ارزش فعلی خالص چیست؟


ارزش فعلی خالص (NPV) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش فعلی خالص (NPV) مهمترین مفهوم در امور مالی شرکت ها است. براساس این مفهوم است که تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می شوند. هم چنین ارزش سهام و اوراق بهادار نیز بر پایه همین مفهوم تعیین می گردد. بنابراین برای دانشجویان و شاغلین حاضر در امور مالی شرکتها دانستن این مفهوم امری ضروری و حیاتی است. برای درک مفهوم ارزش فعلی خالص ، باید درک درستی از محاسبات ارزش آینده و حال داشته باشیم. NPV با کمک یک جدول زمانی گردش پول بهتر درک می شود که در این مقاله برای توضیح از همان استفاده می ارزش فعلی خالص چیست؟ کنیم:

جدول زمانی گردش پول:

جدول زمانی گردش پول یا نقدینگی نمایانگر بازه زمانی مورد انتظار برای دریافت یا پرداخت وجه نقد در طول اجرای یک پروژه است. بنابراین تمام مقادیر ذکر شده در نقطه صفر بیانگر ارزش فعلی هستند. پس برای محاسبه ارزش فعلی خالص نیازی به جمع و تفریق این اعداد نداریم.
مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۱ مبلغی است که در پایان این دوره دریافت و یا پرداخت می شود. مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۲ مبلغی است که در پایان دوره ۲ دریافت یا پرداخت می شود و به همین منوال ادامه می یابد.

ارزش های آتی در دوره های زمانی مختلفی رخ می دهند.

هنگامی که ما دو عدد را با یکدیگر مقایسه می کنیم، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنیم که این دو عدد ماهیت مشابهی دارند. ازین رو هنگام مقایسه جریان های نقدی باید مطمئن شویم که همه آنها بیانگر ارزش فعلی و یا مقادیر متعلق به یک دوره زمانی آتی هستند. مقایسه یک مقدار فعلی با یک ارزش آتی و یا مقایسه یک ارزش آتی در دوره ۱ با دوره ۲ مثل مقایسه ی سیب با پرتقال است.
پس از آنجا که ارزش های آتی در دوره های زمانی متفاوتی اتفاق می افتند، نمی توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. تنها راه افزودن و یا تفریق این مقادیر این است که آنها را به نقطه ی صفر برگردانیم. به بیانی دیگر یعنی هر ارزش آتی را به ارزش فعلی معادل آن تبدیل کنیم.

ارزش های فعلی در یک دوره زمانی اتفاق می افتند یعنی در نقطه صفر.
از آنجا که مقادیر موجود همگی در یک دوره زمانی که همان نقطه صفر در جدول است، اتفاق می افتند لذا کلیه عملیات ریاضی مثل جمع یا تفریق را می توانیم بر روی این اعداد انجام دهیم. نکته اصلی و مهم برای دانستن این است که تمام مقادیر درگیر در محاسبه باید شامل مقادیر موجود یا ارزش فعلی باشند.

یک مثال از محاسبه ی ارزش فعلی خالص

جدول زمانی گردش وجوه نقدی ورودی و خروجی را این گونه در نظر می گیریم :
نقطه ۰: جریان نقدی خروجی ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان.
نقطه ۱: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۲: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۳: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۴: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
هزینه سرمایه ۱۰ درصد است.

