اهمیت جامعیت کارگزاریعنوان کتاب:

اهمیت جامعیت کارگزاری

تلکس شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: انتشار 52 امين شماره فصلنامه كارگزار روابط عمومي
دوشنبه، 1 مهر 1398 - 16:00 کد خبر: 40052
52 امين شماره فصلنامه كارگزار روابط عمومي توسط موسسه كارگزار روابط عمومي و انتشارات كارگزار اهمیت جامعیت کارگزاری روابط عمومي در 104 صفحه رنگي منتشر شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) - || 52 امين شماره فصلنامه كارگزار روابط عمومي توسط موسسه كارگزار روابط عمومي و انتشارات كارگزار روابط عمومي در 104 صفحه رنگي منتشر شد.


به گزارش شارا، در بخشي از اهمیت جامعیت کارگزاری سرمقاله اين شماره كه به قلم مهدي باقريان نوشته شده، آمده است: "بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نشر الكترونيكي به طور چشمگيري الگوي انتشار را تغيير داده و درهايي را براي مدل هاي تازه در صنعت نشر باز كرده است. به همين دليل به نظر مي رسد روابط عمومي هاي ما بايد خودشان را با تغيير اين الگوها، تغيير داده و همزمان به استفاده تركيبي از تكنيك ها و فنون انتشاراتي قديم و جديد براي حصول به بهترين نتايج روي بياورند.


هر چند دنياي نشر تحت تأثير فناوري قرار گرفته است اما شاغلان اهمیت جامعیت کارگزاری روابط عمومي همچنان اعتقاد دارند نشر سنتي حتي با رشد سريع نشر ديجيتال منسوخ نخواهد شد و جايگاه خود را از دست نخواهد داد. شواهد كافي وجود دارد كه ثابت كند چاپ وجود خواهد داشت و به صورت هاي مختلف ادامه خواهد يافت و در همه جا در دسترس خواهد بود.

در مقاله "تحليل محتواي سازمان بر پايه OKR (اهداف و نتايج كليدي)دكتر حسن بشير استاد ارتباطات بين الملل دانشگاه امام صادق عليه السلام بر اين نكته اشاره مي كند: "«روش تحليل محتوا » به هر دو شكل كمي و كيفي از مهمترين روش هاي شناسايي و جمع آوري داده ها در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي است كه داراي كاركردهاي متعدد و متنوعي مي باشد.


در اين روش، معمولاً، اسناد مكتوب نظير نشريات مختلف، انتشارات عمومي، نسخه هاي محدود، اسناد كمياب و نقشه ها و اسناد غيرمكتوب نظير عكس ها، فيلم ها، آثار هنري به جاي مانده از گذشتگان و سخنراني ها مورد بررسي مي گيرد و نتايج حاصل از آن به گونه هاي مختلفي منتشر مي شود."

"نشر الكترونيك؛ يك مطالعه تحليلي" اثر دكتر م. م. كوگانوراماث كتابدار دانشگاه، سورش يانگه دستيار كتابدار انستيتوي علوم اجتماعي تاتا و ماليكارجون آنگادي داده شناس انستيتوي علوم اجتماعي تاتا از جمله مقالاتي است كه در اين نشريه منتشر شده است: "هدف نهايي هر سيستم اطلاعات، بهره برداري و استخراج اطلاعاتي است كه موجب افزايش سطح آموزش، تقويت پيوندهاي جامعه و تحريك مشاركت افراد در فرآيند تصميم گيري براي توسعه بشر مي شوند. اطلاعات توليدشده، با استفاده از مدل هاي گوناگون انتشار اطلاعات توزيع مي شوند. فناوري هاي جديد، فرايند انتشار و توزيع اطلاعات را متحول كرده اند. در سايه رشد اطلاعات، انتشار الكترونيكي به يكي از مباني اعضاي حاضر در جامعه اطلاعات تبديل شده تا از آن براي ارائه اطلاعات صحيح، به افراد صحيح و در زمان صحيح بهره بگيرند.

اين مقاله در تلاش است تا تاثيرات نشر الكترونيك و تغييرات راديكال صنعت نشر را بررسي كند، علي الخصوص تاثيري كه رسانه هاي الكترونيك و اينترنت به همراه دارند. محققين، مدل هاي مختلف نشر الكترونيك و تغييرات و پيچيدگي هاي محتمل در اين فرايند را ارائه كرده اند."


در مقاله "نشريه پيام صادق؛ يك مطالعه موردي" تلاش شده است كه "يكي از اقدامات و فعاليت هاي مهم دانشگاه امام صادق عليه السلام يعني محتواي نشريه «پيام صادق» كه 24 سال بطور مستمر از طرف روابط عمومي اين دانشگاه منتشر مي شود، مورد تحليل قرار گيرد.


