محاسبه حق امتیاز


با گازرسانی به بیش از 2 هزار و 500 خانوار در حال گازرسانی؛ نزدیک به 95 درصد خانوار روستایی شهرستان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند
همزمان با هفته دولت؛ درحالی ۲۸ طرح گازرسانی در شهرستان زنجان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد که با گازرسانی به ۲ هزار و ۵۱۸ خانوار در حال گازرسانی؛ پوشش شبکه گازرسانی روستاهای شهرستان زنجان به ۹۴ .

جزئیات امتیازبندی و استخدام معلمان حق ‌التدریسی و نحوه محاسبه امتیازات

وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را ابلاغ کرد.

برخی از موارد مندرج در شیوه که اصلاح شده به شرح زیر است:

بندهای 1.6 1.8 و 1.9 ذیل بند 1 تعاریف و اصطلاحات پس از عبارت اعتبارات دولتی عبارت یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسسه یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده باشند) اضافه می‌شود.

متن زیر به تعاریف و اصطلاحات اضافه می‌شود:

نیروهای خرید خدمات آموزشی: افرادی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال 91 از طریق موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آموزشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسسه یا شرکت‌های طرف طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده باشند.)

ادامه همکاری پذیرفته‌نشدگان در آزمون به صورت حق‌التدریس

استمرار بکارگیری مشمولان تبصره بند 3.2 شیوه نامه موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکرده‌اند در صورت نیاز به صورت نیروی حق التدریس برای سال تحصیلی 1399-1400 بلامانع است.

مصادیق تبصره بند 4 اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه مورخ 5 مهر 99 هیئت وزیران به شرح زیر خواهد بود:

ساز و کار مدیر مدرسه: پرداخت حق الزحمه با تشخیص مدیر از حساب بانکی مجاز مدرسه به مربیان و نیروهای حق التدریس ( آموزشی ) به صورت جمعی یا فردی در چارچوب دستورالعمل‌های مالی مدارس و با تایید شورای مالی مدرسه از محل سرانه مدارس انجام شده باشد. ( ارائه اسناد هزینه‌ مربوطه و صورت حساب بانکی مورد تایید که ممهور به مهر و امضاء مدیر مدرسه باشد ) ضروری است.

ساز و کار انجمن اولیا و مربیان: پرداخت حق الزحمه از طریق انجمن اولیا و مربیان به مربیان و نیروهای حق التدریس ( آموزشی ) که به کارگیری آنها به موجب مصوبه رسمی انجمن اولیا و مربیان و عقد قرارداد کار داخلی از محل مشارکت‌های مردمی از حساب بانک مجاز انجمن اولیا و مربیان یا حساب بانکی مدرسه انجام شده باشد.

ساز و کار کارفرما، موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش: به کارگیری نیرو در قالب قرارداد خرید خدمات آموزشی و پرداخت حق الزحمه آنان توسط کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش با ارائه اسناد مثبته مالی ( واریز به حساب بانکی ذینفعان ) و سوابق بیمه‌ای متناسب با دوره قرارداد و همکاری در آموزش و پرورش صورت گرفته باشد.

حضور آموزش دهندگان نهضت فقط در آموزگاری

معرفی مشمول این قانون جهت شرکت در دوره‌های آموزشی بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصصی و به ترتیب امتیازات فصلی خواهد بود و بر همین اساس نظر به اینکه مطابق با قانون تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 اردیبهشت 99 تمام مشمولان قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون موصوف مصوب 3 شهریور 95 شامل استخدام قرار گرفته‌اند، ادامه روند استخدام دارندگان مدرک کاردانی با شغل آموزگاری مطابق با رشته‌های تحصیلی منتشر شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بلامانع است و سایر مشمولین می‌توانند مطابق رشته تحصیلی و نیاز مناطق آموزش و پرورش و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و سایر ضوابط مربوط به نسبت به تکمیل فرم امتیاز بندی جهت اعلام شغل اقدام کنند.

بر همین اساس رعایت موارد زیر الزامی است:

الف. بر اساس جدول امتیاز بندی ضمیمه این شیوه نامه و به ترتیب امتیازات فضلی، لیست همه واجدین شرایط قانون به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی به امور اداری ارسال شود.

ب. مبنای توزیع درون استانی بر اساس شدت نیاز در رشته و جنس و متناسب با امتیازات فضلی در سقف سهمیه تخصیصی سالیانه خواهد بود.

چگونگی محاسبه امتیازات

ج. در توزیع درون استانی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی پس از آزمون پایان دوره آموزشی، وزن امتیازات فضلی افراد بر اساس 70 درصد و وزن امتیازات آزمون پایان دوره 30 درصد به عنوان معیار تعیین محل خدمت در نظر گرفته شود.

مشمولانی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده یا در صورت شرکت در آزمون حد نصاب تعیین شده در تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی را کسب نکرده‌اند می‌توانند در آزمون مجددی که متعاقبا با برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شرکت کنند.

رعایت اولویت سهمیه‌ایثارگران 20 درصد و 5 درصد و معلولین 3 درصد الزامی است. چنانچه تعداد مشمولین ایثارگری بیش از سقف سهمیه‌های مورد نظر باشد تعیین افراد ایثارگر مشمول بر اساس امتیازات فصلی آنان خواهد بود.

