ستاره ی صبحگاهی


ضمانت بازگشت وجه

زهره رب النوع زیبایی و راز سربه مهر کیهان

زهره رب النوع زیبایی و راز سربه مهر کیهان # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش از زهره رجب نیا هنگامی که "لوسیفر" پادشاه بابل موسوم به ستاره صبحگاهی (زهره ) درجنک مغلوب شد اشعیای نبی گفت: "ای لوسیفر پسر بامداد، دیدی که چگونه از آسمان بر زمین فرو افتادی ؟" تا قرنها بعد، مردم پنداشتند که اشعیای نبی (پیغمبربابل ) درباره شیطان صحبت می کند که به امر خداوند از آسمان رانده شد، زیرا آنان پیام اشعیا را در خصوص سیاره زهره (الهه درخشش و تابندگی ) فرض کرده بودند و این امر سبب شد تا لوسیفر در تاریخ بابلیان به عنوان نمادی شیطانی از سیاره زهره جلوه کند. رومیها نیز در قدیم ستاره صبحگاهی (زهره ) را ونوس یا الهه زیبایی و طنازی می نامیدند، زیرا پس از برآمدن ستاره صبحگاهی، خورشید طلوع می کند. اما در باور ایرانیان کهن، زهره مترادف با آناهیتا یا ناهید الهه آبهای بی آلایش است ، آنان ناهید را ایزد بانوی آبهای نیرو بخش روی زمین می دانند بگونه ای که آن را منبع همه باروریها می دانند. ضروریست در خصوص آناهیتا(زهره ) این نکته را بدانیم که این سیاره درخشان نقش ویژه ای را در باورهای کهن ایرانیان برعهده داشته است. نام دیگرآناهیتا در اسطوره های کهن ایرانی ناهید یا ایزد بانویی موسوم به "اردوی سورا" است که منبع همه باروریهای پاک محسوب می شود. این روزها درنیمه پایانی ماه ثور(تیر) قرار داریم و درحالی این روزها را سپری می کنیم که روز نوزدهم خردادماه سالجاری ساعت 48:9 دقیقه صبح شاهد روخداد یکی ازپدیده های نادر نجومی بودیم. 19 خرداد روز مقارنه سیاره زهره با ستاره خورشید سپری شد و اما نباید از مقارنه درونی سیاره زهره غفلت کنیم، پدیده ای بی نظیر دیگری که ارزش یکبار تماشا را دارد! *** دراین ایام اگر سحرخیز باشیم نخستین درخشش الهه زیبایی رادر لحظاتی پیش از طلوع خورشید خواهیم دید، رفته رفته با زیاد شدن ارتفاع زهره در آسمان صبحگاهی، شرایط رصدی آن نیز بهتر می شود. میانه تیر و در تابستان ساعتی پیش از طلوع خورشید درخشش وزیبایی این الهه آسمانی بی نظیر است. کارشناسان علم نجوم همچنین در پاسخ به این سوال که گذر زهره از مقابل خورشید که پدیده ای کم نظیراز لحاظ نجوم تلقی می شود معتقدند: سیاره زهره در225 روز و زمین در365 روز به دورخورشید می چرخند پس زمین،زهره و خورشید در584 روز دریک امتداد قرار می گیرند، امااختلاف درجه مدارهای زمین و زهره امکان رویت را از ما گرفته واین پدیده را به یک رویداد نادر تبدیل کرده است. آنان می گویند: پس از یک بار رویت عبور سیاره زهره از مقابل خورشید بعداز هشت سال برای بار دیگر عبور زهره از مقابل خورشید دیده می شود، اما تا گذر قابل رویت بعدی 100 تا 120 سال فاصله می افتد. براساس گفته های کارشناسان علم نجوم، زهره سیاره ای بزرک با مداری دایره ای شکل اما غیرقابل سکونت است. براساس یافته های پژوهشی، درجه هوای این سیاره به دلیل فاصله اندکش نسبت به خورشید (108 میلیون کیلومتر) 500 درجه سانتیگراد بوده واتمسفرش نیز از گاز کربنیک و اسید سولفوریک است. این سیاره در مقایسه با زمین ( 150 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد) به خورشید نزدیکتر است وبه همین دلیل است که درجه حرارت زهره (ونوس ) بسیار بالا و در حدود 500 درجه است. *** تماس با قرص خورشید. زهره به هنگام گذر در نزدیکترین فاصله از زمین است که در این گذر به 43 میلیون کیلومتر می رسد (288صدم واحد نجومی ) دراین هنگام قرص زهره که نیمه تاریک آن رو به ماست به بزرگترین اندازه ظاهری رسیده است که در این گذر 58 "ثانیه قوس" است. اندازه گیری قطر ظاهری اجرام آسمانی برای یک ناظر زمینی که آن را مشاهده می کند برحسب زاویه یا قوس بیان می شود که عبارتست از فاصله زاویه ای که به درجه سنجیده می شود، زاویه یا قوسی که راس آن نقطه دید ناظر است. این نکته را نیزازخاطر نبریم که اندازه گیری زوایای کوچک درآسمان دارای اهمیت است. لحظه برخورد اولیه زهره با لبه قرص خورشید تماس اول است و زمان سنجی این لحظه کار بسیار دشواری است زیرا شما پیش ازآن نشانی از زهره نمی بیند مگر آنکه از صافی های گران قیمت اچ-آلفااستفاده کنید یا در شرایط رصدی ایده آل