلوگيري مي كند . منطق حكم مي كند كه هنگاميكه قيمت بسمت سطح مقاومت بالا مي رود ، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خريداران تمايل كمتري به خريد پيدا كنند . اعتقاد براين است كه زمانيكه قيمت به سطح مقاومت مي رسد ، عرضه بر تقاضا غلبه مي كند و از افزايش قيمت به بالاي سطح مقاومت جلوگيري مي كند . در تصوير زير خط مقاومت فولاد خوزستان مشخص شده است .

خط مقاومت هميشه پايدار نمي ماند و افزايش قيمت به بالاي اين خط نشان دهنده ي غلبه ي خريداران بر فروشندگان است . افزايش قيمت به بالاي اين سطح نشان دهنده ي يك تمايل جديد به خريد و / يا انگيزه ي كمتر براي فروش است . شكست خط مقاومت و اوج هاي جديد قيمت نشان مي دهد كه خريداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قيمتهاي بيشتري بخرند . بعلاوه فروشندگان تا زمانيكه قيمتها به بالاي خط مقاومت و بيش از اوج قبلي صعود نكنند وادار به فروش نخواهند شد . وقتي خط مقاومت شكسته شود بايد يك خط مقاومت جديد در سطح بالاتري ايجاد شود .

سطح مقاومت كجا ايجاد مي شود؟

معمولا سطوح مقاومت بالاتر از قيمت جاري هستند، اما خريد و فروش اوراق بهادار نزديك به سطح مقاومت نيز غيرعادي نمي باشد . بعلاوه تغييرات قيمت ممكن است ناپايدار باشد و بعضي اوقات به بالاي سطح مقاومت صعود كند . بعضي اوقات منطقي بنظر نمي رسد اگر بخاطر اينكه معامله با قيمت يك هشتم بالاي سطح مقاومت صورت گرفته است تصور كنيم كه خط مقاومت شكسته شده است . بدين دلي برخي از سرمايه گزاران و معامله گران منطقه مقاومت را تشكيل مي دهند.

روشهاي ايجاد حمايت و مقاومت

حمايت و مقاومت مانند تصاوير قرينه در آيينه هستند و خصوصيات مشترك زيادي دارند.

1) اوج ها و فرود ها :

حمايت مي تواند با استفاده از نقاط عطف پايين قبلي ايجاد شود و مقاومت مي تواند با استفاده از نقاط عطف بالاي قبلي ايجاد شود . در تصوير زير نقاط اوج ها و فرود ها پالايشگاه نفت اصفهان مشخص شده است .

يك اصل ديگر تجزيه و تحليل فني تصريح مي كند كه سطح حمايت مي تواند به سطح مقاومت تبديل شود و برعكس . وقتيكه قيمت به زير سطح حمايت سقوط كند ، سطح حمايت شكسته شده مي تواند تبديل به مقاومت شود . شكست حمايت ، نشان دهنده ي غلبه ي نيروي هاي عرضه بر نيروهاي تقاضا است . بنابراين اگر قيمت به همين سطح برگردد كاهش عرضه ( و بنابراين وقوع مقاومت ) محتمل است . در تصوير زير خط حمايت معادن فلزات مشاهده مي شود كه به خط مقاومت تبديل شده است .

روي ديگر سكه تبديل مقاومت به حمايت است . صعود قيمت به بالاي سطح مقاومت ، تغيير در عرضه و تقاضا را نشان مي دهد . شكست مقاومت ثابت مي كند كه نيروهاي تقاضا ، نيروهاي عرضه را در هم شكسته اند. اگر قيمت به همين سطح بازگردد افزايش تقاضا (و بنابر اين وقوع حمايت ) محتمل است . در تصوير زير خط مقاومت حفاري شمال مشاهده مي شود كه به خط حمايت تبديل شده است .