در بند به بند 4.1 مشمولین بند 1.10 نیروهای خرید خدمات آموزشی نیز اضافه شود.

سوابق مشمولین بندهای 1.8 و 1.9 ( آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر) که از سال 79 تا قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم شده نیز همانند سایر گروه‌های مشمول امتیاز بندی شده و توسط آن اداره کل جهت شرکت در دوره آموزشی به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اداری معرفی شوند ضمناً با عنایت به اینکه افراد مورد نظر در آزمون داخلی در رشته آموزگار ابتدایی شرکت کرده‌اند صرفاً باید در شغل آموزگاری ابتدایی امتیاز بندی شوند.

شرایط جذب نیروهای کارمعین

حداکثر امتیاز سنوات خدمت در یک سال تحصیلی برای همه گروه‌های مشمول مطابق با فرم امتیاز بندی 27 امتیاز است و حداکثر مدت احتساب سنوات خدمت در یک سال تحصیلی 9 ماه است به گونه‌ای که امتیاز هیچ کدام از مشمولین در یک سال از 27 امتیاز تجاوز نکند.

به استناد نامه 30 مهر 99 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مشمولین بندهای 1.6، 1.7 و 1.10 که قبل از سال 91 آموزش و پرورش همکاری داشتند و در حال حاضر به عنوان نیروی قراردادی کار معین اشتغال به کار دارند در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم و دارا بودن شرایط قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 13 شهریور 97 و قانون تفسیر قانون مصوب 15 اردیبهشت 99 ، تشکیل پرونده پس از تایید کارگروه منطقه و استان و تکمیل فرم امتیاز بندی آنان با اخذ درخواست کتبی مبنی بر اعمال قانون مزبور بلامانع است.

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی: این صلاحیت قبلا وجود داشت، در قالب امور کشاورزی. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. چنانچه در آذربایجان در اصطلاح محلی جور نامیده می شود که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را احیا و چندین سال زراعت کند، می تواند از آن برخورددار باشد. این حق بیشتر در اثر کار زراعت یا باغداری ایجاد می شود. در بعضی از نقاط اطراف تهران این حق به نام قراپشک نامیده می شود. در مازندران به نام حق تبرتراشی و حق کارافه نامیده می شود.1ساختمانهای روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

غارسین به شکل خاص آن در اصطهبانات فارس، در مورد درختان انجیر، که به صورت دیم وجود دارد، پیوند کننده، مالک آن می شود. حقوق زارعانه قابل فروش و از طریق ارث منتقل می شود. صاحب اصلی آن در صورتی که نتواند شخصا بهره برداری نماید، می تواند از طریق کارگر کشاورزی و یا اجازه به دیگری از زمین استفاده نماید. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود. حق ریشه، حق آب و گل، حق نسق زراعی و امثالهم در شهرها و روستاهای ایران به نامهای متفاوت ذکر می شود و تابع عرف و عادت محل است.

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی - زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می باشد.مساله مهم در مورد تصرف قانونی،در کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند.حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آنها ذکر می شود:

مستندات قانونی: در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 نسق به شرح زیر: نسق، عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است.در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب 4/11/58 آمده است. تبصره 2- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد: هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است: حق الامتیاز: مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می محاسبه حق امتیاز توانیم بنامیم بستگی دارد به عرف محل و اصطلاحات به کار رفته شده که در مناطق مختلف ایران به صورتهای زیر عنوان می شود.

1- حق نسق زراعی، 2- حق کارافه، 3- حق آبادانی، 4- حق تصرف، 5- حق ریشه، 6- حق آب و گل، 7- حق بنه، 8- حق جور، 9-حق تبرتراشی، 10- حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها و سایر حرف کشاورزی 11- حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره 12- حق احداث اعیانی و ساختمانهای روستایی و احداث باغات 13- حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره 14ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می نماید. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورتهای مختلف بالا در زمین انجام می شود، حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد.

عوامل موثر در ارزیابی حق نسق و ریشه کشاورزی

1- مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره 2ـ کیفیت آبادانی زمین محل کار کشاورزی 3-نحوه تقسیم محصول بین مالک و زارع 4- کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک 5- حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره 6- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و همچنین انجام خدمات مربوط 7- اجاره سالیانه 8- سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد 9- مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه. بر اساس عوامل ذکر شده حقوق زاراعانه، مستاجرین، متصرفین قانونی و عرفی اراضی کشاورزی متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذکر شده به وسیله کارشناس متخصص تعیین و محاسبه می شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشی از بهای عرصه و اعیان ملک است.

باشگاه مشتریان بانک ملت

"باشگاه مشتریان بانک ملت" در راستای ایجاد پل ارتباطی مستحکم با همراهان همیشگی و با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات ویژه به اعضا، علاوه بر خدمات متعارف بانکی، با اهداف زیر ایجاد شده است:

برای کسب امتیاز در این باشگاه، می­توانید با انجام 8 نوع تراکنش بر روی درگاههای الکترونیکی بانک ملت (با استفاده از کارتها و حسابهای بانک ملت و یا کارتهای عضو شتاب خود که در حساب کاربری­تان معرفی کرده­اید)، امتیاز بگیرید.