و با اپتیک بسیار مناسب رصد کنید. به طور مثال گروهی از رصدگران آخرین گذر زهره درقرن نوزدهم، قرص ضد نور سیاره را دقایقی پیش از تماس اول دیده اند آنها در واقع در شرایطی استثنایی قرص تاریک زهره را در مقابل تاج درونی خورشید که از زمینه آسمان کمی روشن ترند تشخیص می داده اند. "زهره شکری" مسوول بخش علمی مرکز ستاره شناسی تهران نیز در این ارتباط به خبرنگارایرنااستان تهران می گوید: ابن سینانخستین گزارش دهنده گذر زهره درتاریخ نجوم است و گزارش او یکی از معروفترین گزارش هایی است که در دوره میانه منتشر شده و بحث داغی را بین محققان تاریخ علوم به پا کرده است. وی افزود: ابن سینا دربخش طبیعات کتاب شفاء پس از ارایه دلایل عقلانی مبنی برامکان گذر عطارد و زهره از مقابل قرص خورشید، جمله خود را باذکر واقعیتی حقیقی تمام می کند مبنی براینکه خود او زهره را همچون قرص کوچکی برسطح خورشید دیده است. زهره نزدیکترین سیاره به کره زمین و یکی از پرنورترین سیارات منظومه شمسی پس از خورشید و ماه است. این جرم آسمانی به سبب درخشش دلپذیرش از سوی رومیها به نام "ونوس" الهه زیبای عشق موسوم شده است. برخلاف بسیاری ازسیارات، زهره درآسمان هرگز از خورشید فاصله چندانی نمی گیرد و ازاین رو فقط پیش از طلوع یا پس ازغروب آفتاب دیده می شود. هنگامی که درسمت شرق خورشید قرار می گیرد، همچون جواهر درآسمان شامگاهی می درخشد و ستاره صبحگاهی نامیده می شود. در دوران کهن ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی را دو ستاره متفاوت می پنداشتند، حتی آنها را به نامهای متفاوتی موسوم کردند، پیش ازآنکه توجه کنند که این دو "ستاره" هیچگاه دریک زمان در آسمان دیده نمی شود و امروز می دانیم که آنها یک سیاره هستند نه دو سیاره. " گالیلئو گالیله"، ستاره شناس ایتالیایی، نخستین کسی بود که برای مشاهده اجسام درآسمان از تلسکوپ استفاده کرد. وی ستاره ی صبحگاهی درسال 1610 زهره را مورد مطالعه قرارداد و متوجه شد که این سیاره، مانند قمر زمین دارای اهله (هلال ) است، گاه به صورت قرص کامل است، زمانی دیگر به صورت هلال دیده می شود. براساس نظریه قدیمی که همه چیزبه گرد زمین می چرخد لازم بود که زهره همیشه به یک حالت دیده شود، این واقعیت که زهره تغییرحالت می داد نیز به اثبات این قضییه کمک کرد که سیارات و از جمله زمین به دور خورشید می چرخد. *** درخشش زهره . ، همانگونه که گالیله پی برده بود، زهره همچنان که درمدارش حرکت می کند تغییر شکل می دهد، ثابت شد بیشترین درخشش ماه هنگانی است که قرص کامل است، ولی زمانی که زهره قرص کامل است در آن سوی خورشید قرار می گیرد و مشاهده آن دشواراست. هنگامی که زهره کمترین فاصله را با زمین دارد به صورت هلال باریک است و معمولا در شفق گم می شود، بهترین زمان مشاهده زهره بین حالت بدر وهلال آن است یعنی هنگامی که به صورت هلال قطور دیده می شود. براساس گفته های کارشناسان نجوم، زمانی که زهره رااز درون تلسکوپ مشاهده می کنیم فقط ابرهای زرد رنگی را می بینیم که این ابرهای ضخیم سالهای بسیار مانع آن شده که اخترشناسان بتوانند سطح زهره را مورد مطالعه قرار دهند در حالی که زهره نزدیکترین سیاره به زمین است. برخی از دانشمندان و بسیاری از نویسندگان داستانهای علمی - تخیلی، مریخ را سیاره ای پیر، یعنی صورتی از زمین در آینده دور تصویر می کردند، آنان زهره را نیز سیاره ای جوان می دانستند و آن را نیز بیشتر مشابه زمین در دوران پیش از تاریخ ودر عصر دایناسورها تصور می کردند. پژوهشهای به عمل آمده نشان می دهد، آنان زهره را دنیای گرمسیر با اقیانوسهای گرم و حیات گیاهی و جانوری فراوان تصور می کردند چون زهره تقریبا هم اندازه ی زمین است و بسیاری از مردم آن را خواهر توامان زمین می دانستند. زهره برنده تمام جایزه هاست ! مدار سیارات به دور خورشید بیضی نزدیک به دایره است که بین نزدیکترین و دورترین فاصله آن تا خورشید 25/2 و میلیارد کیلومتر اختلاف است، مدار زمین بسیارمنظمتراست واختلاف آن 8/4 میلیون کیلومتراست ولی زهره بااختلافی کمتر از 6/1 میلیون کیلومتر دارای نزدیکترین مدار به دایره کامل است. مکانی زیبا برای دیدن ولی . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زهره فقط یک راه وجود دارد وآن نیز سفر به زهره است. تهرام/2300/682/ /07