تحليل محتواي اين نشريه بيانگر اين است كه اخبار، گزارشها، فعاليتها، عكسها و همه موارد مطرح شده در اين نشريه، از يك سو از جامعيت خوبي نسبت به طرح مسائل دانشگاه مزبور داشته و از سوي ديگر از تعادل مطلوبي در پوشش همه بخشهاي آن برخوردار است."

دكتر مريم سليمي مولف و مدرس حوزه اينفوگرافيك و نيوزگرافيك در مقاله "الگويي براي طراحي و توليد آثار اينفوگرافيك در روابط عمومي ها"، تلاش مي كند به توضيح و معرفي يك اثر اينفوگرافيكي مناسب بپردازد. وي معتقد است يك اثر اينفوگرافيكي بايد از يك ساختار گرافيكي و يك روايت مناسب برخوردار باشد و در آن تعادل و توازن، سفيدخواني، هارموني، كنتراست و. رعايت شود. يادمان باشد كه اينفوگرافيك، صرفاً كنار هم قرار دادن چند عكس و متن داخل يك باكس يا كادر با تنوع رنگي نيست.

در بخش گفتگو، حجت الاسلام و المسلمين سيد مصطفي ميرلوحي عضو هيأت أمناء و مدير كل روابط عمومي و بين الملل دانشگاه امام صادق عليه السلام به بررسي روابط عمومي مطلوب از ديدگاه قرآن و روايات و بررسي تجربه عملي روابط عمومي دانشگاه امام صادق عليه السلام پرداخت.

وي در بخشي از اين گفتگو، اظهار داشت: روابط عمومي در همه تصميم گيريها و تصميم سازي ها بايد مشاركت كند و بلافاصله با انعكاس آنها در ميان طبقات مختلف مردم بازخورد آنها را به مديران برساند. پس روابط عمومي دست راست و بازوي قوي مديريت است. اگر احيانا مدير يك دستگاهي احساس كرد كه روابط عمومي اسباب زحمت اوست و بايد يك جايي آن را مشغولش كنيم و نگذاريم كه حقايق را بيان كند اينجا بزرگترين ظلم را به خودش و سازمانش كرده است. به عبارت روشن تر، روابط عمومي كليد توسعه و رمز رشد يك سازمان و دستگاه است و پل ارتباطي ميان سازمان و جامعه مخاطب آن سازمان مي باشد.

همچنين در اين نشريه، يادداشت "15 درس مهم از روابط عمومي استاد هوشنگ عباس زاده" به مناسبت درگذشت ايشان منتشر شده است: دانش آموختگان روزنامه نگاري و اهمیت جامعیت کارگزاری روابط عمومي در حوزه كار حرفه اي، وارد رابطه اي پيوسته با يكديگر مي شوند كه سالهاست در ميانه شفافيت و تيرگي، تلخكامي و شادكامي و بدبيني و خوشبيني در نوسان است و هوشنگ عباس زاده سالهاست كه به اين دانش آموختگان كه بسياري از آنان در سطوح عالي مديريت سازمانها و وزارتخانه ها و شركت هاي بزرگ دولتي و خصوصي فعال بوده و هستند مي گويد كه «هميشه حق با مشتري است و اين شما هستيد كه در قضاوت افكار عمومي از عملكرد سازمان موثريد. »


اين يادداشت، دربرگيرنده نكات و توصيه هاي بسيار مهمي است كه از بخشي از مقالات، نوشته ها و سخنراني هاي شادروان استاد هوشنگ عباس زاده استخراج شده است.

در بخش يادداشت ها چند مطلب ارزشمند درج شده است. سعيد معادي مدير امور روابط عمومي و حوزه مديريت بانك توسعه تعاون در يادداشت "روابط عمومي، توليد محتوا و شبكه هاي اجتماعي" به اين نكته اشاره كرده است كه: "يكي از مشكلات اصلي روابط عمومي، ايجاد محتواي مناسب با كسب و كار مي باشد. اينكه چگونه محتوايي را توليد كنند كه مناسب با مخاطبان وبسايت باشد و پيدا كردن يك منبع معتبر كاملا سخت است. امروزه چالش اصلي روابط عمومي داشتن ايده براي توليد محتواست و ايده پردازي مستلزم خلاقيت و نوآوري است ضمن آنكه امروزه مهم اين است كه روابط عمومي در امر ارتباطات، اطلاع يابي، اطلاع رساني و اعتماد سازي به مزيت هاي چندگانه تكيه كند تا فقط به يك مزيت."


علي چراغ زاده مدرس گرافيك و پژوهشگر حوزه انتشارات در يادداشت "تاثيرات متقابل فرم و محتوا در زيباشناسي اثر" چنين مي نويسد: "انتخاب فرم مناسب مي تواند محتوا را مورد توجه قرار داده و در تاثيرگذاري محتوا دخالت مستقيم داشته باشدو همين طور محتواي پربار و وزين مي تواند توجه به يك فرم و قالب را بيشتر كند مانند اشعار مولانا يا عطار كه في المثل عطار معتقد است كه اگر اطمينا ن داشتم كه حرف هاي من با بيان معمول مورد توجه قرار مي گيرد، هيچ گاه به سراغ شعر نمي رفتم و اين قدرت و توانايي فرم يا قالب كه همان شعر است را مي رساند و متقابلا ما مي بينيم كه محتواي پربار اشعار مولانا و عطار و ديگران . چقدر در گرايش ما به شعر موثر بوده اند."

