تجارت بدون ریسک چیست؟


اهرم در فارکس به چه معناست

چگونگی مدیریت ریسک

مواجهه با مخاطرات در محیط اطراف، از بدو پیدایش تمدن بشریت همراه همیشگی انسان بوده است
به همین جهت انسان به سمت مدیریت ریسک پیش رفته است.

احتمالا برای شما هم نحوه انجام این کار و پایه های اصولی آن جالب است.

در مقاله مدیریت ریسک سعی داریم با این مفهوم به خوبی آشنا شویم. همراه ما باشید.

1# علت پیدایش مدیریت ریسک

خطراتی برآمده از دل طبیعت، نظیر روبرو شدن با حمله حیوانات وحشی و یا حتی درگیری با دیگر انسان ها که همواره تهدیدی برای امنیت بشر محسوب می شد.

وجود این ریسک و خطرات بود که انسان را به سمت یافتن راهکاری برای پیش بینی و مقابله با خطرات احتمالی هدایت کرد.

راهکارهایی مانند ساخت سرپناه جهت محافظت در برابر تهدیدات که البته خود نیز به دلیل ساخت ضعیف، تبدیل به مخاطره و ریسکی جدید در زندگی بشر شد.

چرخه ای که تا به امروز همچنان ادامه داشته و
با پیدایش هر راه مقابله با ریسک های گوناگون، خطرات جدیدی به این چرخه افزوده شده است.

اما مقابله با این خطرات و کاهش ریسک در جهت حفظ ایمنی در جامعه امروز، گاه با تلاش جمعی و توسط دولت صورت می گیرد و
گاه این روش های مقابله، در حوزه مسئولیت تک تک افراد جامعه قرار دارد.

علت استفاده از مدیریت ریسک

اما با در نظر گرفتن طیف وسیعی از مخاطراتی که افراد و همچنین مشاغل با آن روبرو هستند و
البته شیوه های متنوع مقابله، نیاز به یک روش سیستماتیک همانند “مدیریت ریسک” در جوامع احساس می شود.

در همین راستا در این مبحث ضمن تعریف مدیریت ریسک و شناخت آن در حوزه اقتصاد و ایمنی،
به دنبال جوابی برای روش های مقابله با ریسک و همچنین مراحل تحقق آن خواهیم بود.

2# مدیریت ریسک چیست؟ (Risk Management)

مدیریت ریسک چیست

مدیریت ریسک را به طور کلی می توان فرآیندی با هدف کاهش میزان اثرات مضر در یک فعالیت نامید.
روشی سیستماتیک که متشکل از چهار تجارت بدون ریسک چیست؟ مرحله می باشد:

 1. شناسایی ریسک هایی که احتمال بروز آن وجود دارد
 2. ارزیابی خطرات و ریسک ها
 3. پایش
 4. کاهش میزان تأثیر ریسک

در حقیقت یک برنامه مدیریت ریسک با استراتژی های صحیح، با کاهش ادعای خسارت و حق بیمه، می تواند مشکلاتی را که
علاوه بر استرس زا بودن، هزینه هایی را نیز در برداشته به حداقل ممکن برساند.

3# مدیریت ریسک اقتصادی و ایمنی

مدیریت اقتصادی و ایمنی

توسعه روز افزون صنایع و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن استفاده از انواع ماشین آلات، مقدمه ای برای بروز حوادث گوناگون در محیط های کاری شد.

به همین دلیل امروزه با استفاده از شیوه های متفاوت شناسایی خطرات موجود و ارزیابی میزان ریسک، این امکان وجود دارد که
پیش از بروز حادثه و اتفاق، با تشخیص نقاط مخاطره آمیز در راستای پیشگیری از آن عمل نمود.

در اینجا است که مدیریت ریسک به عنوان یک شیوه نظام مند جهت تعیین اولویت ریسک های موجود و
یافتن راهکاری برای کاهش ریسک وارد عمل می شود.

ضمانتنامه گمرکی چیست؟

ضمانت نامه عادی نوشته ای هست که توسط صادر کننده در اختیار وارد کننده قرار می گیرد و بانک هیچ نقشی ندارد، به این نوع ضمانت نامه ها تعهد نامه می گویند.

ضمانت نامه عادی ممکن است مستقیم از فروشنده خارجی و یا نماینده فروشنده در کشور خریدار اخذ گردد.

ضمانت نامه بانکی

این ضمانت نامه توسط بانک با سپردن وثیقه یا وجه نقد توسط متعهد به نفع متعهدله صادر می گردد.این ضمانت نامه ها ممکن است ریالی یا ارزی باشد.بانک های داخلی تعهدات بانک های معتبر را پذیرفته و بانک صادر کننده متعهد می شود که در صورت درخواست ذینفع وجه آن را بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی جهت ضبط نیازی به اقامه دلیل نداشته و صرف درخواست خریدار قابل وصول است.

خصوصیات ضمانت نامه های بانکی

ضمانت نامه های بانکی ماهیتی مستقل از قرارداد پایه ای دارند ، و همینکه تعهدی تبدیل به ضمانت نامه گردد دارای ماهیتی مستقل است.

ضمانت نامه های بانکی بدون قید و شرط صادر می گردند و بدون قید و شرط هم قابل ضبط هستند

ضمانت نامه های بانکی غیر قابل انتقالند: نه قابل انتقال به اشخاص دیگری جز خریدار و فروشنده است و نه از لحاظموضوع قابل انتقال است به این معنی که ضمانت نامه تعهدی خاص را نمی توان به دلیل عدم اجرای تعهد دیگر ضبط نمود.

