مثال‌هایی از اهرم


به من یک اهرم و یک نقطه‌ی اتکا بدهید تا زمین را جابه‌جا کنم. ارشمیدس

دبستان خیام2 یک بروجرد

اهرمها اهرم ماشین ساده ای است که انجام کار را راحت تر می کند. در تمامی اهرمها یک بار یا وزنه را به کمک نیرو، حول یک تکیه گاه به حرکت در می آوریم. بسیاری از ابزارهای ابتدایی ای که ما استفاده می کنیم، از اهرم تشکیل شده اند: مثل قیچی (دو اهرم نوع اول)، انبردست (دو اهرم نوع اول)، میخ کش چکش (1 اهرم نوع دوم)، فندق شکن (2 اهرم نوع دوم) و انبر (2 اهرم نوع سوم) . در یک اهرم نوع اول، تکیه گاه بین وزنه و مکان اعمال نیرو قرار دارد. در یک اهرم نوع اول در حالتی که تکیه گاه به محل بار نزدیک تر است (مثل انبردست ها) بار از نیروی اعمالی ما بزرگتر است، اما در فاصله کوچکتری به حرکت در می آید. مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع یک استفاده می کنند: اهرم های مورد استفاده نمونه تایتل نمونه یک اهرم نوع یک الاکلنگ یک اهرم نوع یک میخ کش چکش دو اهرم نوع یک قیچی دو اهرم نوع یک انبردست در یک اهرم نوع دوم، بار یا وزنه در مکانی بین تکیه گاه و محل اعمال نیرو قرار دارد. مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع دوم استفاده می کنند: اهرم های مورد استفاده نمونه تایتل نمونه یک اهرم نوع دوم دستگاه منگنه یک اهرم نوع دوم در بازکن یک اهرم نوع دوم فرقون دو اهرم نوع دوم میخ بر دو اهرم نوع دوم فندق شکن در یک اهرم نوع سوم، محل اعمال نیرو بین تکیه گاه و بار قرار دارد. مثالهایی از ابزارهای معمول که از اهرم نوع سوم استفاده می کنند: اهرم های مورد استفاده نمونه تایتل نمونه یک اهرم نوع سوم چوب ماهیگیری دو اهرم نوع سوم گاز انبر دو اهرم نوع سوم انبر

اهرم ماشین ساده ای است که انجام کار را راحت تر می کند. در تمامی اهرمها یک بار یا وزنه را به کمک نیرو، حول یک تکیه گاه به حرکت در می آوریم. بسیاری از ابزارهای ابتدایی ای که ما استفاده می کنیم، از اهرم تشکیل شده اند: مثل قیچی (دو اهرم نوع اول)، انبردست (دو اهرم نوع اول)، میخ کش چکش (1 اهرم نوع دوم)، فندق شکن (2 اهرم نوع دوم) و انبر (2 اهرم نوع سوم) .

در یک اهرم نوع اول، تکیه گاه بین وزنه و مکان اعمال نیرو قرار دارد. در یک اهرم نوع اول در حالتی که تکیه گاه به محل بار نزدیک تر است (مثل انبردست ها) بار از نیروی اعمالی ما بزرگتر است، اما در فاصله کوچکتری به حرکت در می آید.

سوالهای اهرمی

سوالهای اهرمی

با این درسهای ساده همه چیزهای لازم را درباره اهرم ها یاد می گیرید.

توضیح اولیه

جاهای خالی را پر کنید.

