پربـازده‌ ترین بازار مالی


پربـازده‌ ترین بازار مالی

"مدیرسرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر با بیان اینکه کارشناسان تامین سرمایه سپهر آماده ارایه هرگونه مشاوره مالی و سرمایه گذاری است ، ادامه می دهد: کسب بیشترین ارزش افزوده ازمحل سرمایه گذاری ها و حفاظت و پشتیبانی از سرمایه های سرمایه گذاران در اولویت کارشناسان ""سپهر"" محسوب می شود. دکتر سید علی خسروشاهی اضافه می کند: سرمایه گذاران می توانند با توجه به عملکرد و پیشینه متخصصان تامین سرمایه سپهراقدام به سرمایه گذاری های پیشنهادی آنها کرده و اطمینان داشته باشند که سرمایه های آنان در بهترین و پربازده ترین و کم ریسک ترین محل سرمایه گذاری می شود . خسروشاهی با توصیف پربـازده‌ ترین بازار مالی شرایط اقتصادی امروز می گوید: درشرایط امروز کسب بیشترین ارزش افزوده از محل سرمایه گذاری ها و حفاظت و پشتیبانی از سرمایه سرمایه گذاران در اولویت کاری متخصصان تامین سرمایه سپهراست ."

بازار بدهی

بازار بدهی

گاه شرکها تمایل دارند به جای به کارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید، از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در این صورت بنگاهای اقتصادی متوانند به جای استفاده از واسطهای مالی نظیر بانک، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از بازارهای مالی، منابع مورد نیاز خود را تجهیز نمایندتأمین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق مافتد که شرکت، منابع مالی مورد نیاز خود جهت تأمین مخارج طرهای سرمایگذاری و یا سرمایه در گردش را با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایگذاران نهادی جذب نماید. در این روش، افراد یا مؤسسات نیز بعنوان اعتباردهندگان شناخته شده و اصل و سود اوراق را در مواعد تعیین شده دریافت منمایندمزایای پربـازده‌ ترین بازار مالی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به بانهاامکان تأمین مالی مبالغ بالاتر از طریق بازار سرمایه: بانها معمولاً از ریسپذیری پایینی برخوردار هستند و سقف وام اعطایی آها محدود بوده و به رتبه اعتباری شخص متقاضی تسهیلات بستگی داردتأمین مالی توسط بانها عمدتاً برای دورهای زمانی کوتامدت تعریف شده، در حالکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در جهت تأمین مالی میامدت و بلندمدت می باشد.تنوع بیشتر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه نسبت به بازار پول.امکان شناور بودن نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه.امکان بازپرداخت اصل اوراق در سررسید (در بازار سرمایه عموماً سود اوراق در مواعد سه ماهه، شش ماهه و . پرداخت شده و اصل مبلغ تأمین مالی در سررسید اوراق پرداخت می گردد.)تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی ب شرح زیر انجام مپذیردنقش شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازار تأمین مالی ایرانخدمات مشاوره تأمین مالی از ارائه مشاورهای لازم در خصوص ویژگها و الزامات روهای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار آغاز مشود.شركت تأمين سرمايه سپهر پس از بررسي وضعیت مالی و اعتباری شرکها ، توجیپذیری اقتصادی و مالی طرهای توسعه و پروژهای جدید آها، اقدام به تهيه بسته تأمين مالي متناسب با شرایط متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی اقدام منمایدتأمین سرمایه سپهر، علاوه بر ارائ مشاوره تأمین مالی و انجام اقدامات لازم به منظور انتشار انواع اوراق بدهی، ایفای سمهای تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز بر عهده م&گیرد.تجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در تعهد پذیرنویسی اوراق بهادارتجارب شرکت تأمین سرمایه سپهر در بازارگردانی اوراق بهادار