"هيچ كارخانه اي به اندازه ذوب آهن در اجتماع ريشه دار نيست"، عنوان يادداشتي است كه توسط منصور يزدي زاده مدير عامل شركت ذوب آهن اصفهان به نگارش درآمده است: در عصر رقابتي امروز مفهوم نام تجاري (برند) عامل اصلي ترويج، توسعه و پيشرفت كالا يا خدمات در بازارهاي ملي و بين المللي به شمار مي رود. در اين راستا راهبرد هوشمندانه اي كه دانش روابط عمومي براي مديران طرح ريزي مي نمايد، تغيير رويكرد از توليد محور به مشتري محور است. صاحبان كالا مبالغ هنگفتي خرج مي كنند تا بگويند محصول يا خدمات ما از ديگر محصولات متمايز است و جايگاه ويژه اي در بازار دارد اما اين خط مشي مردود است. در حال حاضر مطابق با طبقه بندي ذينفعان در گروه برون سازماني، اين مشتري است كه تصميم گيرنده نهايي است و نه توليد كننده.


"مسئوليت اجتماعي در گروه اويك"، عنوان يادداشتي است از حميد مختاري كه مدير روابط عمومي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت مي باشد. وي در خصوص فعاليتهاي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت در حوزه مسئوليت اجتماعي چنين نوشته است: مسئوليت اجتماعي، از همان آغاز شكل گيري اويك در مأموريتها و سياست هاي اين شركت تعريف شد و اويك در طول بيش از سه دهه فعاليت تلاش كرده است توجه ويژه اي به محيط پيرامون خود داشته باشد. از اين رو، نه تنها خود را در برابر كاركنان و سازمان، بلكه در نگاهي كلان تر، در برابر جامعه و محيط پيرامون نيز مسئول و پاسخگو مي داند و درباره مسائل اجتماعي و دغدغه هاي اقشار مختلف مردم احساس مسئوليت مي ‌كند.


همچنين فريبرز كرمي مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه و محمود باوندپور مدير روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاد ه اي استان كرمانشاه با انتشار يادداشت هايي در اين شماره از فصلنامه با عناوين "روابط عمومي، تريبون زنده هر سازماني است" و "روابط عمومي كاهش دهنده شكاف ميان جامعه و دستگاههاي اجرايي است"، نظرات شان را در باره اهميت و جايگاه روابط عمومي در ايران و سازمان ارايه دادند.


يادداشت "مسئوليت اجتماعي محور فعاليتهاي روابط عمومي ذوب آهن اصفهان" را عليرضا اميري مدير روابط عمومي شركت ذوب آهن اصفهان به رشته تحرير درآورده است. وي در اين نوشته تصريح مي كند: ذوب آهن اصفهان در اغلب فعاليتهاي خود ضمن بهره گيري از متخصصان حوزه هاي مختلف روابط عمومي بر توان داخلي كاركنان اين مجموعه تكيه دارد و فعاليتهاي مختلف از جمله توليد محتوا، شركت در نمايشگاههاي مختلف، برگزاري مراسم، فعاليت در حوزه وب، ساخت تيزر و كليپ، افكارسنجي و. را با استفاده از كاركنان خود ساماندهي مي نمايد.


«روابط عمومي» و مسئوليت اجتماعي سازمان" نوشته محمد مظفرخرمي مدير روابط عمومي بيمه آسيا از منظر بيمه اي، مساله مسئوليت اجتماعي را مورد واكاوي قرار داده است: روابط عمومي، «روح» مسئوليت اجتماعي در سازمانها را بيدار مي كند. اساسا مسئوليت اجتماعي چهارچوبي است كه شركت ها و موسسات از طريق آن با هدف ايجاد تاثير مثبت بر محيط پيرامون خود، استفاده مي كنند و به وسيله آن، نه تنها به ديگران ياري مي رسانند بلكه باعث جلب نظر و تشويق مخاطبان خود مي شوند.


مهندس وحيد قرباني مدير ارتباطات و حوزه رياست شركت مبين وان در يادداشت خود تحت عنوان "استارتاپ ها و روابط عمومي ديجيتال" نوشته است: با روابط عمومي ديجيتال، شما با خواسته ها و نيازهاي بازار هماهنگي بيشتري داريد و مي توانيد استراتژي هاي بازاريابي بهتري ايجاد كرده و عملكرد خود را در بازار بهبود بخشيد. اين كار پايگاه مشتريان شما را گسترش داده و كسب وكارتان را نيز رشد مي دهد. زماني كه شما استفاده از اهمیت جامعیت کارگزاری ابزارهاي جديد و ديجيتال را در روابط عمومي تعطيل كرده ايد، ساير كسب وكارها در حال جلب مشتريان و گسترش دسترسي به محصولاتشان در سطح جهان هستند. بنابراين حركت كنيد و روابط عمومي ديجيتال را شروع كنيد.