 1. اهرم وسیله ساده ای است که . ساده تر می کند؛ و با حرکت دادن یک . حول یک محور به نام تکیه گاه به کمک یک نیرو عمل می کند. بسیاری از وسایل ابتدایی مورد استفاده ما از اهرم ها تشکیل شده اند.
 2. در یک اهرم نوع اول، . بین نیرو و بار قرار دارد. در یک اهرم خارج از مرکز نوع اول (مانند انبردست) بار بزرگتر از نیروی وارده می باشد اما در . کوچکتری حرکت داده می شود.
 3. مثالهایی از ابزارهای معمول (و سایر موارد) که از اهرم نوع اول استفاده می کنند عبارتند از:
 4. در یک اهرم نوع دوم: . بین محور (تکیه گاه) و نیرو قرار دارد.
 5. نمونه هایی از اهرم نوع دوم عبارتند از:
 6. در یک اهرم نوع سوم. ما بین محور (تکیه گاه) و بار یا وزنه قرار دارد.
 7. نمونه هایی از اهرم نوع سوم عبارتند از:
 8. اهرم ها جزء اصلی بسیاری از ماشین آلات هستند. از آنها می توان برای عوض کردن . ، . ،و . جابجایی استفاده کرد.
 9. نقطه ثابتی که اهرم حول آن گردش می کند. نام دارد.
 10. در اهرم نوع اول نظیر الاکلنگ یا ترازو، . و . بوسیله تکیه گاه از هم جدا شده اند. هنگامی که یکی به سمت بالا حرکت می کند دیگری به سمت . حرکت می کند. مقدار جابجایی ها متناسب با . از تکیه گاه می باشند.
 11. اهرم نوع دوم: یک فرقون یک اهرم نوع دوم می باشد. بار بین . و تکیه گاه قرار دارد. در این نوع اهرم از مزیت مکانیکی برای راحت تر بلند کردن یک بار سنگین استفاده می شود.
 12. اهرم نوع سوم . ما بین تکیه گاه و بار قرار دارد. مزیت مکانیکی کاهش یافته اما میزان جابجایی در محل بار افزایش می یابد.
 13. شکل هر سه نوع اهرم را بکشید.
 14. نظر فراموش نشه .

اهرم ها

اهرم ها بخش اصلی بسیاری از ساز و کارها می باشند . اهرم ها به منظور تغییر در مقدار، شدت و جهت حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

محل قرار گرفتن بار و نقطه ی نیرو قابل تغییراند و می توان آن ها را در نقاط مختلف اهرم جابجا کرد.

نقطه ثابتی که اهرم حول آن حرکت می کند، تکیه گاه نام دارد.

در مثال بالا نیرو و بار در خلاف جهت هم حرکت می کنند.

وقتی فاصله ی بار تا تکیه گاه سه برابر فاصله نیرو تا تکیه گاه باشد، جابه جایی بار نسبت به نیرو سه به یک خواهد بود.

توضیحات کامل در ادامه ی مطلب .

ماشین های ساده برای بچه ها

ماشین های ساده برای بچه ها

ماشین های ساده برای بچه ها

چكیده

با چند مطلب ساده ، بیشتر درباره ماشین های ساده بدانید.

توضیح اولیه

ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند کارهایمان را سریع تر و راحت تر انجام دهیم. ماشین های ساده وسایل ساده ای هستند که ما را در انجام بعضی کارها یاری می کنند. ماشین های ترکیبی نیز به ما کمک می کنند و می توان آنها را با اتصال دو یا چند ماشین ساده ساخت.

در فیزیک کار به نیرویی گفته می شود که بتواند جسمی را در فاصله ای تکان دهد. کشیدن ، فشار دادن و بلند کردن از انواع کار هستند. وقتی والدین شما مبل و صندلی را جا با جا می کنند، کار انجام می دهند. وقتی باغبان چوبی را می برد، کار انجام می دهد. وقتی بچه ها روی الاکلنگ بالا پایین می روند، کار انجام می دهند.

ماشین ها انجام این کارها را آسان تر می کنند . والدین شما برای گذاشتن وسایل سنگین درون ماشین می توانند از یک تخته برای ساختن سطح شیب دار استفاده کنند. باغبان برای بریدن چوب از تبر کمک می گیرد. بچه ها با الاکلنگ بالا و پایین می روند. سطح شیب دار ، تبر و الاکلنگ همه ماشین های ساده هستند.

مطالب علمي ومفيد براي دبستاني ها

با نگاهي به محل زندگي وكار خود مي توانيد به راحتي انواع ماشينهاي ساده را ببينيد كليد برق،دستگيره ي در ،كارد،پيچ گوشتي ،وحتي كليد هاي صفحه ي كامپيوتر همگي وسايلي هستند كه كار انجام شده روي خود را به كار مفيد تبديل مي كنند هر كس بدون اين كه اطلاع داشته باشد ،تعداد زيادي از ماشين هاي ساده را به كار مي برد ،اما آيا مي دانيد كه ماشين ساده چيست ؟

در واقع گروهي از ماشينها كه پايه و اساس ساخت ماشين هاي ديگر را تشكيل

مي دهند ،ماشين هاي ساده ناميده مي شوند. ماشين هاي ديگر حالت تغيير شكل

يافته ی ماشينهاي ساده ،يا تركيبي از چند ماشين ساده با يكديگر هستند.