ضمانت نامه های بانکی قابل تمدید می باشند

ضمانت نامه های بانکی قابل ضبط و ابطال و آزاد نمودن است:چنانچه وجه ضمانت نامه از بانک مطالبه و بانک نسبت به واریز آن اقدام کند ضمانتنامه ضبط گردیده.چنانچه تا قبل از سر رسید ضمانت نامه ذینفع اقدام به تمدید ننماید یا اینکه بانک بعد از سر رسید اقدام به برگشت و عودت آن به بانک صادر کننده نماید ،ضمانتنامه ابطال گردیده.چنانچه قبل از سر رسید ضمانت نامه ذینفع آن را به بانک عودت دهد ضمانت نامه آزاد گردیده.

انواع ضمانتنامه بانکی به تناسب کاربرد

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

اشخاص شرکت کننده در مناقصات و مزایده ها ،باید همراه پیشنهاد خود ضمانت نامه ای را هم ارائه دهند.این نوع ضمانت نامه ها ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده می گویند. پس از تعیین و اعلام برنده ضمانت نامه اشخاصی که برنده نشده اند جهت ابطال به بانک مسترد می گردد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهد نزد کارفرما باقی می ماند و در صورت امتناع از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد و یا امتناع از انغقاد قرارداد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده مطالبه می گردد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این نوع ضمانت نامه ها معمولا درباره پرداخت وجوهی هست که پیش از شروع کار پیمانکار توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی و تکمیل تجهیزات در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .

اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار از فروشنده

در مواردی که هنگام خرید امکان تحقیق و بررسی در مورد توانایی تولیدی و فنی تجارت بدون ریسک چیست؟ و وضعیت مالی فروشنده و بازدید از کارخانه وجود ندارد،به منظور حسن انجام کار تعهدات فروشنده و تضمین کیفیت کالا ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BANK GUARANTEE از فروشنده دریافت می گردد.

شرایط ضمانت نامه حسن انجام کار

ضمانت نامه ها دارای مدت بوده و به درخواست خریدار قابل تمدید است و تاریخ تمدید آن باید قبل از سر رسید ضمانت نامه ها باشد.

در متن ضمانت نامه تاریخ و شماره و موضوع قرارداد قید می شود

برای انجام امور گمرکی خود و چگونگی اخذ ضمانت نامه گمرکی با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید.

ضمانت نامه گمرکی

صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالا در صورتی که نتوانند حقوق ورودی و سود بازرگانی را نقدا پرداخت کنند باید معادل آن ضمانت نامه 6 یا 9 ماهه یا قسطی به گمرک بسپارند.با صدور ضمانت نامه گمرکی نوعی تعهد پرداخت برای بانک به وجود می آید که در سر رسید معین و تاریخ اقشساط وجه آن را به گمرک بپردازد.

انواع ضمانتنامه‌های گمرکی :

 • ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی :
 • ضمانتنامه ترانزیت کالا :
 • ضمانتنامه ترخیص موقت کالا :
 • ضمانتنامه پاساوان کالا :
 • ضمانتنامه نظام وظیفه :
 • ضمانتنامه‌های دادگستری :
 • ضمانتنامه‌های ارزی :

ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه های ریالی سه طرف (بانک فروشنده، خریدار، فروشنده ) دارد، ضمانت نامه ارزی چهار طرف (فروشنده، بانک صادر کننده ضمانت در ایران، خریدار، بانک خارجی ) دارد.

ضمانت نامه ارزی توسط بانک کشور خریدار صادر می گردد و در اختیار خریدار قرار می گیرد، تا در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده،خریدار بتواند از آن ها استفاده کند.

عملیات صدور ضمانت نامه ارزی

فروشنده از بانک خودش درخواست صدور ضمانت نامه برای خریدار می کند.بانک فروشنده ضمن ضمانت فروشنده از بانک خریدار می خواهد ضمانت نامه ارزی برای خریدار صادر کند .فروشنده مبلغی را به عنوان ضمانت نزد بانک خودش می سپارد.

مفاد ضمانت نامه باید کاملا روشن و سر رسید آن به طور صریح در متن آن قید بشود و نسخه اصلی آن پس از الصاق تمبر برای ذینفع ارسال بشود.

جهت مشاوره در خصوص ترخیص کالا و یا واردات صادرات کالا با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد تماس بگیرید

راه های موفقیت در تجارت آنلاین

راه های موفقیت در تجارت آنلاین

در عصر تکنولوژی کمتر کسی را می شناسیم که با خرید اینترنتی و تجارت آنلاین آشنایی نداشته باشد. فضای اینترنت امکان تجارت را برای بیشتر کسب و کارها راحت کرده است. هر کسب و کاری بدون محدودیت می تواند هم به صورت آفلاین و هم آنلاین فعالیت خود را انجام دهد. در سال های اخیر به دلیل پاندمی ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها کاملا از روش آفلاین و حضوری به روش اینترنتی و آنلاین روی آورند و پیشرفت های چشمگیری هم داشته اند. تجارت الکترونیک در سال های اخیر با رشد صعودی بالایی همراه بوده است و این مسئله برای کسب و کارهای اینترنتی می تواند نویدی برای موفقیت بیشتر باشد.