بر ای خرج امتیازهای کسب شده، می توانید از راههای زیر استفاده کنید:

- پاداش های بدون قرعه­ کشی: در این بخش عنصر شانس و اقبال را از سبد جوایز باشگاه حذف و متناسب با سطح تعامل و حد نصاب امتیازی که کسب کرده­ اید، پاداشهایی مستقیم و بدون قرعه کشی برایتان در نظر گرفته شده است.برای همین منظور دوره­های زمانی 360 روزه­ای در اختیار هم باشگاهی­ها قرار می­ گیرد تا در طول آن، با استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ملت امتیاز کسب کرده و تلاش کنند خودشان را به حد نصاب­ های امتیازی بالاتر برسانند. 3 سطح امتیازی 100، 200، 300 امتیاز برای دریافت پاداشهای بدون قرعه­ کشی در نظر گرفته شده است که متناسب با افزایش سطح امتیاز، ارزش جوایز به صورت تصاعدی بیشتر می­ شود.

- طرح­ها و قرعه­ کشی­ ها: در این بخش قرعه­ کشی­ های ثابت و مقطعی متنوعی با جوایز ارزشمند و جذاب در نظر گرفته شده است که می­ توانید با واگذاری مقدار مورد نظر از امتیاز خود، شانستان را برای برنده شدن در هر یک از آنها آزمایش کنید. همچنین با توجه به طرحهای متنوعی که در این بخش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، گردهم­ آیی­­ها و جشنواره­ ها و . ارائه می­شود، می­توانید با توجه به علایق خود، زمینه های متنوعی از خرج امتیاز را بیابید.

- خرید از کارشامال: کارشامال محیطی است که در آن برندهای مختلف،اعم از اینترنتی و حضوری، محصولات خود را با پیشنهادات ویژه و تخفیفات استثنایی به اعضای باشگاه ارائه می کنند.

محاسبه ارزش برند (سیر تکاملی استراتژی ارزشگذاری برند )

محاسبه ارزش برند ( ارزشگذاری برند / تعیین ارزش برند ) یکی از حوزه های مدیریت برند است که با تناقض و مناقشه همراه است.

هر سال، شرکتی مثل اینتربرند ، برندهای برتر جهان را با تعیین ارزش دارایی های غیر ملموس شان رتبه بندی می کنند.

تقریبا هرسال، بعد از اینکه این رتبه بندی ها علنی می شوند، بحث بر سر این موضوع شکل می گیرد که چرا رتبه بندی برندهای برتر در شرکتهای مختلف، متفاوت است و چرا محاسبه ارزش برند این شرکتها تا این اندازه متفاوت است.

این پدیده ماهیت پیچیده محاسبه ارزش برند به عنوان یک موضوع و تفاوت ها در روش های محاسبه ارزش برند موجود که به این پیچیدگی می افزایند را نشان می دهد.

تعیین ارزش برند محاسبه ارزش برند

صرفنظر از مناقشه ها و بحث های بیشماری که هر ساله در خصوص رتبه بندی های صورت گرفته بر اساس ارزشگذاری برند صورت می گیرد، این موضوع همچنان جنبه مهمی از برندسازی می باشد.

محاسبه ارزش برند در دنیای شرکت ها به طور فزاینده اهمیت پیدا می کند، چرا که سازمان ها به طور فزاینده تلاش می کنند تا یک عدد و رقم مالی به مهمترین دارایی های غیر ملموس شان، برندها، اختصاص دهند.

محاسبه ارزش برند پیوندی استراتژیک بین استراتژی، بازاریابی، و تامین مالی می باشد.

محاسبه ارزش برند دیدگاه ها و بینش هایی در خصوص بازگشت سرمایه بازاریابی و تاثیر آن بر پایه دارایی غیر ملموس یک سازمان فراهم می کند.

مدیریت استراتژیک برند، که بازگشت سرمایه، عایدی ها و سودآوری نقشی حیاتی در آن ایفا می کنند، کارآمدتر خواهد شد زمانی که ارزشگذاری در این فرایند تلفیق شود.

در طول سالیان گذشته، شناخت ارزشگذاری برند به عنوان ابزاری استراتژیک، به پیدایش رویکردهای ارزشگذاری متعددی منجر شده است.

این یک تحول دلگرم کننده است، از این حیث که این حوزه اکنون بین متخصصان حوزه برند، بازاریاب ها، رهبران کسب و کار، ناظران و مسئولان امر به طور جدی به رسمیت شناخته شده است.

از سوی دیگر، واقعیت نگران کننده آن است که وجود شیوه های ارزشگذاری متعدد، پیچیدگی ها و ابهاماتی در بین صاحبان برند و دیگر گروه های ذینفع ایجاد کرده است.

رویکردهای محاسبه ارزش برند

محاسبه ارزش برند به عنوان یک حوزه، سه مولفه اصلی دارد که با یکدیگر همزیستی و تعامل دارند:

رویکردها، مدل ها و ارائه دهندگان. اصطلاح “رویکرد” به منظور تعریف کردن راههایی که از طریق آنها می توان یک دارایی را ارزش گذاری کرد مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مورد، دارایی مورد بحث، دارایی غیر ملموس برند می باشد.

