تلاطمی در قیمت بورس


تلاطمی در قیمت بورس

نتایج جستجو برای: قیمت پایانی و معاملات حراج.

تعداد نتایج: 798279 فیلتر نتایج به سال:

بررسی رابطه قیمت سهام و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

رؤية واقعية لنظام البطاقة التموينية في العراق للمدة ( 2003-1997) و (2017-2003)

بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل VECM

تلاطم شدید قیمت در بازار نشان‌دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این‌رو پیش‌بینی قیمت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به‌معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره‌های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخ.

تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام است. دورة پژوهش از سال 1390 تا 1395 و نمونة آماری متشکّل از 117 شرکت پذیرفته‌شده در بورس تلاطمی در قیمت بورس اوراق بهادار تهران است. روش: روش گردآوری داده‌ها، روش اسناد کاوی و مرا.

بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان­پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان­پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می­دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه­گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فر.

نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های تلاطمی در قیمت بورس K از M

تحليل التفاوت بين الموازنه التقديرية و الموازنه الفعلية في العراق للمدة ( 2006 - 2016 )

ارزیابی خلوص رادیونوکلئیدی رنیوم-186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی

طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده اعتماد عمومی به سلامت بازارها، قدرت نقد شوندگی و کارایی آن ها را افزایش می دهد و این امر در بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، اهمیت ویژه ای دارد. میزان اعتماد عمومی به بازار به اندازه ریسک موجود در این بازاررها، به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می گردد. با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، توسعه و گسترش آن با مشکل مواجه شده و ب.

سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی درجه دوم ) qdf ) 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکهعصبی مصنوعی ) ann-ga ) 2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهاست. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی ) tedpix (، قیمت پایانی،نوسان قیمت پایانی و.

تلاطمی در قیمت بورس

تلاطم شدید قیمت در بازار نشان‌دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این‌رو پیش‌بینی قیمت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به‌معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره‌های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخ.

Efficacy of some Integrated Weed Control Treatments on Sugarcane Ratoon Productivity "فاعلیة بعض معاملات المکافحة المتکاملة للحشائش على إنتاجیة القصب الخلفة"

ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکی d‏ma در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی

جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا تلاطمی در قیمت بورس را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزایش بیشتر نشست ها و ساعات معاملاتی و احتمالا معاملات 24 ساعته با کمک تکنولوژی پیشرفته هستند[1]. بورس ها وکارگزاران از ط.

بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران

در اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مومنتوم از دو معیار سود و بازده برای انتخاب سهام با بهترین و بدترین عملکرد برای تشکیل پرتفوی مومنتوم استفاده شده است. اما برخی تحقیقات اخیر نشان داده اند که حجم معاملات می تواند بر سودآوری استراتژی مومنتوم تاثیرگذار باشد. در این تحقیق در یک تلاطمی در قیمت بورس دوره زمانی 10 ساله (1380 تا 1389) رابطه حجم معاملات و فصلهای سال با بازدهی استراتژی مومنتوم بررسی شده است. نتایج نشان می .

بررسی رابطه قیمت سهام و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین، بر حجم معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین ، بر حجم معاملات قرارداد های آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از داده های سری زمانی و روش gmm پرداخته شده است. داده های تحقیق به صورت روزانه در نظر تلاطمی در قیمت بورس گرفته شده و از ابتدای سال 1391 الی 1392 دوره زمانی تحقیق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از رابطه منفی بین حجم معاملات قراردادهای آتی طلا و وجه تضمین می باشد . همچنین بین نرخ بهره اوراق مشارکت و حجم .

تله هرمی، دامی برای سرمایه گذاران تازه کار در بورس

یا نکن با پیلبانان بازی یا خانه ایی در خور پیل ساز. این مثل، مصداقی برای فعالان در بورس است. اگر وارد داد و ستد در یک محیط سیستماتیک ولی بسیار پیچیده می شوید باید بدانید تا باقی بمانید. افراد ضعیف و ناآگاه تر در بورس همیشه بهترین، پله های صعود برای افراد سودجو هستند.

