تحلیلی بر اونس جهانی طلا


تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا

آینده قیمت طلا/تحلیل ويژه مرداد 96/ این تحلیل ماهانه بروز میشود

فدرال رزرو: اونس طلا در 3 ماهه آخر سال 1250،2017 دلار
، قيمت يك اونس طلا دو سال قبل در همين تاريخ نيز ١٢٠٠ دلار بود اما در مقطعي به ١٣٥٠ دلار نيز رسيد، اما متوسط قيمت يك اونس طلا طي دو سال گذشته حدود ١٢٠٠ دلار بوده است تحليل فدرال رزرو بر أين أساس أستوار است كه اقتصاد جهاني انرژي نگهداري قيمت طلا بالآي ١٢٠٠ دلار در سه ماهه چهارم سال جاري را ندارد

عامل اول گران شدن طلا

از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ ، قيمّت يك اونس طلا از ٢٤٠ دلار به ١٨٥٠ دلار افزايش يافت و سپس به ۱۲۹۰ دلار در لحظه تهيه گزارش كاهش يافته است

از فاصله سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢ ،عرضه دلار به اقتصاد جهاني بسيار بيش از ظرفيت جذب اقتصاد جهاني بود

(براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به مقاله نفت چه زماني گران ميشود از نگارنده در سايت www.adibmh.ir)

وقتي عرضه دلار به اقتصاد جهاني بيش از ظرفيت جذب اقتصاد جهاني باشد ، اختلاف با تورم خنثي ميشود، عرضه دلار بيش از ظرفيت جذب اقتصاد جهاني ، باعث افزايش قيمّت سهام ، افزايش قيمّت نفت و طلا ميشود

وقتي عرضه دلار بيش از ظرفيت جذب اقتصاد جهاني باشد دلار كم ارزش ميشود و قيمّت دلار سقوط مَي كند

شاخص دلار كه ارزش دلار را در مقابل شش أرز معتبر جهاني نشان مَي دهد از ١٢٠ در سال ٢٠٠٠ به ٧٠ در سال ٢٠١١ سقوط كرد ، شاخص دلار ٥٨ در صد كاهش ارزش داشت سقوط ٥٨ درصدي ارزش دلار به سبب عرضه دلار به اقتصاد جهاني بيش از ظرفيت جذب اقتصاد جهاني بود كه در مقاله نفت چه زماني گران ميشود به دقت تشريح شده است

فرمول نوسان قيمت طلا

طلا ، واكنشي در مقابل اقتدار دلار است ، وقتي دلار در مقابل أرزهاي ديگر سقوط مَي كند طلا گران ميشود و وقتي دلار در مقابل أرزهاي ديگر افزايش ارزش پيدا مَي كند، طلا ارزان مَي شود

از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢ كه دلار مسير تضعيف در مقابل ارزهاي ديگر را طي مَي كرد، متوسط قيمت طلا نيز روند صعودي داشت، روند صعودي به أين معنا نيست كه در أين فاصله قيمت طلا كاهش نداشته است، أساسا قيمت طلا سينوسي است و مدام نوسان مَي كند اما روند صعودي به أين معناست كه متوسط تحلیلی بر اونس جهانی طلا قيمت سالانه يا دو سالانه ،صعودي است

از سال ٢٠١٢ أمريكا سياست انقباضي پولي در پيش گرفت و تزريق دلار به اقتصاد جهاني را متوقف كرد ، وقتي تزريق دلار به اقتصاد جهاني متوقف شود دلار افزايش ارزش يافته و طلا روند نزولي پيدا مَي كند

از سال ٢٠١٢ كه أمريكا تزريق دلار به اقتصاد جهاني را متوقف كرد قيمت يك اونس طلا از ١٨٥٠ دلار به ١٢٥٠ دلار كاهش يافته است

تا پايان سال ٢٠١٧ تزريق دلار بوسيله أمريكا به اقتصاد جهاني همچنان متوقف خواهد ماند لذا متوسط قيمت يك اونس طلا در سال يا طي دو سال، نزولي خواهد بود

عامل دوم نوسان قيمت طلا

افزايش يا كاهش قيمت طلا يك دليل فاندامنتال دارد كه در بالا به ان إشاره شد ، اما نوسان قيمت طلا يك دليل غير فاندامنتال هم دارد قيمت طلا تابع مناسبات سفته بازانه نيز هست