"برسيم"/ نگاهي مسئولانه به برنامه هاي ارتباطي اثر دكتر فريد ميرموسوي- مدير روابط عمومي بيمه دي، نگاهي دارد به كارزار تابستانه بيمه دي و مي نويسد: هدف اصلي بيمه دي از برنامه «برسيم» انتقال پيامي بود با مقصود برندسازي و ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي به تناسب شرايط زماني و مكاني) افزايش سفرهاي جاده اي در فصل تابستان). با توجه به اين هدف ارتباطي، از ميان تمامي حوزه ها و موضوع هايي كه بيمه دي مي توانست در بستر آنها مسئوليت اجتماعي خود را با مخاطبان در ميان بگذارد، حوزه رانندگي ايمن و مسئولانه انتخاب شد تا تأكيد بيشتري باشد بر فرهنگ درست رانندگي و كاهش مخاطرات آن. ناگفته پيداست كه اين حوزه به شكلي گسترده با زمينه كاري بيمه مرتبط است.

در گزارش "ارزيابي چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي" آمده است: "هيات داوران چهاردهمين دوره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ضمن تقدير از تمامي روابط عمومي هاي كشور كه با حضور خود در اين رقابت علمي و آموزشي شركت كرده و بر غناي آن افزودند، بر بهره گيري بيشتر روابط عمومي ها از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي در مسير انتشارات مكتوب و الكترونيكي توام به آموزش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه تاكيد مي نمايند."

اين نشريه كه همزمان با برگزاري چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي منتشر شده با اشاره به اين كه اين جشنواره مورد استقبال قرار گرفته، آورده است: "آيين اختتاميه و معرفي برگزيدگان چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي همزمان با برگزاري پنجمين همايش تخصصي توليد محتوا در روابط عمومي با هدف تبيين و بررسي جايگاه و اهميت توليد محتوا در فعاليت هاي انتشاراتي، شنبه نهم شهريور ماه از سوي انجمن متخصصان روابط عمومي در مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.


در اين مراسم كه با حضور اساتيد دانشگاه، مديران و كارشناسان روابط عمومي دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي بخش هاي دولتي و غير دولتي برگزار شد، دكتر سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با موضوع نشر ديجيتال محمل ورود به همه انواع نشر همه رسانه اي و چند رسانه اي شدن نشر روابط عمومي ها، مهدي باقريان رييس انجمن متخصصان روابط عمومي با موضوع گريز ناپذيري اعمال تغييرات در روند برگزاري جشنواره با نگاهي به آثار و محصولات روابط عمومي ها در چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات، محمود مختاريان مدرس دانشگاه و رييس هيئت داوران چهاردهمين جشنواره با موضوع تايپوگرافي و كاربرد عملي آن در روابط عمومي با تاكيد بر كتاب و پوستر ، حسن بشير استاد ارتباطات بين الملل دانشگاه امام صادق ع با موضوع تحليل محتوا و نقش آن در برند سازي سازمان و مطالعه موردي نشريه پيام صادق و همچنين علي چراغ زاده مدرس دانشگاه با موضوع تاثيرات متقابل فرم و محتوا سخنراني كردند."

همچنين در اين شماره برخي رويدادهاي مهم روابط عمومي پوشش داده شد.

فصلنامه كارگزار روابط عمومي «به صاحب امتيازي و مديرمسوولي مهدي باقريان و با سردبيري زهرا بابازاده گان» منتشر مي شود.

روابط‌عمومی و فنون جدید تبلیغات


عنوان کتاب:


فهرست مطالب


پیشگفتار
فصل اول: تبلیغات نقش و فرآیند
مقدمه
پیدایش تبلیغات
تعریف تبلیغات
واژه‌های محوری در تبلیغات
انواع تبلیغات
تبلیغات شرکتی
تبلیغات وجهه‌ساز
برنامه‌های روابط مالی
تبلیغات جانب‌دارانه
ارزیابی تبلیغات شرکتی
انواع مخاطبان در تبلیغات
اهداف و اهمیت تبلیغ
ویژگی‌های تبلیغ موفق
هدف‌گذاری تبلیغات
روش‌ها و شیوه‌های کلی تبلیغات
اثربخشی در تبلیغات
مخاطب‌شناسی
ده گام به سوی تبلیغات اثربخش