در دنیای که تکنولوژی حرف اول را می زند نمی توان از موضوع تجارت الکترونیک به سادگی عبور کرد. فضای آنلاین به قدری برای کاربران جذاب شده است که به راحتی می توان برندسازی را در این فضا ارتقا داد. برای این کسب و کار شما فقط به یک سیستم کامپیوتر یا گوشی هوشمند و اتصال به اینترنت نیاز دارید تا از این طریق بتوانید فروش و درآمد خود را چندین برابر کنید.

تجارت آنلاین هر روز رو به پیشرفت است و برندهای معتبر زیادی هر روز به جمع کسب و کارهای آنلاین می پیوندند. نیاز به سرمایه کم و اتصال به اینترنت باعث شده تا این شیوه تجارت برای سرمایه گذاران جذاب شود و صد البته نمی توان تاثیر شبکه های اجتماعی برای معرفی کسب و کارها و رونق این تجارت را نادیده گرفت.

تجارت آنلاین چیست؟

تجارت آنلاین چیست؟

تجارت الکترونیک یا تجارت آنلاین در واقع در بردارنده ی یک سری فعالیت ها در بستر اینترنت می باشد. این فعالیت ها می تواند خرید یا فروش محصولات یک شرکت، عرضه خدمات و اطلاعات و … باشد. این شیوه ی تجارت نیاز به حضور مستقیم افراد ندارد. با روی کار آمدن تجارت آنلاین کسب و کارهای زیادی موفق به عرضه محصولات و خدمات خود به مشتریان در تمام دنیا شدند. با گسترش دنیای دیجیتال و گرایش افراد به شبکه های اجتماعی این شیوه ی تجارت هم رونق زیادی پیدا کرده است. تجارت الکترونیک از سال 2017 به بعد رشد چشمگیری داشته است و حتی بیشتر برندها با این شیوه در سطح جهانی شناخته شدند.

بر اساس آمارها از زمان پاندمی ویروس کرونا گرایش افراد به خریدهای اینترنتی بیشتر شده است و بیشتر کسب و کارهای دیگر از روش های سنتی عرضه استفاده نمی کنند. البته موفقیت در این تجارت نیازمند اصول و قواعد خاصی است. اگر خلاقیت داشته باشید و بتوانید خود را از رقبا متمایز تر کنید چندین گام به طرف موفقیت برداشته اید.

تجارت الکترونیک به خودی خود انجام نمی شود. با روی کار آمدن این شیوه از تجارت فناوری های دیگری از قبیل تجارت همراه، انتقال وجوه الکترونیکی، مدیریت زنجیره تامین، بازاریابی اینترنتی، پردازش معاملات آنلاین، تبادل الکترونیکی داده (EDI)، نرم‌افزارهای مدیریت موجودی و سیستم‌های جمع‌آوری خودکار روی کار آمد.

مزایای تجارت آنلاین

مزایای تجارت آنلاین کدامند؟

قطعا تمام کسب و کارهایی که تجارت آنلاین را برای عرضه محصولات خود انتخاب می کنند با مزایای بیشمار این روش آشنا هستند. در زیر به چند نمونه از مزایایی که این شیوه تجارت به دنبال دارد را عنوان می کنیم.

کاهش هزینه های عمومی

این مزیت ارتباط مستقیمی با نحوه راه اندازی کسب و کار آنلاین دارد اگر تمام اصول در تجارت به درستی رعایت شده باشد کار آنلاین با هزینه ی بسیار پایینی همراه است. این پایین بودن هزینه ها زمانی بیشتر به چشم می خورد که هزینه در رابطه با محصولات فیزیکی، توزیع، اجاره و … باشد. موفقیت در تجارت الکترونیک تنها با راه اندازی یک شبکه اجتماعی یا یک سایت عملی نمی شود در وهله ی اول کسب و کار باید به فکر تولید محتوا باشد. البته تولید محتوا و بهینه کردن آن برای موتورهای جستجو تا حدودی هزینه بر است اما نسبت به سایر روش های بازاریابی و فروش هزینه کمتری دارد. وقتی هزینه های تمام شده برای یک محصول کم باشد قطعا محصول با قیمت کمتری هم عرضه می شود و این یکی از جذابیت های تجارت الکترونیک است.

با نیازهای بازار منطبق است

هر کسب و کاری چه به صورت آنلاین و چه به صورت حضوری باید از طریق بازاریابی به مشتریان معرفی شود. در واقع بازاریابی نقش مهمی در کسب و کارها دارد.اما در این بین با بازاریابی آنلاین می توان میزان برگشت سرمایه را ردیابی و ارزیابی کرد. استراتژی هایی که بازاریابی آنلاین در اختیار کسب و کارها قرار می دهد متنوع است و کسب و کار به راحتی می تواند خود را با استراتژی فعلی همگام کند و هر زمان نیاز به تغییر استراتژی داشته باشد آن را انجام دهد. اگر از طریق وب سایت تجارت الکترونیک را انجام می دهید با سرویس گوگل آنالیتیکس می توانید آمار بازدید سایت را مشاهده کنید و اگر مشاهده کردید که استراتژی پیاده شده مورد استقبال تجارت بدون ریسک چیست؟ قرار نگرفته است می توانید آن را تغییر دهید. امروزه شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و … با انجام تبلیغات می توانند یک کسب و کار را به یک جامعه هدف معرفی کنند. با این شبکه ها می توان مجموعه خود را به مخاطبان علاقمند ارائه کرد. ابزارهایی که برای معرفی تجارت آنلاین خود در کانال های بازاریابی نیاز دارید شامل وبلاگ‌ها، پادکست‌ها، فیلم‌ها و رسانه‌های اجتماعی، ارسال انبوه ایمیل و استفاده از کاغذ سفید (سندی که برای راهنمایی خوانندگان در درک یک مسئله، حل یک مشکل و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می‌گردد)، کتاب‌های الکترونیکی و … می باشد که نقش موثری در توسعه و معرفی کسب و کار آنلاین شما دارد. در نتیجه باید عنوان کنیم که با تجارت اینترنتی می توانید سریعا روش درست را پیدا کنید و اگر استراتژی اشتباهی را دنبال کرده اید آن را به سرعت تغییر دهید.