سوال اینجاست که اگر مبلغ سرمایه گذاری ما در امروز ۱۰ میلیون تومان باشد و ما آن را در ۴ قسط ۵، ۴، ۳٫۵ و ۳ میلیون تومانی دریافت کنیم، با هزینه سرمایه ۱۰ درصدی آیا این کار از نظر مالی عقلانی است؟

فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص

در این معادله: Rt= جریان نقدی خالص ورودی – جریان نقدی خروجی در یک دوره
i = نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید.
t = تعداد دوره های زمانی

جریان نقدی ورودی فعلی = جریان نقدی ورودی سال اول + ورودی سال دوم + ورودی سال سوم + ورودی سال چهارم

= (۵,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۱ + (۴,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۲ + (۳,۵۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۳ + (۳,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۴
= ۴,۵۴۵,۴۵۴٫۵۴۵۵ + ۳,۶۳۶,۳۶۳٫۶۳۶۴ + ۳,۱۸۱,۸۱۸٫۱۸۱۸ + ۲,۷۲۷,۲۷۲٫۷۲۷۳
۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۰۹۰۱

جریان نقدی خالص فعلی = جریان نقدی فعلی ورودی – جریان نقدی فعلی خروجی
۴,۹۰۹,۰۹۴ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۹۰۱

قانون ارزش فعلی خالص

قانون ارزش فعلی خالص بیان می کند که اگر ارزش فعلی خالص یک پیشنهاد بزرگتر از صفر بود، آن پیشنهاد باید پذیرفته شود. در صورتیکه این عدد کمتر یا مساوی با صفر باشد، پیشنهاد باید رد شود. در مورد بالا ارزش خالص فعلی به دست آمده ۴ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۴ تومان است. بنا براین این پیشنهاد ارزش سرمایه گذاری دارد و در صورت قبول سود قابل قبولی به شرکت خواهد داد.

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزش خالص فعلی nvp چیست

یک سرمایه‌گذاری در صورتی مفید خواهد بود که برای مالکان خود ارزش ایجاد کند. در حالت کلی، یک طرح سرمایه‌گذاری زمانی مفید است که ارزش بازار آن بیش از هزینه تحصیل آن باشد. ارزش خالص فعلی یکی از معیارهایی است که مالکان و مدیران در اختیار دارند و با استفاده از آن می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که آیا سرمایه‌گذاری مورد نظر دارای ارزش است یا خیر؟ در ادامه به بررسی مفهوم NPV و نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی خواهیم پرداخت.

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

NPV یا NPW یا Net present value یعنی تفاوت بین هزینه‌هایی که برای شروع یک سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کنید و تمامی جریان‌های درآمدی که از آن سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عبارت دیگر، ارزش خالص فعلی معیاری است برای سنجش میزان ارزشی که اکنون در اثر پذیرش یک پروژه ایجاد می‌شود. ارزش خالص فعلی به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که سرمایه‌گذاری مورد ‌نظر درآمد قابل ‌توجهی به همراه دارد یا خیر؟

برای درک بهتر این موضوع تصور کنید یک واحد آپارتمان به قیمت ۵۰۰ میلیون خریداری کرده‌اید و ۱۰۰ میلیون هم برای تعمیر آن هزینه می‌کنید. پیش‌بینی شما این است که بعد از ۱ سال ارزش این آپارتمان (ارزش بازار) ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد (با فرض این ارزش فعلی خالص چیست؟ که نرخ تنزیل ۱۰ درصد باشد).

در این حالت، ارزش خالص فعلی سرمایه‌گذاری شما ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. حال با این اطلاعات می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزشی که این سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، برای‌تان رضایت‌بخش خواهد بود یا خیر.

شرکت‌ها به چه منظور از NPV استفاده می‌کنند؟

وقتی مدیری پروژه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کند تا تصمیم بگیرد کدام پروژه بهتر است، به طور کلی ۳ گزینه در پیش دارد:

۱.ارزش فعلی خالص چیست؟ ارزش خالص فعلی (NPV)

۲. نرخ بازده داخلی (irr)

۳. روش بازگشت سرمایه

ارزش خالص فعلی ابزار انتخاب بیشتر تحلیلگران مالی است. این مسئله دو دلیل دارد :

نخست این که در محاسبه NPV ، ارزش زمانی پول در نظر گرفته می‌شود و جریان‌های نقدی آینده بر اساس ارزش پول امروز بیان می‌شود.