دليل غير فاندامنتال نوسان قيمت طلا

سود أصلي كمپاني ها ، در نوسان گيري از قيمت هاست و نه در سود عملياتي ناشئ از فعاليت شركت ، سود شركتها به خصوص موسسات مالي سايه در سفته بازي است

خريد هاي پوششي به منظور افزايش مصنوعي قيمتها در بورس و إيجاد فضاي كاذب براي موج خريد سهام در أفراد غير حرفه اَي ، بخشي عمده از عملكرد بازار را تشكيل مَي دهد به خصوص در وضعيت موجود كه دارايي موسسات مالي سايه ( موسسات مالي سايه واحد هايي هستند كه برخي از عمليات بانكي انجام مَي دهند بدون اينكه بانك باشند مثل صندوق هاي بازنشستگي ، صندوق هاي سرمايه گذاري و …) ٦٥ هزار ميليارد دلار است كه نزديك به توليد ناخالص ملي دنياست ، أين موسسات دست به سفته بازي مَي زنند

معاملات سفته بازانه عامل افزايش طلا

معاملات سفته بازي در خصوص طلا مَي تواند مسيري غير از مسير فاندامنتال به قيمت طلا بدهد يعني قيمت طلا در بازار جهاني با وجودي كه با تحليل فاندامنتال مَي طلبد كه كاهش يابد ، افزايش يابد ،اما معاملات سفنه بازي دير يا زود تحت الشُعَاع نگاه فاندامنتال قرار مَي گيرند، معاملات سفته بازان دير يا زود با نگاه فاندامنتال تعديل ميشود، به عبارت ديگر سفته بازان مَي توانند بر خلاف واقعيت هاي اقتصادي موج إيجاد كنند اما أين موج ها دير يا زود شكست مَي خورد به خصوص اگر امريكا چاپ پول را قطع كند و اقتصاد جهاني وارد فاز ركود شود توان سفته بازان با سرعت بيشتري رنگ مَي بازد

قيمت طلا أر سال ٢٠٠٠ تا كنون ، در٨٠ درصد موارد بر أساس نگاه فاندامنتال تعيين شده است ، وقتي امريكا بي محابا دلار بدون پشتوانه چاپ مَي كند طلا گران شده است و وقتي چاپ دلار بدون پشتوانه متوقف ميشود دلار در بازار سقوط كرده است ؛ موارد خلاف أين قابل مشاهده اما كمتر از ٢٠ درصد است و خطاي ٢٠ درصدي نيز طي يك تا دو سال، إصلاح شده است ، نگاههاي سفته بازانه خيلي از مواقع طول عمر كمتر از يكسال دارد ، البته طول عمر دو سالانه نيز دارد ؛ اما كمتر اتفاق مَي افتد ولي ممكن است.

تحليل فدرال رزرو از قيمت طلا

پيش بيني قيمت طلا در گزارش فدرال رزرو ، تنها ناظر به متوسط قيمت طلا در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي است و براي سال ٢٠١٧ به بعد و يا تاريخ هاي ديگر در سال جاري قابل استناد نيست ، در سه ماهه اخر سال ٢٠١٧ نيز ناظر به متوسط قيمت سه ماهه است ؛ به عبارت ديگر ممكن است در روز هايي از سه ماهه اخر قيمت با ١٢٠٠ دلار فاصله داشته باشد؛ حتي ممكن است در يك روز از ٩٠ روز سه ماهه اخر سال ٢٠١٧ قيمت يك اونس طلا ١٢٠٠دلار نباشد اما متوسط سه ماهه نزديك به ١٢٠٠ دلار باشد

تحليل فدرال رزرو از قيمت يك اونس طلا در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٧، إلزاما نظر نگارنده نيست أما نشان مَي دهد فدرال رزرو نيز بين توقف عرضه دلار به اقتصاد جهاني و نزولي شدن قيمت طلا ارتباط وثيق قائل است