کمیته های استاندارد و ارزشگذاری جهانی، مدل های ارزش گذاری برند را تحت سه “رویکرد” مختلف طبقه بندی می کنند.

رویکرد بازار:

در این رویکرد، بیشتر سرمایه گذاری ها و تراکنش های اخیر در چرخه حیات برند لحاظ می شوند.

مثال هایی از این نوع سرمایه گزاری ها/تراکنش ها، شامل فروش، تملک ها و اعطای حق امتیاز می باشند.

رویکرد درآمد:

این رویکرد سنجش یا برآورد درآمد آتی، جریان نقدینگی، و سودهایی که می توان در باقیمانده دوره حیات یک برند، به آن نسبت داد را شامل می شود.

مرحله دوم تنزل دادن این درآمد و سودهای آتی مجددا به ارزش کنونی ( رویکرد “جریان نقدینگی تنزل یافته)” یا افزایش یافته با یک عامل سرمایه گزاری (رویکرد سرمایه گزاری مستقیم) می باشد.

تحلیل مالی

گام اول عایدی ها غیر ملموس مرتبط با برندهای منفرد یا کل پرتفوی برند را شناسایی کرده و پیش بینی می کند.

این تحلیل را می توان به بخش هایی مثل انواع مشتریان، کانال های توزیع یا بازارها تقسیم کرد.

آنگاه، هزینه های عملیاتی، هزینه سرمایه به کار گرفته شده و مالیات ها، از عایدی های غیر ملموس کسر می شود.

این روش شبیه به ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می باشد، که جریان نقدینگی از یک فرصت تنظیم شده برای هزینه منابع استفاده شده به منظور تولید جریان نقدینگی را نشان می دهد.

نقش برند

گام دوم ارزیابی این موضوع است که برند تا چه اندازه در تقاضا نقش دارد، تا بدین وسیله مشخص شود که برند ورای دیگر عایدی های غیر ملموس، چه نقشی دارد.

معیارهای تداعی و ترجیح رایج ترین عوامل برای تعیین نسبت عایدی های ملموس مرتبط با برند هستند.

عایدی های برند با ضرب کردن نقش برند (به عنوان مثال به عنوان یک درصد یا یک ضریب شاخص) در عایدی های غیر ملموس ناشی از تحلیل مالی محاسبه می شوند.

ارزش برند

مرحله نهایی، محاسبه ارزش خالص کنونی عایدی های مورد انتظار تنزل یافته با میزانی که به بهترین شکل ریسک عایدی های آتی را بازتاب می دهد می باشد.

نرخ این نزول، قدرت برند را در نظر می گیرد.

در اصل، ارزش برند قوی می تواند جریان نقدینگی را تسریع کرده و بهبود دهد و می تواند به جریان نقدینگی کمتر فرار و کمتر آسیب پذیر منجر شود.

از آنجا که انتظار می رود برند بعد از دوره هایی که به طور قابل اطمینانی قابل پیش بینی هستند، درآمد ایجاد کند، یک مولفه مستمر سالانه نیز باید اضافه شود تا تداوم عایدی های بلند مدت بعد از دوره پیش بینی شده، که معمولا 5 سال است، را نشان دهد.

علاوه بر گروه مشورت جهانی اینتربرند، دیگر گروه های مشاوره ای نیز وجود دارند که خدمات محاسبه ارزش برند را ارائه می کنند.

برخی دیگر از نام های قابل ذکر در این حوزه، برند فاینانس، فیوچر برند، میلوارد براون اپتیمور هستند.

روندهای کنونی در محاسبه ارزش برند

حوزه محاسبه ارزش برند به طور مداوم در حال تکامل است. اما به دلیل سردرگمی هایی که رویکردهای محاسبه ارزش برند ایجاد کرده اند و اینکه چرا محاسبه حق امتیاز یک “عدد ارزشگذاری واحد” دیگر یک معیار مفید یا کاربست پذیر نیست، به طور فزاینده تحت انتقادهای شدید می باشد.

علیرغم این انتقاد، روندهایی نیز وجود دارند که قابل ذکر هستند :

 • افزایشی ناگهانی در تعداد شرکت های ارزشگذاری کننده و متناظر با آن رویکردهای ارائه شده وجود داشته است
 • محاسبه ارزش برند دیگر یک موضوع دلهره آور نیست، بلکه به طور گسترده به عنوان ابزاری استراتژیک در مدیریت برند مورد استفاده قرار گرفته است.
 • تکنیک های ارزشگذاری در طول زمان پیچیده تر می شوند
 • همانطور که پیشتر اشاره شد، محاسبه ارزش برند در حال افزایش دادن مشارکت بین بخش ها و افراد حوزه بازاریابی و امور مالی شرکت ها می باشد
 • برخی تکنیک های ارزشگذاری به واسطه اتخاذ گسترده پذیرش در سطح صنعت، نسبت به دیگر تکنیک ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند (مثلا رویکرد DCF)
 • پیوند بین محاسبه ارزش برند و اعتبار مالی از دیدگاه مالی شرکت ها، همچنان رویکردی ضعیف می باشد و فکر کردن در خصوص محاسبه ارزش برند همچنان بین دانشگاهیان و متخصصان تجاری شدیدا دچار واگرایی می باشد
 • شمار زیادی از روش های “جعبه سیاه” پدید آمده اند، که به سردرگمی و شک و تردید در این حوزه افزوده است
 • اتخاذ کنندگان و کاربران محاسبه ارزش برند همچنان این تفکر، رویکرد و روش را به اندازه کافی درک نمی کنند.
 • عدم انسجام در اعداد محاسبه ارزش برندهای جهانی که به وسیله رویکردهای مختلف حاصل می شوند، به عدم قطعیت ها پیرامون رویکردها می افزاید و به عنوان مانعی در جهت یک استاندارد در سطح جهانی صنعت عمل می کند