ارزش زمانی پول (Time Value Of Money) یعنی پولی که اکنون در اختیار دارید بهتر و با ارزش‌تر از پولی است که در آینده خواهید داشت به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون تومان امسال با ۱۰۰ میلیون تومان سال آینده هم‌ارزش نیست؛ به همین دلیل از نرخ تنزیل در محاسبه ارزش خالص فعلی استفاده می‌شود.

در تجزیه و تحلیل‌های مالی برای حذف عامل زمان در محاسبات، ارزش جریان‌های نقدی که در آینده حاصل می‌شود با استفاده از نرخ تنزیل به ارزش روز تبدیل می‌شود.

دلیل دوم این است که با محاسبه‌ ارزش خالص فعلی، رقم دقیقی به دست ‌می‌آید. مدیران می‌توانند با استفاده از این رقم، مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده‌ نقدی اولیه را به ‌آسانی با ارزش فعلی بازگشت سرمایه مقایسه کنند.

نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی NPV

این روش برای مشخص کردن این که کدام پروژه بیشترین بازدهی راخواهد داشت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی NPV

در ادامه هر یک از اجزای فرمول ارزش فعلی را با هم بررسی می‌کنیم:

Ct= جریان نقدی خالص (Net cash flow)

پیش‌بینی جریانات نقدی از دیرباز مورد توجه مدیران مالی، تحلیلگران و محققان قرار داشت. دلیل این توجه، استفاده از جریان‌های نقدی در مدل ارزشیابی سهام، ارزیابی ریسک و … است. برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی، هزینه‌های پیش‌بینی شده را از درآمدهای پیش‌بینی شده کم و به جریان نقدی خالص دست پیدا می‌کنیم. خالص جریان نقدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی + جریان‌های نقدی حاصل از تامین مالی + جریان‌های نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری

C۰= سرمایه گذاری اولیه (initial investment)

سرمايه‌گذاري اولیه میزان پولي است كه سرمایه‌گذار در شروع پروژه، سرمایه‌گذاری می‌کند برای مثال فردی برای راه‌اندازی نانوایی به ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد، سرمایه‌گذاری اولیه می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان.

r= نرخ تنزیل (Discount rate)

تنزیل روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی، که در زمان‌بندی مشخصی در آینده قابل دریافت است. برای استفاده از مفهوم ارزش زمانی پول از روش نرخ تنزیل استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم پولی را از آینده به امروز منتقل کنیم و ارزش امروز آن را محاسبه کنیم، باید آن را تنزیل کنیم به عنوان مثال ۱۳۰ تومن سال آینده اکنون ۱۰۰ تومان ارزش دارد.

نرخ تنزیل باید بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری تعدیل شود و عواملی از قبیل سود بانکی بدون ریسک، تورم و … تاثیرگذارند.

t= دوره زمانی (Time Period)

برای مثال اگر بخواهیم ارزش خالص فعلی پروژه‌ای را برای ۳ سال محاسبه کنیم، دوره زمانی به ترتیب ۱، ۲ و ۳ خواهد بود.

اشتباهات رایج در استفاده از NPV

اولین مورد، ریسک‌ مربوط به نرخ تنزیل است. شما از نرخ امروز استفاده می‌کنید و آن را برای بازدهی آینده به کار می‌گیرید. بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلا در سال چهارم پروژه، نرخ‌های بهره افزایش پیدا کند و هزینه‌ وجوه بالا برود. این یعنی بازدهی شما برای آن سال از آن چه در ابتدا تصور می‌کردید، ارزش کمتری خواهد داشت.

دومین مورد این است که بیشتر افراد در مورد بازدهی که برای پروژه پیش‌بینی کرده بودند اشتباه می‌کنند؛ زیرا اکثر پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه هستند.

سومین مورد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه است. تجهیزات با برچسب قیمت مشخص، ریسکی ندارند ولی در غیر این صورت ممکن است ارقام متفاوتی به دست آید.

