فیلتر های حجم معاملات


اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ

((خداوند نور آسمانها و زمین است )) بدون حمایت خدا نمی توان نجات یافت

فیلتر خرید سنگین حقیقی ها

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Buy_I_Volume>(bvol)*8 &&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح'

فیلتر(مناسب روند صعودی) کندل ،نزدیک مووینگ 103

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=60 ;
var N=D-1 ;
var n ;

فیلتر شناسایی معاملات بلوکی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

فیلتر فقط خرید سنگین حقیقی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Buy_N_Volume *2 && (ct).Buy_I_Volume > 2*(ct).Buy_N_Volume && ((tvol) / (ct).Sell_N_Volume) (pc)

فیلتر خرید سنگین حقوقی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Buy_N_Volume>(bvol)*2 &&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح' &&
(l18)[(l18).length-1] != '4'

فیلتر سهام نزدیک مقاومت

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

if((tvol) 1.5&&(ct).Sell_CountI >=(ct).buy_countI && (tno)>20)

فیلترسهام با سودسازی بالای هزار تومان

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

فیلتر پایان روند نزولی و برگشت سهم

این فیلتر نمادهایی که به احتمال 80 درصد یک بازیگر وارد سهم شده

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) >1.5 *((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
&& (tvol)>2* (([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+
[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+
[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+
[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+
[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+
[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

✅ یک فیلتر خوب برای نوسانگیری 👇👇👇 📚

نکات: ۱.بهتر است در دقایق پایانی بازار از این فیلتر استفاده شود. ۲. نمادهایی که در اين فيلتر قرار ميگيرند به احتمال 80%فردا مثبت بالا باز ميشوند.نمادهایی که در اين فيلتر قرار ميگيرند، 30%روز معاملاتی فیلتر های حجم معاملات بعد صف خريد خواهند بود.نماد هايی که امروز در لیست این فیلتر قرار گرفتند و فردا منفی باز شدند، به احتمال 80% برگشت به روند مثبت خواهند داشت و اگر نشانه های برگشت دیده شد، ميتوان نوسانی سود کرد. ۳. اگر تعداد نمادهای این فيلتر زياد بود، میتواند نتیجه گرفت که فردا بازار مثبت خواهد بود. اگر تعداد نماد ها کمتر از 5 تا بود ميتوان موجودی را تقسيم بر تعداد نمادها کرد و از همه نمادها خرید کرد (در دقایق پایانی بازار). سپس اگر نماد خریداری شده روز معاملاتی بعد صف خرید شد، آن را نگه داشت و روز بعد( یعنی دو روز بعد از خرید) با مثبت بالا فروخت . اگر نماد خریداری شده روز بعد معاملاتی منفی شد، آن را فروخت. 💥💥💥همواره به یاد داشته باشید نوسانگیری به هر روشی کار پر ریسکی است و تنها با درصد کمی از سرمایه خود این کار را انجام دهید.

(tno)>50&&(tvol)>=(bvol)&&(bvol) =(pcp)+1.5&&(eps)>0 @iran_tsh

فیلتر نمادهایی که بر اساس سیستم معاملاتی ایچی موکو وضعیت کاملا صعودی دارند .

فیلتر

فیلتر سهامی که آخرین معامله۲ درصد بیشتر از قیمت پایانی باشد و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

بوخوم

اين فرمول که نشان دهنده سهم هايي مي باشد که در ابتداي صبح نزولي هستند و حال در حال برگشت به درصد هاي مثبت هستند - که ميتوانند از اين فرمول استفاده کنند
(pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

شناسایی سهم های نوسانی.سهم هایی که کمتری قیمت و بیشترین قیمت روز بالای ۴ درصد نوسان دارند ، تعویض عدد ۴ نوسان به دلخواه.