بازار سرمایه

بازار سرمایه

تأمین مالی از بازار سرمایه یکی از روهای تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی در شرک&ها، افزایش سرمایه مباشد. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید متواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداری و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی، از مزاياي حاصل از اجرای طرهای پربازده منتفع مشوند. هچنين افزايش سرمايه باعث بهبود ساختار مالی و افزايش ظرفيت استقراض شركت می شود.منابع افزایش سرمایهمنابع افزایش سرمایه از محrlmهای مختلفی م‏تواند تأمین شود ازجمله موارد زیر:• آورده نقدی سهامداران• مطالبات و آورده نقدی سهامداران• سود انباشته• اندوخته طرح و توسعه• سایر اندوختها• مازاد تجدید ارزیابی دارایها.مراحل انجام افزایش سرمایهشرکهای سهامی عام با استفاده از خدمات مشاور عرضه با طی مراحل زیر متوانند مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت نمایند.• انعقاد قرارداد مشاور عرضه،• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه،• اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص گزارش توجیهی،• تهیه بیانیه ثبت افزایش سرمایه،• اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار،• تشکیل مجمع عمومی فوالعاده و تصویب افزایش سرمایه،• پذیرنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه (در صورت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حاشده سهامداران)• ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکها.شرکهای تامین سرمایه با قبولی سمت مشاور و برپایه دانش و تخصص و تجره موجود، کلیه خدمات فوق را برای مشتریان انجام مدهند.تجارب تامین سرمایه سپهر در افزایش سرمایه شرکها:

تامین مالی

تامین مالی

توسعه ابزارهای مالی و بکارگیری روهای نوین تأمین مالی، رشد سریع بازار سرمایه را در ساهای اخیر ب دنبال داشتهاست. بدیترتیب بازار سرمایه توانسته در کنار بازار پول به تقویت و رشد بنگاهای اقتصادی و اجرای اثربخش سیاسهای مالی و پولی دولت، کمک شایان توجهی نماید.شرکها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود متوانند از روهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه بهره ببرند. آشنایی با این فرآیندها و تشخیص روش مناسب تأمین مالی نیاز به تخصص مالی در حوزه بازار سرمایه خواهد داشت.ترسیم نقشه راه مناسب جهت تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار اوراق بهادار که تحت عنوان خدماتlaquo;مشاورۀ عرضraquo; شناخته مشود، یکی از خدمات اصلی شرکهای تأمین سرمایه است.

پربازده‌ترین سهام ۶ ماه آینده کدامند؟

پربازده‌ترین سهام ۶ ماه آینده کدامند؟

به گزارش شهر بورس، آشنایی با سهام ها و نحوه بازدهی آن ها در برهه های زمانی مختلف برای سهامدارانی که اطلاعات چندانی از این بازارها ندارندو در جایگاه پیش بینی آینده سهام های پر بازده نیستند می تواند یک راهنمایی کلی با نظرسنجی از بزرگان بازار سرمایه بسیار مفید باشد. در این گزارش با پربازده‌ترین سهام ۶ ماه آینده آشنا شوید.

بر اساس گزارش بورسان، در نظرسنجی جدیدی به طور جزئی به سنجش آینده بازار سرمایه پرداخته شده است. این نظرسنجی که از مدیران دارایی انجام شده از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود.

در بخش اول از بزرگان بازار سرمایه خواسته شده 3 سهم که به باورشان بیشترین بازدهی را طی 6 ماه آینده خواهند داشت، معرفی کنند. در بخش دوم از آنها خواسته شده 3 صنعتی که بازده بالایی در 6 ماه آینده دارند را نام ببرند. در بخش سوم هم 15 دارایی شامل مسکن، طلا، ارز، سپرده بانکی و 11 نماد بورسی آمده و از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده که از سه موقعیت خرید، فروش یا نگهداری برای هر یک از دارایی‌ها کدام موقعیت را انتخاب می‌کنید.

این نظرسنجی، دومین نظرسنجی بورسان طی کمتر از یک ماه اخیر است. اواسط اردیبهشت ماه هم برای نخستین بار در ایران نظرسنجی درباره انتظارات مدیران دارایی از وضعیت بورس تهران انجام دادیم. بر اساس آن، چهار شاخص «اطمینان» نسبت به آینده بورس، میزان «ارزندگی» سهام، «فرصت خرید» و «احتمال سقوط آزاد» قیمت‌ها معرفی شدند. بعد از بررسی‌ بازخوردها و پیشنهادات مخاطبان و صاحب‌نظران بازار سرمایه، تصمیم گرفتیم در یک گام تکمیلی نظرسنجی تازه‌ای را در خردادماه انجام دهیم. به این ترتیب، در سطح خرد و کاملا کاربردی، نظر مدیران دارایی را درباره خرید یا فروش پربـازده‌ ترین بازار مالی سهام، سرمایه‌گذاری در صنایع جذاب و برخی دارایی‌های منتخب جویا شدیم. در نظرسنجی این ماه 81 مدیر دارایی شرکت کرده‌اند.