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا Abandoned Baby Top است که تشکیل آن در بازار بندرت رخ می دهد. پس از روند صعودی و بعد از تشکیل شمع صعودی قوی، تا شمع بعدی شکافی صعودی تشکیل می شود. نحوه ی بسته شدن شمع بعدی به صورت ستاره یا دوجی است و حتی در فاصله ای که بین بسته شدن آن تا شمع بعدی قرار دارد، شکاف وجود دارد. با بسته شدن بدنه ی شمع سوم که به صورت نزولی (با بدنه ی مشکی) رخ می دهد، اخطاری مبنی بر اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی صادر می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی کودک رها شده ی بالا و ویژگی های آن

آموزش تحلیل تکنیکال،

بررسی الگوی کودک رها شده ی پایین طبق آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با Home Depot

بررسی ساختار و ویژگی های الگوی ستاره ی عصرگاهی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از دیگر انواع الگوی ترکیبی سه شمعی، الگوی ستاره ی عصرگاهی یا Evening Star است که متشکل از سه شمع پس از روند صعودی است. شمع اول یک شمع صعودی و قدرتمند است. شروع شمع دوم با یک شکاف صعودی بوده و بدنه ی آن هم به شکل صعودی و هم نزولی می تواند باشد اما در اکثریت اوقات، شمع دوم بدنه ی بزرگ یا سایه های بلند ندارد. شمع سوم در الگوی ستاره ی عصرگاهی نیز نزولی بوده و شروع آن نسبت به شمع دوم با شکافی نزولی شروع شده است. بر ستاره ی صبحگاهی اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هشدار شروع روند نزولی پس از اینکه روند صعودی به اتمام می رسد، توسط این شمع روی می دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ویژگی ها و ساختار الگوی ستاره ی عصرگاهی

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، ترسیم الگوی ستاره ی عصرگاهی برای سنگ آهن چادرملو

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، ترسیم الگوی ستاره ی عصرگاهی برای دلار آمریکا/دلار کانادا

