مدیریت دارایی ها


Education Management and Management Science: Proceedings of the Intern. Dawei Zheng , 2015

نتایج تست سلامت 25 بانک

سرویس اقتصادی - بررسی صورت‌های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بانک‌های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند‌ که عمدتا هم در دسته بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بررسی صورت های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند که عمدتا هم در دسته بانک های خصوصی قرار می گیرند. مدل «مدیریت دارایی ها کملز» یکی از مدل های بین المللی است که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش، عملکرد ۲۵بانک کشور را با مدل «کملز» بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا به شمار می روند. در ایران بانک ها به مراتب از حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا که محوریت بسیاری از امور اقتصادی به شمار می روند. در نتیجه نوع عملکرد آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور داشته و عدم سلامت بانک ها می تواند سلامت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. احسان راکعی، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی، عملکرد بانک های ایرانی را بر مبنای مدل ارزیابی «کملز» بررسی و نتیجه محاسبات خود را در کانال شخصی خود منتشر کرده است. در ادامه «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با راکعی و به کمک محاسبات وی بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1400 تلاش کرده وضعیت بانک ها را به کمک برخی اطلاعات ذکرشده در ترازنامه ها سنجیده و در انتها درباره میزان کارآیی این نسبت ها در بانک های ایرانی گفت وگویی داشته است.

شاخص کملز، استاندارد سنجش عملکرد بانک ها

مدل ارزیابی کملز (CAMELS)، مدل استاندارد بین المللی است که به کمک آن تلاش می شود میزان سلامت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. این مدل بانک ها را از طریق شش نسبت گوناگون بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت بر مبنای آن می توان میزان سلامت عملکرد بانک را ارزیابی کرد. این نسبت ها شامل نسبت کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)، کیفیت مدیریت (Management quality)، وضعیت درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت نسبت به ریسک های بازار (Sensitivity to market risk) هستند و نام این مدل نیز از کنار هم قرار گیری این شش نسبت در کنار یکدیگر به دست آمده است.

این مدل برای نخستین بار در سال 1979 با پنج فاکتور توسط شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) معرفی شد. بعدها مولفه ششم این مدل که همان حساسیت مدیریت دارایی ها به ریسک های بازار بود به آن اضافه شد. کفایت سرمایه در این مدل از طریق تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های یک بانک به دست می آید. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این نسبت، دارایی ها نسبت به ریسک خود وزن می گیرند و دارایی های با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. منظور از کیفیت دارایی در این مدل، بررسی میزان تسهیلات دارای ایراد مانند تسهیلات غیرجاری و تسهیلات مشکوک الوصول و سهم آنها در کل دارایی های بانک است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهم ترین مولفه های این بخش از مدل کملز است که هرچه کمتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر دارایی های بانک است. نسبت ارزیابی مدیریت را می توان به صورت ساده این طور تعریف کرد که بانک باتوجه به منابعی که در اختیار دارد، شرایط نیروی کار را چگونه کنترل می کند. برخی از مولفه های این نسبت با کمک ترازنامه قابل بررسی نیست و به اطلاعاتی فراتر از آن بستگی دارد. نسبت ارزیابی درآمد در این مدل به دنبال بررسی میزان عملکرد بانک در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد است. نسبت ارزیابی وضعیت نقدینگی به ارزیابی وضعیت بانک در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام امور آتی می پردازد.

عملکرد بانک ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم ترین نشانه های مولفه های مدل CAMEL است. این نسبت در سال های اخیر یکی از محل های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک ها بوده است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک های داخلی، 8 درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانسته اند نسبت کفایت سرمایه خود را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند. این درحالی است که به طور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی حدودا منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت زیر 5 درصد داشته اند. بر اساس این محاسبات، بدترین عملکرد هم در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بوده که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رسانده است.