انعطاف پذیری بالا

انعطاف پذیری بالا یکی از ارزنده ترین مزایای تجارت آنلاین می باشد چون شما حتی در خانه خود هم می توانید کسب و کار خود را راه اندازی و مدیریت کنید. اما در کسب و کارهای آفلاین به یک فضای حقیقی برای فروش نیاز دارید. البته این شیوه تجارت هم برای بیشتر کسب و کارها نسبت به شیوه آنلاین بهتر است. اما کارآفرینان برای کسب درآمد بی دردسر می توانند تنها با دسترسی به اینترنت و جلب اعتماد کاربران کسب و کار خود را شروع کنند. این شیوه ی تجارت اگر به درستی پیاده شود شما برای زیر ساخت ها و پشتیبانی ها نیاز به استخدام کارمند نخواهید داشت. این شیوه تجارت برای آن دسته از افراد که تمایل دارند در حوزه های مختلفی فعالیت کنند مناسب و به صرفه است.

کاهش ریسک سرمایه گذاری

برای اینکه یک تجارت الکترونیک موفق داشته باشید بایستی از اقداماتی که ممکن است کسب و کار شما را با خطر مواجه کند دوری کنید. در واقع ریسک سرمایه گذاری به شیوه ی آنلاین بسیار کمتر از آفلاین است اما این به معنی آن است که کسب و کارهای آنلاین هیچ خطر و هیچ شکستی ندارند. بلکه موضوع اصلی این است که انعطاف پذیری تجارت آنلاین باعث شده است تا هر زمان که شما احساس خطر کردید استراتژی خود را تغییر دهید و یک راه جدید برای کسب درآمد آنلاین پیدا کنید. با توجه به اینکه تجارت الکترونیک تنها مختص یک محدودی جغرافیایی خاص نیست و به راحتی امکان تجارت در سطح جهانی وجود دارد پس می تواند نظر سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کند تا این شیوه ی تجارت را انتخاب کنند.

راه های موفقیت در تجارت آنلاین

راههای موفقیت در تجارت آنلاین

برای اینکه تجارت آنلاین راه و روش اصولی و درست خود را طی کند و به موفقیت برسد لازم است تا راه های موفقیت در تجارت الکترونیک را در صدر اهداف خود قرار دهد.

اثبات توانایی ها و مهارت ها

در کسب و کارهای آنلاین شما می توانید از ابزارهای مختلف بازاریابی برای معرفی برند یا محصول خود استفاده کنید. برای بالا بردن محبوبیت برند خود می توانید تبلیغات در بستر مناسب را انتخاب کنید. امروزه شبکه های اجتماعی و سئو می تواند نقش موثری در تبلیغات داشته باشد. اگر بخواهید به یک پیشرفت پایدار برسید می توانید از چند شیوه تبلیغاتی به صورت همزمان استفاده کنید. به طور مثال تنها بر روی تبلیغات در شبکه های اجتماعی تمرکز نکنید و در کنار آن از تبلیغات چاپی هم استفاده کنید. استفاده از شیوه های تبلیغاتی موثر امکان تشخیص روش تبلیغاتی موثر را برای شما فراهم می کند چون آزمون و خطاهای متعدد می تواند روشی را که بازدهی بالایی برای شما دارد را شناسایی کند. درس گرفتن از موفقیت ها و شکست ها می تواند شما را به یک فروشنده خبره و موفق تبدیل کند. با گذشت زمان می توانید مهارت خود را در تبلیغات بالا ببرید و از روش هایی استفاده کنید که بیشترین کارایی و کمترین هزینه را به دنبال دارند.

برای راه اندازی کسب و کار آنلاین خود عجله نکنید

یکی از اشتباهات رایجی که در تجارت الکترونیک بسیار دیده می شود تعجیل در راه اندازی پیج فروش یا وب سایت فروش است. با توجه به اینکه شما تنها یک بار فرصت راه اندازی وب سایت دارید پس باید قبل از راه اندازی کارهای پایه مانند سئو، تولید محتوا، تبلیغات، بازاریابی و … را انجام دهید.

شناسایی برندهای مرتبط با حوزه فعالیت

برندهای قابل اعتماد را شناسایی و وضعیت این برندها را رصد کنید و از ایده های نتیجه بخشی که پیاده کرده اند برای ارتقاء کسب و کار خود استفاده کنید. برای خلق ایده های بهتر می تواند از نظر و همفکری افراد کمک بگیرید تا بتوانید برای رسیدن به موفقیت یک برند پایدار ایجاد کنید.