پيچيدگي در پيش بيني اينده

رسانه ها در انتخاب تيتر يك مقاله معمولا جمله را بسيار كوتاه مَي كنند و أين استعداد بد فهميده شدن مقاله را فراهم مَي كند در أين مقاله نيز ممكن أست تيتر يك اونس طلا ١٢٠٠ دلار بوسيله رسانه ها انتخاب شود كه محدوديت زماني و متوسط قيمت را حذف كند كه نقل مطلب نمي كند

قيمت دلار با قيمت هاي ثابت سال ٩١

در مهر ٩١ كه قيمت دلار به ٣٨٠٠ تومان رسيد نگارنده پيش بيني كرد كه قيمت دلار به قيمت هاي ثابت ، به ١٥٠٠ دلار سقوط مَي كند، از اسفند ٩١ تا كنون ٩٦ درصد تورم در كشور بوده و با كسر تورم؛ نرخ دلار اكنون ١٦٢٥ تومان است أما برخي از رسانه ها بدون توجه به قيمت ثابت ، در كنار پيش بيني نرخ دلار ؛ دلار را ١٥٠٠ تومان پيش بيني كردند كه دقت كافي نداشت ؛ أساسا پيش بيني اينده قيمتها بدون لحاظ تورم ؛ كارشناسي نيست ؛ با قيمت هاي ثابت نبايد دست به پيش بيني قيمتها زِد ؛ قيمت ثابت به أين معناست كه با كسر تورم داخلي ؛ بقيه قيمتها چه سيري را طي مَي كنند ، با كسر تورم داخلي قيمت دلار در مهر ٩١ تا كنون از ٣٨٠٠ تومان به ١٦٥٠ تومان سقوط كرده است

قيمت مسكن در تحلیلی بر اونس جهانی طلا تهران با قيمت هاي ثابت سال ٩١

قيمت املاك لوكس در تهران نيز نسبت به اسفند ٩١ حدود سي در صد كاهش داشته اما تورم نيز ٩٦ درصد بوده است لذا قيمت مسكن لوكس در تهران به ٤٠ درصد اسفند ٩١ به قيمت هاي ثابت كاهش داشته است

تحليل نهائي نگارنده از قيمت اونس طلا

قيمت يك اونس طلا در ميان مدت تابع تحليل هاي فاندامنتال ؛ اما در كوتاه مدت تابع معاملات سفته بازانه أست؛ تحليل هاي فاندامنتال سقوط يك اونس طلا به ١٢٠٠ دلار را قابل توجيه مَي داند اما سفته بازان در دو سال اخير يك اونس طلا را تا ١٣٥٠ دلار نيز بالا برده اند اما نگاه هاي سفته بازان طول عمر ندارد وقتي واقعيت هاي اقتصادي سقوط قيمت يك كالا را طلب مَي كند و سفته بازان موجودي قابل ملاحظه از ان كالا داشته باشند با إيجاد فضاي مصنوعي ، مانع سقوط قيمت شده تا موجودي خود را به فروش برسانند و پس از فروش موجودي كالا ، قيمتها سقوط مَي كند و يا پس از سقوط قيمتها ، زمينه افزايش قيمت را با خريد پوششي فراهم كرده و موجودي گران خريد خود را به فروش مَي رسانند و پس از ان مجددا قيمتها بر أساس نگاه فاندامنتال سقوط مَي كند

در سال ٢٠١٣ قيمت طلا با توقف چاپ دلار به ١٢٠٠ دلار سقوط كرد و أين ناشئ از نگاه فاندامنتال بود و سپس به ١٣٠٠ دلار افزايش يافت كه حركت سفته بازان براي فروش موجودي طلا بود ، اما در مورد توان سفته بازان براي غلبه بر تحليل هاي فاندامنتا ل نبايد دچار اغراق شد ، سفته بازان اگر تحليل فاندامنتال افزايش قيمت كالايي را بطلبد مَي توانند بزرگ نمايي كرده و قيمت كالا را بيش از حد افزايش دهند ، همين طور به هنگاني كه تحليل فاندامنتال سقوط قيمتي را طلب كند، مَي توانند سياست هاي تأخيري اعمال كنند اما نمي توانند مانع تحقق تحليل هاي فاندامنتال شوند

بارناباس گان تحلیلگر بازار طلا گفت قیمت ۱۲۹۰ دلار برای طلا بیش از حد بالاست که بتواند تداوم یابد