عملکرد بانک ها در حوزه کیفیت دارایی ها

دارایی تقریبا مهم ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی ها به دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده ها هستند، در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور خود، دارایی های خود را در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم ترین بخش های دارایی های بانک ها مربوط به مطالبات آنها از وام گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم تر باشند، دارایی های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در وهله اول باید دید که چند درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می دهد. در این بخش به طور میانگین حدود 54 درصد از دارایی های بانک ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12/ 19 درصد به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، حدود 81 درصد از دارایی های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده درنتیجه این بانک باید مطالبات خود را بسیار سالم نگه دارد، چراکه ریسک این مطالبات به شدت می تواند دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی ها نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. به بیان بهتر این نسبت نشان می دهد که چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می شود. مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها مدیریت دارایی ها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند. به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطالبات بانکی در خرداد سال جاری حدود 43 هزار میلیارد ریال مدیریت دارایی ها بوده که از این میزان حدود 5/ 3 هزار میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس حدود 4/ 8 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر جاری می شود. بر اساس محاسبات حاصل از صورت های مالی سال 1400، این نسبت در کل صنعت بانکی 69/ 8 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

براساس محاسبات، حدود 9 بانک زیر 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشته اند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بوده که 57/ 1 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک رسالت با 13/ 2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بوده که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است، بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 23/ 47 درصد از مطالباتش را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر بیان شد، زمانی که 18 ماه از تاریخ سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند، بنابراین این دسته از مطالبات از ناسالم ترین گروه مطالبات هستند. در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته است. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این بار بانک آینده قرار گرفته است که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 65/ 11 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک الوصول می شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی کشور 05/ 6 درصد است که بر این اساس 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت هایی است که می تواند سلامت دارایی های بانک را نشان دهد. به عبارت دیگر، هرچه نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد که بانک به مشکل دارایی های موهومی دچار شود. در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته و حدود 69/ 1 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش هم ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک ها داشته و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد.

از دیگر دارایی های آسیب زا در صنعت بانک ها می توان به دارایی های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت ها است. این دارایی ها به دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبه رو کنند. براساس صورت های مالی سال 1400، حدود 12 درصد از دارایی های بانک ها را دارایی های غیر مولد تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک زیر میانگین و 9 بانک هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 26/ 2 درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. بانک گردشگری هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 30/ 2 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بوده که حدود 90درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک ها بسیار زیاد است به طوری که در جایگاه بعدی ضعیف ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. براساس بررسی ها، بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه بوده است. عدد این نسبت در این بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا 10 هزار مدیریت دارایی ها میلیارد ریالی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد یک هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 23 هزار میلیاردی در جایگاه اول جدول قرار گرفته است. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه حدود 7 هزار میلیارد ریالی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک ها

علاوه بر دارایی ها، درآمد بانک ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک ها در سود سازی یکی از ارکان اصلی است که می تواند نشان دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی های آن به دست می آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی های خود چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA براساس صورت های مالی سال 1400، منفی 23/ 4 درصد بوده است. این موضوع نشان از وضع وخیم بانک ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می شود به این معنی است که این بانک نه تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی به دست آمده است. برهمین اساس می توان دید که پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5درصد بوده است. محاسبات نشان می دهد موفق ترین بانک در نرخ بازده دارایی ها، بانک پاسارگاد بوده است. در این بین ضعیف ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بوده است. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی بانک ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و همچنین این موضوع می تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در کشور ما آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده هاست. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کند. مطابق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به این معناست که 20درصد سپرده های خود وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 07/ 0 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده ها است. استاندارد این نسبت حدود 75 تا 80 درصد است. بانک هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد، در واقع با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به بیان بهتر به این معنی است که بانک بیش از منابع نقد خود، مصرف داشته است. زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک ها کمتر به تسهیلات دهی مشغول بوده و منابع سپرده گذاران را صرف امور دیگری کرده اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد.11 بانک هم زیر محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت ها کارآ هستند؟

