استراتژی زیگزاگپهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5) استراتژی زیگزاگ استراتژی زیگزاگ
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

1 3


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

2 1


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

3 3


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

4


نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

5 1


سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

6


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

7


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

8


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

9


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم استراتژی زیگزاگ یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

10


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

11


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

12

13

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد استراتژی زیگزاگ شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

15


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

17


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

18


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ استراتژی زیگزاگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

19


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

20


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

21


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

22


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

23


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

24


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

25


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

26

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

استراتژی های رژیم زیگ زاگ برای کاهش چربی و عضله سازی

من باید یک نکته عالی برای کاهش چربی و عضله سازی با شما به اشتراک بگذارم. به آن استراتژی تغذیه زیگزاگ می گویند.

به سادگی بیان آن بسیار ساده است.

شما به سادگی کالری خود را در یک الگوی رژیم غذایی زیگزاگ در طول روزها، هفته ها یا ماه ها و حتی سال ها تنظیم می کنید. من به شما توصیه نمی‌کنم کار سالانه یا حتی ماهانه را برای این موضوع انجام دهید، زیرا خیلی دیر است که بدانید برای شما کار می‌کند یا فقط با نتایج کمتر چاق‌تر می‌شوید و بدن سفت‌تان که زیر آن قرار دارد در حال پیشرفت است. برای پیاده روی طولانی در جاده خاکی

آنچه من توصیه می کنم این است که یک الگوی تغذیه زیگزاگ را به صورت هفتگی و احتمالاً روزانه دنبال کنید. من ترجیح می دهم این کار را به صورت هفتگی انجام دهم.

این کار به این صورت است (زمانی که نیازهای توده بدون چربی بدن خود را بدانید).

ابتدا شما ZIG. سپس شما ZAG.

ابتدا باید تعیین کنید که در حال حاضر چه مقدار کالری دریافت می کنید یا حتی بهتر از آن، چه مقدار کالری برای حفظ توده بدون چربی بدن خود (LBM) نیاز دارید. این شکل جذاب و تن ماهیچه ای است که زیر لایه های چربی و آب شما پنهان شده است. هنگامی که تعیین کردید دستگاه به چه چیزی نیاز دارد تغذیه شود، سپس شروع به برنامه ریزی استراتژی رژیم غذایی ZIGZAG خود کنید.

اکنون همه اینها با این فرض است که شما برای شروع، تمیز، با گلیسمی پایین، پروتئین متوسط ​​و چربی های ضروری خوب می خورید. ما حتی می‌توانیم مواد مغذی درشت‌مغذی اولیه شما را نیز زیگزاگ کنیم، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم زیرا فعلاً روی کالری‌های زیگزاگ تمرکز می‌کنیم.

ZIG خود را با کاهش 200-500 کالری در روز شروع کنید. من به شما پیشنهاد می کنم این کار را برای یک هفته انجام دهید.

اکنون ZAG باید از مقدار مورد نیاز روزانه خود استفاده کنید و به مدت 1 هفته روزانه 200-500 کالری اضافه کنید.

با این کار کالری مورد نیاز برای حفظ توده لاغر بدن در اختیار شما قرار می گیرد، اما در کمال تعجب، بدنی لاغرتر با پیروی از این روش بعد از 1 تا 2 ماه خواهید داشت. بیل فیلیپس سالها پیش (تقریبا 20 سال پیش) با دن دوچین، مائورو دی پاسکوالی، تی سی لوما و چند نفر دیگر در این باره نوشت. دن دوچین گزارش داد که این ترفند «دوچرخه سواری» منجر به +1 تا 2 پوند چربی لاغر و 1 تا 2 پوند چربی بدن هر 2 هفته برای ماه ها متوالی می شود.

این به تنهایی شگفت‌انگیز است زیرا به این معنی است که شما می‌توانید در عرض یک سال به همان وزنی باشید که امروز دارید، اما در واقع 12 تا 24 پوند چربی کمتر و 12 تا 24 پوند عضله بیشتر از امروز دارید. این یک فرصت بزرگ برای تغییر نحوه عملکرد، ظاهر و احساس خود بدون تغییر هیچ چیزی در رژیم غذایی است.