دیروز منفی بوده و برگشت از منفی به مثبت

(pf) 10 && (pl)>1.02*(pmin)

معاملات بالاي 50

کمترین قیمت 21 روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده می شود:

صف فروششون می ریزه و اخرین معامله از پایانیشون بیشتر هستو پیدا

(po1)==(tmin) && (qo1) =-5 && (po1)==(pd1) && (pl)>(pc)

فیلتر سهامی که قیمت پایانی ۲ درصد بیشتر از آخرین معامله و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

ستراتژی تعدادی از معامله گران در بازار بورس بر مبنای فیلترهای سهام فیلتر های حجم معاملات می باشد و ممکن است فیلترهای زیادی را تست کرده باشند و با توجه به خروجی آن فیلترها استراتژی خود را تدوین کرده باشند.

در این مقاله آموزشی قصد داریم یکی دیگر از فیلترهای بورسی را به شما معرفی کنیم و استراتژی تدوین شده برای این فیلتر را برای شما بازگو کنیم.

فیلتر سهامی که قیمت فیلتر های حجم معاملات پایانی ۲ درصد بیشتر از آخرین معامله و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

در ابتدا توضیحاتی را در مورد این فیلتر می دهیم تا نحوه استفاده از آن برای شما مشخص شود.

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

این فیلتر دارای دو بخش می باشد که توضیحات آن در ادامه می باشد.

بخش اول:

(Plp) = درصد تغییر آخرین قیمت

یعنی اینکه آخرین قیمت سهام نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی گذشته چند درصد اختلاف دارد.

(Pcp) = درصد تغییر قیمت پایانی

یعنی اینکه قیمت پایانی سهام نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی گذشته چند درصد اختلاف دارد.

حالا اگر این دو را از یکدیگر کم کنیم، نتیجه آن می شود، اختلاف درصدی بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در روز معاملاتی جاری.

این اختلاف درصدی هر عددی می تواند باشد، ولی فقط در محدوده نوسانی معاملات. حال با قرار دادن عملگر در محاسبات خود و شرط بزرگتر از عدد ۲ به یک فیلتر محاسباتی می رسیم و با توجه به آن می توانیم سهامی که در روز معاملاتی جاری اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی آنها بیشتر از ۲ درصد می باشد را مشاهده کنیم.

بخش دوم:

(tvol) = حجم معاملات

حجم معاملات در روز معاملاتی جاری می باشد.

حجم مبنا در روز معاملاتی جاری می باشد.

در این بخش هدف ما سهامی است که حجم معاملات آنها بیشتر از حجم مبنا می باشد. البته لازم به توضیح است که این قسمت فیلتر فقط برای سهامی معنا دارد که حجم مبنای آنها برابر با یک نمی باشد.

کاربرد این فیلتر چیست؟

ممکن است بازار با عرضه های شدید سهام توسط معامله گران و افراد فعال آغاز شده باشد و با یک بازار نزولی مواجه شده باشیم. در این حالت بسیاری از معامله گران که البته ممکن است مبتدی باشند، اقدام به عرضه سهام خود کنند و با یک بازار احساسی مواجه شویم.

با استفاده از این فیلتر می توانیم وضعیت بازار را در روز معاملاتی با گذشت زمان تحلیل کنیم. در این حالت چنانچه هر چه زمان می گذرد و به پایان بازار نزدیک می شویم، اگر بر تعداد سهام با خروجی فیلتر فوق اضافه شود، می توان نتیجه گرفت که بار احساسی موجود در بین معامله گران کاسته شده و شدت عرضه ها در حال کاهش می باشد.

استراتژی فیلترهای بورس

در حالت دیگر اگر تعداد سهام خروجی این فیلتر در حال کم شدن باشد، باید با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهیم.

با توجه به خروجی این فیلتر می توانیم با خیالی آسوده تر بازار را رصد کرده و در صورتی که با یک بازار هیجانی مواجه هستیم بهتر است که نتیجه این فیلتر را مورد بررسی قرار دهیم.

امیدوارم استراتژی فیلترهای بورس برای شما هم کارایی داشته باشد و بتوانید از این طریق به سودهای زیادی در بازار برسید.