توجه به مصرف کننده

قطعا یکی از مشکلاتی که افراد در خرید های آنلاین دارند این است که امکان مشاهده محصول از نزدیک برای کاربر وجود ندارد و این ضعف یکی از بیشترین دلایلی است که افراد را از خرید اینترنتی منصرف می کند. حال برای اینکه شما بتوانید این ضعف را به خوبی مدیریت کنید می توانید از روش های جبرانی در کسب و کار استفاده کنید. به طور مثال آپشن هایی مانند پیشنهاد قیمت مناسب، ارسال رایگان، پیگیری راحت مراحل خرید، مرجوع کردن کالا در صورت عدم رضایت و … برای جبران ضعف در نظر بگیرید.

تمام مراحل تجارت الکترونیک را بررسی کنید

قبل از شروع تجارت الکترونیک بایستی به تمام مراحل این کسب و کار را تجزیه و تحلیل و بررسی کنید. با این شیوه می توانید یک دید کلی قبل از برپایی تجارت آنلاین داشته باشید و کارایی و عدم کارایی عوامل را مورد بررسی قرار دهید.

فعالیت در رسانه های اجتماعی

امروزه درصد زیادی از افراد در گروهای سنی مختلف عضو شبکه های اجتماعی پرطرفداری همچون اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، واتساپ و … هستند. در واقع هیچ کسب و کاری نمی تواند به راحتی نقش این شبکه ها را در کسب و کار خود نادیده بگیرد. در شرایط فعلی که تجارت آنلاین روز به روز در حال افزایش است و کسب وکارهای اینترنتی هر ورز رونق پیدا می کنند می توانیم از رسانه اجتماعی به عنوان نبض تجارت یاد کنیم. رسانه های اجتماعی و فعالیت مستمر در آن ها به یک مدیر فعال نیاز دارد پس می توانید این نقش را به افراد واگذار کنید اما خودتان هم در ارتباط کامل با مدیر باشید.

سازگار کردن کسب و کار آنلاین با گوشی های هوشمند

باید کسب و کار آنلاین خود را نوعی راه اندازی کنید که با گوشی های هوشمند سازگاری داشته باشد. چون امروزه این گوشی ها بخشی جدا نشدنی از زندگی انسان هستند و اگر کسب کار شما امکان خرید و فروش از طریق گوشی همراه را ساپورت کند می توانید در کمترین زمان ممکن به ترقی و پیشرفت برسید.

سئو را در کسب و کار خود قرار دهید

ازدحام تجارت های الکترونیک باعث می شود تا بیشتر به وجود سئو و در صدر قرار دادن کسب و کار خود با این ابزار نیاز پیدا کنید.

جمع آوری اطلاعات از مشتریان

در مورد مشتریان و جامعه هدف خود اطلاعات لازم را جمع آوری کنید این امر برای کسب و کار شما مفید خواهد بود.

هدف اصلی خود را رشد و توسعه قرار دهید

در وهله اول هدف خود را بر روی رشد و توسعه متمرکز کنید باید در بازار آنلاین همراه با سلایق و نیاز مشتری پیشرفت کرد.

بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین

مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین می‌شود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.

با نرم‌افزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی می‌توانید با نرم‌افزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرم‌افزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

تفاوت بین حملات DoS و DDoS چیست؟

DoS Vs DDoS

حمله denial-of-service یا همان (DoS) یک سرور را پر از ترافیک می‌کند و یک وب‌سایت یا منبع را از دسترس خارج می‌کند. حمله distributed denial-of-service یا (DDoS) یک حمله DoS است که از چندین کامپیوتر یا ماشین به یک منبع هدف استفاده می‌کند درواقع DDoS، نوعی حمله سایبری است که هدف آن بستن وب‌سایت، خدمات یا سایر منابع برای ایجاد اختلال در تجارت است. هر دو نوع حمله یک سرور یا برنامه وب را با هدف قطع کردن خدمات پر ترافیک می‌کنند.

از آنجایی که سرور پر از بسته‌های داده‌های کاربر (TCP/UDP) است که امکان پردازش ندارد، ممکن است از کار بیفتد، داده‌ها خراب شوند و منابع ممکن است به اشتباه هدایت شوند یا حتی سیستم را از کار بیاندازد.

در واقع تفاوت اصلی بین DoS و DDoS این است که DoS یک حمله به یک سیستم دارد، در حالی که DDoS شامل چندین سیستم است که به یک سیستم واحد حمله می‌کنند. Distributed Denial of Service یک استراتژی پیشرفته‌تر از حملات Denial of Service (DoS) است. در DoS، یک سیستم واحد تلاش می‌کند تا سیستم دیگری را بیش از حد پر ترافیک کند تا دسترسی به خدمات خود را مسدود کند.

DDoS همان هدف را دارد، اما قدرتمندتر است. به‌جای اینکه یک ماشین برای از بین بردن یک سیستم اضافه وقت کار کند، تعدادی از ماشین‌های مرتبط حمله را اجرا می‌کنند و به‌طور گسترده کارایی آن را افزایش می‌دهند و بازیابی سیستم را دشوارتر می‌کنند.