نظر کارشناسان بورس

کارشناسان خبره بورس بیان می کنند: سهامی در زمینه پتروشیمی در شهری وجود دارد که عملاً بعد از سالها هنوز به بهره­ وری نرسیده است؛ حتی مدیران پتروشیمی افق بازدهی آن را تا سال های ۱۴۰۴ را هم ممکن نمی دانند. مسئله اینجا شکل می گیرد که چگونه سهامی که ارزش بالایی به ذات ندارد؛ فراتر از مبلغ واقعی در بازار بورس خرید و فروش می شود؟ سهم نوسان قیمت اینگونه سهام ها در بازار معاملات آنقدر زیاد است که فقط ذهن را به دستکاری و هماهنگی خرید و فروش گروهی، مبادرت می کند.

قانون بورس در زمینه هماهنگی گروهی در خرید و فروش

باید گفت هر گونه حرکت هماهنگ‌ شده‌، میان معامله‌گران برای خرید سهام، مصداق دستکاری در قیمت بوده و جرم محسوب می‌شود.

خرید گروهی در بورس چیست ؟

عده ای، سهام یک مجموعه را هدف قرار می دهند و با خرید ناگهانی و گروهی به بازار، شک وارد می کنند و با بالا بردن قیمت سهام، نظر معامله گران تازه را جلب می کنند. زمانی که به اندازه کافی، گروهی و ممتد خرید کردند و افراد غیر حرفه ای تحریک به خرید سهام شدند آن موقع زمان فروش، واگذاری سهام و گرفتن سود کاذبانه از یک عمل ساختگیشان بدون ارزش واقعی است. صعودی که شیب نزولی تند و آسیب زایی را برای افراد ناشی به بار خواهد آورد.

نگرانی از این معامله ها در بورس

در اینجا نگرانی از نبود کافی آگاهی میان معامله‌گرانی است که به راحتی، اسیر چنین داد و ستدهای می‌شوند و در ادامه هم چشم خود را بر حقایق می‌بندند. این معامله‌گران در نهایت، سود و زیان بورس را وابسته به شانس و اطلاعات رانتی عنوان کرده و با این تفکر و انتشارش به بازار بورس صدمه می زنند.

تلاطمی در قیمت بورس

اعتماد عمومی افراد غیرحرفه ای در بورس وقتی ضرر کردند از دست می رود و با تجربه تلخ، بورس را ترک و بقیه را با تعریف شکستشان در بورس و رانت بازی بودن از سرمایه گذاری دلسرد می کنند. ارزش غیر واقعی برای یک سهام ایجاد کردن باعث می شود شخصی به طمع سود بیشتر خرید کند، آن وقت معلوم نیست با چه قیمتی حاضر به فروش و واگذاری سهام است؛ این تلاطم، کل بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهد.

چه کسانی ضرر می کنند ؟

در خرید گروهی که شبکه هرمی معاملات شناخته می شود؛ بیشترین سود را افراد راس هرم می برند و ضرر اصلی شامل افراد و عضوهای پایینی می شود. حبابی کردن ارزش یک سهام، شیوه اصلی خرید و فروش در معاملات گروهی است.

سواستفاده

افرادی سودجو از ضعف افراد ناآگاه به نفع خودشان بهره می برند. در اینترنت و شبکه های اجتماعی، سیگنال های خرید آزاد می کنند به واسطه همین دهان به دهان شدن بین افراد خواهان یک شبِ ره صد سال رفتن یک موج ایجاد می شود، وقتی شرایط برای موج سواری مهیا شد؛ بازیگران اصلی وارد صحنه می شوند. ریشه اصلی چنین رخدادی را می‌توان در عدم آگاهی یا توهم از شناخت روند سرمایه گذاری دانست.

رفتار کلاغی

در مطالب پیشین در مورد سهامداران کلاغی به تفصیل صحبت کردیم. همین سرمایه گذاران کلاغی، طعمه اصلی سودجویان تله هرمی هستند. کسی به خاطر محض رضای خدا به فعالان تازه کار بورس، سینگال نمی دهد “که فلان سهام، گران خواهد شد، بهتر است بخری… .” “می گویند: گران می شود.” ” کله گنده های این کار می گویند، بخری یک هفته سود، کردی.” و اینگونه راهنمایی ها بر پایه های می گویند و از منبعی مبهم که آینده یک سهام دار تازه کار را به قهقرا می برد.