«دنیای اقتصاد» در ادامه مصاحبه با احسان راکعی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این نسبت ها می توانند درباره عملکرد یک بانک کارآ باشند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت که در برخی مواقع، بانک ها به طرق دیگر تلاش می کنند سود خود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل هایی شناسایی می شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال می توان به نتیجه معاملات ارزی یا سود تسعیر ارز بانک ها اشاره کرد. در این حالت، بانک ها دارایی های غیرجاری خود را با کمک تسعیر ارز افزایش داده و از محل آنها سود شناسایی می کنند. یکی دیگر از مسیرهایی که بانک ها از آن استفاده می کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. در این حالت بدهی های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می شود که بدهی های غیرجاری خود را در نسبت هایی مانند NPL نشان ندهند.به عقیده وی، به طور کلی می توان گفت این نسبت ها در برخی بخش ها مدیریت دارایی ها کارآیی دارند، اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می دهد بیشتر در دفاتر خود بانک ها بروز پیدا می کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.

توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات

بالارفتن هزینه سرمایه ای شرکت ها به علت افزایش پیچیدگی تجهیزات و ماشین آلات همچنین محدودیت مالی مصرف کنندگان موجب شده است که ارائه دهندگان ماشین آلات و تجهیزات راههای تامین متنوعی را پیش روی تصمیم گیران قراردهند. بعلاوه، نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاثیر زیادی بر هزینه و سطح مدیریت دارایی ها عملکرد آنها داشته و از طرف دیگر روش های تامین نیز بر فعالیتهای نت تاثیر می گذارند. از این رو، سازمان ها و شرکت ها برای جلوگیری از صرف هزینه اضافی نیازمند طراحی استراتژی بهینه تامین و نت که با عنوان استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی شناخته می شود، هستند. مدل ریاضی ارائه شده دراین تحقیق با ایجاد امکان برقراری ارتباط بین سه محور پارامترهای تامین، متغیرهای برنامه ریزی نت و داده های کارکردی گذشته تجهیز به تعیین استراتژی بهینه با توجه به افق زمانی پروژه می پردازد. خروجی مدل ارائه شده برداری شامل نوع روش تامین (مدیریت دارایی ها خرید، لیز (اجاره) و بازسازی) و استراتژی نت (درجه تاثیر فعالیت نت، زمان بین فعالیت های نت و سطح جوانسازی) و میزان هزینه می باشد. نحوه کارکرد مدل توسعه داده شده برای تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی یک تجهیز معدنی با چشم انداز استفاده به مدت10سال در معدن مس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت دارایی های فیزیکی
  • نگهداری و تعمیرات
  • تامین تجهیزات
  • برنامه ریزی نت پیشگیرانه

عنوان مقاله [English]

Developing a Mathematical Model for Determination of Asset Management Strategy Based on Maintenance and Procurement Factors

نویسندگان [English]

  • Ali Sayyah
  • Reza Baradaran Kazemzadeh
  • Mohammad Mehdi Sepehri
  • Hamidreza Eskandari

Increasing the complexity of physical assets, mostly causes increasing in their price. On the other hand, financial limitation of companies do not let them to invest high amount of their capital in physical assets. Hence, equipment providers offer variety of financial ways for users to provide ability to fulfill their needed functions of an asset and efficient operation. Additionally, maintenance strategy of the equipment affect their life cycle cost and service level. Hence, companies are required to choose the optimum physical asset management strategy, in order to avoid inefficiency. The proposed mathematical model in this research determines the optimum strategy by interconnecting procurement parameters, maintenance scheduling variables and equipment working historical data based on the project time horizon. The output of the model consists of the procurement way (Buy, Lease &Upgrade), Maintenance Strategy (PM degree, PM Interval &Upgrade level) and cost. The model has been applied for a specific equipment in a copper mine for 10 years using to illustrate variables relationship.