ایزو برند – ایزوی محاسبه ارزش برند

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تلاش کرده است تا مجموعه ای از استانداردها و هماهنگی ها را در حوزه محاسبه ارزش برند ایجاد کند.

در سال 2007، ISO یک نیروی کاری ایجاد کرد تا پیش نویسی از استانداردهای بین المللی در خصوص محاسبه ارزش برند تهیه کند.

بعد از کار گسترده که 3 سال محاسبه حق امتیاز به طور انجامید، این نیروی کاری به نتیجه رسید و در سال 2010، ارزشگذاری پولی برند ISO 10668 را منتشر کرد.

این استاندارد اصول محوری که باید در زمان ارزشگذاری یک برند اتخاذ شوند را خلاصه می کند.

تایید موفقیت آمیز توسط ISO 10668 به آهستگی جای خود را باز کرده و به عنوان یک گواهینامه معتبر در حوزه محاسبه ارزش برند پذیرفته شده است.

ISO 10668 به منظور پوشش دادن رویکردهای مختلف در خصوص محاسبه ارزش برند (هزینه، بازار، و درآمد) ایجاد شده است .

همچنین ارزشگذاری انجام شده بخشی از اهداف مهمی و مختلفی را پوشش میدهد.

اهداف ایزو ارزشگذاری برند

 1. مدیریت استراتژیک برند (تعیین بودجه برند و بازاریابی، بهینه سازی پرتفوی برند، طراحی و بازبینی معماری برند، طرح گسترش برند، پرتفو و خط لوله نوآوری برند)
 2. مذاکرات اعطای مجوز و سرمایه گزاری مشترک
 3. حسابداری و گزارش دهی مالی
 4. برنامه ریزی و تمکین مالیاتی
 5. حمایت از دعوی و حل اختلاف
 6. تامین مالی شرکت
 7. کاربردهای استراتژیک محاسبه ارزش برند

محاسبه ارزش برند پیش از این به عنوان شیوه ای که به مدیریت استراتژیک برند کمک می کند به رسمیت شناخته شده است.

اما کاربردهای استراتژیک مشخصی نیز در سطح سازمانی دارد، که می توان آنها را تحت سه حوزه مجزا دسته بندی کرد.

کاربردهای استراتژیک محاسبه ارزش برند

افزایش ارزش شرکت

ارزش برند یکی از علت های اصلی این موضوع است که چرا سرمایه سازی در بازار اغلب در طول ادغام ها، تملک ها، اعصای مجوزها، سرمایه گزاری های مشترک یا دیگر مذاکرات تجاری و مالی از ارزش دفتری اش بالاتر می رود.

اولین ارزش گذاری رسمی برند، که این شیوه را ایجاد کرد، در یک سناریوی تصاحب متخصامانه انجام شد.

در سال 1988، در انگلستان، شرکت مدیریتی رنک هویس مک دوگال ارزش گذاری از برندهای خود انجام داد تا از مزایده تصاحب متخاصمانه گوود فیلدر واتی (GFW) دفاع کند. بسیاری از موارد مشابه دیگر به دنبال آن روی داد

عملکرد بازار سهام

پیوندی قطعی بین برندسازی، ارزش برند و ایجاد ارزش سهامدار وجود دارد.

یکی از معیارهای قطعی نشان دادن قدرت برند از طریق ارزش گذاری می باشد.

گروه های پیشرو مشاوره مدیریت استراتژیک مانند مکنزی و کمپانی، باین و بی سی جی، در چندین مقاله به این واقعیت اشاره کرده اند که برندهای قوی در خصوص چندین بعد مالی بهتر از بقیه بازار عمل می کنند.

معیارهای ریسک تعیین شده توسط تغییر پذیری و آسیب پذیری جریان های نقدینگی در مقایسه با متوسط بازار نیز برای سازمان هایی با پرتفوی برند قوی پایین تر هستند.

نسبت های مالی بهبود یافته

تاثیر عملکرد برند بر نسبت های مالی قابل توجه است. مهمتر اینکه، برندهای قوی بازده حقوق صاحبان سهام بیشتری از خود نشان می دهند.

نسبت های سودآوری، از قبیل حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، و بازده حقوق صاحبان سهام نیز همگی عملکرد کلی بالاتر و کارآیی بیشتری را در مدیریت کردن دارایی ها و بدهی ها نشان می دهند.