2) محدوده ي معامله :

محدوده هاي معامله مي توانند نقش مهمي را در تعيين اينكه سطوح حمايت و مقاومت يك نقطه عطف هستند و يا الگوهاي تكرار شدني ، ايفا كنند . محدوده ي معامله يك دروه زماني است كه در آن قيمت ها در يك دامنه ي نسبتا محدود تغيير مي كند . اين نشان مي دهد كه نيروهاي عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند . وقتي كه قيمت از اين محدوده خارج شود بالا يا پايين رود „ بدين معني است كه يك برنده پيدا شده است . اگر بالاتر رود يعني خريداران (تقاضا)و اگر پايين تر رود يعني فروشندگان (عرضه) برنده شده اند. در تصوير زير محدوده معامله شركت مخابرات ايران مشاهده مي شود .

3) مناطق حمايت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائيكه تجزيه و تحليل فني ، علم دقيقي نيست بعضي اوقات تشكيل مناطق حمايت و مقاومت مفيد است . اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحليل آن بايد پيچيدگي هاي آن را مشخص سازد . گاهي اوقات خطوط دقيق بهترين انتخابند و بعضي اوقات مناطق حمايت و مقاومت بيشتر به كار مي آيند . معمولا هر چه محدوده كوچكتر باشد ، سطح دقيقتر است . اگر محدوده ي معامله كمتر از دو ماه دوام آورد و تغيير قيمت نيز نسبتا كم باشد ، سطوح حمايت و مقاومت كاربرد دقيقتري دارد . اگر محدوده معامله چندين ماه ادامه يابد و تغييرات قيمت نيز نسبتا زياد باشد بهتر است از مناطق حمايت و مقاومت استفاده نمود . اين نكات فقط راهنمايي هاي كلي هستند و هر محدوده ي معامله بايد با شرايط خودشت قضاوت شود . در تصوير زير مناطق حمايت و مقاومت شركت حفاري شمال ملاحظه مي شود

نتيجه گيري :

تشخيص سطوح كليدي حمايت و مقاومت يك جزء اساسي تحليل فني موفقيت آميز است . اگر چه گاهي اوقات تعيين خطوط دقيق حمايت و مقاومت مشكل است اما گاهي از وجود و موقعيت آنها توانايي تحليل و پيشگويي را به شدت بهبود مي بخشد . اگر قيمت اوراق بهادار به يك سطح حمايت مهم نزديك مي شود ، بايد آنرا به عنوان يك هشدار براي توجه مضاعف به نشانه هاي افزايش فشار خريد و يك تغيير روند بالقوه تلقي نمود . اگر قيمت اوراق بهادار به يك سطح مقاومت نزديك مي شود „ بايد آنرا بعنوان يك هشدار براي توجه مضاعف به نشانه هاي افزايش فشار فروش و يك تغيير روند بالقوه تلقي نمود . شكسته شدن يك سطح حمايت و مقاومت نشانه ي تغيير رابطه ي بين عرضه و تقاضا است . شكسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ي پيروزي تقاضا (خريداران ) و شكسته شدن خط حمايت نشان دهنده ي پيروزي عرضه ( فروشندگان ) است .

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و محدوده حمایت (Support) اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

۵ نکته مهم درباره حمایت و مقاومت

محدوده حمایت (Support) حمایت و مقاومت ، دو مفهوم اصلی و اساسی در بحث تحلیل تکنیکال است که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها نقاط ورود و خروج مناسب برای سهم را پیش‌بینی می‌کنند. اما ۵ نکته مهم درباره حمایت و مقاومت و نحوه استفاده و نتیجه‌گیری از آن‌ها وجود دارد که کم‌تر تحلیلگری به آن‌ها توجه می‌کند. در ادامه به بررسی این ۵ نکته مهم خواهیم پرداخت.

نکته ۱: هرچه تعداد برخورد به یک حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن مقاومت ضعیف‌تر است.