دارایی چیست؟ همه چیز درباره دارایی و مدیریت آن

دارایی چیست

این روزها که بحث مسائل مالی بسیار داغ هستند و افراد بسیاری نسبت به سرمایه گذاری در بخش هایی همچون بورس و…علاقه نشان داده اند، مبحثی به نام دارایی نیز بر روی کار آمده است که هنوز عده ی بسیار زیادی از افراد هستند که هیچگونه اطلاعاتی در مورد آن ندارند.

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که تشنه ی دانستن مطالب جدید می باشید و همواره در تلاش هستید تا اطلاعات خود را به روز کنید بهتر است این مقاله را تا انتها مطالعه کرده و با تمام ویژگی ها و تعاریفی که مربوط به مبحث دارایی می شوند بهتر آشنا شوید.

مفهوم و تعریف دارایی

در آغاز کار و پیش از هر چیزی بهتر است تا با مفهوم و ماهیت دارایی آشنا شویم. دارایی در واقع به منابع و آیتم هایی گفته می شود که از نظر اقتصادی دارای ارزش می باشند و به همین دلیل هم دولت ها، نهادهای خصوصی و دولتی، شرکت ها و کارخانه ها مالکیت آن ها را در دست دارند. البته همواره انتظار می رود که دارایی در آینده دارای سود آوری باشد.

تعریف ارائه شده در واقع تعریف ساده و عامیانه دارایی بود، اما مفهوم دارایی را می توان به شکل تخصصی تر و بهتری از نقطه نظر دو مفهوم بررسی کرد.

1-تعریف دارایی از دیدگاه حسابداری: از دیدگاه حسابداری دارایی مواردی است که شامل املاک، نقدینگی، سرمایه گذاری ها و منافع حاصل از مواردی است که طی بستن قرارداد و همچنین یک سری از معاملات تحت مالکیت شرکت درآمده است.

این دارایی ها اغلب به گونه ای هستند که پیش بینی حصول منافع مالی بسیار زیادی از آن ها می شود.

مفهوم و تعریف دارایی

انواع دارایی ها از این منظر شامل پول و کالاهای با ارزش همچون طلا، سرمایه ی موجود در بورس و اوراق بهادار ، زمین، ساختمان، مطالبات شرکت از دیگر افراد و طلب های شرکت، وسایل نقلیه، اسباب و اثاثیه ی متعلق به شرکت و مواردی این چنینی می شود.

2-تعریف دارایی از دیدگاه هوش مالی: تعریف دارایی از نقطه نظر هوش مالی نیز تقریبا مشابه تعریف دارایی از نگاه حسابداری است و فقط در جزئیاتی بسیار ریز با هم تفاوت هایی را دارند.

ویژگی های دارایی

برای آن که بتوانید دارایی را تشخیص دهید بایستی در قدم اول ویژگی های آن را بشناسید. این ویژگی ها شامل موارد زیر هستند که دانستن آن ها بسیار هم پر اهمیت است.

1-از طریق یک رویداد مالی همچون خرید در گذشته تحت مالکیت شرکت و یا فرد درآمده باشد.

2-بتوان محاسبه کرد که ارزش تمام شده ی آن معادل با چه مقدار از پول نقد است.

3-در آینده دارای منفعت و سود برای شرکت باشد

4-این دارایی از طریق راه های قانونی و درست تحت مالکیت درآمده باشد.

انواع دارایی

دارایی ها به دو گروه دارایی های ثابت و دارایی های جاری تقسیم بندی می شوند.

دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت به مواردی گفته می شود که عمری بسیار طولانی دارند و به راحتی از بین نمی روند. البته وجود استهلاک پس از استفاده ی چندین و چند ساله طبیعی است که هزینه مدیریت دارایی ها مدیریت دارایی ها ها و ضررهای این استهلاکات نیز در نظر گرفته می شوند.

این نوع از دارایی ها شامل مواردی همچون خانه، مغازه، ساختمان، ابزار آلات صنعتی، محصولات و کالاهای انبار شده و… می شوند.