فصل دوم: شکل‌ها و روش‌های نوین تبلیغات

مقدمه
اشکال گوناگون تبلیغات اینترنتی
تاریخچه تبلیغات اینترنتی
مزایای تبلیغات اینترنتی
مدل‌ها و ابزارهای تبلیغات در اینترنت
تبلیغات و آگهی‌های اینترنتی
تابلوهای نواری تبلیغاتی اینترنتی

فصل سوم: روابط‌عمومی‌و تبلیغات

مقدمه
تبلیغات یک عملکرد مهم روابط‌عمومی
شباهت‌های میان تبلیغات و آگهی
تفاوت‌های میان تبلیغات و آگهی
وجوه اشتراک روابط‌عمومی، بازاریابی و تبلیغات
تفاوت‌های روابط‌عمومی، بازاریابی و تبلیغات
روابط‌عمومی‌و فنون نوین تبلیغات
روابط‌عمومی‌تبلیغات
روابط‌عمومی‌نوین، روابط‌عمومی‌اطلاع‌مدار
راهبردهای افزایش اثرات تبلیغ

فصل چهارم: تاکتیک‌‎های تبلیغی در روابط‌عمومی
1. رسانه‌های تبلیغی چاپی

1-1. تبلیغات در مجلات
1-2. تبلیغات در روزنامه
1-3. تبلیغ در فهرست‌های راهنما
1-4. تبلیغات خانگی

2. رسانه‌های تبلیغاتی الکترونیک
2-1. آگهی‌های تلویزیونی
2-2. تبلیغات رادیویی
2-3. رسانه‌های دیجیتال

3. تبلیغات محیطی
3-1. پوسترهای محیطی
3-2. پوسترهای ورزشگاهی
3-3. علایم
3-4. نمایشگرهای ویدیویی محیطی
3-5. تبلیغات اتوبوسی (سیستم حمل و نقل)
3-6. تبلیغات هوایی

4. اقلام تبلیغاتی
منابع و ماخذ

پیشگفتار
در کتاب حاضر تلاش شده از جامعیت لازم نسبت به مباحث تبلیغات و ارتباط آن با روابط‌عمومی برخوردار باشد.

این کتاب دارای چهار فصل است:
فصل اول شامل مفاهیم و کلیات درباره تبلیغات، انواع مخاطبان، اهمیت، ویژگی‌ها، هدف‌گذاری، مخاطب‌شناسی و اثربخشی تبلیغات است.

فصل دوم با عنوان «شکل‌ها و روش‌های نوین تبلیغات»، اشکال گوناگون تبلیغات اینترنتی، تاریخچه، مزایا و مدل‌های مربوطه را ارایه می‌نماید.

فصل سوم چگونگی ارتباط بین روابط‌عمومی‌و تبلیغات، تفاوت‌ها و شباهت‌ها و راهبردهای افزایش اثرات تبلیغ به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فصل چهارم شامل تاکتیک‌های تبلیغی در روابط‌عمومی‌است.

همه فصل‌های کتاب، الگوی یکسان دارند، امیدواریم این مجموعه مورد استفاده اساتید، دانشجویان، مشاوران، بهره‌برداران، مدیران و کارگزاران روابط‌عمومی‌و دیگر حوزه‌های مرتبط از جمله تبلیغات و بازاریابی قرار گیرد.

جزئیات مقاله

ارتقای جایگاه برند در نزد مشتری با 8 اقدام ضروری

در یک تعریف ساده و جامع برند به عنوان نماد شرکت محسوب می شود که محصول تولیدی را از موارد مشابه متمایز می سازد. این موضوع بدون تردید برای هر شرکتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. با این حال این موضوع تنها زمانی ارزشمند است که از برند قدرتمندی برخوردار باشید. این موضوع به این معنا است که باید نام تجاری تان را به میزان مطلوبی در نزد اهمیت جامعیت کارگزاری جامعه هدف خود برجسته سازید.

در همین راستا و در ادامه به بررسی اقدامات ضروری در این رابطه خواهیم پرداخت.

1- سایت رسمی خود را بهینه سازید

منظور از بهینه سازی سایت این است که سایت شما در نتایج یک موتور جست وجوی بزرگ بیشترین امتیاز را تصاحب کند. اهمیت این موضوع ناشی از این است که افراد معمولا برای جست وجو های خود در فضای اینترنت از موتورهای جست وجوگر که در صدر آنها گوگل قرار دارد، استفاده می کنند. بدون تردید افراد هنگامی که بتوانند پاسخ نیاز خود را در همان صفحات اولیه بیابند، از جست وجوی بیشتر صرف نظر خواهند کرد. به همین خاطر در راستای بهتر دیده شدن ضروری است در زمینه سئوSEO) ) اطلاعات لازم را کسب کنید و اقدامات مقتضی را صورت دهید.