ماشين ساده در فيزيك به هر وسيله اي كه براي انجام كار فقط به اعمال يك نيرونياز دارد. از ماشينهاي ساده مي توان به (سطح شيبدار،پيچ ،گوه ،اهرم ،چرخ ، قرقره)اشاره نمود تمام اينها نيروي كم را به نيروي زياد تبديل مي كنند يا بالعكس. همچنين ممكن است جهت نيرو را عوض مي كنند.

بطور ساده منظور ما از اهرم ميله اي است كه ميتواند حول يك

تكيه گاه دوران كند .مانند الاكلنگ،ديلم ،قرقره ،و .

اهرم ها يا ماشينها با پنج ويژگي يا حالت به ما كمك مي كنند

1-افزايش يا كاهش نيرو مانند ناخن گيريا قيچي سلماني

2- تغيير جهت نيرو مانند جك ماشين

3-افزايش مسافت مانند جاروي رفتگران

4-افزايش سرعت مانند استفاده از فرغون يا سطح شيبداركه بارها يا وسايل سريع تر جابجا ميشوند

5-انتقال نيرو كه در تمامي ماشين ها انتقال نيرو وجود دارد وبه نوعي نيرو را منتقل مي كنند.

اهرم ها چند نوعند

1-اهرم نوع اول كه در اين اهرم تكيه گاه در وسط قرار دارد مانند

الا كلنگ ،ترازوي دو كفه اي ،قيچي ،انبر دست و.

2- اهرم نوع دوم كه در اين نوع اهرم تكيه گاه در يكي از سر هاي

اهرم قرار داردو جسم در وسط قرار داشته وآن طرف اهرم نيرو قرار داردمانند فرغون ،در نوشابه باز كن ، فندق شكن و.

3- اهرم نوع سوم كه در اين نوع اهرم نيرو در وسط قرار داشته ودر دو طرف اهرم جسم وتكيه گاه قرار دارند مانند يخ گير ،انبر و .

نكته :اهرم هاي بدن انسان همگي از نوع سوم مي باشند. مانند كار كردن با پيچ گوشتي و آچار ها

بازوي محرك :فاصله ي تكيه گاه تا نيرو را بازوي محرك مي نامند .

بازوي مقاوم :فاصله ي تكيه گاه تا جسم را بازوي مقاوم مي نامند.

گشتاور چيست ؟اثر چرخشي نيرو را گشتاور مي نامند و از حاصل ضرب نيرو در فاصله ي نيرو تا محور دوران (تكيه گاه ) محاسبه مي شود . در اهرم ها هميشه حاصل ضرب بازوي محرك در نيروي محرك مساوي است با بازوي مقاوم در نيروي مقاوم .

نكته

در اهرم ها هر چه قدر جسم به تكيه گاه نزديكتر باشد و فاصله ي نيرو تا تكيه گاه بيشتر باشد نيروي ما بيشتر (چند برابر)شده و برعكس اگر نيرو به تكيه گاه نزديك و جسم از تكيه گاه دور باشد نيروي ما كمتر مي شود . در مثال اولي مانند قيچي آهن بري ودر مثال دوم مانند قيچي آرايشگري (سلماني )كه قيچي آهن بري نيروي ما را بيشتر كرده وقيچي آرايشگري نيروي ما را كمتر مي كند.

سطح شيب دار ماشين ساده اي است كه با افزايش مقدار نيرو باعث

آسان تر شدن كار ها مي شود يعني به كمك يك نيروي كم اما در مسافتي طولاني ،نيروي مقاوم بزرگي را جابجا مي كند .

در سطح شيب دار هميشه يك مثلث قائم الزاويه به وجود می آید كه وتر آن مساوي با طول سطح شيب دار بوده ومساي با جابجايي نيروي محرك است وارتفاع مثلث نيز با ميزان جابجايي نيروي مقاوم است

وچون هميشه وتر از دو ضلع ديگر مثلث قائم الزاويه بزرگتر است پس طول سطح شيب دار نيز از ارتفاع كه همان ميزان جابجايي نيروي مقاوم است نيز بيشتر بوده به همين دليل در سطح شيب دار

هميشه مزيت مكانيكي بيشتر از يك است بنا براين سطح شيب دار هميشه با افزايش نيرو به ما كمك مي كند

نكته :هر چه طول سطح شيب دار بيشتر وارتفاع كمتر باشد مزيت مكانيكي سطح شيب دار بيشتر شده در نتيجه افزايش نيرو نيز بيشتر ميشود.