اگر این شانس را داشتید که رژیم نگیرید و کاری را که امروز انجام می‌دهید انجام دهید، فقط مقداری که امروز می‌خورید را در مقایسه با فردا به دنبال یک استراتژی تغذیه‌ای ZIGZAG تغییر دهید، حداقل باید آن را در نظر بگیرید.

گزارش‌های حکایتی در این مورد از سوی بسیاری از افراد، از جمله خوکچه‌های هندی با خدمه پزشک اصلی استراتژی زیگزاگ جکیل در بالا، من و بسیاری از مشتریانم آمده است و آنها به شرح زیر هستند:

  • افزایش انرژی
  • کاهش خستگی
  • افزایش شفا و بهبودی
  • کاهش درد
  • عضلات بدون چربی را افزایش دهید
  • کاهش ضعف
  • افزایش از دست دادن چربی
  • کاهش از دست دادن عضلات
  • افزایش قدرت

و این لیست ادامه دارد، بسیار شگفت‌انگیز است، اما برای اینکه یک ایماندار واقعی باشید، باید آزمایش کنید و آن را تجربه کنید، به من اعتماد کنید، شما به این استراتژی رژیم غذایی زیگ‌زاگ ایمان خواهید آورد.

به یاد داشته باشید که همه اینها با یک پایه تغذیه خوب شروع می شود. اگر لازم است این کار را انجام دهید، منابعی در سراسر اینترنت وجود دارد، اما باید با یک برنامه بازی تغذیه عالی شروع کنید تا در کمترین زمان ممکن این کار را واقعاً مؤثر کنید.

برای اینکه یک استراتژی تغذیه ZIGZAG برای شما کارساز باشد، ابتدا نحوه ایجاد یک برنامه غذایی سالم و تمیز را مشخص کنید. اگر بخواهید یک برنامه بازی

اگر هدف شما از دست دادن چربی است، پس باید بدانید که چقدر به بدن غذا بدهید. آن را تا 200 کالری کاهش دهید و این به شما یک خط پایه برای شروع فرمول تغذیه زیگزاگ شما می دهد.

اگر هدف شما عضله‌سازی است، بدانید که برای تغذیه دستگاه به چه چیزهایی نیاز دارید و 200 کالری بالاتر از سطح پایه خود کار کنید و برنامه بازی رژیم ZIGZAG خود را شروع کنید.

بگذار کار را برایت آسان کنم.

ZIGZAG برای کاهش چربی با 2000 کالری

2000 کالری – 200 کالری = 1800 کالری پایه

1800 کالری – 200 کالری = 1600 کالری در روزهای محدود ZIG

1800 کالری + 200 کالری = 2000 کالری در روزهای بهبودی ZAG

میانگین خالص 1800 کالری است، کاهش چربی بسیار بیشتر از آن است و همچنین افزایش توده بدن بدون چربی در این فرآیند.

ZIGZAG برای عضله سازی با 2000 کالری

2000 کالری + 200 کالری = 2200 کالری پایه

2200 کالری – 200 کالری = 2000 روز ZIG محدود

2200 کالری + 200 کالری = 2400 روز بهبودی ZAG

میانگین خالص 2200 کالری است. افزایش عضله بدون چربی همراه با عوارض جانبی کاهش چربی بیشتر از آن است

همه اینها خوب است و برای شما انجام می شود، اما هنوز باید بدانید که چه نسبتی از مواد مغذی درشت اولیه برای شما مفید است. این برای هر کسی متفاوت است و گل به گل، فصل به فصل تغییر خواهد کرد.

ریاضیات ساده برای از دست دادن چربی به شما پیشنهاد می کند برای کاهش چربی نسبت به امروز کربوهیدرات کمتری مصرف کنید. می‌توانید پروتئین و چربی‌های سالم خود را کمی افزایش دهید تا کالری‌های ناشی از محدودیت کربوهیدرات‌ها را جبران کنید و در حالی که دقیقاً همان کالری هفته گذشته مصرف می‌کردید، کاهش چربی را افزایش دهید.

من فقط پیشنهاد می کنم 100-200 کالری کربوهیدرات را برای پروتئین ها و چربی ها در یک زمان تغییر دهید و 1-2 هفته به آن فرصت دهید تا نتایج خالص را ارزیابی کنید. هنگامی که احساس کردید از نتایج کاهش چربی خود راضی هستید یا در یک نقطه چسبندگی قرار دارید، باید استراتژی ZIGZAG را در نظر بگیرید.