به مثال زیر توجه کنید:

پروژه الف برای شروع سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارد و انتظار می‌رود سودی معادل ۵۰ میلیون و ۷۰ میلیون به ترتیب برای سال‌های اول و دوم محقق سازد؛ سود بازگرداندن وجه (نرخ تنزیل) ۱۰ درصد است. فرمول محاسبه NPV به این شکل خواهد بود:

فرمول محاسبه NPV

در این مثال، ارزش خالص فعلی به دست آمده ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۸۴ تومان است. بنابراین، این پیشنهاد ارزش سرمایه‌گذاری دارد و در صورت قبول، سود قابل توجهی به شرکت خواهد داد.

ارزش خالص فعلی مثبت

NPV مثبت نشان می‌دهد که درآمد پیش‌بینی شده یک سرمایه‌گذاری بیش از هرینه‌های پیش‌بینی شده (با ارزش فعلی پول) است. به طور کلی سرمایه‌گذاری با NPV مثبت، سودآور خواهد بود و سرمایه‌گذاری با NPV منفی ، منجر به زیان خالص می‌شود.

سخن آخر

چنان که اشاره کردیم، ارزش خالص فعلی یا NPV یعنی تفاوت بین هزینه‌هایی که برای شروع یک سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کنید و تمامی جریان‌های درآمدی که از آن سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. اگر ارزش خالص فعلی یک پیشنهاد بزرگتر از صفر بود، آن پیشنهاد باید پذیرفته شود. در صورتی که این عدد کمتر یا مساوی با صفر باشد، پیشنهاد باید رد شود. البته باید به این نکته توجه داشت که ارزش خالص فعلی به تنهایی برای انتخاب یک سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید عوامل دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد.

ارزش فعلی خالص (NPV) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش فعلی خالص (NPV) مهمترین مفهوم در امور مالی شرکت ها است. براساس این مفهوم است که تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می شوند. هم چنین ارزش سهام و اوراق بهادار نیز بر پایه همین مفهوم تعیین می گردد. بنابراین برای دانشجویان و شاغلین حاضر در امور مالی شرکتها دانستن این مفهوم امری ضروری و حیاتی است. برای درک مفهوم ارزش فعلی خالص ، باید درک درستی از محاسبات ارزش آینده و حال داشته باشیم. NPV با کمک یک جدول زمانی گردش پول بهتر درک می شود که در این مقاله برای توضیح از همان استفاده می کنیم:

جدول زمانی گردش پول:

جدول زمانی گردش پول یا نقدینگی نمایانگر بازه زمانی مورد انتظار برای دریافت یا پرداخت وجه نقد در طول اجرای یک پروژه است. بنابراین تمام مقادیر ذکر شده در نقطه صفر بیانگر ارزش فعلی هستند. پس برای محاسبه ارزش فعلی خالص نیازی به جمع و تفریق این اعداد نداریم.
مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۱ مبلغی است که در پایان این دوره دریافت و یا پرداخت می شود. مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۲ مبلغی است که در پایان دوره ۲ دریافت یا پرداخت می شود و به همین منوال ادامه می یابد.

ارزش های آتی در دوره های زمانی مختلفی رخ می دهند.

هنگامی که ما دو عدد را با یکدیگر مقایسه می کنیم، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنیم که این دو عدد ماهیت مشابهی دارند. ازین رو هنگام مقایسه جریان های نقدی باید مطمئن شویم که همه آنها بیانگر ارزش فعلی و یا مقادیر متعلق به یک دوره زمانی آتی هستند. مقایسه یک مقدار فعلی با یک ارزش آتی و یا مقایسه یک ارزش آتی در دوره ۱ با دوره ۲ مثل مقایسه ی سیب با پرتقال است.
پس از آنجا که ارزش های آتی در دوره های زمانی متفاوتی اتفاق می افتند، نمی توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. تنها راه افزودن و یا تفریق این مقادیر این است که آنها را به نقطه ی صفر برگردانیم. به بیانی دیگر یعنی هر ارزش آتی را به ارزش فعلی معادل آن تبدیل کنیم.