2- سایت شما باید جامعیت لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام موارد مورد نیاز شرکت، داشته باشد

بسیاری از سایت ها به علت طراحی که دارند، کاربر را دچار سردرگمی می سازند. بدون تردید این موضوع مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت، به همین خاطر ضروری است این کار را به تیمی حرفه ای بسپارید تا بهترین نتیجه ممکن به دست آید. با این اهمیت جامعیت کارگزاری حال توجه داشته باشید که محیط کاربری موضوعی مطلق نیست و لازم است بر حسب شرایط و نیازهای جدید اقدام به اصلاحات جدید کنید. در این رابطه ایجاد نظرسنجی اینترنتی نیز می تواند به رسیدن به توقع واقعی بازدیدکنندگان از شما کمک کند.

توجه داشته باشید که سایت شما در عین سهولت استفاده باید از فضای زیبایی نیز برخوردار باشد تا مخاطب را بهتر به خود جلب کند و در این رابطه استفاده از روان شناسی رنگ و اصول طراحی با توجه به فرهنگ جامعه هدف از اصول مهم محسوب می شود. توجه داشته باشید که امروزه تعداد کاربران اینترنت به شدت در حال افزایش است، به همین دلیل نبود سایت مناسب بدون شک شما را در مقایسه با سایر رقبا در جایگاه پایین تری قرار خواهد داد.

3- به اهمیت یکسانی کار توجه داشته باشید

در واقع برند شما باید در ذهن مخاطب حک شود تا بتواند تأثیر لازم را داشته باشد. بدون تردید این موضوع در صورتی که بخواهید هربار برند خود را در قالب و صورتی متفاوت از هم معرفی کنید، تنها مخاطب خود را دچار سردرگمی خواهید ساخت. در همین راستا ضروری است همواره شکل برند شما حالتی ثابت داشته باشد. با این حال در رابطه با نحوه معرفی آن می توانید تنوع لازم را به کار ببرید و از تکراری شدن خود جلوگیری کنید. در این رابطه حتی نوع فونت مورد استفاده، رنگ و سایر موارد تشکیل دهنده لوگوی شرکت باید از ثبات لازم در تمامی مکان های مورد استفاده برخوردار باشد.

4- داستانی برای خود داشته باشید

همواره برای مخاطب این موضوع که شما چگونه توانسته اید به جایگاه فعلی خود دست پیدا کنید، از جذابیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود همواره وقایع روزانه شرکت خود را مکتوب کنید. این موضوع به شما در نگارش دقیق تر داستان کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین در این رابطه بهتر است چندین نمونه کار انجام شده را مورد بررسی قرار دهید تا شکل کار خود را به سطح حرفه ای نزدیک کنید. در گام بعد لازم است نحوه بیان آن را مشخص کنید.

حضور در یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار بدون تردید اولویت اول محسوب می شود. با این حال گام نخست در این رابطه درج آن در سایت رسمی شرکت است. توجه داشته باشید که متن نگارش شده باید بارها مورد بازبینی قرار گیرد تا خروجی کار بهترین داستان ممکن باشد. این موضوع که افراد افراد پشت پرده برند را بشناسند، در افزایش اعتماد آنها نسبت به محصول تأثیر خوبی خواهد داشت.

5- نام تجاری خود را در تمامی محصولات تان به خوبی درج کنید

اهمیت مکان برند از دیگر معیارهایی است که در بهتر دیده شدن آن تأثیر بسزایی خواهد داشت، به همین دلیل لازم است در هر محصول بهترین مکان را شناسایی کنید. در این رابطه الزامی وجود ندارد که مکان شما همواره ثابت باشد. استاندارد این موضوع درواقع درج آن در قسمت جلویی است که مخاطب در نگاه اول آن را مشاهده می کند.

6- در کنار کارهای تبلیغاتی خود اقدام به تولید محتوا کنید

این موضوع که تنها اقدام شما در زمینه تبلیغات باشد، در مدت زمانی اندک مخاطب را خسته خواهد کرد. به همین دلیل ضروری است تا در زمینه تولید محتوا نیز فعالیت های لازم را داشته باشید. این موضوع که بتوانید به عنوان یک مرجع در زمینه کاری خود معرفی شوید، امتیازی بزرگ محسوب می شود و شما را در جایگاه بالاتری نسبت به سایر رقبا قرار خواهد داد. در این رابطه لازم است اطلاعات لازم را در رابطه با محصولات و زمینه کاری خود و دانش نوین عرصه کاری با مشتریان تان به اشتراک بگذارید و آنها را در انتخاب درست تر، یاری کنید؛ این موضوع به نوعی به قدرتمندتر شدن برند شما کمک خواهد کرد و باعث بیشتر دیده شدن آن خواهد شد.

7- از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در این رابطه ملاک کار باید میزان محبوبیت هریک از شبکه های اجتماعی در جامعه هدف شما باشد. درواقع ممکن است اینستاگرام در منطقه ای که شما کسب و کار خود را راه اندازی کرده اید حرف اول را بزند با این حال در مکانی دیگر فیس بوک در صدر قرار گرفته باشد. بدون تردید این موضوع باید از همان ابتدا مورد توجه شما قرار گیرد. با این حال توصیه می شود تنها خود را محدود به یک شبکه نکنید و محدوده فعالیت خود را تا حد امکان گسترده کنید. توجه داشته باشید که تنها حضور شما نقطه پایان کار نیست و نحوه عملکرد نیز کاملا تعیین کننده خواهد بود.