اشتراک این مطلب

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/06/gold.jpg 500 800 محمد حسین ادیب https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png محمد حسین ادیب 2017-06-05 20:50:49 2017-07-25 18:46:39 آینده قیمت طلا/تحلیل ويژه مرداد 96/ این تحلیل ماهانه بروز میشود

قیمت طلا در سال 2018 شروع به بالا رفتن می کند به طوری که تا نزدیک 2000 دلار در اونس پیش میرود، علت آن فوران بدهی های ایالات متحده و تورم نهانی و پنهان نگه داشته شده آمریکاست

۲۰ % سرمایه گذاری را به خرید طلا اختصاص دهید با خرید تدریجی طلا در بلند مدت سود خوبی را نصیب شما خواهد کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

نوشته‌های تازه

  • آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا
  • کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران
  • عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز
  • چرا دلار به این نرخ رسید ؟
  • تحلیل روابط ایران و آمریکا
  • افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم
  • لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران
  • خطای رییسی در تعیین الویت کابینه
  • بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است
  • چرا دلار گران شد؟

درباره محمدحسین ادیب

عضو بازنشسته هیئت علمی گرو ه اقتصاد دانشگاه اصفهان
پژوهشگر ریسک بازار
بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکتها و نهادهای اداری و بانکی
بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیرالانتشار اقتصادی
سوابق:
پیش بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی در یکی از مطبوعات کثیر الانتشار داخلی
پیش بینی سقوط قیمت طلا یکسال قبل در مصاحبه های متعدد با مطبوعات داخلی
پیش بینی سقوط قیمت ارز از اوائل تیرماه ۱۳۹۲ در مهر ۱۳۹۱

هشدارها در مورد سرمایه‌گذاری در اونس جهانی / عوامل تاثیرگذار بر بازار

به گزارش تجارت‌نیوز، در بازارهای جهانی شیوه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در اونس جهانی طلا وجود دارد. برخی از فعالان بازارهای مالی از نوسان‌های اونس جهانی کسب درآمد می‌کنند.

اما با توجه به شیوه دلاری سرمایه‌گذاری در اونس آیا امکان سرمایه‌گذاری در اونس برای فعالان بازار ایران وجود دارد؟

هشدارها در مورد تحریم‌ها

محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره سرمایه‌گذاری در اونس جهانی طلا توضیح داد: در بازار اونس جهانی طلا باید به صورت دلاری وارد شد و سرمایه‌گذاری کرد.

او افزود: با توجه به تحریم‌ها و مشکلات در مراودات اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم دلاری در اونس امکان‌پذیر نیست.

نایب رئیس اتحادیه طلا در ادامه توضیح داد که فعالان بازار طلا و ارز در بازارهای داخلی به دلیل تحریم‌ها و مسائل اقتصادی تنها به صورت ریالی امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد.

ضرورت کسب دانش و آگاهی

چارت جهانی اونس طلا در بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری فعالان بازارهای مالی وجود دارد اما به دلیل برخی از محدودیتی‌های داخلی و همچنین تحریم‌ها، حضور در این بازار برای سرمایه‌گذاران داخلی ممکن نیست.

کارشناسان بازارهای مالی سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی را نیارمند علم و آگاهی زیادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند به دلیل غبرقانونی بودن اینگونه بازارها، شرایط و موقعیت‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری فعالان بازار در ایران وجود دارد.

عوامل تاثیرگذار بر بازار

وحید مسعودی، کارشناس و فعال بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره فرایند سرمایه‌گذاری در بازاراهای جهانی توضبح داد: با توجه به تحریم‌ها و مشکلات به تحلیلی بر اونس جهانی طلا دسترسی به بروکِرها(صرافی‌ها) فعالیت در این بازارها با چالش‌هایی همراه است.

مسعودی ادامه داد در بازار بورس و اوراق بهادار تنها در حالت صعود قیمت‌ها می‌توان سود گرفت اما بازارهای جهانی دوطرفه است و اگر کسب دانش داشته باشد، هم در صعود قیمت‌ها و در نزول قیمت‌ها می‌‌توان کسب سود کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید دارد برای ورود به بازارهای مالی جهانی همچون کریپتو و دیگر بازارها باید با آگاهی قبلی وارد بازار شد. او توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را از مهم‌ترین عوامل موثر در فعالیت درست در بازارها می‌داند.