ارزش های فعلی در یک دوره زمانی اتفاق می افتند یعنی در نقطه صفر.
از آنجا که مقادیر موجود همگی در یک دوره زمانی که همان نقطه صفر در جدول است، اتفاق می افتند لذا کلیه عملیات ریاضی مثل جمع یا تفریق را می توانیم بر روی این اعداد انجام دهیم. نکته اصلی و مهم برای دانستن این است که تمام مقادیر درگیر در محاسبه باید شامل مقادیر موجود یا ارزش فعلی باشند.

یک مثال از محاسبه ی ارزش فعلی خالص

جدول زمانی گردش وجوه نقدی ورودی و خروجی را این گونه در نظر می گیریم :
نقطه ۰: جریان نقدی خروجی ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان.
نقطه ۱: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۲: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۳: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۴: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
هزینه سرمایه ۱۰ درصد است.

سوال اینجاست که اگر مبلغ سرمایه گذاری ما در امروز ۱۰ میلیون تومان باشد و ما آن را در ۴ قسط ۵، ۴، ۳٫۵ و ۳ میلیون تومانی دریافت کنیم، با هزینه سرمایه ۱۰ درصدی آیا این کار از نظر مالی عقلانی است؟

فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص

در این معادله: Rt= جریان نقدی خالص ورودی – جریان نقدی خروجی در یک دوره
i = نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید.
t = تعداد دوره های زمانی

جریان نقدی ورودی فعلی = جریان نقدی ورودی سال اول + ورودی سال دوم + ورودی سال سوم + ورودی سال چهارم

= (۵,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۱ + (۴,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۲ + (۳,۵۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۳ + (۳,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۴
= ۴,۵۴۵,۴۵۴٫۵۴۵۵ + ۳,۶۳۶,۳۶۳٫۶۳۶۴ + ۳,۱۸۱,۸۱۸٫۱۸۱۸ + ۲,۷۲۷,۲۷۲٫۷۲۷۳
۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۰۹۰۱

جریان نقدی خالص فعلی = جریان نقدی فعلی ورودی – جریان نقدی فعلی خروجی
۴,۹۰۹,۰۹۴ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۹۰۱

قانون ارزش فعلی خالص

قانون ارزش فعلی خالص بیان می کند که اگر ارزش فعلی خالص یک پیشنهاد بزرگتر از صفر بود، آن پیشنهاد باید پذیرفته شود. در صورتیکه این عدد کمتر یا مساوی با صفر باشد، پیشنهاد باید رد شود. در مورد بالا ارزش خالص فعلی به دست آمده ۴ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۴ تومان است. بنا براین این پیشنهاد ارزش سرمایه گذاری دارد و در صورت قبول سود قابل قبولی به شرکت خواهد داد.

ارزش فعلی (present value) چیست و چه اهمیتی داره؟

به نظر شما پولی که اکنون در اختیار دارین دارای ارزش بالاتری هست یا پولی که در آینده جمع می‌کنین؟ اکثر مردم پولی که در حال حاضر در اختیار دارن رو دارای ارزش بالاتری می‌دونن چرا که با استفاده ازش می‌تونن کسب و کاری راه اندازی کنن، سرمایه گذاری کنن و یا سودش رو از حساب بانکی دریافت کنن، همچنین ممکنه به علت تورم ارزش پولشون در مدتی پایین بیاد و کارایی قبل رو نداشته باشه.
اما به طور دقیق چگونه می‌تونیم ارزش پول امروزمون رو با ارزشش در آینده مقایسه کنیم؟ در اینجاست که ارزش فعلی یا پرزنت ولیو (Present Value) به کار میاد. برای همینه که ما در ادامه این مقاله به چیستی ارزش فعلی و نحوه محاسبه‌ی اون می‌پردازیم.