فیلتر بورسی؛ شناسایی بیشترین حجم معاملات در نمادهای بورسی با ۳ فاکتور شناوری، میانگین حجم ماه و هفته

شناسایی بیشترین حجم در معاملات بسیار ارزشمند است و می توان از آن برای شناخت سهم سودده استفاده کرد.

بازار؛ گروه بورس: بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی عبارتند از:

۱. جمح حجم: ۲.۵ M سهم
- ۴۱۸۲۴۰.۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- آخرین معامله +۸۴.۴۴ %

۲. ساذری حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۳۴۹.۱۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۸ %

۳. اپال حجم: ۳۱۶.۲ M سهم
- ۱۳۷.۶۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۲۸.۲ % شناور
- صف خرید +۵.۹۲ %

۴. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۰۲.۸۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۷ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۵. دفارا حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۷.۰۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۶.۷۳ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۷. کاسپینح حجم: ۴۷۰ سهم
- ۵.۴۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله +۱.۷۵ %

۸. سپح حجم: ۱۰ M سهم
- ۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۴- %

۹. بمپنا حجم: ۱۰۴ هزار سهم
- ۴.۹۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. کپشیر حجم: فیلتر های حجم معاملات ۶.۷ M سهم
- ۴.۹۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. رتکو حجم: ۵۰۴ هزار سهم
- ۴.۲۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. کمرجان حجم: ۵۲ هزار سهم
- ۳.۸۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۳. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۳.۸۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. سفاسی حجم: ۲۵ هزار سهم
- ۳.۷۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۵. گپارس حجم: ۴ هزار سهم
- ۳.۶۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۶. فجام حجم: ۶۷ هزار سهم
- ۳.۶۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۲- %

۱۷. فایرا حجم: ۴.۳ M سهم
- ۳.۵۷ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

۱۸. غمینو حجم: ۱۰۳ هزار سهم
- ۳.۵۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۳.۵۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۶.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۲۰. شفارس حجم: ۲۲۳ هزار سهم
- ۳.۵۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت عبارتند از:

۱. عرضه اولیه اپال حجم: ۳۱۶.۲ M سهم
- ۲۸.۲ % شناور
- ۱.۶ % حجم کل شرکت
- ۱ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۲ %

۲. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۷.۷ % شناور
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۵.۹۹ %

۳. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۶.۹ % شناور
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۴. سغرب حجم: ۴.۴ M سهم
- ۵.۱ % شناور
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۱.فیلتر های حجم معاملات ۲ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۹۲ %

۵. کپشیر حجم: ۶.۷ M سهم
- ۴.۹ % شناور
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. سصوفی حجم: ۱۰.۷ M سهم
- ۳.۶ % شناور
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۰۵ %

۷. ثامان حجم: ۵ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۲.۳ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۸. غپاک حجم: ۱۱.۴ M سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۳۵ %

۹. زرین حجم: ۷۷۸ هزار سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۰ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۴۸- %

۱۰. غگلپا حجم: ۷۷۵ هزار سهم
- ۲.۶ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. وهنر حجم: ۱۱.۷ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۲. شپترو حجم: ۵۴.۵ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۵۴- %

۱۳. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۱.۹ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۱۴. کمینا حجم: ۱.۸ M سهم
- ۱.۹ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۴.۹۹- %

۱۵. سشمال حجم: ۴.۸ M سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۳- %

۱۶. ومشان حجم: ۲۵۸ هزار سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷. فوکا حجم: ۱۵.۴ M سهم
- ۱.۸ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۵۶ %

۱۸. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۱.۷ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. ثرود حجم: ۲.۴ M سهم
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. ساربیل حجم: ۷۹۹ هزار سهم
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه عبارتند از

۱. ساذری حجم: ۲۰۰ هزار سهم
- ۳۰.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۲.۹۸ %