8- از رویدادهای مهم حمایت کنید

همواره رخدادهایی وجود دارد که باعث خواهد شد افراد زیادی در یک مکان جمع شوند. بدون تردید هرجایی که افرادی وجود داشته باشند، مکان مناسبی برای انجام کارهای تبلیغاتی شکل خواهد گرفت. به همین خاطر می توانید به حمایت از چنین رویدادهایی به بیشتر دیده شدن برند خود کمک کنید. با این حال توجه داشته باشید که بهتر است رویداد مدنظر ارتباطی با حوزه کاری شما داشته باشد.

دوره جامع سرمایه‌گذاری در بورس

برای کسانی که می‌خواهند فعالیت در بازار سرمایه را آغاز اهمیت جامعیت کارگزاری کنند، یا سطح دانش خود را ارتقا دهند، این دوره ایده‌آل است.

شما در این دوره با مفاهیم کابردی تحلیل، تابلوخوانی و فیلترنویسی آشنا خواهید شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره، گواهی رسمی دریافت می‌کنند.

کسانی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند، از پشتیبانی سه ماهه مدرسین بهره خواهند برد.

در این دوره می‌آموزید:

1- دوره مقدماتی بنیادی
(آشنایی با اصول بازارسرمایه)
ادبیات نوین مالی که با هدف بهینه کردن و تخصیص درست منابع مالی به مصارف مالی با مفاهیم چون ریسک و بازدهی شروع می‌شود که هدف آن شناسایی انواع گزینه‌های سرمایه‌گذاری در دسترس و همچنین تخمین بازدهی و ریسک متقابل آن است. در این دوره ابتدا انواع اوراق بهادار موجود در بازار ایران معرفی می‌شود. روش‌های اندازه‌گیری ریسک و بازدهی‌های اوراق موجود، معرفی می‌شود. دانش مقدماتی چون حسابداری مالی، آشنایی با صورت‌های مالی و روش‌های تجزیه تحلیل داده‌های مالی به‌عنوان تنها منبع با اهمیت در‌ دسترس تحلیلگران بنیادی هدف اصلی این‌دوره است. ریاضیات مالی مقدماتی متناسب با دوره و همچنین دانش مقدماتی مانند مکانیسم افزایش سرمایه و عوامل موثر بر آن نیز در این دوره به آن خواهیم پرداخت . در پایان با تمرکز بر کدال‌خوانی تمامی مهارت‌های و روش‌های استفاده از سایت کدال را برای تحلیل بنیادی بیان خواهیم کرد. البته بخش مربوط به کدال‌خوانی نیز در دوره پیشرفته به صورت حرفه‌ای‌تر به آن خواهیم‌پرداخت. در نهایت هدف از این دوره آماده کردن دانشجو برای دوره‌های پیشرفته‌تر تحلیل بنیادی است.
2- دوره تحلیل بنیادی پیشرفته با رویکرد ارزش‌گذاری سهام :

تحلیل بنیادی ترکیبی از دانش حسابداری و اقتصاد و مدل های مالی مبتنی بر تئوری‌های مالی می‌باشد . این دوره با تحلیل اقتصاد ایران و روش‌های اندازه‌گیری تورم و نرخ ارز شروع می‌شود . آشنایی با بازارهای جهانی و بررسی اخبار‌ها موثر ،بررسی متغیر‌های جهانی موثر بر بازار ما و منطقه بخش دیگری از این دوره می باشد که متاسفانه در دوره‌های مشابه به آن پرداخت نشده‌است . اما عمده هدف که در این دوره دنبال می‌ کنیم گزارش عملکرد شرکت در قالب اکسل و تخمین سود سالهای آتی و تخمین NAVشرکت سرمایه‌گزاری می باشد که در این بخش علاوه بر نمونه کاری دورهای قبل ،نمونه کاری شرکت کنندگان دوره با دقت بررسی می‌شود و در انتها ماحصل دوره روش‌های ارزش‌گذاری با دو رویکرد بازاری و آکادمیک خواهیم‌پرداخت به صورتی که ارزش‌گذاری‌ها هم براساس نسبت‌های مانند P/E , PEG , P/S وهم براساس مدل‌های ارزش‌گذاری DDM , FCFE, FCFF خواهیم‌پرداخت