ارزش فعلی چیست؟

ارزش خالص فعلی (NPV یا NPW یاNet present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی هست. ارزش خالص برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیره تا احتمال سرمایه‌گذاری محاسبه بشه.
اگه بخوام با مثال ساده‌ای توضیح بدم مثل این هست که من به شما امروز 10هزار تومان بدم، ارزش بالاتری داره نسبت به اینکه 4 سال بعد به شما 10 هزار تومان بدم. هم به دلیل اینکه شما با این پول می‌تونین سرمایه گذاری کنین و هم به خاطر تورم. در واقع PV بر این اصل استواره که هر چقدر پول دیرتر به دست‌تون برسه، بیشتر ارزشش رو از دست می‌ده.

علت اهمیت ارزش فعلی چیست؟

محاسبه ارزش فعلی یا ارزش تنزیلی از اهمیت زیادی در بسیاری از محاسبات مالی برخوردار هست. برای مثال، ارزش فعلی خالص، بازده اوراق قرضه، نرخ های آنی و تعهدات بازنشستگی، همگی به اصل ارزش فعـلی یا تنزیلی بستگی دارن. یادگیری اینکه چگونه باید از یک ماشین‌حساب مالی یا نرم‌افزاری مثل Excel برای انجام محاسبات ارزش فعلی بهره برد می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بر سر نحوه تأمین مالی برای خرید یک خودرو یا خانه و همین‌طور سرمایه گذاری در یک پروژه جدید کمک بکنه.

ارزش فعلی خالص به چه منظوری در شرکت‌ها استفاده می‌شه؟

به طور کلی هنگامی که مدیری به بررسی پروژه‌ها برای انتخاب بین یکی از ارزش فعلی خالص چیست؟ اونها می‌پردازه، از 3 طریق می‌تونه سودمندترین و بهترینشون رو انتخاب کنه:

  • نرخ بازده داخلی
  • روش محاسبه‌ی بازگشت سرمایه
  • ارزش فعلی خالص

ارزش فعلی خالص یا همون NPV ابزار بیشتر تحلیلگران مالی به دو دلیل هست. اول اینکه در محاسبه‌ی ارزش فعلی خالص، ارزش فعلی پول در نظر گرفته می‌شه، و دوم اینکه با محاسبه‌ی پرزنت ولیو عدد دقیقی به دست میاد که مدیران بر اساسش می‌تونن تصمیم گیری دقیقی داشته باشن.

چگونه ارزش فعلی رو محاسبه کنیم؟

هیچ کس ارزش فعلی رو به صورت دستی محاسبه نمی‌کنه و اغلب افراد با استفاده از ماشین حساب و تابع NPV در اکسل این کار رو انجام می‌دن.

فرمول ارزش فعلی (present value)چیست؟

NPV از طریق فرمول زیر به دست میاد:

فرمول ارزش فعلی

فرمول ارزش فعلی

در آخر:

در این مقاله با پرزنت ولیو آشنا شدین و نحوه به دست آوردنش رو مشاهده کردین اما در آخر این رو بدونین که از ارزش فعلی خالص چیست؟ این سنجه‌ی خوب استفاده‌های زیاد و مفیدی می‌تونین چه در زندگی عادی و چه در مشاغلتون بکنین.

ارزش فعلی خالص (NPV)

ارزش فعلی خالص یا به اختصار NPV تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی است. NPV برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا احتمال سرمایه گذاری محاسبه شده یا پروژه را تحلیل کند.

فرمول زیر نحوه محاسبه NPV است:

ارزش فعلی خالص

جدا از خود فرمول، شما می‌توانید ارزش فعلی خالص را با استفاده از ماشین‌ حساب‌ های مالی و یا نرم‌ افزار اکسل (فرمول NPV) محاسبه کنید.