کدام سهام بیشترین تکرار را داشت؟

در بخش اول نظرسنجی سهام فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد با 15 مرتبه بیشترین تکرار را در پاسخ شرکت‌کنندگان داشت. بعد از فولاد، شپنا(پالایش نفت اصفهان)، وبملت (بانک ملت)، پالایش (پالایشی یکم)، کرماشا و وغدیر بیشترین تکرار را داشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که مدیران دارایی در مجموع 117 سهم را معرفی کرده‌اند که از این تعداد 69 سهم تنها یک بار تکرار شده است.

سهام پیشنهادی 81 مدیر دارایی

سهام پیشنهادی 81 مدیر دارایی

پر بازده‌ترین صنایع از نگاه بزرگان بازار سرمایه

در بخش دوم نظرسنجی از مدیران دارایی‌ها خواسته شده سه صنعتی که طی شش ماه آینده از نظر آنها بیشترین بازدهی را خواهد داشت، معرفی کنند. بین پاسخ‌های داده شده، صنایع فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات، بانک و غذا بیشترین تکرار را داشته‌اند.

صنایع بورسی منتخب از نگاه مدیران دارایی

صنایع بورسی منتخب از نگاه مدیران دارایی

بخریم، بفروشیم یا نگهداریم؟

در این قسمت 15 دارایی در نظر گرفته شده و از شرکت‌کنندگان خواسته شده که فرض کنند برای هر یک از این دارایی‌ها دارای موقعیت خرید، فروش یا نگهداری هستند؛ کدام موقعیت را انتخاب می‌کنند.

اولین دارایی مسکن است، بیشترین موقعیتی که مدیران سرمایه‌گذاری به آن رای داده‌اند، نگهداری است.

دومین دارایی ارز است، بیشترین موقعیت برای ارز خرید و بعد نگهداری است، کمتر مدیری رای به فروش ارز داده است.

سومین دارایی طلا، سکه و صندوق‌های طلا است، گزینه نگهداری و سپس خرید بیشترین رای را برای طلا آورده‌اند.

چهارمین دارایی سپرده بانکی و ابزارهای درآمد ثابت است که بیشترین رای را فروش این دارایی کسب کرده است.

دارایی پنجم تا پانزدهم شامل نمادهای بورسی است که شرکت‌کنندگان انتخاب کرده‌اند که برای هر یک از این نمادها بین گزینه خرید، فروش یا نگهداری کدام را انتخاب می‌کنند. سهام فولاد، شپنا و تیپیکو بیشترین گزینه خرید یا نگهداری را به دست آورده‌اند و به سهم‌های زاگرس، غبشهر، کچاد و سیمرغ بیشترین رای برای فروش را کسب کرده‌اند.

پربازده‌ترین بازار مالی این هفته کدام بود؟

خبر آنلاین : در دومین هفته بهمن ماه ، سرمایه‌گذاران بازار ارز و سکه بیشترین سود را از آن خود کردند هر چند بازدهی این بارازها نیز در قیاس با ماه های ابتدایی پاییز کاهش یافته است.

پربازده‌ترین بازار مالی این هفته کدام بود؟

بررسی‌ها نشان می دهد سرمایه گذاران در یک سال اخیر علاوه بر بازار سکه و ارز و سکه، بورس را نیز به سبد سرمایه‌گذاری های خود اضافه کرده اند اما بازار چهارم یعنی بورس روی خوشی را در ماه‌های اخیر به سرمایه‌گذاران نشان نداده است.

در دومین هفته بهمن ماه نرخ هر اسکناس آمریکایی افزایشی نزدیک به ۵۳۶ تومان را در صرافی‌های بانکی تجربه کرد. قیمت دلار از ۲۳ هزار و ۲۱۱ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان رسید.به این ترتیب دلار با رشد ۲٫۳ درصدی «پربازده‌ترین بازار مالی این هفته» بود.

قیمت طلا نیز تحت تاثیر رشد قیمت ارز با افزایش روبرو بود . هر گرم طلای ۱۸ عیار پایان هفته جاری یک میلیون و ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشت درحالی که آخرین قیمت این فلز گرانبها در هفته گذشته یک میلیون و ۷۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود.

بر این اساس طلا تنها با هزار و ۳۰۰ تومان افزایش قیمت توانست ۰٫۱۲ درصد بازدهی مثبت تجربه کند.