با این حال، تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد که شامل ماهیت یا تشخیص آن‌ها می‌شود، از جمله:

سهولت تشخیص: از آنجایی که یک DoS از یک مکان منفرد می‌آید، تشخیص منشأ آن و قطع اتصال آسان‌تر است. در واقع یک فایروال حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر، یک حمله DDoS از چندین مکان راه دور انجام می‌شود و منشأ آن را پنهان می‌کند.

سرعت حمله: از آنجا که یک حمله DDoS از چندین مکان انجام می‌شود، می‌تواند بسیار سریع‌تر از یک حمله DoS که از یک مکان منشأ می‌گیرد، مستقر شود. افزایش سرعت حمله تشخیص آن را دشوارتر می‌کند، به این معنی که آسیب بیشتر یا حتی یک نتیجه فاجعه‌بار خواهد بود.

حجم ترافیک: یک حمله DDoS از چندین ماشین راه دور (زامبی‌ها یا ربات‌ها) استفاده می‌کند، به این معنی که می‌تواند مقادیر بسیار بیشتری از ترافیک را از مکان‌های مختلف به طور همزمان ارسال کند و ترافیک سرور را پر کند و قابل‌شناسایی نباشد.

نحوه اجرا: یک حمله DDoS میزبان‌های متعدد آلوده به بدافزار (ربات‌ها) را هماهنگ می‌کند و یک بات نت ایجاد می‌کند که توسط یک سرور فرمان و کنترل (C&C) مدیریت می‌شود. در مقابل، یک حمله DoS معمولاً از یک اسکریپت یا یک ابزار برای انجام حمله استفاده می‌کند.

بات نت شبکه‌ای از چندین کامپیوتر است که مخفیانه و بدون اطلاع صاحبانشان، توسط یک بات مستر (Bot Master) برای انجام فعالیت‌های مخرب و اغلب حملات DDoS یا ارسال ایمیل‌های هرزنامه تحت کنترل گرفته شده‌اند.

ردیابی منبع (ها): استفاده از بات نت در یک حمله DDoS به این معنی است که ردیابی منشأ واقعی بسیار پیچیده‌تر از ردیابی منشأ یک حمله DoS است.

انواع حملات DoS و DDoS

حملات DoS و DDoS می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند و از ابزارهای مختلف مورداستفاده قرار گیرند که ممکن است یک شرکت تجارت خود را از دست بدهد، یک رقیب را فلج کند یا صرفاً ایجاد مشکل نماید و سریعاً رفع شود. در زیر برخی از اشکال رایج این‌گونه حملات آورده شده است.

حمله قطره اشکی یک حمله DoS است که قطعات بی‌شماری از داده‌های پروتکل اینترنت (IP) را به یک شبکه ارسال می‌کند. هنگامی که شبکه سعی می‌کند قطعات را مجدداً در بسته‌های اصلی آن‌ها کامپایل کند، نمی‌تواند.

به عنوان مثال، مهاجم ممکن است بسته‌های داده بسیار بزرگی را بگیرد و آن‌ها را به چند قطعه تقسیم کند تا سیستم موردنظر دوباره جمع شود. با این حال، مهاجم نحوه جداسازی بسته را تغییر می‌دهد تا سیستم هدف را گیج کند که پس از آن قادر به جمع‌آوری مجدد قطعات در بسته‌های اصلی نیست.

حمله سیل یک حمله DoS است که چندین درخواست اتصال را به یک سرور ارسال می‌کند اما برای تکمیل پروسه اتصال پاسخ نمی‌دهد زیرا این حمله‌ها، سعی می‌کند با ارسال درخواست و مشغول نگه داشتن سرور، ظرفیت سرور برای پاسخ‌گویی به درخواست‌ها را به حداقل ممکن برساند و مانع دسترسی کاربران به سرویس شود.

به عنوان مثال، مهاجم ممکن است درخواست‌های مختلفی را برای اتصال به عنوان یک کلاینت ارسال کند، اما زمانی که سرور سعی می‌کند برای تأیید اتصال مجدداً ارتباط برقرار کند، مهاجم از پاسخ دادن خودداری می‌کند. پس از تکرار بی‌شمار این فرآیند، سرور چنان غرق در درخواست‌های معلق می‌شود که کلاینت‌های واقعی نمی‌توانند به آن متصل شوند و سرور «مشغول» یا حتی از کار می‌افتد.

حمله IP Fragmentation نوعی حمله DoS است که بسته‌های شبکه تغییریافته‌ای را تحویل می‌دهد که شبکه دریافت‌کننده نمی‌تواند آن‌ها را دوباره جمع کند. شبکه با بسته‌های حجیم مونتاژ نشده گرفتار می‌شود و تمام منابع خود را مصرف می‌کند.

حمله حجمی نوعی حمله DDoS است که برای هدف قرار دادن منابع پهنای باند استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، مهاجم از یک بات نت برای ارسال حجم بالایی از بسته‌ها به یک شبکه استفاده می‌کند که این باعث می‌شود که خدمات کاهش یابد یا حتی به طور کامل متوقف شود.

حمله پروتکلی نوعی حمله DDoS است که از نقاط ضعف لایه‌های 3 و 4 مدل OSI استفاده می‌کند. به‌عنوان‌مثال، مهاجم ممکن است از توالی اتصال TCP سوءاستفاده کند، با مصرف تمام ظرفیت جدول موجود در سرورهای تجارت بدون ریسک چیست؟ برنامه وب یا منابع واسطه‌ای مانند فایروال‌ها و توازن بار باعث ایجاد اختلال در سرویس می‌شوند.