سفته بازی یکی از راه های درآمد

در تله هرمی در بازار بورس یکی از روش های موثر، روش سفته بازی می باشد. سفته بازی چیست؟ انجام معاملات اقتصادی ریسک‌دار، به منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان مدت در بازار کالای تجاری است. خیلی از سفته‌ بازها توجه کمتری به ارزش اصلی سهام دارند و به جای آن صرفاً بر تغییرات قیمت یا تحلیل تکنیکی، تمرکز می‌کنند. هدف آن ها این نیست که از اصول منطقی داد و ستد، سودی منصفانه دریافت کنند.

فرق سرمایه گذار و سفته باز

سفته باز، مالی را به خاطر شرایط خاص صاحبش با نیاز مبرم به نقدینگی به قیمت پایین می خرد، با جو سازی و شایعه در مدت کوتاهی با سود بالا آن را می فروشد. برعکس، سرمایه گذار فردی است که مالش را با گذر زمان و سوددهی منطقی جا به جا می کند. اگر وارد بورس می شوید سرمایه گذار باشید نه سفته باز و نیروی گروه های هرمی.

هفته مواج بورس تهران

سلیمان کرمی دنیای اقتصاد : شاخص کل بورس تهران روز گذشته مسیر پرتلاطمی را در پیش گرفت. طی کمتر از ۴۰ دقیقه ابتدای معاملات چهارشنبه شاخص افت حدود چهار هزار واحدی را تجربه کرد تا مسیر هیجانی روزهای قبل را تکمیل کند. در ادامه اما با یک رشد عجیب نه‌‌تنها افت شاخص جبران شد بلکه در نهایت معاملات با رشد ۲۰۵ واحدی شاخص کل به پایان رسید. سهام کالایی از گروه‌های فلزی و شیمیایی به کمک شاخص شتافتند و دماسنج بازار سهام را تلاطمی در قیمت بورس از دامنه منفی بیرون کشیدند. شاخص کل هم‌وزن با اثرگذاری یکسان نمادها در معاملات دیروز افت ۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد.

هفته مواج بورس تهران

در پایان معاملات روز سه‌شنبه و به دنبال موج اخبار سیاسی افزایش فشار فروش را در سهام شاهد بودیم. این فشار فروش در معاملات دیروز ادامه پیدا کرد و در مدت زمان اندکی بسیاری از نمادها را به محدوده صف فروش کشاند. نشانه‌های هیجان کاملا در سهام مشخص است. فقدان هرگونه استراتژی معاملاتی در خرید و فروش میان معامله‌گران سهام بیداد می‌کند و برخی همچنان در اوج ناآگاهی توهم ابداع استراتژی را دارا هستند. نوسان قیمتی روزهای اخیر سهام به اوج‌گیری هیجان در بازار اشاره داشت.‌ یکی از اتفاقات مهم روز گذشته ابلاغ رسمی محدودیت‌های جدید بازار پایه از سوی مقام ناظر بود که با هراس از این موضوع در کنار جو منفی حاکم بر معاملات، سهام زیرمجموعه این بازار را به صف فروش کشاند. بار تلاطمی در قیمت بورس دیگر باید تاکید شود که محدود کردن معاملات به هر نحوی تنها پاک کردن صورت مساله و فرار از بار مسوولیت‌های سنگین‌تری است که سازمان و به‌صورت کلی سیاست‌گذاران اقتصادی باید در انجام آنها دقت بیشتری به خرج دهند.

طی روزهای اخیر همچنین حجم عظیمی از گزارش‌های ماهانه روی سامانه «کدال» قرار گرفت که برای شرکت‌های بزرگ معمولا نشانه‌ها از رویه مناسب مقداری فروش خبر می‌دهد که البته بعضا اثر ضعف قیمتی جهانی کالا نیز در آن قابل‌رویت است. در معاملات هفتگی نیز مجموعه‌ای از عوامل بنیادی مانند عملکرد مردادماه شرکت‌ها، سیگنال‌های سیاسی همراه با چاشنی بیش از حد هیجانی رشد ۷/ ۴درصدی شاخص را به دنبال داشت.

پاک کردن صورت مساله در بازار پایه

بار دیگر اثرات نگاه دولتی به گونه‌ای دیگر در سیاست‌گذاری بورس نیز مشاهده شد. البته به‌صورت مشخص مانند بهانه‌های دولتی در کنترل قیمت کالاها، احتمالا نگرانی از تشکیل حباب‌های سنگین قیمتی در سهام باعث شد که سیاست‌گذار بورسی به این سمت کشیده شود. اما آنچه در بازار پایه رخ داد مختص به این بازار نیست و اینکه چشممان را روی نوسانات عجیب قیمتی سهام‌ کوچک‌تر در بورس و فرابورس ببندیم و از ساده‌ترین راه یعنی ایجاد محدودیت استفاده کنیم نمی‌تواند راه‌حلی برای معضل اصلی باشد.