هر سکه امامی آخر هفته گذشته ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزارتومان قیمت داشت، در طول هفته جاری ۱۶ هزارتومان از ارزش خود را از دست داد و به ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزارتومان رسید.در واقع هر سکه پانزده صدم درصد از قیمت خود را طی هفته دوم بهمن‌ماه از دست داد.فعالان بازار معتقدند حباب سکه در حال تخلیه است و در نتیجه قیمت‌ها در بازار سکه به قیمت‌های واقعی این کالای سرمایه‌ای نزدیک است.

بور اما در هفته دوم بهمن مسیری خلاف جهت سال‌های پیشین را طی کرد . سهامداران می‌گویند در بهمن ماه به واسطه انتشار گزارش هایی از افتتاح پروژه ها همواره بازار سرمایه مثبت می‌شد اما امسال چراغ قرمزی که از مرداد ماه در بورس روشن شده است، خاموش نشد و همچنان بازار در دومین هفته بهمن نیز منفی ماند. اولین هفته بهمن ماه در حالی به پایان رسید که شاخص در سطح یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۹۸٫۳ واحد بود.

پایان این هفته با ریزش ۳۴ هزار و ۶۴۸ واحدی، شاخص به سطح یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۰٫۳ واحد رسید.

به این ترتیب بورس ۲٫۸ درصد ریزش کرد و زیانده‌ترین بازار مالی این هفته شد.

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

پرسودترین بازار در ایران برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به عوامل متفاوتی بستگی دارد. نرخ دلار در سال آینده همپای تورم ۳۵درصدی حرکت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای طلا، خودرو و ارزهای دیجیتال هم می‌تواند سودآور باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار طلا، دلار، مسکن، خودرو، سکه و ارزهای دیجیتال در کنار بازار سرمایه ازجمله جذاب‌ترین بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاران ایرانی توجه ویژه‌ای به آن دارند.

البته روند مذاکرات «برجام» بر همه این بازارها تأثیرگذار بوده و در کوتاه‌مدت هر یک از آن‌ها را دستخوش تغییراتی کرده است. به عنوان نمونه، نرخ ارز برخلاف سال‌های گذشته به ویژه روزهای پیش از کرونا که بسیاری برای تهیه ارز به این بازار مراجعه می‌کردند، این‌گونه نیست و چه‌بسا دارندگان ارز خانگی برای ممانعت از کاهش بیشتر قیمت آن، فروشنده این کالا شده‌اند.

با وجود عبور دلار از قیمت ۳۰ هزار تومان در یک مقطع زمانی، با ادامه مذاکرات برجام و خروجی مثبت آن در سراشیبی قرار گرفت و پله‌پله نزول کرد؛ آن‌طورکه نرخ هر دلار آمریکا هم‌اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است.

در بخش طلا و سکه، هرگاه در دنیا بحرانی به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران به سمت کالای باارزشی مثل طلا می‌روند و با وجود بحران اوکراین و روسیه، انتظار نوسان صعودی قیمت طلا در حیطه بین‌المللی وجود دارد؛ اما در داخل چون انتظار نتیجه برجام برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، طلا و سکه با روند قیمتی تقریباً آرامی در حال حرکت است.

در همین زمینه و برای پیش‌بینی وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱، گفت‌وگویی با علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آینده چیست؟

به دلیل ابهامات و شایعات مربوط به برجام و چگونگی اعمال توافق‌ها، دلار در حالت انتظار زمانی به سر می‌برد؛ هرچند از شب عید، برای پیش‌خور کردن تورم سال آینده آماده می‌شود. به زبان ساده، دلار از آغاز سال جدید برای حرکت صعودی با شیب ملایم مهیا می‌شود. از شواهد بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی روابط بین‌المللی می‌توان گفت که دلار نیز مانند سایر کالاها با احتمال بسیار قوی، تحت تأثیر تورم خواهد بود. در حالت خوش‌بینانه می‌توان تورم پایه سال ۱۴۰۱ را ۳۵ درصد در نظر گرفت؛ اما اگر همین رفتار اقتصادی دولت ادامه داشته باشد، دلار هم مانند سایر کالاها می‌تواند تورم تا ۵۰ درصد را تجربه کند. با توجه به اینکه دلار در ایران به عنوان شاخص مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از شیوه‌های قدیمی همچون تزریق پول و ساختار دستوری و پلیسی برای پایین نگه داشتن قیمت دلار استفاده کند که در سال‌های پس از آن، نتایج منفی خواهد داشت.