۲. دسانکو حجم: ۳۸ M سهم
- ۱۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۴ % حجم کل شرکت
- ۱۷.۷ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۳. کپشیر حجم: ۶.۷ M سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۳ % حجم کل شرکت
- ۴.۹ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. سپح حجم: ۱۰ M سهم
- ۲.۹ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % فیلتر های حجم معاملات حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- صف فروش ۴- %

۵. دکیمی حجم: ۳.۱ M سهم
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۸۲ %

۶. شپترو حجم: ۵۴.۵ M سهم
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۵۴- %

۷. رتاپ حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۸. گکوثر حجم: ۱۱۰.۸ M سهم
- ۲.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۹ % حجم کل شرکت
- ۶.۹ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۹. دلر حجم: ۱.۴ M سهم
- ۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۰. شصفها حجم: ۵۱۵ هزار سهم
- ۲ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. نمرینو حجم: ۵۹۷ هزار سهم
- ۱.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۲. ونوین حجم: ۱۰۷.۵ M سهم
- ۱.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- آخرین معامله +۲.۴۳ %

۱۳. تنوین حجم: ۱۱.۹ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۵ % شناور
- آخرین معامله ۱.۴۶- %

۱۴. سامان حجم: ۲۶.۳ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- آخرین معامله +۰.۳۷ %

۱۵. ثامان حجم: ۵ M سهم
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۳ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۶. سصوفی حجم: ۱۰.۷ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۶ % شناور
- آخرین معامله +۰.۰۵ %

۱۷. شسپا حجم: ۷ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- فیلتر های حجم معاملات ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف فروش ۲- %

۱۸. مارون حجم: ۲۱۹ هزار سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- آخرین معامله +۳.۰۲ %

۱۹. شاوان حجم: ۱.۱ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. فایرا حجم: ۴.۳ M سهم
- ۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۶- %

تعریف "معاملات مشکوک" یا "حجم مشکوک" در بورس + مثال نماد مشکوک

تعریف

این فاکتور کمک زیادی به تریدرها یا معامله‌گران می‌کند تا تغییر روند در نمودار قیمتی را به راحتی متوجه شوند. از همین رو سعی شده است تا حجم مشکوک یا حجم معاملات مشکوک را برای شما به اختصار توضیح دهیم.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک چیست ؟ به‌صورت کلی، به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند. سالیان سال است که تریدرها بر این عقیده استوارند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.

به همین دلیل است که افراد زیادی با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. همچنین با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tsetmc.com، قادر خواهید بود تا در بخش فیلترها، فیلتر حجم مشکوک را جستجو کنید تا سهم‌هایی که در آن روز معاملاتی حجم بالا خورده‌اند را پیدا کنید.

حجم مشکوک آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. توجه کنید که حجم مشکوک را باید به نسبت همان سهم در نظر بگیرید. به‌طور مثال: اگر سهام خودرو به‌صورت میانگین روزانه 500 میلیون حجم معاملات دارد و در یک روز کاری این حجم به 900 میلیون می‌رسد، متوجه می‌شویم که به یکباره دوبرابر شده است و نتیجه می‌گیریم که معاملات مشکوک در سهم رخ داده است.

همچنین مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر شما باشد.

سیگنال‌ های حجم مشکوک در بورس

همان‌طور که گفته شد، حجم مشکوک سیگنال‌هایی را به تریدرها می‌دهد، از همین رو تعدادی از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همواره بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی موجب خارج شدن پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود.

برخی از افراد، بر این عقیده استوارند که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول بزرگ به سهم وارد شده است، اما همیشه اینگونه نیست، زیرا ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در اینصورت سیگنال خرید بی معنی است.

حجم معاملات مشکوک

  • معمولاً وقتی سهام یک شرکت در حال رشد قیمتی است و به یکباره حجم معاملات بالا می‌رود، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش است.
  • همچنین وقتی در زمان ریزش، حجم معاملات به یکباره بالا می‌رود، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.

نکته مهم: اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، این فاکتور یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

نکته مهم: در بیشتر موارد، بازار ساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید.