بررسی الگوی Evening Doji Star بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که الگوی قبلی را در آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، هنگام بررسی الگوی Evening Doji Star متوجه می شویم که شباهت زیادی با الگوی ستاره ی عصرگاهی دارد تنها تفاوت این دو الگو در این است که بین شمع های اول و دوم و همچنین شمع های دوم و سوم هیچ شکافی وجود ندارد. شمع اول پرقدرت و صعودی بوده و بدنه ی شمع های دوم و سوم نیز نزولی است. وقتی شمع سوم به صورت نزولی بسته می شود، اخطاری مبنی بر اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی صادر می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار الگوی Evening Doji Star

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی Evening Doji Star در رابطه با شرکت چینی ایران

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی Evening Doji Star در رابطه با شرکت حفاری شمال

بررسی الگوی سه ستاره بالا مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی سه ستاره بالا یا Bearish Tri-Star Top از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی است که وقتی سه شمعی دوجی با یکدیگر ترکیب شوند چنین الگویی پدید می آید. اندازه ی سایه ها در سه شمع مذکور بسیار اهمیت دارد اما شکافی که بین شمع اول و دوم قرار دارد و از نوع صعودی است و همچنین گپی که بین شمع دوم و سوم وجود داشته و از نوع نزولی است، قدرت الگوی فوق به منظور تغییر روند از حالت صعودی به نزولی را افزایش می ستاره ی صبحگاهی دهد. در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه می شود که در ذهن داشته باشید که وجود Dojiها یعنی بلاتکلیفی در بازار، و زمانی متوجه خستگی خریداران می شویم که سه دوجی پس از روند صعودی به سمت بالا تشکیل شوند. الگوی سه ستاره شمعی یعنی کم کم فروشندگان، قدرت و قیمت روند آینده را در طی سه روز در دست خواهند گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار الگوی سه ستاره بالا

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی سه ستاره ی نزولی در رابطه با شرکت پالایش نفت تبریز

آموزش تحلیل تکنیکال،

آموزش تحلیل تکنیکال، تفسیر وضعیت شرکت آ.س.پ به کمک الگوی سه ستاره بالا

الگوی سه اهرم مشکی و بررسی آن به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی سه اهرم مشکی یا Three Black Crowsاز انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی است که شمع های تشکیل دهنده ی آن همگی نزولی قوی بوده و بدنه های آن توپر می باشد. در این نوع الگو در اکثر موارد، سایه ها کوتاه بوده و شاهد وجود شکافی بین شمع اول و دوم از نوع صعودی و شکافی بین شمع دوم و سوم از نوع نزولی هستیم. وقتی شمع سوم بسته می شود هشدار جدی مبنی بر تغییر روند از حالت صعودی به نزولی دریافت می کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی سه اهرم مشکی به همراه ویژگی های آن

بررسی وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان و کالسیمین به کمک الگوی سه اهرم مشکی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی و آشنایی با الگوی گنبد فوقانی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی گنبد فوقانی

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که الگوی گنبد فوقانی در واقع از نوع برگشتی و در گروه الگوهای ترکیبی سه شمعی قرار می گیرد که وقتی رشد قیمتی رخ می دهد شاهد شکل گیری آن هستیم. معمولا الگوی گفته شده وقتی کامل می شود که شمع های صعودی، تعدادی شمع نزولی با اندازه های یکسان و یک شمع بزرگ نزولی، کوچک شوند. اجزای تشکیل دهنده ی الگوی گنبد فوقانی نیز به صورت:

 • دو طرف گنبد: سمت چپ؛ شمع های صعودی و سمت راست؛ شمع های نزولی
 • سقف گنبد: شمعدان کوچک
 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش تحلیل تکنیکال

تئوري امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال مقدمهی بررسی امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رالف نلسون الیوت در سال 1938، طبق مشاهدات و تحقیقات.

آموزش تحلیل تکنیکال

چرخه هاي زمانی بازار

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن.

الگوي تخته شیرجه

الگوي تخته شیرجه

آشنایی با الگوی تخته شیرجه در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی تخته شیرجه و بخشهای آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در نمودار هفتگی شاهد سه بخش در الگوی.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

الگوی جزیره یک روزه فوقانی

جزیره ی یک روزه فوقانی آموزش تحلیل تکنیکال ، الگوی جزیره ی یک روزه (فوقانی) از انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می گردد که معمولا الگوی جزیره.

خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

آموزش تحلیل تکنیکال

آرایشها و الگوها

اهمیت آرایش ها و الگوها در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال تعریف جالبی از پترن چارت داریم که به آن الگوی قیمت نیز می گوییم. طبق تعریف در.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال.