اگر در حال شروع کار هستید و نمی دانید دستگاه خود را از کجا تغذیه کنید یا چه نسبتی بخورید و چگونه روش تغذیه ZIGZAG را پیاده سازی کنید، این ریاضی ساده را امتحان کنید:

200 پوند – 20 درصد چربی بدن = LBM (توده بدون چربی بدن)

200 پوند – 40 پوند چربی بدن = 160 پوند LBM

160 پوند LBM x 10 کالری در هر LBM = 1600 کالری

روز ZIG (-200 کالری) = 1400 کالری

روز ZAG (+200 کالری) = 1800 کالری

این ممکن است کمتر از آنچه قبلاً به آن عادت کرده اید به نظر برسد، اما به یاد داشته باشید که هدف از دست دادن چربی و حفظ عضلات بدون چربی است و شما نمی توانید در حالی که کالری زیادی مصرف می کنید، چربی از دست بدهید.

نسبتی که توصیه می کنم با آن شروع کنید 40 درصد پروتئین، 30 درصد کربوهیدرات و 30 درصد چربی است.

1400 کالری ZIG روز

پروتئین = 560 کالری / 140 گرم

کربوهیدرات = 420/105 گرم

چربی ها = 420 / 46.6 گرم

1800 کالری ZAG روز

پروتئین = 720 کالری / 180 گرم

کربوهیدرات = 540/135 گرم

چربی ها = 540/60 گرم

اکنون می دانید که چگونه این کار را برای کاهش چربی انجام دهید، می توانید همین فرآیند را برای عضله سازی انجام دهید، اما به جای اینکه کالری LBM x10 خود را چند برابر کنید، از کالری x12-15 در هر LBM استفاده خواهید کرد. برای لاغر ماندن، همین نسبت‌ها را امتحان کنید، این باعث می‌شود که بدون اضافه کردن چربی ناخواسته، تجربه عضله‌سازی بدون چربی بدن را تضمین کنید.

البته کسانی هستند که ادعا می‌کنند سودآور هستند، بسیاری تنبل‌تر از آن هستند که به اندازه کافی روی برنامه‌های تغذیه، ورزش و مکمل‌های خود کار کنند، اما حتی آن‌ها نیز با استفاده از روش ZIGZAG برای کاهش وزن بدن شگفت‌زده خواهند شد. روزهایی که MASS خام تمام ویژگی‌های ناب را کنار گذاشته بود، گذشته است، اما اگر به آن نوع برنامه نیاز دارید، مکان‌ها و شایستگی‌هایی برای آن نیز وجود دارد.

من دوست دارم بدانم که تغذیه به 2 چیز مربوط می شود. علوم ساده = ریاضی و انتخاب های شخصی = هنر ساختن برنامه ای که برای شما مفید باشد. بیشتر علوم ساده برای شما وجود دارد، فقط عاقلانه انتخاب کنید و نسبت، زمان بندی وعده های غذایی و انتخاب های غذایی مناسب را انتخاب کنید.

برنامه های ZIGZAG را دریافت کنید که برای شما کار می کنند. شما می توانید بین کاهش چربی، عضله سازی، برنامه MASS هر هفته یا ماه پیش بروید و متوجه کاهش باورنکردنی چربی و افزایش عضلات بدون چربی شوید.

من به ZIGZAG از درشت مغذی‌های اولیه اشاره کردم و این می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی برای شما نیز داشته باشد، اما پیشنهاد آن کمی بیشتر است و من را به مقاله دیگری برای افزایش سبک زندگی بدن بدون چربی، کاهش چربی و اهداف عضله‌سازی هدایت می‌کند.

به یاد داشته باشید زمانی که 90٪ از جهان به دنبال یک استراتژی ZIG هستند، وقت آن است که شما ZAG را انجام دهید و تفاوت ایجاد کنید. 90 درصد مواقع، 10 درصدی که در مسیری دیگر حرکت می کنند، در تلاش های خود موفق هستند.

استراتژی زیگزاگ

📦 تکنیک فوق العاده ی صندوق توکل :

🕋قرآن می فرماید : ومن یتوکل علی الله فهو حسبه

📚هرکس که خداوند را وکیل خودش بگیرد خداوند هیچوقت امید او را ناامید نمی کند.