افزایش تمرکز بر ارزش گذاری برند و تاثیر آن بر موفقیت شرکت، رابطه ای مهم جدید بین مدیر عامل، مدیر ارشد مالی و مدیر ارشد بازاریابی به عنوان بخشی از بحث های استراتژیک مهم در اتاق هیئت مدیره ایجاد کرده است.

محاسبه ارزش برند کاربردهایی میان مدت و بلند مدت برای صاحبان برند و بازاریاب ها دارد. این کاربردها از دیدگاه مدیریت برند هم استراتژیک هستند و هم تاکتیکی و می توان آنها را به صورت زیر مطرح کرد.

کاربردهای استراتژیک و تاکتیکی محاسبه ارزش برند

سنجش جامع

یک ارزش برند، صرفنظر از رویکردی که با استفاده از آن محاسبه شده است، سنجشی در سطح سازمان می باشد و عددی است که نتیجه همه تلاش های ساخت برند را نشان می دهد.

تایید پلتفرم: ارزش برند پلتفرمی است برای بازاریاب ها تا هزینه سرمایه گزاری های کوتاه مدت شان در خصوص ساخت برند و سنجش های تاکتیکی تاثیر بلند مدت (که به وسیله ارزش گذاری برند نشان داده می شوند) را توجیه کند

سیستم ارزیابی عملکرد

روندها، یا تغییرات، محاسبه ارزش برند را می توان به عنوان معیاری در سیستم ارزیابی عملکرد برند تلفیق کرد. این امر به تقابل تصمیم گیری کوتاه مدت با اهداف بلند مدت در خصوص برند کمک می کند.

بودجه ریزی و برنامه ریزی موثر

ارزش گذاری برند به فرایندهای بودجه ریزی و برنامه ریزی موثرتر کمک می کند.

ارزش گذاری برند به گرد هم آوردن تفکرات کمک می کند و همکاری بیشتر بین بازاریاب ها و واحد تامین مالی تقویت می کند.

به حداکثر رساندن ارزش برند می تواند به هدف استراتژیک کلیدی برای فرایند برنامه ریزی برند تبدیل شود که با هدف گسترده تر به حداکثر رساندن ارزش سهامدار همخوانی پیدا می کند

انتقال پذیری

ارزش گذاری برند به عنوان یک فرایند و یک نتیجه به راحتی بین افراد و واحدها قابل انتقال است. به طور خلاصه، ارزش گذاری در گرو از دست رفتن کارکنان شرکت و از دست دادن سرمایه معنوی، که پدیده هایی رایج هستند، نیست.

به دلیل ماهیت ذاتا انتقال پذیر خود، کارکنان جدیدی که به شرکت می پیوندند و مسئول ساخت برند هستند، می توانند فورا از تفکر استراتژیک بلند مدت شرکت و نحوه ارتباط آن با ارزش گذاری برند مطلع شوند

قیاس پذیری

برای شرکت های جهانی، ارزش گذاری برند این امکان را فراهم می آورد که عملکرد بازاریاب های برند در بین کشورها اندازه گیری شود. این امر مجددا به واسطه یکتایی و انتقال پذیری این عدد، که قیاس پذیری بین عملکردها مثلا بین مدیر مسئول شرکت تاید در مصر با کسی که برند را در لهستان مدیریت می کند را امکانپذیر می کند، ممکن شده است.

این کاربردها نشانه هایی قدرتمند هستند که نشان می دهند ارزش گذاری برند به طور فزاینده ای به منطبق کردن فعالیت های ساخت و مدیریت برند در درون سازمان و نیز در بین بازارها کمک می کند (زمانی که برند مورد بحث جهانی می باشد).

این کاربردها همچنین رویکرد ساخت برند به کار گرفته شده توسط مدیران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

هماهنگی بیشتر با بخش تامین مالی به اشتراک گذاری اطلاعات بیشتر واحد تامین مالی و بازاریابی منجر شده است که به نوبه خود توانایی برآورده کردن اهداف سهامدار در خصوص به حداکثر رساندن عایدی و سود را به طور مثبت تحت تاثیر قرار داده است.

نتیجه گیری

آینده ارزش گذاری برند به عنوان یک روش روشن و سالم به نظر می رسد.

افزایش در پیچیدگی ارزش گذاری تکنیک ها در خصوص ارائه، همکاری بهتری دانشگاه-شرکت، ظهور استانداردها (مثلا ISO 10668)، سطوح بالاتر علاقه بین صاحبان برند و نیز به کارگیری ارزش گذاری برند در گستره وسیعی از موقعیت ها، این شیوه را به شیوه ای مناسب تر، عملی تر و جدایی ناپذیرتر برای فرایندهای کسب و کار سازمان تبدیل کرده است.

چالش اصلی برای شیوه ارزش گذاری برند، کاهش پیچیدگی و افزایش حرکت به سمت استانداردهایی در سطح جهانی و صنعت می باشد.

گستره وسیع مدل های ارزش گذاری برند ارائه شده می بایست هماهنگ شوند به گونه ای که صاحبان برند بدانند دارند چه چیزی می خرند.

ارزش گذاری قیمتی برندها یک تلاش استراتژیک است و هر گام از این فرایند می بایست بین صاحب برند که برندش را برای ارزیابی عرضه می کند و گروه مشاوران یا دانشگاهیانی که این ارزش گذاری برند را انجام می دهند شفاف باشد.