NPV مثبت نشان می‌دهد که درآمدهای محاسبه‌ شده‌ای که از پروژه یا سرمایه گذاری به دست می‌آید از هزینه های پیش‌ بینی‌ شده فراتر می‌رود. عموماً سرمایه گذاری با NPV مثبت سودمند خواهد بود و سرمایه گذاری با NPV منفی منجر به زیان خالص خواهد شد. این موضوع، پایه قانون ارزش فعلی خالص است که می‌گوید تنها باید در پروژه‌ هایی سرمایه گذاری کرد که ارزش فعلی خالص مثبت دارند.

زمانی که سرمایه گذاری بر سر دوراهی مالکیت یا ادغام قرار می‌گیرد، افراد می‌توانند از معیار جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کند.

توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش فعلی خالص

تعیین ارزش یک پروژه کار سختی است زیرا راه‌های مختلفی برای اندازه گیری ارزش جریان‌های نقدی آتی وجود دارد. به خاطر وجود ارزش زمانی پول، پولی که اکنون در اختیار شماست به دو دلیل بیشتر از همان مقدار پول در آینده ارزش دارد:

یک، به این خاطر که می‌توان با سرمایه گذاری پول، درآمدهایی را به دست آورد و دو اینکه به خاطر تورم ارزش پول افت می‌کند. به‌ بیان‌ دیگر، هزار تومانی که در آینده به دست می‌آید به‌ اندازه هزار تومان امروز ارزش نخواهد داشت.

نرخ تنزیل در محاسبه NPV

عنصر نرخ تنزیل در NPV راهی برای به‌ حساب آوردن این موضوع است. شرکت‌ها ممکن است راه‌های متفاوتی برای شناسایی نرخ تنزیل داشته باشند. روش‌های معمول محاسبه نرخ تنزیل شامل استفاده از بازده مورد انتظار دیگر گزینه‌ های سرمایه گذاری با ریسک مشابه (نرخ بازدهی که سرمایه گذاران انتظار خواهند داشت)، یا هزینه های مربوط به وام گرفتن پول موردنیاز برای تأمین مالی پروژه.

مثال کاربردی

به طور مثال، اگر یک خرده فروشی پوشاک بخواهد مغازه ای را بخرد، باید اول جریانات پول نقدی که در آینده این مغازه ایجاد خواهد کرد، محاسبه کند و سپس آن جریانات نقدی را به تنزیل کند. فرض کنید بعد از تنزیل همه جریانات نقدی مشخص شد که ارزش فعلی مغازه ۵۰۰ میلیون تومان است.

اگر صاحب فعلی مغازه مایل بود که مغازه را به قیمتی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بفروشد، شرکت خریدار احتمالاً این پیشنهاد را قبول خواهد کرد چون در این صورت ارزش فعلی خالص مغازه مثبت می‌شود.

با این فرض که صاحب فعلی مغازه موافقت کرده است تا مغازه را به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان بفروشد، سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون تومان سود خالص در طول بازه سرمایه گذاری محاسبه شده را نشان خواهد داد (۳۰۰-۵۰۰). می‌توان از این ۱۰۰ میلیون تومان سود خالص سرمایه گذاری، با عنوان ارزش ذاتی سرمایه گذاری یاد ‌کرد.

برعکس، اگر صاحب مغازه به کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان راضی نشود، شرکت خریدار مغازه را نخواهد خرید، چون مالکیت آن مغازه برای شرکت NPV منفی در پی خواهد داشت و به تبع آن ممکن است ارزش کل شرکت پوشاک را ارزش فعلی خالص چیست؟ کاهش دهد.

ارزش فـعلی خـالص مثبت نشان می‌دهد که درآمدهای محاسبه‌ شده‌ای که از پروژه یا سرمایه گذاری به دست می‌آید از هزینه های پیش‌ بینی‌ شده بیشتر است و در نتیجه، سرمایه گذاری سودآور است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.