دارایی های جاری:

دارایی های جاری از جمله دارایی هایی می باشند که طی مدت زمان کوتاهی بایستی به وجه نقد تبدیل شوند. این دوره ی کوتاه عمولا با توجه به نوع دارایی تعیین می شود که ممکن است یک ساله و یا مدت معلومی مثلا چند ماهه باشد که در قرارداد ذکر شده است.

تفاوت دارایی، ثروت و سرمایه

دارایی چیست؟

به احتمال زیاد اگر اقتصاد دان نباشید و یا به این مسائل تاکنون توجه نکرده باشید امکان دارید که این مفاهیم را به جای یکدیگر به کار ببرید. اما بهتر است بدانید که این سه مفهوم دارای تفاوت هایی با هم هستند.به همین جهت پیشنهاد می کنیم مقاله مهم ترین مفاهیم اقتصادی را مطالعه کنید.

دارایی به چیزی گفته می شود که تحت تملک شخص و یا نهاد خاصی است. فرقی نمی کند این دارایی ارزشی را تولید می کند یا خیر. بر فرض مثال یک زمین بایر هم دارایی به حساب می آید؛ اما ثروت همان ماحصل استفاده از دارایی ها و خلق نقدینگی و ارزش است.

فرض کنید یک ماشین دارید، این ماشین دارایی شما به حساب می آید اما پولی که از طریق کار با این ماشین به دست می آورید جز ثروت شما محسوب می شود. و سرمایه زمانی به وجود می آید که بتوانید از ثروت درآمد داشته باشید بدون آن که از ارزش و مقدار ثروت کاسته شود.

دانستن این تفاوت ها کمک می کند تا بتوانیم از دارایی های خود بهترین استفاده را کرده و مرحله به مرحله آن ها را تبدیل به سرمایه کنیم.در این خصوص نیز پیشنهاد می کنیم مقاله چگونه پولدار شویم را مطالعه کنید.

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی همان طور که از نامش مشخص است در واقع به هماهنگی و مدیریت دارایی های شخص و یا سازمان و نهاد می پردازد. که در اداره ها و نهادهای سازمانی به دو نوع مختلف تقسیم می شود.

مدیریت دارایی های فیزیکی به بخشی از مدیریت دارایی مربوط می شود که بایستی فرد و یا گروه مدیریتی بتواند اموال و دارایی های فیزیکی را به نحوی مدیریت و کنترل کند که شرکت بهترین و بهینه ترین استفاده را از آن ها نماید.

اما مدیریت دارایی های غیر ملموس به مسائلی مربوط می شود که حضور فیزیکی ندارند اما ارزش بسیار زیادی را می توانند برای شرکت به همراه داشته باشند.

آشنایی با ماژول مدیریت دارایی ها و اموال در نرم افزار Helpdesk

بی تردید آگاهی از لیست اموال و دارایی های سازمان یکی از فاکتور های کلیدی در محاسبات مدیران و سهام داران شرکت ها و سازمان ها می باشد. آیا هیچگاه فکر کرده اید که بصورت لحظه ای از وضعیت دارای های در حال استفاده، موجود و غیر قابل استفاده خود مطلع شوید؟

یکی از ماژول های هیجان انگیز در نرم افزار هلپ دسک شرکت کایر، ماژول مدیریت دارایی ها و یا Asset Management / Inventory Management می باشد.

قبل از توضیح در مورداین ماژول توجه شما را به روال های موجود در یک سازمان متوسط جهت استفاده از یک اموال و دارایی جلب می کنیم،

1- کارمند شرکت X تقاضای استفاده از یک تلفن رومیزی دارد در خواست خود را تایپ کرده و به مسئول دفتر خود ارائه می کند، درخواست مربوطه می بایست پس از تایید مدیر بخش و حتی معاونت بخش، به واحد مخابرات ارجاع شده و سپس واحد مخابرات از انبار تقاضای یک تلفن رو میزی نماید در صورتی که کالای مربوطه موجود نباشد می بایست خریداری شده و آنگاه به واحد مخابرات تحویل داده شود و در نهایت برای کارمند مربوطه نصب و راه اندازی شود و به عنوان لیست کالا های تحویل داده شده به کارمند ثبت شود. در تمامی این موارد کارمند مربوطه از مراحل اجرای کار آگاهی نداشته و روال آنرا می بایست بصورت حضوری / تلفنی پیگیری کند.