چگونه رخ دادن حجم مشکوک در سهام را بفهمیم؟

اگر قصد این را دارید که نحوه رخ دادن حجم مشکوک در سهام بازار را متوجه شوید، سه راه بیشتر ندارید که بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در این بخش این سه مورد را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم.

راه اول : به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند مراجعه کنید. این سایت می‌تواند رهاورد 365 به نشانی rahavard365.com باشد. با ثبت نام در این سایت، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید.

در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز فیلتر های حجم معاملات و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید.

راه دوم : این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد و توجه کنید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com است.

با ورود به این سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تمامی اطلاعات تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. حالا کافی است که، حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در اینصورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

راه سوم : طبیعتا با مطالعه راه اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهام‌ها را برای معاملات حجم مشکوک بررسی کرد و ممکن است اصلاً با این پدیده روبرو نشوید. از همین رو بهتر است تا این راه را امتحان کنید. در ابتدا سعی کنید تا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید.

حالا به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و در بخش فیلترها، فیلتر خود را وارد کنید. در این صورت دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت.

مثال مهم برای حجم مشکوک

یکی از سهام‌هایی که در ده ساله گذشته بازدهی بی نظیری را تا ابتدای سال 99 تجربه کرد، نماد "غسالم" بود. فروش این شرکت معمولی بود و دلیلی برای رشد بیش از ده هزار درصدی سهم در سال وجود نداشت. مشخص بود که سهام دارای بازیگر است و ممکن است هر لحظه از سهم خارج شود تا اینکه شما و سهم حبابی را به امان خدا رها کند.

معاملات مشکوک

تعداد زیادی از این سهم‌ها در فیلتر های حجم معاملات بازار بورس تهران موجود هستند که بی دلیل بالا آمده‌اند و رشد کرده‌اند. همچنین تنها روشی که با آن می‌توان خروج بازارساز از این سهام‌ها را دنبال کرد، توجه به حجم معاملات مشکوک است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سهم پس از یک رشد شارپ، به یکباره حجم معاملات بیش از 100 برابر میانگین حجم ماه را داشته است.

میله قرمز رنگ در پایین تصویر، بیانگر خروج پول با شدت بالا از سهام است.

توجه کنید که در روزهای قبل، میانگین حجم معاملات در حدود 10 میلیون برگه سهم بود، اما این عدد به یکباره به 265 میلیون برگه سهم رسید و خروج شدید پول درشت را نشان می‌دهد. در این روز معاملاتی، قیمت هر سهم 1600 تومان بود و با حجم 265 میلیونی، نشانگر این است که در حدود 400 میلیارد تومان سهام میان تریدرها جابجا شده است که عدد بسیار بزرگی برای این سهم کوچک است.

تغییر روند در این سهم کاملاً مشهود است و پس از حجم مشکوک، سهام شروع به ریزش بیش از 80 درصدی کرده است. حالا اگر این نکته را بدانید، به راحتی می‌توانید از یک فاجعه جلوگیری کنید.

نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که اگر در سایت رهاورد 365، میله‌های حجم را مشاهده نکردید، باید به آیکون indicators در بالای صفحه کلیک کنید و volume را تایپ کنید. با انتخاب این گزینه، میله‌های حجم برای شما در پایین صفحه نمایان خواهد شد.

و در آخر.

یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس، توجه به حجم مشکوک سهام است. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات در یک سهم، به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند.

حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن حجم مشکوک، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است.

فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی

پول هوشمند یک پول باقدرت است و این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد. ورود پول هوشمند خود یک سیگنال است و کد به کد حقوقی به حقیقی نیز می تواند یک سیگنال دیگر برای خریداران باشد.

فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی

به گزارش نبض بورس، پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند. این پول می‌تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحولات شگرف قیمتی در سهم‌های مختلف بیافریند. بنابراین تشخیص جریان پول هوشمند که معمولاً به صورت منسجم وارد بازار شده و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا مواجه می‌کند، یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند. (بیشتر بخوانید: فیلترهای ورود پول هوشمند )

همچنین هر کدام از سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای معاملات خود دارند. استفاده از این کدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی داشته باشد.