همانطور که می‌دانید، تعریف حمایت و مقاومت به شرح زیر است:

حمایت: محدوده‌ای در نمودار قیمت با احتمال زیاد فشار خرید

مقاومت: محدوده‌ای در نمودار قیمت با احتمال زیاد فشار فروش

احتمالا در کتاب‌های تحلیل تکنیکال خوانده‌اید که هرچه تعداد برخورد به یک حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت قوی‌تر است. اما در واقع در برخوردهای مکرر، حمایت یا مقاومت ضعیف‌تر می‌شود! چرا؟

علت معکوس شدن بازار در حمایت این است که فشار خرید برای افزایش قیمت وجود دارد. فشار خرید می‌تواند از طرف سرمایه‌گذران حقوقی یا ورود پول هوشمند از طرف سرمایه‌گذاران حقیقی باشد. اگر بازار مکرر به یک حمایت برخورد کند در نهایت این سفارشات اشباع می‌شوند. و وقتی همه سفارشات خرید پر شد، چه کسی برای خرید باقی مانده است؟ بنابراین برخورد مکرر به حمایت یا مقاومت احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد. فرض کنید با پتک چند بار به یک در ضربه می‌زنید هرچه بیشتر ضربه بزنید احتمال شکستن در بیشتر می‌شود.

نکته ۲: حمایت و مقاومت محدوده‌هایی روی نمودار هستند نه خط

در نظر گرفتن یک خط به عنوان حمایت یا مقاومت مشکلات زیر را دارد:

  • قیمت دقیق به خط برخورد نکند و معامله را از دست بدهید
  • قیمت یک لحظه خط را رد کند و به اشتباه شکست در نظر گرفته شود.

برای مقابله با این مشکلات بهتر است حمایت و مقاومت را محدوده در نظر بگیرید. این کار به خاطر وجود دو دسته معامله‌گر در بازار است:

۱. معامله‌گرانی که ترس از دست دادن دارند.

۲. معامله‌گرانی که می‌خواهند در بهترین قیمت ممکن خرید کنند.

معامله‌گرانی که ترس از دست دادن دارند وقتی قیمت نزدیک حمایت می‌شود اقدام به خرید می‌کنند چرا که می‌ترسند در بازگشت قیمت موفق به خرید نشوند. اگر تعداد این معامله‌گران زیاد باشد قیمت از نزدیک حمایت برمی‌گردد و هیچگاه به حمایت نمی‌رسد.

معامله‌گرانی که قصد خرید در بهترین قیمت را دارند سفارشات خود را دقیق در مرز پایین حمایت قرار می‌دهند. اگر تعداد این معامله‌گران بیشتر باشد قیمت بعد از برخورد با حمایت برمی‌گردد. از آن‌جایی که هیچکس به صورت دقیق نمی‌داند کدام نوع از معامله‌گران بیشتر هستند در نظر گرفتن یک محدوده به جای خط برای حمایت و مقاومت عاقلانه است.

نکته ۳: حمایت و مقاومت می‌تواند پویا باشد و یک محدوده افقی نباشد.

دو نمونه از حمایت و مقاومت پویا، استفاده از خط روند و میانگین متحرک‌‌ها است.

  • میانگین متحرک‌ها به عنوان حمایت یا مقاومت

نحوه تعیین میانگین متحرک‌ها و استفاده از آن‌ها را در کتاب « ۱۲ اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال » کامل توضیح دادیم. در شکل زیر میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ به عنوان محدوده حمایت تعیین شده است.

شما می‌توانید از هر میانگین متحرک دیگری (مثلا ۱۰۰ و ۲۰۰) به عنوان محدوده حمایت یا مقاومت انتخاب کنید. در نهایت شما باید چیزی پیدا کنید که مناسب شما باشد.

خطوط روند خطوط موربی روی نمودار قیمت هستند که می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.

نکته ۴: حمایت و مقاومت بدترین نقطه برای تعیین حد ضرر است.

نیازی نیست که اینشتین باشیم که بدانیم اکثر معامله‌گران حد ضرر را کجا تعیین می‌کنند. زیر حمایت و بالای مقاومت. درسته؟

حالا چرا بدترین جا برای حد ضرر اینجاهاست؟

اگر حد ضرر را نقطه شکست حمایت تعیین کنید امکان دارد که قیمت یک لحظه در حمایت نفوذ کند و شما معامله را با ضرر ببندید در حالی که قیمت برمی‌گردد و شکست حمایت اتفاق نمی‌افتد.

برای جلوگیری از این مشکل حد ضرر را با یک فاصله از حمایت یا مقاومت قرار دهید و یا صبر کنید تا کندل بعدی زیر حمایت یا بالای مقاومت بسته شود.