وحید مسعودی در ادامه اشاره کرد که در بازاراهای مالی جهانی ساعت انتشار اخبار رمهم و تاثیرگذار اهمیت دارد. فعالان بازار باید آگاه باشند که در ساعت اخبار مهم، به دلیل نوسانات زیاد فعالیتی در بازار نداشته باشند.

مسعودی برای سرمایه‌گذاری در طلا (اونس جهانی) عقیده دارد که تمامی سرمایه‌گذاران طلا باید مرتب به اخبار نفت کانادا و دلار آمریکا توجه داشته باشند. همچنین بهترین ساعت برای فعالیت در بازارها را ساعت‌هایی معرفی می‌کند که اخبار و حواشی اثرگذار کم‌تری رخ می‌دهد.

این فعال بازارهای مالی تاکید دارد سرمایه‌گذران علاوه بر قدرت و سواد تحلیل بازار باید از قدرت میدیریت سرمایه برخوردار باشند. او درباره مدیریت سرمایه اینگونه توضیح داد که این موضوع، بحث تئوری بازارهاست که باید فعالان بازار توانایی مدیریت درست ثروت خود و شیوه سرمایه‌گذاری درست را آموزش دیده باشند.

بازیگران بزرک طلا چه نظراتی دارند؟

قیمت این فلز گران بها در حال حاضر بسیار بالاتر از تخمین بانک‌های بزرگ است. متوسط پیش‌بینی این بانک‌ها ۱۷۴۳ تا ۱۷۸۵ دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ است. اما اگر تحلیل تکنیکال طلا را مبنا قرار دهیم به یک سناریوی صعودی خواهیم رسید، قیمت طلا از اوایل آوریل با افزایش قابل توجهی روبرو شده است و بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از ژانویه رسیده است.

سناریو مثبت می‌تواند به این صورت باشد که قیمت یک اصلاح جزئی تا ema۲۱ روزه که در حال حاضر در ۱۸۵۲ دلار است داشته باشد و سپس از آنجا حمایت شده و تا سطوح ۱۹۵۰ و ۲۰۷۵ حرکت کند.

سناریو نزولی طلا چیست؟

به نظر می رسد قیمت از EMA ۲۱ روزه حمایت نشده، افت خود را ادامه داده و به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در حال حاضر در سطح حدودا ۱۸۰۳ دلار قرار دارد، بازگردد.

بنابراین در حال حاضر اولین تحلیلی بر اونس جهانی طلا سطح کلیدی، در محدوده ۱۸۵۰ قرار دارد و بعد در سطح ۱۸۰۰.

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا اپدیت اسفند 99

در تحلیل قبلی قیمت جهانی انس طلا که در محدوده 1650 دلار انجام شد، به احتمال یک رشد خوب تا محدوده 1900 دلار اشاره شد. رشد قیمت انس تا رسیدن اولین خبر اثربخشی واکسن ها ادامه داشت تا این که در تاریخ 6 آگوست، طلا وارد اصلاح قیمتی و زمانی شد. در این تحلیل قصد داریم ریز موج های تشکیل شده در بخش اصلاحی رو مورد بررسی قرار دهیم.

شرح تحلیل قیمت انس طلای جهانی

همانطور که قبل‌ تر گفتیم، در این تحلیل تنها شاخه سمت راست را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل با استفاده از امواج الیوت انجام شده که به صورت زیر است:

تحلیل تکنیکال قیمت انس طلای جهانی

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا

همانطور که مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد در قیمت انس جهانی طلا، با یک حرکت اصلاحی دوگانه روبه رو هستیم که شاخه اول آن به صورت زیگ زاگ و شاخه دوم به شکل یک فلت تشکیل شده است. این دو شاخه توسط یک X موج به یکدیگر گره خورده اند.

به نظر میرسد این کارکشن دوگانه ایجاد شده بخش اول از یک اصلاح بزرگتر باشد. به عبارتی حرکت انجام شده، احتمالا موج A از یک فلت یا مثلث است.