بنابراین ورود پول هوشمند یک سیگنال و کد به کد حقوقی به حقیقی نیز سیگنال دیگری است. فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی به شرح زیر می باشد:

آموزش رایگان بورس - قسمت بیستم - بررسی حجم معاملات

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

مهرداد پیروزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر ضمن تشکر از زحمات شما 1-نرم افزار ربات بسیار عالی است 2-فیلم آموزشی بسیار ساده و کامل آموزش می دهند 3-قابلیتهای نرم افزار جهت ذخیره اندیکاتور های پرکاربرد و روزانه بسیار کمک کننده هستند 4-در بخش توضیحات اندیکاتورها اگر توضیحات تکمیل کننده بیشتر شود تا با تحلیلی که خودمان انجام داده ایم مقایسه کنیم و سپس به خرید یا فروش یا نگهداری سهم اقدام کنیم بسیار خوب می شود 5- چرا سهام صندوق های سرمایه گذاری ETF آنلاین در لیست سهام ربات وجود ندارد؟ 6-چرا اسامی سهامی که تازه عرضه اولیه شدند در لیست وجود ندارد(و ما مجبور هستیم در سایر سایتها هم اشتراک بخریم در این مواقع) با تشکر و احترام

هومن خوشنویس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

خدارا شکر که وصل شدید.خیلی احساس خطر میکردم.مدتی است با تحلیلهای تکنیکالتون توانسته ام به موقع فروش بزنم یا خرید بکنم

عیسی شایسته

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام واقعا خیلی مرسی و ممنون از بررسی و پیگیری سریعتون بله الان دقیقا مثل قبلا درست شد واقعا عالی هستین و ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام از زحمات شما بسیار ممنونم. مثل همیشه کار با سهام بین همیشه برایم مفید و سود ساز هست

محمد حسن ژند

تاریخ عضویت: 11 ماه قبل

سلام. ضمن عرض تشکر وخسته نباشید خدمت شما وتیمتون. بسیار خوشحال و خوشوقت شدم که در این حد عالی و خوب کار میکنید و عرض خسته نباشید. فقط اگر اشتباه نکنم در تبلیغتون نوشته شده بود بررسی حجم کریپتو کارنسی ها و اعلان افزایش حجم یا حجمهای مشکوک. من درفیلترهای خوبتون ندیدمش . راهنمایی بفرمائید بسیار ممنون میشم

رضا عصاری

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

ضمن آرزوی سلامتی برای شما و سایر همکاران محترمتان ، جا داره از زحمات شما در جهت راه اندازی "سایت ارزشمند سهام بین" تشکر کنم . ضمنا علیرغم همه ی مزایایی که داره ، یه مشکل کوچیک در برخی سهام مشاهده میشه ، اونم اینه که قیمت های برخی سهام که قبلا در اوج بودند با اون چیزی که در تکنیکال نشون داده میشه متفاوته‌ . در مجموع از همه ی عوامل مجموعه ی سهام بین کمال تشکر رو دارم. ضمنا از میشه نظرتون رو راجع به سهم ساروم ارائه بدین. ممنون

Mostafa Aletaha

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

درود بر شما. وقت بخیر. سایت خوبی رو راه اندازی کردین و امکانات خوبی رو فراهم کردین. یه پیشنهاد داشتم اونم اینه که قسمت تحلیل تکنیکال، شاخص ها و دلار و طلا جاش واقعا خالیه. منظورم از شاخص هم شاخص تمام گروه های معاملاتی بازار سهام ایران هستش.اگه لطف کنین این ها رو اضافه کنین بخش تحلیل تون کامل کامل میشه.