الگوی جزیره ی چند روزه

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.

آموزش تحلیل تکنیکال

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید.

تابلو فرش دستباف ایرانی کد 36 ستاره صبحگاهی

تابلوفرش دستباف طرح ستاره صبحگاهی دارای 90 رنگ می باشد که 10 رنگ آن از ابریشم تهیه شده است، سایز این تابلو فرش 106 در 76 سانتی متر بوده و برای بافت آن باید 350000 گره زده شود. برای بافت این تابلو فرش با رجشمار 50 و چله ابریشم به 5 ماه زمان نیاز است. شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلو فرش، آن را سفارش بافت دهید و بقیه هزینه آن را پس از اتمام بافت پرداخت نمایید.

ارسال سریع و مطمئن

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت کیفیت کالا

پرداخت درب منزل

برای تولید تابلو فرش دستباف طرح ستاره صبحگاهی مراحل مختلفی باید پشت سر گذاشته شود تا در نهایت یک تابلو فرش نفیس و زیبا تقدیم مشتری گردد. در ادامه مهمترین مراحلی که برای تولید این تابلوفرش زیبا طی میشود تشریح می گردد.

تهیه نخ و نقشه تابلو فرش

در فرایند تولید تابلو فرش دستباف طرح ستاره صبحگاهی اولین مرحله، تهیه مواد اولیه آن یا به عبارتی نخ و نقشه آن می باشد. در این مرحله می توانید در صورت تمایل متن مورد نظر خود (تبریک، اسم یا . ) را به نقشه اضافه کنید. برای بافت این تابلو فرش دستباف از نوعی پشم بسیار ظریف استفاده می شود که از نژاد گوسفندان مرینوس بدست می آید و کیفیت آن از مهمترین شاخص های کیفیت محصول به شمار می رود. در کنار نخ های مرینوس مقداری نخ ابریشم نیز در هر تابلو فرش مورد استفاده قرار می گیرد که باعث زیبایی هرچه بیشتر آن می گردد. دقت در کیفیت رنگرزی نخ ها نیز از دیگر عوامل بسیار مهم در این مرحله ستاره ی صبحگاهی است چراکه اگر از بهترین نخ ها استفاده شود اما رنگرزی آن کیفیت لازم را نداشته باشد، در پایان کار شاهد یک تابلو فرش زیبا و با طراوت نخواهیم بود. در کارگاه فرش بازار الکترونیک فرش مشهد برای تولید طرح ستاره صبحگاهی از با کیفیت ترین نخ و نقشه ها که در واحد اختصاصی تولید نخ و نقشه این مجموعه تهیه می شود استفاده می گردد.

بافت تابلو فرش

پس از تهیه نخ و نقشه طرح ستاره صبحگاهی به اصلی ترین بخش کار یعنی بافت آن می رسیم. برای داشتن یک تابلو فرش زیبا رعایت اصول بافت و دقت در مراحل مختلف کار از اهمیت به سزایی برخوردار است. تشخیص کیفیت بافت، امری است تخصصی که برای آشنایی با آن ستاره ی صبحگاهی ستاره ی صبحگاهی ستاره ی صبحگاهی می توانید به مقاله راهنمای خرید فرش دستباف مراجعه کنید. در کارگاه فرش بازار الکترونیک فرش مشهد بیش از 120 بافنده با تجربه و متعهد مشغول به فعالیت هستند که زیر نظر اساتید خبره به بافت تابلو فرش می پردازند. در طرح ستاره صبحگاهی در مجموع باید 350000 گره زده شود که این کار 5 ماه زمان خواهد برد. در این مرحله تمام تلاشها به کار برده می شود تا بهترین کیفیت بافت به مشتری عرضه شود.