بازار سکه و طلا در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

سکه و طلا در سال آینده، رونق نسبی را تجربه خواهد کرد؛ هرچند هم‌پایه دلار نمی‌تواند سودآور باشد، اما به عنوان کالای ذخیره‌ای تا پایان سال می‌تواند سودآور و خوشایند باشد. طلا روند صعودی آرام با شیب ملایم خواهد داشت. رشد طلا به اندازه تورم نخواهد بود؛ اما برخی مواقع به دلیل تحولات برجام و شایعات آن، ممکن است کاهش‌های لحظه‌ای داشته باشد.

خرید سکه و طلای آب شده با این نیت که به قیمت خوب خریداری شود و با قیمت خوب به فروش برسد، بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری است. طلا هم مانند دلار در انتظار برجام است.

در سال ۲۰۲۲ انس جهانی طلا درمجموع شیب نزولی کندی خواهد داشت. به عبارتی، روند انس جهانی در بیشتر مواقع خنثی یا با شیب نزولی خواهد بود. به دلیل وقوع جنگ احتمالی و بحران‌هایی همچون گسترش آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در برخی مواقع روند انس جهانی طلا صعودی خواهد شد؛ اما روند کلی آن نزولی است. میانگین ارزش واقعی انس جهانی در سال ۲۰۲۲ قیمت هزار و ۷۲۰ دلار خواهد بود.

قیمت نفت در سال پیش رو به چه میزان خواهد رسید؟

افزایش یا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. در اقتصاد بین‌المللی به طور میانگین قیمت نفت بین ۷۴ تا ۸۰ دلار خواهد بود. البته این محدوده قیمتی را بدون در نظر گرفتن بحران ناشی از پربـازده‌ ترین بازار مالی جنگ روسیه و اوکراین، می‌توان متصور شد و کاهش قیمت نفت به شکل لحظه‌ای پس از توافقات روسیه و اوکراین یا پایان جنگ این دو کشور ضربه‌های شدید اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

بازار ارزهای دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لازم است افراد برای ورود به این بازار، حتماً مطالعه کامل انجام دهند. برخی از این ارزها پشتوانه ندارد یا میزان تولید نامحدودی دارد و صرفاً برای سرگرمی ایجاد شده است. این دسته از ارزهای دیجیتال، ارزش سرمایه‌گذاری ندارد؛ اما ارزهایی که از جایگاه ثابت شده‌ای برخوردار است، ارزش سرمایه‌گذاری دارد که از جمله آن می‌توان به بیت‌کوین اشاره کرد.

بیت‌کوین برای سفته‌بازی و خرید و فروش مناسب است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال توصیه نمی‌شود. ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۲ در مجموع حرکت نزولی خواهد داشت؛ زیرا در حالی که اقتصاد جهانی در این سال رشد می‌کند، ارزهای دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری نقش کمتری خواهد داشت. البته در بحران‌های لحظه‌ای، این ارزها نوساناتی را تجربه می‌کند. میانگین قیمتی بیت‌کوین در ۲۰۲۲ را می‌توان ۳۵ هزار دلار در نظر گرفت.

عملکرد بورس ایران و بورس‌های جهانی چگونه خواهد بود؟

بورس جهانی در سال ۲۰۲۲ از رشد نسبی خوبی برخوردار خواهد بود؛ مشروط بر اینکه شخص، شرکت مورد نظر را به خوبی واکاوی کند؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته دنیا از کرونا گذر کرده و در حال حرکت به سمت دوران پساکرونا است. به همین دلیل بورس این کشورها از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و روند صعودی خواهد داشت.

بازار سرمایه ایران در سال پیش رو برای سفته‌بازی و خرید و فروش لحظه‌ای، بسیار مناسب است؛ مشروط بر اینکه شخص اصول تکنیکال و فاندامنتال را کنار بگذارد و از منبع و رانت خبری موثقی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت بهتر است افراد برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ایران ورود نکنند. در سال پیش رو، این بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ سودآور است؟

در سال ۱۴۰۱، خرید و فروش مسکن در بخش خانه‌های لوکس و دارای متراژ بالا، رکود نسبی داشته و در بخش خانه‌های کمتر از ۹۰ متر بازار رونق خواهد داشت. سال پیش رو برای پیش‌خرید کردن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سال بسیار خوبی است.

رهن و اجاره مسکونی در سال آینده برای مستأجران همچون سال ۱۴۰۰، با فشار زیادی همراه خواهد بود. مستأجران انتظار افزایش رهن و اجاره داشته باشند، زیرا تورم بر مالک فشار می‌آورد و این انتظار به وجود می‌آید که رهن و اجاره، همپای تورم رشد کند.