نمادهای بسیاری را می‌توان در بورس و فرابورس نام برد که چندین‌برابر شده‌اند. فارغ از اینکه این نمادها شایسته چنین رشدی بودند یا خیر، می‌توان به ۱۴ برابر شدن قیمت «قاسم» (سهام قاسم ایران) در مدت یک سال اشاره کرد. «دماوند» دیگر نماد زیرمجموعه فرابورس طی یک سال ۶ برابر شده است. «خلنت» در بازار دوم بورس در بازه یک سال اخیر رشد ۱۷ برابری را نیز تجربه کرد و طی هفته‌های گذشته مسیر اصلاحی را در پیش گرفت اما این موضوع واقعیت‌ ماجرا یعنی شدت نوسان عجیب و خارج از معمول و احتمالی با اتهام حباب را حذف نمی‌کند. از این دست نمادها چه در بورس یا فرابورس زیاد هستند. در بررسی بازه یک ساله «کماسه» تا ۶ برابر، «چکارن» تا ۸ برابر و «ستران» تا ۸ برابر رشد را تجربه کرده‌اند.

در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست سازمان بورس به این‌گونه است که اگر هر سهم با شائبه حباب همراه شود از راهکاری خواه منطقی یا غیرمنطقی استفاده می‌کند تا به هر صورت به خواسته خود برسد. اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات قطعا رویه خارج از منطق است. اینکه برخی از معامله‌گران به سمت یک سهم بعضا به گونه‌ای هجوم می‌آورند که گویی در محوطه کارخانه طلا یافت شده است، باعث نمی‌شود که رویه منطقی کنار گذاشته شود. توهم عده‌ای نباید باعث شود که به کل بازار سهام ضربه وارد شود. بر این اساس باید گفت محدودیت‌ها به هر گونه‌ای دخالت و دستکاری در قیمت سهام محسوب می‌شود. در چنین شرایطی با محدودیت بازار پایه حتی ممکن است نقدینگی این‌بازار این‌بار به سمت بورس و فرابورس هجوم آورد که البته بار دیگر سهام کوچک‌تر مقصد نقدینگی با چنین سلیقه‌ای خواهد بود.

اما اینکه راه‌حل چیست قطعا نیاز به بررسی تجربه‌های جهانی در این خصوص دارد. اما به‌صورت مشخص همان‌طور که در گزارش «دست حباب‌ساز دولت در سهام» عنوان شده بود قطعا سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های اقتصادی اثرات خود را در بازار سهام نیز منعکس می‌کند. یا اینکه نحوه برخورد با شرکت‌های ورشکسته یا حمایت بی‌جهت از شرکتی که چندین و چند سال است تولید ندارد و زیان سنگین را در خود نهفته دارد نتیجه‌ای این‌چنینی را در بازار سهام منعکس خواهد کرد. در این میان اگر کارشناسی اعتراضی منطقی به این رویه داشته باشد به وی اتهام مخالف حقوق کارگر زده می‌شود. حالا اینکه چند شرکت وجود دارند که دقیقا با حمایت‌های مصنوعی دولت و با بهانه حمایت از حقوق کارگران میلیاردها تومان منابع دولتی و منابع بانکی را در سال‌های گذشته هدر داده‌اند و در شرایط کنونی نیز اخبار تنها از حقوق معوق کارگران همان کارخانه حکایت دارد و در عین حال سهام چنین شرکت‌هایی به خصوص در بازار پایه چندین برابر می‌شود. این رویه باید از بنیاد اصلاح شود و با محدودیت معاملاتی بنا نیست موضوعی حل شود و شاید در نتیجه‌‌ای عکس حتی بر شدت هیجان در دیگر سهام کوچک‌تر بورس و فرابورس بیفزاید.

موج‌سواری در بورس تهران

هوای معاملات دیروز بورس تهران مواج‌تر از همیشه بود. تلاطمی شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها را در نوردید. سهام شرکت‌های زیادی از منفی ۵ درصد تا صف تلاطمی در قیمت بورس خرید پیش رفتند. در چنین شرایطی بوی هیجان تقریبا در عمده معاملات سهام به مشام می‌رسد. در بخش قبل از اثر معکوس محدودیت در کنترل هیجان گفته شد. بارها و بارها کارشناسان بسیاری از ضربه محدودیت نوسان قیمتی به بورس تهران انتقاد کرده‌اند. اما پس از چند سال همچنان هیچ اقدام مثبتی برای رهانیدن بورس از این‌گونه محدودیت‌ها رخ نداده است.