حمله مبتنی بر برنامه نوعی حمله DDoS است که لایه 7 مدل OSI را هدف قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال یک حمله است که در آن مهاجم درخواست‌های جزئی پروتکل انتقال ابرمتن (HTTP) را ارسال می‌کند اما آن‌ها را تکمیل نمی‌کند. هدرهای HTTP به‌صورت دوره‌ای برای هر درخواست ارسال می‌شوند و در نتیجه منابع شبکه بسته می‌شود.

مهاجم به حمله ادامه می‌دهد تا زمانی که هیچ اتصال جدیدی توسط سرور ایجاد نشود. شناسایی این نوع حمله بسیار دشوار است زیرا به جای ارسال بسته‌های خراب، بسته‌های جزئی را ارسال می‌کند و از پهنای باند کمی استفاده می‌کند.

چگونه می‌توان حفاظت از حملات DoS و DDoS را بهبود بخشید

در زیر برخی از بهترین شیوه‌های سطح بالا برای حفاظت از DoS و DDoS آمده است:

 1. شبکه خود را به طور مستمر نظارت کنید: این برای شناسایی الگوهای ترافیکی عادی مفید و برای تشخیص زودهنگام و کاهش آن بسیار مهم است.
 2. آزمایش‌هایی را برای شبیه‌سازی حملات DoS اجرا کنید: این به ارزیابی ریسک، افشای آسیب‌پذیری‌ها و آموزش کارکنان در زمینه امنیت سایبری کمک می‌کند.
 3. ایجاد یک طرح حفاظتی: چک‌لیست ایجاد کنید، یک تیم پاسخ تشکیل دهید، پارامترهای پاسخ را تعریف کنید و حفاظت را مستقر کنید.
 4. شناسایی سیستم‌های بحرانی و الگوهای ترافیکی عادی: اولی به حفاظت از برنامه‌ریزی کمک می‌کند و دومی به تشخیص زودهنگام تهدیدها کمک می‌کند.
 5. ارائه پهنای باند اضافی: ممکن است حمله را متوقف نکند، اما به شبکه کمک می‌کند تا با جهش‌های ترافیک مقابله کند و تأثیر هر حمله را کاهش دهد.

حملات DDoS در حال تکامل هستند، پیچیده‌تر و قدرتمندتر می‌شوند، بنابراین سازمان‌ها به راه‌حل‌هایی نیاز دارند که از استراتژی‌های جامع مانند ابزارهای گزارش‌دهی پیشرفته و تجزیه‌وتحلیل برای نظارت بر پارامترهای بی‌شماری تهدید به طور همزمان استفاده کنند.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس چیست

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین تجارت بدون ریسک چیست؟ یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.

تجارت فارکس

تجارت فارکس

بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟

برخلاف سهام یا کالاهای مختلف، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی شود بلکه مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس از فضاهای این چنینی (مجازی) صورت می‌گیرد.

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک خارج از بورس پشتبانی می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو این پنج نقطه به شمار می‌روند.

از دیگر امتیازات این بازار گسترده فعالیت‌های بدون محدودیت ساعت آن است. شما در هر زمان از 24 ساعت می‌توانید از پتانسیل‌های فعال این بازار به نفع خود استفاده کنید.

2 نوع مختلف بازار فارکس

بازار فارکس فوروارد: این بازار قرار دادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت مشخص را در نظر دارد که در تاریخ معینی در آینده، یا در محدوده‌ای از زمان‌های مشخص تسویه می شود.

بازارهای ارز

بازارهای ارز

بازار فارکس آینده: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت و تاریخی مشخص که برای آن توافقی صورت گرفته.

بیشتر معامله گرانی که در مورد قیمت فارکس و سود و زیان آن دست به گمانه زنی می‌زنند قصد تحویل ارز را ندارند. در عوض آن‌ها برای استفاده از حرکت قیمت در بازار سعی می‌کنند این روند را پیش بینی کنند.

ارز پایه و قیمت

ارز پایه اولین ارزیست که در یک جفت، فارکس ذکر شده است ، در حالی که ارز دوم را (ارز نقل قول) می نامند. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز برای خرید ارز دیگر به هدف سود دهی است، به همین دلیل این روند را به نام (جفت ارز) نام گذاری کرده اند. در حقیقت سود فارکس از تفاوت قیمت مبدا و مبلغ پیشنهادی سرچشمه می‌گیرد.

هر واحد پولی در این جفت ارزها به عنوان یک کد سه حرفی ذکر می‌شوند. که متشکل از دو حرف برای معرفی منطقه و معنای خود ارز است. به عنوان مثال (GBP / USD ) یک جفت ارزی است که شامل خرید پوند انگلیس و فروش دلار آمریکا می‌باشد.

اگر پوند در برابر قیمت دلار افزایش یابد ارزش یک پوند بیشتر از دلار خواهد بود و قیمت جفت‌ آن هم افزایش خواهد یافت. اگر هم در نوسانات بازار قیمت آن افت کند در حقیقت باعث کاهش قیمت جفت آن هم می‌شود.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که ارز پایه در یک جفت احتمالاً در مقابل ارز مظنه تقویت خواهد شد می‌توانید این جفت را خریداری کنید. اگر هم به این فکر هستید که بازار در حال تضعیف است می‌توانید جفت خود را بفروشید و از سود ایجاد شده استفاده کنید.