2- موارد فوق ممکن است برای درخواست پرینتر، اینترنت، کارتریج، کاغذ، صندلی، سرور، هارد دیسک و . نیز رخ دهد و با توجه به بزرگی سازمان خواهید دید این که این روال بسیار پیچیده و پیگیری و مدیریت آن بسیار مشکل خواهد بود.

تمامی مراحل فوق را می توان توسط یک نرم افزار هلپ دسک، مکانیزه کرده و از پیاده سازی استاندارد ITIL در سازمان خود که به همین منظور پیاده سازی شده بهره برد.

در این حالت کاربر درخواست خود را مشابه حالت تیکت، در سامانه ثبت می کند. آنگاه با توجه به ماژول فلو سازمانی، درخواست به کارتابل مدیر/ مدیران مربوطه رسیده و پس از تایید و یا رد درخواست به دست کارشناس بعدی / انبار / خرید رسیده و در نهایت وارد ماژول مدیریت دارایی ها می شود. در این قسمت اگر در انبار وجود داشته باشد بصورت لحظه ای عملیات اختصاص و یا درخواست خرید بصورت مکانیزه ثبت می شود و پس از تحویل به کاربر بصورت مکانیزه به لیست دارایی های فرد اضافه می شود.

در هر لحظه کارمند می تواند وضعیت درخواست خودرا بصورت آنلاین مشاهده کرده و از روند انجام کار آگاه شود.

مدیر سیستم می تواند لیست دارایی های هر کاربر/ گروه را مشاهده کرده و برحسب نوع اموال وضعیت درحال استفاده و یا موجودی شرکت را بررسی کند.

از دیگر امکانات این ماژول می توان به موارد زیر اشاره کرد

1- آگاهی از قیمت تمام شده تجهیزات

2- آگاهی از لیست اموال موجود به همراه محل استفاده

3- آگاهی از وضعیت هر کالا ( در حال استفاده ، موجود در انبار، درحال تعمیر، غیر قابل استفاده و . )

4- لاگ وضعیت کالا از لحظه خروج از انبار تا بازگشت

5- آگاهی از کالاهایی که بیشترین خرابی / هزینه را دارند

6- اطلاع از تاریخ گارانتی و یا نزدیک شدن به اتمام تاریخ گارانتی

7- توانایی تعریف کالا های IT و غیر IT

8- کشف خودکار کالا های IT در شبکه

و دها امکانات دیگر که به منظور آگاهی از آنها می توانید با واحد فروش شرکت شبکه گستر کایر تماس حاصل فرمایید.

دانلود کتاب Asset Management Standards: Corporate Governance for Asset Management

عنوان فارسی: استانداردهای مدیریت دارایی ها: در باره ما برای مدیریت دارایی ها
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال: 2003
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): -291
شابک: 9781349509393, 9781403946058
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 2.00 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

کتاب های مرتبط

ITIL Practitioner Release and Control (IPRC) All-in-one Exam Guide and. Gerard Blokdijk , 2008

Management of Technology : Key Success Factors for Innovation and Sust. et al Laure Morel- Guimaraes , 2005

Education Management and Management Science: Proceedings of the Intern. Dawei Zheng , 2015

Education Management and Management Science: Proceedings of the Intern. Dawei Zheng , 2015

Challenges in the Management of New Technologies (Management of Techno. Marianne Horlesberger, Mohamed El-nawawi, Tarek Khalil , 2007اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.