چشم انداز پیش رو

با توجه به موج انگیزشی ترمینال تشکیل شده در موج C از فلت، انتظار داریم طلا در گام اول به 1875 و در گام های بعدی خود را به محدوده 1960 برساند. نوع حرکت ضعیف ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود در قالب یک حرکت ضعیف صعودی چند ماهه، طلا رشدی را در قالب موج B اصلی داشته باشد. حتی ممکن است قیمت انس طلای جهانی بار دیگر خود را به سقف تاریخی برساند که این موضوع هنوز قابل شناسایی نیست. با تشکیل ریزموج های بیشتر از موج B، میتوان بهتر در مورد چگونگی این حرکت نظر داد.

چکیده مطالب

به نظر میرسد اصلاح قیمت جهانی انس طلا به پایان رسیده و طلا میتواند یک رشد ضعیف را در طی ماه های آینده داشته باشد. با توجه به احتمال گسترش بیشتر موج اصلاحی، برای انجام معاملات بر روی انس، همواره باید به اصل مدیریت ریسک و سرمایه توجه داشت.

پیش‌بینی جالب بازار طلا و سکه در هفته دوم پاییز/ قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود؟

پیش‌بینی جالب بازار طلا و سکه در هفته دوم پاییز/ قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود؟

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با شروع ماه ربیع الاول، رونق بازار طلا بهتر شده و سطح دادوستدها افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار هفته دوم پاییز را با نرخ یک میلیون و ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان هر گرم طلای ۱۸عیار و ۱۴ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان سکه امامی آغاز خواهد کرد.

طی یک هفته گذشته با وجود تعطیلی یک روز در میان هفته، اما بازار طلا و سکه روند نزولی اندکی داشت. هر گرم طلای ۱۸عیار افت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان را تجربه کرد و قیمت سکه امامی ۲۵۲ هزار تومان افزایش یافت.

این در شرایطی است که از ابتدای هفته نخست مهر، قیمت اونس جهانی طلا سیر نزولی داشت و تا یک هزار و ۶۲۰ دلار هم پایین آمد، اما در نهایت دوباره افزایش یافت و به یک هزار و ۶۵۰ دلار رسید.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با شروع ماه ربیع الاول، رونق بازار طلا بهتر شده و سطح دادوستدها افزایش یابد.

فعالان بازار طلا عنوان‌ می‌کنند در هفته گذشته باتوجه به تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر، سطح معاملات و دادوستدها کاهش پیدا کرده بود اما از روز پنج‌شنبه گذشته تا حدودی تقاضا در بازار ایجاد شد و معاملات به روال عادی خود بازگشت.

فعالان بازار برای هفته پیش‌رو نیز پیش‌بینی می‌کنند که حداقل تا روز دوشنبه قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند.

پایان دوران دلار زیر 30؟

بورس 24 - با نزدیک شدن دوباره نرخ دلار بازار آزاد به مرز 32 هزار تومان و عبور شاخص دلار در بازارهای مالی جهانی از.

پایان دوران دلار زیر 30؟

بورس24 : با نزدیک شدن دوباره نرخ دلار بازار آزاد به مرز 32 هزارتومان و عبور شاخص دلار در بازارهای مالی جهانی از 114، چشم‌ انداز رشد قیمت قیمت دلار در بازار داخلی مسیر تازه‌ای را پس از ناامیدی از برجام در پیش خواهد گرفت.

بهای سکه نیز با وجود کنترل قیمت جهانی طلا و فشار فروش بر اونس جهانی که تا 1647 دلار آن را تعدیل کرده، در همین هفته 1.5 درصد رشد را تجربه کرد و به 14 میلیون و 548 هزار تومان رسید.

نرخ دلار آزاد با وجود دو روز تعطیلی در میانه هفته با 1 درصد رشد تا 31 هزار و 980 تومان تا غروب پنجشنبه بالا رفت. بهای سکه با 224 هزارتومان افزایش هفتگی مواجه شد.

با نرخ 14 میلیون و 547 هزارتومان و نرخ اونس 1647 دلار، بهای هر دلار آمریکا در سکه 36 هزارتومان است. این نرخ اختلاف که برخی از آن به عنوان حباب قیمت سکه یاد می‌کنند، در واقع بیانگر نرخ واقعی دلار در بازار داخلی است که با وجود افزایش عرضه دلار با نرخ توافقی توسط بانک مرکزی و سامانه متشکل، خود را در نرخ سکه تثبیت کرده است.