معاملات فارکس

معاملات فارکس

حرکت در بازار فارکس

بازار فارکس از ارزهای مختلف جهانی تشکیل شده و وجود اهرم فارکس و لوریج فارکس در این معاملات بی‌اثر نیست( که نیاز است با مفهوم بهترین اهرم در فارکس چیست و نحوه استفاده از اهرم در فارکس آشنا شویم ). موارد زیادی در این بازار وجود دارند که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند. زیرا موارد زیادی در حرکت قیمت‌ها موثر هستند.

با این حال، مانند اکثر بازارهای مالی دنیا، فارکس هم عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود در این میان درک درست از بازار و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به علمی حیاتی در این بازار تبدیل شود که به وضوح leverage چیست را توصیف میکند.

عرضه در این بازار‌ها توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند ، آن‌ها می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی در قیمت ارز این بازارها داشته باشد. به عنوان مثال، تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌تواند باعث کاهش قیمت برخی از ارزها شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم انداز قوی دارند. بنابراین اگر یک خبر مثبت در مورد منطقۀ خاصی به بازارها وارد شود، می‌تواند سرمایه گذاری در آن بخش یا کشور را تشویق کند و تقاضا برای ارز آن منطقه را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک خبر منفی هم می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن قیمت ارز منطقه ای خاص شود. به همین دلیل ارزها تمایل به بازتاب سلامت اقتصادی گزارش شده در منطقه دارند.

بازار فارکس فوروارد

بازار فارکس فوروارد

در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار

احساسات بازار غالباً مربوط به اخبارهای روزانه است. از گذشته تاکنون همیشه خبرها بر بازارهای مالی اثرگذاری‌های زیادی داشته اند. در اصل اخبارها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد قیمت ارز یا کاهش آن داشته باشند.

اگر معامله گران معتقد باشند که ارز به سمت خاصی هدایت می شود بر این اساس معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که این روند تقاضا را افزایش یا کاهش دهند. خود این موضوع هم می‌تواند در برخی موارد به کمک اهرم در بازار فارکس بیاید.

رتبه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند بازدهی را که می توانند از یک بازار بگیرند به حداکثر برسانند، این در حالیست که خطر زیان مالی خود را به حداقل می رسانند. بنابراین در کنار نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به رتبه های اعتباری هر بخش هم توجه کنند.

رتبه بندی اعتباری یک کشور ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی های خود است. کشوری با درجه اعتبار بالا به عنوان منطقۀ امن‌تری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری که دارای درجه اعتبار پایین هستند دیده می شود.

این امر معمولاً هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که رتبه بندی اعتبار ارتقا یافته یا کاهش یابد. کشوری که دارای رتبه اعتباری ارتقا یافته است می‌تواند نرخ ارز خود را افزایش دهد و تعیین کنندۀ نرخ نهایی بازار باشد.

بازار فارکس آینده

بازار فارکس آینده

تجارت فارکس

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با فارکس معامله کنید، اما همه آن‌ها به یک روش اصلی ختم می‌شوند این روش به معنی: خرید همزمان یک ارز در حالی که ارز دیگری را می فروشید است.

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش معاملات آنلاین می‌توانید از حرکات قیمتی فارکس با استفاده از مشتقات آن مانند: تجارت (CFD) استفاده کنید.

گسترش در معاملات فارکس

(اسپرد) تفاوت بین قیمت خرید و فروش ذکر شده برای یک جفت ارز فارکس است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگام باز کردن موقعیت فارکس دو قیمت به شما ارائه می شود. اگر می‌خواهید یک موقعیت طولانی را باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است و اگر می‌خواهید موقعیت کوتاهی را باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی کمتر از قیمت بازار است.

می‌توان این اصل را به عنوان اولین درس فارکس در نظر گرفت. البته این موضوع به لوریج در فارکس چیست هم مربوط می‌شود که در بخش بعدی توضیح leverage چیست را می‌دهیم.

حرکت در بازار فارکس

حرکت در بازار فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم فارکس چیست ؟ و اهرم معاملاتی چیست ؟اهرم در بازار فارکس وسیله ای برای دستیابی به مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش تجارت به صورت آنی است. در این روش عوض مبلغ اصلی قابل پرداخت، سپرده کوچکی را که به عنوان مارجین شناخته می شود به جای سرمایۀ اصلی قرار می دهید. هنگامی که یک موقعیت اهرمی را می بندید باید توجه داشته باشید که سود یا زیان شما براساس کل معاملات تجاری است.

 • اگر چه این نوع معاملات می‌توانند سود شما را افزایش دهند اما از طرفی خطر خسارات مالی شما را هم افزایش داده و ریسک پذیری خاصی را نیاز دارند. باید در نظر داشته باشید که در این نوع از معاملات ممکن است بیشتر از دارایی خود دچار ضرر شوید به همین دلیل معلوماتی از ریسک پذیری و شاخصه‌های آن در این روش بسیار مهم و اثرگذار هستند.

حاشیه در فارکس

مارجین قسمت اصلی معاملات است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می‌کنید باید به یاد داشته باشید که بسته به کارگزار و اندازه تجارت شما ، نیاز به مارجین شما تغییر خواهد کرد و سعی شده در این مقاله در مورد leverage چیست(leverage در فارکس چیست) به صورت ساده توضیح داده شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.