در زندگي روز مره، ما بسيار زياد از سطح شيب دار استفاده مي كنيم مانند چاقو ها ،تبر ،گوه،قيچي،پيچ و. حتي بسياري از ماشين ها هم اهرم بوده وهم سطح شيب دار مانند پيچ گوشتي ،تبر و.

قانون اهرم چیست؟!

قانون اهرم چیست؟!

این نظریه میگوید که: من ترجیح می دهم به جای استفاده از 100% توان و استعداد خودم از 1% توان و استعداد 100 نفر استفاده کنم!

من ترجیح می دهم به جای استفاده از 100% توان و استعداد خودم از 1% توان و استعداد 100 نفر استفاده کنم!

در توضیح نظریه فوق می توان از مثال زیر استفاده کرد :

در موسسه کرایه اتومبیل با 50 راننده اگر سهم مالک از هر جابجایی مسافر را 20% و سهم راننده 80% در نظر بگیریم آنگاه خواهیم دید که سهم راننده ها هر کدام همان 80% خواهد بود اما سهم مالک 1000% یعنی : مالک با تلاش کمتر و زمان کمتری که صرف میکند درآمد بسیار بیشتری نسبت به راننده ها دارد و هرچه تعداد راننده ها بیشتر باشد درآمد مالک هم به نسبت افزایش خواهد یافت چون در واقع مالک از اهرم سازمان استفاده میکند.

شما سازمانی را تشکیل میدهید از اهرم تیم و سازمان خود بهره میبرید و در واقع اگر شما بعنوان مثال یک سازمان 100 نفری داشته باشید وقتی هر کدام از اعضای سازمان شما مثلا روزی فقط 2 ساعت فعالیت مفید داشته باشند درست مانند این است که شما معادل 200=2*100 ساعت کار مفید در یک روز انجام داده باشید. در حالیکه در مشاغل سنتی ساعات کار شما محدود به 24 شبانه روز خواهد بود و هرگز نمیتواند از آن بیشتر باشد و همین باعث میشود که در این صنعت سرعت و شتاب رسیدن به موفقیت بسیار بیشتر از مشاغل سنتی باشد و شما باشد و شما با فراگیری آن بطور صحیح میتوانید از این مزیت استفاده کنید.

اهرم های موفقیت و روش استفاده از آنها در زندگی و کسب‌وکار

برای بلند کردن یک شئ سنگین، دو انتخاب دارید: می‌توانید بلند کردن شئ را بدون کمک اهرم امتحان کنید، اما ممکن است آسیب ببینید، یا می‌توانید از اهرمی مثل جَک یا الوار استفاده کنید تا بخشی از وزن شئ را به آن منتقل کنید و سپس شئ را بلند کنید.

به من یک مثال‌هایی از اهرم اهرم و یک نقطه‌ی اتکا بدهید تا زمین را جابه‌جا کنم.

ارشمیدس

کدام رویکرد عاقلانه‌تر است؟ آیا بدون استفاده از اهرم موفق می‌شوید؟ شاید. اما با کمک اهرم به راحتی می‌توانید بارهای بیشتری را بلند کنید!

حالا اهرم چقدر با زندگی و کار شما ارتباط دارد؟ جواب این است: «بسیار زیاد». با پیاده کردن مفهوم اهرم در کسب‌وکار و موفقیت شغلی، می‌توانید با اندکی تأمل، کارهای زیادی را انجام بدهید که بدون به‌کاربستن مفهوم اهرم، توان انجام آنها را نداشتید. بدون اهرم، شاید مجبور شوید سخت کار کنید و پاداش‌تان محدود به ساعاتی باشد که تن به کار سخت داده‌اید. اما با کمک اهرم، می‌توانید این محدودیت را بردارید و به موقع، کارهای بسیار بیشتری را انجام یدهید.

ما در اینجا به اهرم‌ مالی اشاره نمی‌کنیم. اهرم مالی یا به عبارتی، استفاده از «پول دیگران» برای رشد کسب‌وکارتان می‌تواند یک استراتژی رشد موفق باشد، اما این موضوع، خارج از حوزه‌ی این مقاله است.