بارها بر لزوم به کارگیری فروش استقراضی تاکید شده بود و در شرایط کنونی گرچه این موضوع در دستور کار قرار گرفته است ولی احتمالا در نهایت در اختیار چند کارگزار خاص قرار می‌گیرد و مانند ابزار اختیار خرید در بورس تهران ابتر می‌ماند.

فروش استقراضی ابزاری است که در شرایط کنونی به شدت کمبود آن در بازار مشاهده می‌شود. کارشناسان بسیاری نسبت به حباب قیمتی سهام در بسیاری از شرکت‌ها تاکید دارند اگر امکان فروش استقراضی فراهم‌ آید می‌تواند به‌صورت خودبه‌خود سدی در برابر موج‌های سفته‌بازی ایجاد کند. در شرایطی که رویه کسب سود فقط از مسیر صعودی امکان‌پذیر است نباید انتظار داشت که تقابل نظرات میان فعالان بازار سهام شکل بگیرد. بر این اساس به جای مقررات خودساخته می‌توان از تجربیات جهانی استفاده مطلوب را داشت که البته در این میان انتهای نخ ممکن است به دولت برسد که شاید این موضوع سبب خیر شود و دولت از اثر سوء دخالت‌های خود در اقتصاد بیشتر آگاه شود.

مسیر مواج سهام از ابتدای هفته جاری آغاز شد و احتمالا در هفته آینده نیز ادامه پیدا می‌کند. کافی است که شدت اخبار ضد و نقیض سیاسی مانند هفته اخیر بیشتر نیز بشود آن‌گاه باید تلاطم بیشتری را در بازارهای داخلی به خصوص سهام انتظار داشت.

ایست بازار جهانی در مسیر نزولی

بازار کالایی همچنان سایه رکود جهانی را بر سر خود می‌بیند اما در این میان رشد هر چند اندک قیمتی کالاها در بازار جهانی واکنش مثبت سهام مرتبط را در بورس تهران به دنبال دارد. طی روزهای اخیر توقف نزول قیمت‌ها در بازار جهانی برای صعود سهام در بورس تهران کافی بود. علت این موضوع بارها در گزارش‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. طی هفته‌های گذشته سهام کالایی در حال پیش‌خور کردن بدبینی‌های بسیاری بود که همین موضوع سپر محافظتی را پیرامون سهام ایجاد کرد. در حالی‌که انتظارات روی تشدید ریزش قیمتی کالاها تنظیم شده بود رشد اندک و حتی ثبات نسبی قیمت‌ها برای رشد قیمت سهام مرتبط کافی به نظر می‌رسد. عملکرد ماهانه شرکت‌ها نیز مزید بر علت شده است تا پس از صورت مالی سه‌ماه نخست طی دو گزارش تیر و مرداد کف مطمئنی را برای سهام مورد نظر ایجاد کند گرچه همچنان باید به ریسک بسیار زیاد بازار جهانی و احتمال افت قیمتی کالاها وزن زیادی در تحلیل‌ها داد.

تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد

با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش نبض بورس، صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

آن‌طور که کنگرلو- مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی- به ایسنا، اعلام کرده است صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است.

وی با اشاره به مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه گفت که با ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که هفتم تیرماه (روز گذشته) پرداخت شده است در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشت.

کنگرلو به این هم اشاره کرد که از این حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت‌های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب بوده است و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را سازمان امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

در این راستا در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام ولی با توجه به برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشت، متوقف شد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را بدون هماهنگی، به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد نشد.

در دی‌ماه سال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و مسئولان مربوطه گفتند این اقدام را برای نشان دادن پایبندی صندوق به تعهدات خود انجام داده‌اند ولی با توجه به عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد.

صندوق تثبیت بازار البته این قرارداد را دوجانبه ندانست و با وجود اینکه بین صندوق توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد داشت تا اینکه با رفع اختلافات، در اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از سر گرفته شد. بر این اساس دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد و مجموع را به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رساند.

اکنون که پرداخت صندوق به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.