📝و خداوند با تمام قدرتش وکالتش را درباره آن شخص و پروژه ای که به خدا سپرده انجام میدهد. از جاییکه عقل آن انسان قد نمی دهد اصلا به آن فکر نمیکند.استراتژی زیگزاگ

🔰طبق همین آیان یک تکنیک و تمرین وجود دارد بنام صندوق توکل :
یک جعبه (جعبه کفش یا هرچیز دیگر) درست کنید. سپس هر روزی که از چیزی میترسید، نگرانید، خواسته ای دارید، باید بنویسید بصورت زیر . هرچقدر هم خواسته بزرگ باشد مهم نیست برای ما این خواسته بزرگ است برای خدا بزرگ نیست.

در اولین قسمت نامه :
1. دقیقا خواسته خود را بنویسید یا چه چیزی شما را غمگین یا افسرده کرده ؟ و.

2. دوم بنویسید اگر خواسته شما برآورده شود یا ناراحتی شما برطرف شود چه احساسی دارید ؟ یعنی بنویسید : وقتی من به خواسته ام برسم احساس قدرت میکنم ، احساس شعف میکنم ، احساس شکرگزاری میکنم . احساس . ؟

3. سوم شکرگزاری کنید . بنویسید خدا را شکر میکنم که . مثلا خدا را شکر میکنم که به آرامش قلبی در پرداخت قرضم رسیدم و بدهیم را پرداخت کردم. یعنی بقول امام صادق بنویسید به آن خواسته رسیده ام . خدا را شکر که آن خانه را خریدم . خدا را شکر میکنم که فلان کار انجام شد . و از کلمات به سادگی ، به زیبایی ، به راحتی ، به سرعت ، . را هم حتما بکار ببرید . مثلا خدا را شکر میکنم که به سادگی فلان مسئله من حل شد.

4. زمان انجام این تمرین 40 روز است اما اگر بعد از چند روز آن مسئله حل شد دیگر نیازی به تکرار آن در روزهای بعد نیست اما اگر نشد تا 40 روز حتما باید انجام شود و بعد دیگر به آن کاری نداشته باشیم

5. پشت آن برگه بنویسید برسد به دست خداوند.

💎این فرهنگ نامه نویسی در اسلام و قرآن بوده است و نوشتن قدرت جادویی و اعجاز دارد . وقتی خواسته ای را روی کاغذ مینویسیم انرژی سیال و فعالی به کائنات ارسال میشود که در برآورده شدن آن اثر فوق العاده ای دارد.

استراتژی زیگزاگ

یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخورد قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران باتوجه‌به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به کاربران می‌دهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.

ورودی‌های بلاک خط روند دستی
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
تایم فریم چند گزینه‌ای خیر برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
انتخاب خروجی چند گزینه‌ای خیر با استفاده از این گزینه می‌توان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد.

بلاک نمودار

این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده می‌شود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل می‌کنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده می‌کنید.

ورودی‌های بلاک نمودار
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
تایم فریم چند گزینه‌ای خیر برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید.
مقدار داده بله یک مقدار به این قسمت متصل می‎‌شود که می‌توان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار می‌تواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.)
عنوان متن خیر عبارتی که در این قسمت وارد می‌شود عنوان بلاک نمودار را تعیین می‌کند.
ضخامت خط چند گزینه‌ای خیر در این قسمت می‌توان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.)
مکان ترسیم چند گزینه‌ای خیر با انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد.

بلاک‌های معامله‌گری

بلاک لیست نمادها

یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان‌کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد می‌دهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواهشان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند. برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.

بلاک سیگنال

بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت می‌کند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال می‌شود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل می‌شود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال می‌شوند.

خروجی بلاک سیگنال
توضیحات نوع خروجی
خروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است.. درست/غلط

بلاک سفارش

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل می‌شود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده است، سفارش گذاری می‌کند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل می‌شود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.

ورودی های بلاک سفارش
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
سهام رشته خیر خروجی بلاک سیگنال که می‌تواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل می‌شود.
خرید / فروش چند گزینه‌ای خیر استراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل می‌شود اقدام به خرید سهم می‌کند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام می‌دهد.
قیمت عدد بله استراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حجم عدد بله استراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش می‌کند.
حد ضرر عدد بله محاسباتی که به این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد.
حد سود عدد بله محاسباتی که در این قسمت متصل می‌شود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال می‌توان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد.
خروجی بلاک سفارش
توضیحات نوع خروجی
خروجی بلاک سفارش برحسب تنظیمات در نظر گرفته شده است. عدد

بلاک اطلاعات حساب

این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه می‌دهد و می‌توان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.