اهرم‌های موفقیت

چگونه می‌توانید از اهرم در کارتان استفاده کنید؟ چگونه می‌توانید با پایین آوردن ساعات کاری‌، به کارهای بسیار بیشتری رسیدگی کنید؟ برای انجام این کار، ابتدا باید یاد بگیرید چگونه از مثال‌هایی از اهرم اهرم‌های زیر استفاده کنید:

 • اهرم زمان (زمان خودتان و زمان دیگران)
 • اهرم منابع
 • اهرم دانش و تحصیلات
 • اهرم فناوری

۱. اهرم زمان

اساسی‌ترین استراتژی برای موفقیت، استفاده از اهرم زمان است. در یک روز، زمان بسیار زیادی برای انجام کارها وجود دارد. اگر فقط از زمان خودتان استفاده کنید، به همان اندازه می‌توانید موفق به انجام کار شوید، اما اگر از اهرم زمان دیگران هم استفاده کنید، می‌توانید بهره وری خود را به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش دهید.

استفاده از اهرم زمان خودتان

  را تمرین کنید. فعالیت‌های غیرضروری را حذف کنید و تلاش‌تان را معطوف به کارهایی کنید که واقعا اهمیت دارند.
 • به عنوان بخشی از این کار، اولویت بندی را یاد بگیرید تا بتوانید انرژی‌تان را روی فعالیت‌هایی بگذارید که نسبت به زمان صرف شده بالاترین بازده را به شما می‌دهند. کنید و درباره‌ی اهدافی که در طولانی‌مدت برای شما مهم هستند؛ بیندیشید. اهداف روشنی را برای خودتان تعیین کنید و به خودتان انگیزه رسیدن به اهداف تان را بدهید.

استفاده از اهرم زمان دیگران

  یا واگذار کردن کار به دیگران را یاد بگیرید.
 • در آموزش و توانمندسازی دیگران تلاش کنید (از طریق تیم‌سازی و کار گروهی).
 • برای پر کردن شکاف‌های مهارت و دانش از وجود کارشناس‌ها و مشاورها استفاده کنید.
 • کارهای غیرضروری را به افرادی (خارج از محل کار) برون سپاری کنید که تجربه‌ی انجام آن را به شیوه‌ی مؤثرتری دارند.

اگر کارها را درست انجام بدهید، زمان و پولی را که صرف به‌کارگیری اهرم زمانی دیگران کرده‌اید، هدر نمی‌دهید. اگرچه باید به‌خاطر داشته باشید که برای بهره‌بردن از مزایای طولانی‌مدت استفاده از اهرم، همیشه مثال‌هایی از اهرم مجبور خواهید بود هزینه‌‌ای را از پیش پرداخت کنید.

نکته ۱

تفویض اختیار، مهارت بسیار مهمی است. اگر نتوانید کارها را به نحو مؤثری به دیگران واگذار کنید، هرگز نمی‌توانید بهره‌وری‌تان را بیشتر از کاری که خودتان شخصا می‌توانید انجام بدهید، بالا ببرید. این به آن معناست که کار شما به سرعت از حرکت می‌ایستد و با اینکه ممکن است از سخت کوشی شما قدردانی شود، شما هرگز به‌طور واقعی موفق نخواهید شد.
یکی از دلایلی که مدیریت ذره بینی (Micromanagement) نقطه‌ضعف محسوب می‌شود، همین است. شما زمان زیادی را صرف مدیریت عده‌ی کمی از افراد می‌کنید و اهرم‌هایی را که می‌توانید اِعمال کنید، محدود می‌کنید.

نکته ۲

زمانی که یاد بگیرید چگونه از این اهرم‌ها استفاده کنید، متوجه می‌شوید استفاده از آنها مستلزم هزینه‌هایی است که باید از پیش بپردازید. هزینه‌هایی از قبیل سرمایه گذاری زمان و منابعی که باید داشته باشید تا بتوانید کسی را به کاری مشغول کنید که در صورت نبود آن شخص، خودتان باید آن کار را انجام دهید.
با اینکه تمایل به حفظ این منابع و از دست ندادن آنها طبیعی است، اما با سرمایه‌گذاری‌ نکردن روی آن‌ها، خودتان را اسیر روش‌های قدیمی انجام کارها می‌کنید و این رویکرد، شما را محدود به پیشبرد کارهایی می‌کند که فقط خودتان می‌توانید انجام بدهید.