این نرخ اگر بر اساس تورم حداقل 40 درصدی خود را تا پایان سال به مرز 40 هزار تومان خواهد رساند.

اتفاق مهم این است که با وجود اتفاقات مهم روزهای اخیر داخلی کشور توافق احتمالی برجامی چشم‌اندازی تیره و ناپیدا داردو بر اساس شواهد واقعی، بازار داخلی انتظاری برای تحقق آن ندارد.

در همین راستا با وجود برخی اظهار نظرهای مقام‌ها در خصوص آمادگی آمریکا برای ادامه توافق هسته‌ای که با ادبیات مختلف بیان می‌شود و حتی اظهارات نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از توافق احتمالی دولت بایدن با ایران، برخی از اعلام بن بست مذاکرات احیای برجام به کنگره توسط دولت بایدن خبر داده‌اند.

در این گزارش به نقل از پایگاه اینترنتی واشنگتن فری بیکن مدعی شده است که مقام‌های ارشد دولت آمریکا در یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن بست رسیده است.

«دارل عیسی نماینده جمهوری‌ خواه کالیفرنیا در این باره گفت: دولت دو هفته پیش تصور می‌کرد که به توافقی دست یافته است اما اکنون می‌ دانند که معامله‌‌ای در کار نیست و کار دیگر هم نمی‌ شود کرد. چرا که تمام راه‌ ها را رفته‌ اند و ایران قصد ندارد معامله کند.»

این در حالی است که امیرعبدالهیان وزیر خارجه دولت سیزدهم در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گفت: «پیشرفت‌های زیادی در مذاکرات انجام شده و ما معتقدیم که توافق دست یافتنی است اگر آمریکایی‌ها واقع بینانه برخورد کنند. اعتراض مسالمت آمیز را حق مردم می دانیم اما اعتراض مسالمت آمیز متفاوت از آشوب ئ برهم زدن نظم عمومی است. آنتونیو گوترش نیز در این دیدار گفت: همواره از بازگشت همه طرف‌ها به توافق حمایت کرده‌ایم و امیدواریم به زودی شاهد تحقق آن باشیم.»

در بازارهای جهانی

شاخص دلار در پی افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا تا فراتر از 4 درصد، از 114 عبور کرده و به بالاترین سطح از اکتبر سال 2000 رسیده است. بالاترین نرخ تاریخی شاخص دلار در بازارهای جهانی مربوط به سال 1985 میلادی و بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین بوده که به 164.72 رسیده بود.

این اتفاق در پی بحران تورم شدید آمریکا بین سال‌های 1979 تا 1983 میلادی و رسیدن تورم آمریکا به 14 درصد رخ داد. paul volker رئیس فدرال رزرو توانست با تورم را 3.6 درصد کاهش دهد. در این روزها برابری یورو به دلار 0.97 افت کرده و نرخ یورو در بازار داخلی بر همین اساس تا 280 تومان در این هفته افت کرد و به 30 هزار و 790 تومان افت کرد.

اتفاق مهم در اتحادیه اروپا با پیروزی نخست‌وزیر راستگرا پس از موسیلینی در ایتالیا رقم خورده است. این احزاب با داشتن استراتژی نزدیک به روسیه و مخالف اتحادیه اروپا با گرایش‌های ضد مهاجرتی و نژاد‌پرستانه دارند که در همسویی با مجارستان و بلوک شرق اروپا، به دنبال تضعیف یورو و خروج از تحادیه اروپا نیز هستند.

نگرانی به وجود آمده برای کشورهای عضو این اتحادیه نیز عاملی برای چشم‌انداز تضعیف بیش از پیش یورو متصور است.

طلا در بازارهای جهانی در این هفته در بالاترین سطح به 1655 دلار رسید اما در پایان هفته در سطح 1647 دلار اصلاح شد. تقویت ارزش دلار عامل اصلی فشار بر طلا است. تلاش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌داری به منظور کاهش تورم از سطح 10 درصد به سطح پایینی است.

جدول نرخ‌ های بسته شده مختلف ارز در هفته منتهی به 7 مهر ماه 1401 (تومان)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.