از این رو، مدل های “جعبه سیاه” باید به طور موثری تضعیف شوند.

بحث در خصوص کارآیی ارزش گذاری برند عمدتا از نتایج متفاوت ناشی از رویکردها مختلف پدید می آید زمانی که مجموعه واحدی از برندهای جهانی مورد ارزشگذاری قرار می گیرند.

چالش دوم فقدان اقدامات کسب و کار حول عدد ارزشگذاری بوده است.

سازمان ها، با تلفیق کردن ارزش گذاری به عنوان بخشی از تفکر استراتژیک شان، به تدریج اما به آرامی به جنبه قابلیت عمل پرداخته اند.

همچنین باید به ماهیت واگر و متفاوت نتایج پدید آمده از رویکردهای مختلف پرداخته شود.

افزایش محبوبیت “رویکرد مبتنی بر درآمد” و به رسمیت شناخته شدن آن توسط ISO در استاندارد ارزش گذاری برندش

نشانه ای است از اینکه برخی اشکال ادغام در این حوزه در حال روی دادن هستند.

اما همچنان کارهای زیادی می بایست صورت گیرد تا ارزش گذاری برند شفاف تر و کمتر پیچیده شده و سطوح بالاتری از فهم بین صاحبان برند تضمین شود.

ورود به حساب کاربری

3،1،1. هزینه برقراری انشعاب گاز طبیعی مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه تمام شده تهیه و نصب کنتور، رگولاتور/ ایستگاه تقلیل فشار/ ایستگاه اندازه گیری و سهم مشترک متقاضی از هزینه خط اختصاصی محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد .
3،1،2. . چنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیین شده در ابلاغ کتبی شرکت از پرداخت هزینه های برقراری انشعاب خودداری نماید. برقراری انشعاب گاز مورد تقاضا منوط به پرداخت وجوه متعلقه بر اساس شرایط و تعرفه های جدید توسط متقاضی خواهد بود .
3،1،3. هر گونه افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب بر اساس شرایط جدید و به نرخ روز می باشد. در صورت درخواست تقلیل ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری، قرارداد تعدیل می گردد، لیکن هیچگونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد .
تبصره 1: در صورت انصراف مشترک از افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه مورد درخواست چنانچه اقدامی نسبت به تغییر وضعیت کنتور و رگولاتور/ ایستگاه و خط اختصاصی مشترک انجام نگردیده باشد پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده مورد تایید شرکت مابقی هزینه های دریافت شده مربوطه مسترد می گردد .

تبصره 2 : در صورت درخواست تقلیل ظرفیت کنوتر/ ایستگاه اندازه گیری و تعدیل قرارداد، چنانچه کنتور/ ایستگاه اندازه گیری نصب نگردیده باشد، هزینه های برقراری انشعلب بر اساس نرخ های زمان انعقاد قرارداد محاسبه و پس از کسر هزینه های اقدامات انجام شده ما به التفاوت آن مسترد می گردد .

3،1،4. چنانچه متقاضی پیش بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و درخواست تامین گاز مورد نیاز خود را بنماید؛ شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک متقاضی نصب و مبلغ مربوط به هزینه برقراری انشعاب و هزینه خدمات مستمر ماهیانه را بر اساس محاسبه و دریافت می نماید .


3،2. هزینه برقراری انشعاب متقاضیان جزء :
3،2،1. هزینه برقرای انشعاب متقاضیان جزء بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد: ظرفیت کنتور * a
3،2،2. عدد ثابت a توسط مجمع عمومی مشترک شرکت های گاز استانی ابلاغ می گردد .
3،2،3. حد مجاز عدم دریافت هزینه خط اختصاصی متقاضیان خانگی جزء 10 اینچ متر به ازاء هر متر مکعب ظرفیت کنتور می باشد .
3،2،4. ظرفیت کنتور بر مبنای جدول شماره یک محاسبه و مشخص می گردد .

جدول شماره یک: تعیین ظرفیت کنتور

ردیف حداکثر زیر بنا
( متر مربع)
حداکثر
مصرف ساعتی
( متر مکعب بر ساعت)
حداکثر
تعداد واحد
ظرفیت کنتور
( مترمکعب بر ساعت)
1 40 4 1 4
2 *120 6 1 6
3 250 10 2 10
4 500 16 4 16
5 800 25 6 25
6 1300 40 10 40
7 2000 65 15 65
8 3000 100 20 100
9 ** انشعاب مأخوذه از خط 250 PSI 4 تا 100

* برای مراکز استان ها حداکثر زیر بنا تا 120 متر مربع و در مرود کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیر بنا تا 150 متر مربع ملاک است.

** هزینه برقراری انشعاب مطابق ردیف 10 جدول شماره سه و هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه بر مبنای ظرفیت کنتور منصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 1: مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی هر سه مورد" حداکثر تعداد واحد" ، " واحد زیر بنای مفید" و " حداکثر مصرفی ساعتی" در جدول می باشد.