۲. اهرم منابع

شما می‌توانید از امتیازات‌ خودتان هم به عنوان اهرم استفاده کنید و از قوای مثال‌هایی از اهرم شخصی‌تان حداکثر استفاده را ببرید.

حوزه‌ی مهارت‌ها، استعدادها، تجربیات، افکار و ایده‌های شما وسیع است. می‌توانید از این منابع به صورت ترکیبی استفاده کنید و جز این نمی‌تواند باشد. شما چه مهارت‌ها و توانایی‌هایی دارید که دیگران ندارند؟ چگونه می‌توانید به بهترین شکل از این مهارت‌ها و توانایی‌ها استفاده کنید و چگونه می‌توانید آنها را بهتر کنید تا واقعا بی‌نظیر باشند؟ شما چه امتیازاتی دارید که دیگران ندارند؟ می‌توانید از این امتیازات برای ایجاد اهرم استفاده کنید؟ آیا ارتباطاتی دارید که دیگران نداشته باشند؟ منابع مالی چطور؟ یا امتیازات دیگری که بتوانید به نحو بیشتری از آنها استفاده کنید؟

یک راه خوب برای فکر کردن درباره‌ی این موضوعات این است که یک تحلیل SWOT (به‌منظور شناسایی: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) شخصی انجام بدهید و روی شناسایی این توانایی‌ها و امتیازات تمرکز کنید و از آنها کمک بگیرید تا فرصت‌هایی را که با وجود آنها می‌توانید به‌دست آورید، از دست ندهید. یک مزیت تحلیل SWOT‌ این است که به شما کمک می‌کند ضعف‌های مهم خود را شناسایی کنید.
نکته:
هنگام انجام این تحلیل، به این فکر کنید که چگونه می‌توانید با توانایی‌ها و منابع‌تان به دیگران کمک کنید؟ به‌خاطر داشته باشید هر زمان که بتوانید به دیگران کمک کنید، امکان کمک دادن متقابل دیگران به شما بیشتر می‌شود. (فقط مطمئن شوید که به روشنی می‌دانید چگونه از دیگران پاداش خواهید گرفت!)

۳. اهرم دانش و تحصیلات

اهرم قابل‌توجه دیگر در موفقیت، دانش کاربردی است. این اهرم در ترکیب با آموزش و عمل می‌تواند اهرم فوق‌العاده‌ای باشد.

یادگیری از طریق کسب تجربه‌، کند و رنج‌آور است. اگر بتوانید راه‌های رسمی‌تری برای یادگیری پیدا کنید، سریع‌تر پیشرفت خواهید کرد. افزون بر این، اگر موضوع خوبی را برای یادگیری انتخاب کنید، پایه‌ی محکمی برای دانش خود خواهید ساخت؛ پایه‌ای که در آن، شکاف‌های پرخطر وجود ندارد. به همین دلیل افرادی که شغل‌شان با مرگ و زندگی دیگران سر و کار دارد (مثلا معمارها، خلبان‌های خطوط‌هوایی، پزشکان و از این دست) به آموزش‌های طولانی و جامع نیاز دارند. گذشته از این، چه کسی می‌خواهد زیر تیغ جراحی باشد که فاقد صلاحیت است؟

حالا که عده‌ی کمی از ما با این حوزه‌های حساس سر و کار داریم، با تعیین اینکه نیاز به دانستن چه چیزهایی داریم و سپس آموختن آنها، می‌توانیم از سال‌های زیادی که ممکن بود صرف یادگیری کُند و رنج‌آور به روش آزمون و خطا شود، اجتناب کنیم.

به همین ترتیب، اگر عده‌ی زیادی از افراد در یک سازمان مجبور باشند نحوه‌ی انجام کارشان را به صورت آزمون و خطا یاد مثال‌هایی از اهرم بگیرند، بی‌فایده است. یک راه بسیار بهتر این است که سازمان، دانشی را که در اختیار عده‌ی اندکی از افراد است به دست بیاورد و آن را به افراد دیگر منتقل کند. این کار همان هسته‌ی «مدیریت دانش» است. اطلاعات بیشتر در این زمینه در این مقاله‌ وجود دارد.