دوره تحلیل صنایع :
در این دوره تمامی دانش علمی و عملی بیان شده برای تحلیل سهام در صورتی که با جزئیات و یژگی‌های خاص صنایع همراه نباشد . تحلیل ،قابلیت اتکا و جامعیت خود را از دست می‌دهد به همین خاطر با توجه بر این‌که حدود 80 درصد از ارزش بازار ی سرمایه مربوط به صنایع شیمیایی و فلزات اساسی می باشد در این دوره توجه ویژه‌ای به آن شده‌است به صورتی که جزئیات مهم صنایع شیمیایی مانند آنالیز محصول مانند متانول ،اوره و الفینی . نرخ گاز ،نرخ انرژی و جزئیات حسابداری آن پالایشی و روش‌های محاسبه کرک اسپرد و تحلیل فلزات مانند نرخ سوخت و جزئیات سرباری و نسبت‌های تولیدی و کانی‌ها به صورت کامل بیان شده‌است . همچنین صنعت بانک و آشنایی با صورت‌های مالی ویژه این صنعت و بررسی ابهامات موجود در آن همچنین به صنعت انفورماتیک و کانی‌های غیر فلزی مانند سیمانی‌ها و کاشی‌ها نیز در ادامه این دوره به آن خواهیم‌پرداخت3- دوره جامع تابلوخوانی و فیلترنویسی:


تحلیل آماری کل برای ورود به بازار
آنالیز انواع شاخص‌ها برای تعیین جهت نقدینگی
آنالیز ورود و خروج از طریق روند حجمی ،قیمتی

آنالیز ورود و خروج با توجه به آنالیز پول هوشمند

ویژگی‌های انواع سهام و صنایع
نگاه بازار به انواع سهام و صنایع
ترکیب تحلیل بنیادی و جو بازار در معاملات
نحوه ورود و خروج از سهام
جابجایی سهام ارزنده بایکدیگر

آموزش روش‌های تجزیه تحلیل داده‌های سایت tsetmc در اکسل

تابع‌نویسی پیشرفته:
قالب کدنویسی
Cfield ساخت‌های مختلف
شرط if و حلقه for

- روانشناسی الگو‌های شمعی در تابلوخوانی (بسیار مهم و کاربردی)
- الگوهای مختلف از جمله ساعت و تیک و …
- فیلتر اندیکاتورهای mfi,stoch,rsi و

بررسی ماژول گزارشات نرم افزار سهام

کاربران نرم افزارهای گوناگون، همواره در پی نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بوده اند. تا اطلاعات مختلف را از طریق گزارشات موجود بررسی نموده و بازخورد آن را به مدیران ارائه دهند. گزارشات یک سیستم، دست راست مدیران محسوب می شود؛ که بر اساس آن می توانند به نتایج کلی رسیده و اهداف و برنامه ی آتی سازمان را تعیین نمایند.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

انواع گزارشات موجود در سیستم مدیریت سهام پارس سیستم آشنا عبارتند از:

گزارش نقل و انتقالات

در این بخش از نرم افزار، می توان انواع گزارش های سیستم را بر اساس دسته بندی های زیر بررسی نمود:

نقل و انتقالات سهامداران به تفکیک نوع تراکنش

گردش معاملات روزانه بر اساس دسته بندی انواع معاملات

تحلیل خرید و فروش های سهامداران بر اساس بالاترین یا پایین ترین نرخ

تجزیه خرید و فروش های سهامداران بر اساس نقل و انتقالات کارگزار

تحلیل خرید و فروش های سهامداران بر اساس معاملات قهری

گزارشات نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران

گزارشات نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران

در این نرم افزار می توان کامل ترین گزارش از اطلاعات هویتی سهامداران بر اساس:

کد ملی

بورسی

سیستمی

گزارش میزان سهم های سهامداران از ابتدای عرضه تا کنون(سهام نهایی)

مباحث مانده مطالبات

مانده صفر، منفی، مثبت

سهامداران وثیقه

توقیفی

ترجیحی

جزئیات آدرس

شماره شبا

سند زدن تکی سهامداران

و … را می توان مشاهده نمود.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

گزارشات مالی

گزارشات مالی به تفکیک اسناد/ سال و دوره ی مالی/ گزارش برگه های حق تقدم و پاره سهم ها/ گزارش تسویه/ مغایرت ها/ تراز مالی و گزارش مسدودی ها / از جمله پر اهمیت ترین گزارشات سیستم می باشد.

گزارشات مجامع

دیدن نتایج گزارش نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامدران به تفکیک : مجامع عادی/ افزایش سرمایه / تخصیص سود / بر اساس خروجی چاپی و یا اکسل در این منو امکان پذیر است.

گزارشات پورتال وب سهامداران

دیدن گزارشات انتقادات و پیشنهادات و لاگ وبسایت/ مالی / سهامداران/ از جمله قابلیت های پنل ادمین ماژول پورتال وب سهامداران در نرم افزار مدیریت سهام پارس سیستم آشنا می باشد. امکانات تخصصی گزارشات نرم افزار مدیریت سهام پارس سیستم آشنا به دلیل جامعیت، دسترسی به هرگونه گزارش را برای کاربران آسان می سازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.