در بخش رهن و اجاره تجاری، با توجه به مشکلات درآمدزایی ناشی از کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم این بخش با کاهش درآمد مواجه باشد. اگر دولت و مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را عملی کند، این بخش با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهد بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که رهن و اجاره واحدهای تجاری پربـازده‌ ترین بازار مالی در سال آینده افزایشی نباشد. در بخش رهن و اجاره واحدهای اداری هم احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو چیست؟

اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دارد، سال پیش رو بازار خودروهای ایرانی ارزنده‌تر از خودروهای خارجی خواهد بود. در سال آینده، بازار خودرو با شیبی ملایم صعودی خواهد بود. البته اگر دولت یا مجلس، آزادسازی واردات خودرو را حتی به عنوان شایعه مطرح کند، شاهد نابسامانی در بازار خودرو خواهیم بود. در توافق برجام هم اگر تصمیمی مبنی بر تهاتر کالا گرفته شود، ممکن است شرکت‌های خارجی چینی بتوانند با واردات خودروهای خود، قدرتمندتر از خودروهای داخلی عمل کنند و منجر به ریزش‌های لحظه‌ای چند روزه در بازار شوند. اما در مجموع قیمت خودرو به آرامی افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری در اوراق مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فروش اوراق خزانه در سال آینده برای دولت بسیار سودآور بوده و از تورم جلوگیری می‌کند. فروش اوراق خزانه برای دولت در سال آینده سودمند است؛ اما با توجه به اینکه نمی‌تواند همپای تورم حرکت کند، برای خریدار سود چندانی نخواهد داشت.

در پایان آیا به افراد توصیه سرمایه‌گذاری در بانک را دارید؟

سرمایه‌گذاری در بانک برای افرادی که توانایی دیگری ندارند، مطلوب است؛ اما باید سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه در بانک، همیشه یکی از گزینه‌ها در سبد سرمایه‌گذاری باشد اما نباید همه سرمایه را وارد بانک کرد؛ زیرا در نهایت شخص متضرر خواهد شد.

پربازده ترین بازار دارایی ایران در سال ۱۴۰۰

پربازده-ترین-بازار-دارایی-ایران-در-سال-۱۴۰۰

به گزارش الفباخبر ، بازار سکه در سال 1400 پربازده ترین بازار دارایی در سال ۱۴۰۰ بوده است. همین موضوع نشان می دهد که از لحاظ سرمایه گذاری، جذابیت زیادی در میان بازیگران بزرگ دارد.

بیشتر بخوانید:

۳ موج کرونا و سیل واکسن؛ دو روی سکه کرونا در سال صفر
اتفاق کم‌نظیر بازار سکه و طلا در آخرین هفته قرن
سکه ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است

محدوده نوسانی قیمت سکه در سال 1400

بررسی های نشان می دهد که متوسط قیمت این فلز گران بهای داخلی در سال گذشته 11 میلیون و 555 هزار تومان بوده است. بازار سکه در ایران متاثر از قیمت اونس طلا و قیمت دلار می باشد .

این فلز گران بهای داخلی که در ابتدای سال قبل در کانال 9 میلیون تومان به فعالیت می پرداخت در نیمه دوم سال از کانال 13 میلیون تومان هم عبور کرد . قیمت سکه در روز های پایانی سال 1400 در نیمه کانال 12 میلیون تومان قرار داشت.

روند قیمت سکه در سال 1399

اما در سال 99 بازار سکه چه مسیری را طی کرد؟ بازار سکه در سال 99 شاهد رشد دو برابری قیمت سکه بود. این فلز گزان بهای داخلی در سال 99 بیش از 80 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. سکه در سال یاد شده در کانال 11 میلیون تومان به کار خود پایان داد.

بالاترین قیمت‌های سکه در 24 روز ابتدایی مهرماه تجربه شد قیمت سکه در این ماه به بالای 16 میلیون و 300 هزار تومان رسید. قیمت سکه از اواخر مهرماه در جاده نزولی قرار گرفت و در دی‌ماه به کف 8 ماهه برخورد کرد. پس‌از اینکه در اواخر دی‌ماه،‌ سکه یک‌بار دیگر کانال 9 میلیون تومانی را به چشم دید،‌ به‌تدریج راه افزایشی را در پیش گرفت و توانست در انتهای سال بالای مرز 11 میلیون تومانی خود را تثبیت کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.