  • حد پایین حمایت را مشخص کنید
  • مقدار (ATR(Average True Range را بدست آورید.
  • حد پایین منهای ATR را به عنوان حد ضرر بگیرید

بسته شدن کندل زیر حمایت یا بالای مقاومت:
در نمودار زیر کندل اول حمایت را شکسته اما کندل بعدی بالای حمایت بسته شده است. بنابراین فعلا موقعیت خود را نمی‌بندیم و در معامله باقی می‌مانیم.

نکته ۵: معامله در محدوده حمایت و مقاومت به شما نسبت ریسک به بازده بهتری می‌دهد.

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران این است که نقاط ورود را دور از حمایت و مقاومت در نظر بگیرند. در این صورت حد ضرر را بزرگ در نظر گرفته و نسبت ریسک به بازده بزرگتر می‌شود.

اما اگر اجازه دهید قیمت به محدوده حمایت یا مقاومت نزدیک شود، حد ضرر کوتاه‌تری خواهید داشت، و این باعث می‌شود نسبت ریسک به بازده بهتری داشته باشید.

محدوده حمایت و مقاومت خود را از پیش تعیین کنید و بعد به دنبال فرصت‌های معامله در نزدیکی این محدوده‌ها باشید. اگر قیمت از این محدوده‌ها دور است خارج از بازار بمانید.

سعی کنید این ۵ نکته مهم درباره حمایت و مقاومت را در تحلیل‌های خود به یاد داشته باشید.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به محدوده هایی که قیمت (صعودی و یا نزولی) به آن برخورد می کند و باعث برگشت قیمت می شود حمایت و مقاومت می گویند. به طور خلاصه ؛ در روند نزولی وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند و به یک محدوده قیمتی ای برخورد میکند که قبلا قیمت به آن برخورد کرده و باعث برگشت قیمت شده، حمایت میگوییم و وقتی به سمت بالا حرکت می کند به محدوده ای برخورد می کند که قبلا باعث تغییر روند قیمت شده، مقاومت میگوییم

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

بهزاد میرزازاده

انواع حمایت و مقاومت

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد و ما هر بار با رسیدن به آن محدوده بگوییم قیمت به حمایت یا مقاومت رسیده است به طور مثال سقف تاریخی یک سهم مقاومت داینامیک می باشد زیرا زمان در آن دخیل نیست و همیشه یک محدوده قیمتی می باشد.

همچنین اعداد روند نیز برای ما حمایت و مقاومت استاتیک هستند و قیمت به این محدوده ها واکنش نشان می دهد. همانطور که از اسمش پیداست اعداد رند مجموعه ای از اعداد هستند که رند هستند ( این اعداد در سهم ها، شاخص ها، جفت ارز ها و . مختلف می باشد و شما باید به صورت تجربی این اعداد را به دست آورید) برای مثال عدد های 100، 200، 300، 400، 500، 1000، 2000، 3000 و . در اکثر سهم های ایران اعداد رند هستند که قیمت به آن ها واکنش نشان می دهد.

بعضی از اعداد نیز روانی هستند: یعنی در برهه ای از تاریخ اتفاقی افتاده است که قیمت از آن ناحیه برگشته و آن عدد ذهنیت خاصی در معامله گران به وجود آورده است.

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد

برای مثال در تصویر بالا یک محدود قیمتی ثابت برای ما حمایت یا مقاومت بوده تا اینکه قیمت در یک رفت (شکست) و برگشت (بی اهمیتی به همان سطح) سطح را از بین برده است.

اگر قیمت یک بار سطح را بشکند و به آن سطح پولبک بزند، و دوباره به روند خود ادامه دهد، اعتبار سطح بیشتر می شود و دفعات بعدی اعتبار خواهد داشت.

نکته مهم : هیچوقت هیچکس نمیتواند دقیقا نقطه ای را حمایت و یا مقاومت تعیین کند و ما باید یک محدوده رسم کنیم وبین دو قیمت را ( همانطور که در تصویر بالا تعیین کرده ام ) حمایت و مقاومت تعیین کنیم.