کلیدهای موفقیت در استفاده‌ی اهرمی از دانش و تحصیلات عبارتند از: اول، بدانید چه باید بیاموزید، دوم، بدانید تا چه سطحی نیاز به آموختن دارید، سوم، در انتخاب‌هایتان متمرکز باشید و گزینشی عمل کنید، چهارم، برای به‌دست آوردن صلاحیت‌های مورد نیازتان، حوصله به خرج دهید.

حتی پس از این مراحل، داشتن تحصیلات یا دانش بیشتر، لزوما وسیله‌ی نفوذ یا اهرم شما نیست. اینها تنها زمانی مزیت می‌شوند که مستقیما در مورد اهداف و آرزوهای کاری شما و با جدیت و هوشمندانه برای انجام یک کار مفید به کار گرفته شوند.

با استخدام، مشاوره و برون سپاری یا به عبارتی ارجاع کار به دیگران می‌توانید از اهرم دانش و تحصیلات افراد، همین‌طور منابع آنها استفاده کنید. ارجاع‌ دادن، تنها زمانی جواب می‌دهد که افراد درستی را انتخاب کنید. اگر انتخاب شما غلط باشد، این افراد بازده کار مثال‌هایی از اهرم شما را پایین می‌آورند.

۴. اهرم فناوری

تمرکز اهرم فناوری بر فکر کردن درباره‌ی نحوه‌ی کار و استفاده از فناوری برای مکانیزه کردن کار تا جای ممکن است.

در سطوح ساده، شاید برای برقراری ارتباط با خانه و محل کار به تنها چیزی که نیاز داشته باشید یک گوشی هوشمند یا تبلت باشد که به شما کمک می‌کند یک سیستم مدیریت زمان راحت و پشتیبانی‌شده داشته باشید. تلفن‌های هوشمند، ابزار دم‌دستی خوبی هستند که می‌توانید در ساعات کاری یا مسافرت از آنها بهترین استفاده را ببرید. اگر تایپست کندی هستید، با استفاده از نرم‌افزارهای ضبط صدا می‌توانید اسناد را با صدای بلند دیکته و سپس ذخیره کنید. (البته می‌توایند از نرم افزارهای تبدیل گفتار به نوشتار هم استفاده کنید.)

در سطوح پیچیده‌تر، برای مکانیزه کردن پروسه‌های ساده‌ی کاری، می‌توانید از بانک داده‌‌ی کامپیوترهای شخصی، نظیر Microsoft Access استفاده کنید. اگر به‌طور منظم، داده‌های‌ زیادی را پردازش می‌کنید (برای مثال، پروژه‌های مشابه زیادی را مدیریت می‌کنید)، کافی است یکبار با برنامه‌هایی نظیر آن، پروسه‌ای را تنظیم کنید. پس از آن، پروسه هر بار به همان شیوه توسط هر فردی که پروسه را آغاز کرده باشد، اجرا خواهد شد. با این روش، سرعت بهره وری اعضای جدید گروه بیشتر می‌شود، به این معنا که سرعت پیشبرد عملیات و رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد شد.

مشاغل، حوزه‌ی وسیعی از راه‌حل‌های نرم‌افزاری را برای انتخاب در اختیار دارند. برخی از این نرم‌افزارها می‌توانند کارها را مکانیزه یا آسان کنند که در صورت نبودن این امکان، انجام آنها بسیار وقت‌‌گیر می‌شد. بانک داده‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مزایای فوق‌العاده‌ای برای سازمان‌های فروش محور و دارای خدمات مشتری ایجاد کرده است. همان‌طور که سیستم‌های صورت‌برداری پایانه‌ی فروش (PoS)، مزایای فوق‌العاده‌ای برای سازمان‌هایی دارند که باید فهرست موجودی‌شان را پیگیری و مدیریت کنند. وبسایت‌ها و وب‌کاتالوگ‌ها می‌توانند امکان دستیابی مشتریان را به اطلاعات به‌روز درباره‌ی محصولات و ثبت ساده و راحت سفارش، فراهم ‌کنند. وبلاگ‌ها و خبرنامه‌های ایمیلی نیز امکان تماس سریع و آسان با هزاران نفر را فراهم می‌کنند. تمامی این حوزه‌ها، فناوری را اهرم کارشان کرده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.