ورودی های بلاک اطلاعات حساب
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
نوع داده چند گزینه‌ای خیر با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود، تنظیم کرد.

بلاک پرتفو

این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش می‌دهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده است، در نتیجه با استفاده از بلاک پرتفو می‌توانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام‌برده دسترسی داشته باشید.

ورودی های بلاک پرتفو
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
نوع داده چند گزینه‌ای خیر با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید، حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد.

بلاک‌های هشدار

بلاک هشدار

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک هشدار جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک هشدار متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پرشدن سقف تعداد هشدارها، هشداری برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان‌کریپتو ارسال خواهد شد.

ورودی های بلاک نوتیف
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
تریگر شرط بله یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
تایم فریم چند گزینه‌ای خیر با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد.
قالب پیام متن خیر با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.
خروجی بلاک هشدار
توضیحات نوع خروجی
خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال می‌شود. متن

بلاک تلگرام

این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده می‌شود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین می‌کنید، آن را به بلاک تلگرام متصل می‌کنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد هشدارها، هشدار برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال می‌شود.

ورودی های بلاک تلگرام
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
تریگر شرط بله یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
تایم فریم چند گزینه‌ای خیر با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد.
قالب پیام متن خیر با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید.
خروجی بلاک تلگرام
توضیحات نوع خروجی
خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال می‌شود. متن

ابزارک

بلاک زمان‌سنج

بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط استراتژی زیگزاگ هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مدنظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین می‌کنیم و خروجی این بلاک را به تریگر بلاک هشدار یا تلگرام متصل می‌کنیم.

ورودی‌های بلاک زمان‌سنج
نام ویژگی نوع ویژگی قابل اتصال توضیحات
تریگر شرط بله یک شرط به این قسمت متصل می‌شود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال می‌شود.
پریود به ثانیه عدد بله در این قسمت بازه زمانی مدنظر خود را به ثانیه وارد می‌کنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد می‌کنیم.

بلاک‌های عمومی

بلاک نام نماد

این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن هشدار در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده است را در متن هشدار ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک هشدار متصل می‌کنیم.

بلاک توضیحات

طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آسان‌کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به‌قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی‌که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.

بلاک‌های خروجی

بلاک خروجی فیلتر

این بلاک یک ابزار کمکی است که می‌توانید در قسمت فیلترنویسی از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل می‌کنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.

در دنیای وحش، سریع‌ترین‌ها لزوما برنده نمی‌شوند/ حیواناتی كه استراتژی دارند، اغلب موفق‌ترند

در ژانویه ۲۰۱۸ ، محققان كالج دامپزشكی دانشگاه لندن توانستند دید بهتری از دینامیك استراتژیك و ورزشكارانه بین حیوانات شكارچی و طعمه‌هایشان ارائه کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از جام جم، این محققان كه به طور مشخص روی دو گونه حیوان شكارچی و دو گونه حیوان طعمه (یوز/ ایمپالا و شیر/ گورخر) مطالعه می‌كردند، به این جمع‌بندی رسیدند که سرعت برای حیوانات شكارچی ضروری است، اما لزوما به نفع آنها نیست.

همان طور كه می‌دانید، یوز سریع‌ترین دونده خشكی است. محققان در مورد طعمه یوز كه ایمپالاست تحقیق كرده و به این نتیجه رسیده‌اند مادامی كه ایمپالا در زمان فرار از یوز در جهات مختلف می‌دود، یك مزیت بزرگ نسبت به شكارچی خودش دارد؛ زیرا یوز نمی‌تواند جهات حركتی ایمپالا را كه زیگزاگ مانند است، پیش‌بینی كند.

بنابراین بر اساس این تحقیق ثابت شده است سریع‌ترین‌ها در دنیای وحش لزوما برنده نمی‌شوند؛ بلكه برعكس حیواناتی كه برای خود استراتژی دارند، اغلب موفق‌تر هستند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.