  • داینامیک

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابزار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند. همانطور که درتصویر زیر می بینید ما با استفاده از ابزار ها سطح احتمالی برگشت را رسم کرده ایم. این خطوط تا زمانی اعتبار دارند که قیمت سطح را در یک رفت و برگشت نشکند. پولبک و ادامه روند باعث افزایش اعتبار سطح می شود و گسترده شدن خط (شکست فیک) باعث احتمال از بین رفتن خط در آینده ای نزدیک می شود.

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابزار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند

نکات مهم.

  • تعیین نقاط حمایت و مقاومتی بسیار مهم می باشد و ما باید پیووت ها را بشناسیم
  • نقاط مهم در داینامیک شامل محدوده هاییست که بیشترین برخورد را دارد ( اما نهایت باید 4 تا باشد و بعد از 4 برخورد این سطح قدرت خود را از دست می دهد)

هیچ حمایت و مقاومتی دائمی نیست و روزی خواهد شکست.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قیمت سهم های مختلف در بازار سرمایه، در نبرد بین فروشندگان (عرضه) و خریداران (تقاضا) تعیین می شود. فشار خریداران، قیمت سهم را بالا برده و فشار فروشندگان، در جهت خلاف آن عمل کرده و قیمت سهم را پایین می آورد. به عبارت دیگر با افزایش عرضه، قیمت کاهش و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش می یابد. این امر اشاره به حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در چند مرحله صورت می گیرد. هر یک از این مراحل، در زیر آمده و به تفصیل شرح داده شده اند. با مطالعه دقیق مطالب زیر، شما می توانید نحوه رسم این خطوط در تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

مرحله اول

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا نزدیک ترین پیوت های کف و سقف به قیمت فعلی بازار را مشخص می کنیم. بعد از انجام این کار، حالت نمودار را به حالت خطی تغییر داده، پس از آن ابزار خط افقی را از نوار بالا انتخاب کرده و روی پایین ترین قسمت از پیوت کف یک خط افقی رسم می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

این خط، یک خط حمایت است. خطوط حمایت، خطوط ساپورت (support) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

بعد از انجام این کار، روی بالاترین قسمت پیوت سقف نیز یک خط افقی رسم نمایید.
این خط، یک خط مقاومت است. خطوط حمایت، خطوط آر (R) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط مقاومت معمولاً با رنگ قرمز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به قرمز تغییر دهید.
در تصویر زیر، خط موردنظر بر روی نمودار جفت ارز یورو یو اس دی رسم شده است. در این تصویر مشاهده می کنید که خط حمایت، با رنگ سبز و خط مقاومت، با رنگ قرمز مشخص شده است.

مرحله دوم

در این مرحله لازم است که نمودار را از حالت خطی به حالت شمعی تغییر دهید.

در این مرحله و در حالی که نمودار شما شمعی است، بر روی پایین ترین قسمت پیوت کف، خطی افقی به رنگ سبز، و بر روی بالاترین قسمت پیوت سقف، خطی افقی به رنگ قرمز رسم کنید.
برای انجام این کار می توانید به جای استفاده مجدد از ابزار خط، خطوط رسم شده در مرحله قبل را کپی کرده و از آنها محدوده حمایت (Support) استفاده کنید. توجه داشته باشید که فرایندهای کپی، رسم و تغییر ویژگی های خطوط و موارد دیگر مربوط به فرایند کار با نرم افزار متاتریدر به طور کامل در مبحث آشنایی با نرم افزار متاتریدر آموزش داده شده است.

این کارها، همان تکرار کارهای مرحله 1 هستند؛ با این تفاوت که در مرحله 1، از نمودار خطی و در این مرحله، از نمودار شمعی برای تشخیص نقاط مورد نظر برای رسم خط استفاده می شود.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

تصویر زیر، نمودار جفت ارز یورو یو اس دی، پس از رسم خطوط مورد نظر را نشان می دهد.

پس از انجام دو مرحله بالا، ناحیه ای که بین خطوط مقاومت وجود دارد، ناحیه مقاومت و ناحیه ای که بین خطوط حمایت قرار دارد، ناحیه حمایت نام دارد.