Abbas Ahmadi

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام . تبریک به شما . ویدیو های آموزشی بسیار بسیار عالی و کاربردی هستند. خیلی خوشحالم که این دوره را تهیه کردم. واقعا لذت بردم . الان با لذت در تایم بازار پلک نمی زنم و استفاده می کنم. خدا خیرتان بدهد و زنده باشید. متون و گویندگی جذاب ، عالی وشیوا وخلاصه است. لطفا خسته نشوید . خدا قوت

هادی مصطفایی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در حال آموزش از طریق فیلمهای آموزشی سایت شما هستم خیلی خیلی ممنون و خسته نباشید . یه سوال الان که بایننس برا ایرانیا پرید صرافی جایگزین معرفی میکنید؟ ممنون از لطفتون

زهرا عباس زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

اززمانیکه ازپلتفرم شما استفاده میکنم، کمتراحساساتی وشتابزده خرید وفروش میکنم و امیدوارم بتدریج بتوانم معامله گر خوبی شوم. سپاسگزارم.

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام بر دوستان خوب گروه سهام بین، و اقع برنامه تون عالیه یک پیشنهادی داشتم اگر مکنه فیلتری بگذارین برای پیدا کردن میزان همبستگی سهام با شاخص کل

صدیقه محمدیان

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

باسلام وضمن خسته نباشیدبابت تمامی زحمتهاتون..این برنامه بی نظیره. انشالله بتونم بااستفاده ازاین ربات سودخوبی کسب کنم😊😊😊😊

مهدی‌ پورفاضل‌

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

واقعا تشکر از تیم و گروهتون. به بهترین شکل ممکن علمو در اختیار قرار دادید. اونقد کار تیمتون خوبه که هر لحظه علاقمند تر میشم به تحلیل. و حیف که توی این چند ماه بدون تحلیل و توجه به اندیکاتور ها اقدام به خرید میکردیم. انشالله که ضرر ها جبران بشه. خواستم یه تشکری بکنم. و به خیلی از دوستان هم معرفی کردم سایتتونو. فقط یچیز کمه توی این طراحی. نوتیفیکیشن برای ورود و خروج سهمی که انتخاب میشه توی پرتفوی. ای کاش امکان این موضوع بود. و یه چیز دیگ هم یه فیلتر مجزا که ترکیب چند تا اندیکاتور سهمو توی موقعیت خرید قرار بده. بازم سپاس.🙏🙏

هادی نصیرزاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام روز بخیر دوستان عزیز پیشنهاد و تقاضایی داشتم براتون اولا بابت ربات بسیار ممنون بسیار عالی هست و اگه امکان داشته باشه که جفت ارز های فارکس رو هم اگه ساپورت کنید فوق العاده میشه سپاس از زحمات شما

afshin matinpour

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ٔ شب به خیر با سپاس فراوان از زحمات گروه متخصص و با دانش سهام بین و سپاس ویژه از فیلمهای آموزشی رمز ارزها خواهشمندم در صورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید تا اکانت (پرتفوی من) نیز در قسمت تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایجاد گردد. مجددا از تلاش و زحمات تمامی دوستان واعضای گرانقدر در سایت بسیار محبوب (سهام بین ) صمیمانه سپاسگرارم . تندرست و پاینده باشید. متین پور

Majid Mohamadi

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خدمت جناب محمدی عزیز اپدیت سایت و تحلیلگر بورس تهران خیلی خوب انجام شد و یکسری کمبود هایی که تحلیلگر داشت بخوبی رفع شد میتونم ۴-۵ مورد رو براتون نام ببرم و بابتش هم ازتون تشکر میکنم فقط اینکه قسمت object tree حذف شده و اگر بخوایم اندیکاتوری رو محو کنیم و سپس بیاریمش امکانش وجود نداره میخواستم ببینم این قسمت(object tree) رو اضافی نمیکنید؟ 🌺بازم ازتون ممنونم 🌺

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام، امروز عضویت ویژه را گرفتم و واقعاً خداقوت و دست مریزاد بابت زحماتی که می کشیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.