تبصره 2: در مجموعه آپارتمانی که به صورت مجزا و یا مجتمع مشترک شده اند/ می شوند در صورتی که برای موتورخانه درخواست اشتراک جداگانه داشته باشند ظرفیت کنتور مورد نیاز موتور خانه یر مبنای " حداکثر تعداد واحد" و " حداکثر زیر بنای مفید" کل واحد مسکونی محاسبه می گردد.

تبصره 3: مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی صرفآ حداکثر زیربناتی مفید در جدول می باشد.

تبصره 4: سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مازاد بر حد تعیین شده در بند(3،2،3) مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

( طول خط لوله اختصاصی به متر) * ( قطر خط لوله اختصاصی به اینچ)* C

توضیح: ضریب ثابت C برای مشترکین جزء معادل و تابع ضریب ثابت C1 " تعریف شده در ذیل توضیح (2) بند (3،3) این مجموعه می باشد.

تازیخ بروز رسانی: 26/06/97

 • تاریخ انتشار :
 • 26 شهریور 1397
 • واحد روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

با اجرای مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری؛ گاز زنجان؛ عنوان دستگاه برگزیده استان در هجدهمین جشنواره شهید رجایی 1401 را کسب کرد

با اجرای مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری؛ گاز زنجان؛ عنوان دستگاه برگزیده استان در هجدهمین جشنواره شهید رجایی 1401 را کسب کرد
با اعلام دستگاه های برگزیده هجدهمین جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱؛ شرکت گاز استان زنجان عنوان دستگاه برگزیده استان؛ در اجرای مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری را بدست آورد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح گازرسانی در ماهنشان؛ ضریب نفوذ گاز در روستاهای ماهنشان به بیش از 91 درصد رسید

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح گازرسانی در ماهنشان؛ ضریب نفوذ گاز در روستاهای ماهنشان به بیش از 91 درصد رسید
همزمان با هفته دولت؛ عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۰روستای شهرستان ماهنشان زنجان آغاز و یک واحد تولیدی – صنعتی به دست معاون سیاسی امنیتی استاندار افتتاح شد تا با گازرسانی به ۶۲۷ خانوار در حال گازرسانی؛ ض .

بهره مندی 95.7 درصدی خانوار روستایی شهرستان ابهرِ زنجان از نعمت گاز طبیعی

بهره مندی 95.7 درصدی خانوار روستایی شهرستان ابهرِ زنجان از نعمت گاز طبیعی
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ طرح گازرسانی به شهرستان ابهر خبر داد و گفت: با پیوستن ۶ روستای این شهرستان به شبکه گاز کشور؛ شاهد ضریب نفوذ ۹۵.۷ درصدی گاز در روستاهای ا .

با گازرسانی به بیش از 2 هزار و 500 خانوار در حال گازرسانی؛ نزدیک به 95 درصد خانوار روستایی شهرستان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند

با گازرسانی به بیش از 2 هزار و 500 خانوار در حال گازرسانی؛ نزدیک به 95 درصد خانوار روستایی شهرستان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند
همزمان با هفته دولت؛ درحالی ۲۸ طرح گازرسانی در شهرستان زنجان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد که با گازرسانی به ۲ هزار و ۵۱۸ خانوار در حال گازرسانی؛ پوشش شبکه گازرسانی روستاهای شهرستان زنجان به ۹۴ .

همزمان با هفته دولت 1401؛ عملیات گازرسانی به روستاهای بالای20 خانوار شهرستان ایجرود زنجان به پایان رسید

همزمان با هفته دولت 1401؛ عملیات گازرسانی به روستاهای بالای20 خانوار شهرستان ایجرود زنجان به پایان رسید
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با بهره برداری از گازرسانی به روستای گنبد زنجان در هفته دولت؛ ۶۵ روستای ایجرود به شبکه گاز کشور متصل شد تا عملیات گازرسانی به همه روستاهای بالای۲۰ خانوار شهرستان سبز .

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح گازرسانی در طارم؛ 100درصد خانوار شهری و 80.1 درصد خانوار روستایی طارم زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند است

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 11 طرح گازرسانی در طارم؛ 100درصد خانوار شهری و 80.1 درصد خانوار روستایی طارم زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند است
همزمان با هفته دولت در حالی عملیات اجرایی ۹ طرح گازرسانی روستایی آغاز و ۲ طرح تولیدی – صنعتی به دست استاندار افتتاح شد که ۱۰۰درصد خانوار شهری و ۸۰.۱ درصد خانوار روستایی شهرستان طارم از نعمت گاز طبیعی .

پوشش شبکه گازرسانی روستاهای شهرستان خدابنده ی زنجان به 96,2 درصد رسید

پوشش شبکه گازرسانی روستاهای شهرستان خدابنده ی زنجان به 96,2 درصد رسید
همزمان با هفته دولت؛ خدابنده ای ها شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۵ طرح گازرسانی روستایی و ۲ طرح تولیدی – صنعتی به دست استاندار بودند تا پوشش شبکه گازرسانی روستاهای این شهرستان به ۹۶.۲ درصد افزایش .

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 109 طرح گازرسانی در استان زنجان

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 109 طرح گازرسانی در استان زنجان
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۹ طرح گازرسانی با اختصاص بیش از ۲۳۶ میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان اعتبار در هفته دولت امسال خبر داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.