مفهوم مقاومت و حمایت

در تصویر زیر، ناحیه حمایت با رنگ سبز و ناحیه مقاومت با رنگ قرمز نشان داده شده است.

مفهوم حمایت و مقاومت

منظور از سطح مقاومت، سطحی است که در صورت رسیدن نمودار قیمت به این ناحیه، انتظار داریم که در نمودار قیمت واکنش منفی به این ناحیه داشته باشد و نمودار قیمت ریزش داشته باشد. در واقع سطوح مقاومت، به عنوان سقفی در برابر قیمت فعلی در نظر گرفته می شوند.

منظور از خطوط حمایت این است که در صورتی که نمودار قیمت نزولی باشد، انتظار داریم که این خطوط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند و بعد از رسیدن قیمت به این سطح، نمودار قیمت تغییر جهت داده و روند صعودی پیدا کند.

نحوه رسم محدوده های حمایت و مقاومت بر روی چارت

محدوده ی حمایت و مقاومت توی یک تعریف ساده میشه ( بهتر هستش که خطوط حمایت و مقاومت دیگر نگیم چون در اصل یک محدوده هستش )، محدوده ای که قیمت با برخورد به اون جهتش بر میگرده، مثل تمامی دره ها و قله ها . ولی ما همه ی دره ها و قله هارو محدوده های مقاومتی و حمایتی نمی دونیم که دلیلش رو جلوتر متوجه خواهید شد، برای توضیحاتش همین هارو بدونید کافی هستش.محدوده حمایت (Support)

3- قواعد رسم محدوده های بازگشتی :

در رابطه با انواع رسمش هم باید یه نکته جالب رو بگم، تو هیچ یک از منابع باید و نباید خاصی وجود نداره، تنها نکته ای که باید رعایت بشه چیه ؟ ؟
ببینید قله ها و دره ها کجا بیشتر تشکیل شدن، یعنی قیمت به چه محدوده هایی بیشتر واکنش نشان داده است
سر همین هم هستش که روش رسم هر معامله گری ممکنه با یک نفر دیگه فرق داشته باشه ولی اکثرا محدوده هایی که رسم میشن در یک منطقه هستش

4- نحوه رسم حمایت و مقاومت :

خب بریم سراغ رسم این محدوده های بازگشتی ، ابزاری که براش استفاده میشه خط افقی هستش، 3 مرحله را باید برای رسم آن انجام دهید :

مرحله یک :
خب کار اولی که باید انجام داد این هستش که چارت رو میارید عقب به قدری که روند قیمت رو مشاهده کنید و بتوانید به راحتی تصمیم بگیرید و دید خوبی به بازار داشته باشید .

مرحله دوم :
حالا به بازار نگاه میکنید تا محدوده های افقی را شناسایی کنید که بیشترین برگشت قیمت یعنی قله و دره در آنها تشکیل شده باشد، اونجا یک خط رسم میکنید

مرحله سوم :
خط هایی که رسم کرده اید را بررسی میکنید تا جایی قرار دهید که بیشترین تعداد بازگشت قیمت ( قله و دره) با آنها درگیر شوند

چند نکته مهم :
این محدوده هارو به هیچ عنوان نباید سر رسم آنها دو به شک شوید، و فقط آنهایی که نسبت بهشون قاطعیت دارید رو رسم کنید،اگر یک درصد دو به شک شدید اون محدوده را فراموش کنید چون باید کاملا واضح و مشخص باشه
سعی کنید چارت خودتون رو با هر محدوده ی غیر ضروری شلوغ نکنید چون باعث سردرگمی شما خواهد شد، هر چقدر برخورد و باز گشت قیمت و واکنش دادن به یک محدوده زیاد تر باشد نشان دهنده مهم بودن آن می باشد

برای اطلاعات تکمیلی میتوانید با تیم پشتیبانی فارکس حرفه ای از طریق تلگرام و واتساپ در ارتباط باشید.

و اگر میخواهید از سود دلاری بهره مند شوید با افتتاح حساب در بروکر معتبر لایت فارکس هرچه سریع تر درآمد دلاری خود را آغاز کنید

فایل پی دی اف راهنمای نحوه رسم محدوده های حمایت و مقاومت بر روی چارتاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.