تکمیل تابلوفرش

در آخرین مرحله برای تولید تابلو فرش ستاره صبحگاهی به بخش تکمیل کار، یعنی شستشو و پرداخت می رسیم. در این مرحله تابلو فرش شکل نهایی خود را بدست می آورد. پرداخت عبارت است از گرفتن پرزهای اضافی سطح فرش به نحوی که سطح آن صاف شود. پرداخت تابلو فرش دستبافت یکی از حساس‌ترین مراحل بافت تابو فرش است و تنها کسانی قادر به انجام آن هستند که در این کار تجربه کافی داشته باشند زیرا با کوچک‌ترین اشتباه، حاصل کار پر زحمت بافنده به هدر داده می‌شود. پرداخت برجسته یکی از انواع پرداخت پرز فرش است که به کمک ستاره ی صبحگاهی قیچی‌های مخصوص برای تابلو فرش‌ ها انجام می‌شود. این نوع پرداخت با ایجاد برجستگی و بُعد باعث خلق زیبایی ‌های چشمگیری در فرش می ‌شود. سنگ زدن عمل دیگری است که به هنگام پرداخت، گاه گاه بر روی فرش صورت می ‌گیرد . در اثر این عمل فلس ‌های الیاف پشم کاملا صیقلی شده و ضمن اینکه رنگ‌ های اضافی بر روی الیاف از بین می ‌روند و فرش حالت مخملی و ابریشمی مانند پیدا می ‌کند. در پایان این مرحله تابلو فرش آماده قاب گرفتن می باشد.

شما می توانید با پرداخت تنها 30% از قیمت این تابلوفرش آن را سفارش بافت دهید و مابقی هزینه آن را در پایان کار و پرداخت نمایید. کلیه سفارشات با تضمین کیفیت بافت و ضمانت درست بودن طرح و نقشه برای مشتریان ارسال خواهد شد و در صورت وجود هرگونه عیب در موارد فوق می توانید آن را مرجوع نمایید. جالب است بدانید که در چرخه تولید تابلو فرش های دستباف بیشترین زحمت و کمترین سود به تولیدکنندگان که همان بافنده ها هستند می رسد و بیشترین سود نصیب واسطه ها و فروشندگان می شود. شما با سفارش بافت تابلو فرش در کارگاه فرش بازار الکترونیک فرش مشهد علاوه بر اینکه یک تابلو فرش زیبا و نفیس را با هزینه ای به مراتب کمتر از بازار تهیه میکنید، باعث رونق کسب و کار بافندگان هنرمند کشور نیز میشوید. اگر سوال دیگری نیز در این زمینه دارید می توانید با ما تماس بگیرید.

آموزش کندل شناسی در بورس و تحلیل تکنیکال

کندل ها بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان می باشند. با یادگیری روانشناسی کندل ها میتوانید ورود و خروج موفق یک معامله را تقریبا به درستی تشخیص دهید. ما در ین مقاله به بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال و آموزش پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میپردازیم. اگر نمی دانید منظور از کندل در بورس چیست با ما همراه باشید تا شما را با معروفترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک در بورس آشنا کنیم.

کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

قبل از بررسی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال به بررسی کلیت کندل ها میپردازیم. کندل ها از 4 بخش تشکیل می شوند:

 • قیمت آغازین (open)
 • قیمت بسته شدن (close)
 • پایین ترین قیمت در روز معاملاتی (سایه پایینی) (low)
 • بالاترین قیمتی در روز معاملاتی (سایه بالایی) (high)

موضوعی که در کندل استیک ها بسیار پراهمیت است؛ بدنه، سایه پایین و سایه بالا می باشد همانطور که در تصویر فوق میبینید: بدنه کندل: بدنه بزرگ کندل باتوجه به رنگ بدنه نمایش دهنده قدرت خرید یا فروش بالا می باشد

 • در صورتی که شمع دارای بدنه تو خالی، سفید و یا سبز باشد به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین و قدرت خریداران بیشتر می باشد.
 • در صورتی که شمع دارای بدنه تو پر، مشکی و یا قرمز باشد به این معنی است که قیمت پایانی کمتر و پایین تر از قیمت آغازین و قدرت فروشندگان بیشتر می باشد.

سایه ها: سایه‌های بالا و پایین و همچنین سایه های بلند و کوتاه در کندل معنا و مفهوم خاصی دارد:

 • اگر سایه پایینی در یک کندل بلند باشد نشان دهنده قدرت ابتدایی فروشندگان سهم است که در پایان قدرت خریداران سهم بیشتر شده و خریداران سهام های عرضه شده را خریداری کرده و قیمت را بالاتر میبرند.
 • اگر سایه بالایی در یک کندل بلند باشد، نشان دهنده قدرت ابتدایی خریداران سهم است که در پایان قدرت فروشندگان سهم بیشتر شده و با عرضه سهام قیمت را پایین می آورند.

پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک

از پرکاربردترین و مهم ترین الگوهای کندل استیک میتوان به الگوهای ماروبزو، دوجی، چکش، پوشاننده، نفوذی، ابر تیره، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد که توضیحات آنها به شرح زیر می باشد:

1) الگوی ماروبزو (Marubozu)

الگوی ماروبزو (Marubozu)

الگوی ماربزو فقط یک بدنه دارد بدون سایه بالایی و پایینی. این الگو بیانگر این است که روند همچنان بصورت پرقدرت به راه خود ادامه میدهد و یا میتواندئ شروع قدرتمند برای آغاز یک روند باشد. ماروبزو مشکی یا قرمز : در کندل نزولی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توپر و مشکی و یا قرمز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر می باشد. کندل نزولی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر فروشندگان سهم قوی هستند که کنترل بازار در دست فروشندگان می باشد و بازار را به پایین میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه نزول سهم و یا اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی (به صورت برگشتی) باشد.ماروبزو سفید یا سبز: در کندل صعودی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توخالی سفید یا سبز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد. کندل صعودی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر قدرت خریداران زیاد می باشد که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا میکشند. این شمع میتواند بیانگر ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) باشد.

2) الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی (Doji)

بدنه دوجی‌ها به‌صورت یک خط نازک و باریک می باشد و کندل دوجی به معنی بی تصمیمی برای خریداران و فروشندگان است. اگر در روند صعودی و یا نزولی کندل دوجی ظاهر شود به معنی تضعیف روند می باشد. اگر در ی روند صعودی الگوی دوجی ظاهر شود بیانگر کاهش قدرت خریداران میباشد و برای ادامه روند صعودی سهم باید خریداران جدیدی برای سهم پیدا شود و بلعکس.تقسیم بندی دوجی‌ها: در ادامه به بررسی دوجی پایه بلند، دوجی سنگ‌قبر و دوجی سنجاقک میپردازیم: دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji): دوجی پایه‌بلند همانطور که در تصویر فوق هم مشاهده میکنید نشان دهنده برابری قیمت شروع و پایان و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد. دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone): همان‌طور که در تصویر هم مشاهده میکنید دوجی سنگ‌قبر بدون سایه پایین است و بیانگر برابری قیمت شروع و پایان و تمایل بیشتر فروشندگان می باشد. دوجی سنجاقک (Dragon Fly): دوجی سنجاقک دارای سایه پایین بلند می باشد و بیانگر تمایل بیشتر خریداران می باشد.

3) الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش (Hammer)

الگو چکش در کف و در روندهای نزولی تشکیل می شود و رنگ بدنه کندل زیاد مهم نیست ولی اگر بدنه الگوی چکش سفید باشد بیانگر قطعیت بالاتر می باشد. هرچقدر بدنه کندل کوچکتر باشد و سایه پایینی آن بلندتر باشد، احتمال تشکیل الگو قوی تر می باشد. این الگو نیازمند تاییدیه می باشد و هرچقدر گپ قیمتی بین کندل های قبل و بعد تشکیل شود، الگوی برگشتی قویتر خواهد بود.سه خصوصیت اصلی الگوی چکش:

 • دارای سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) می باشد
 • بدنه کندل در بالای الگو می باشد
 • سایه بالایی ندارد اگر هم داشته باشد مانند تصویر خیلی کوتاه است.

4) الگوی پوشاننده Engulfing

الگوی پوشاننده Engulfing

الگوی پوشاننده جزو الگوهای برگشتی می باشد و پس از تشکیل این الگو معمولا انتظار داریم روند بازار تغییر کند. الگوی پوشاننده همان طور که از نامش پیداست زمانی تشکیل میشود که کندل دوم، کندل اول را بصورت کامل پوشش دهد. البته توجه داشته باشید که این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم شود، اما حتما باید حداقل کندل اولی را بصورت کامل پوشش دهد. هرچقدر اندازه کندل پوششی بزرگتر باشد، سیگنال قوی تر را صادر خواهد کرد، همچنین با بیشتر بودن تعداد کندل هایی که توسط کندل دوم پوشش داده می شوند، قدرت الگو هم بیشتر خواهد بود.

5) الگوی نفوذی (Piercing Pattern)

الگوی نفوذی از دو شمع در بازار کاهشی تشکیل شده یک الگوی برگشتی است. رنگ شمع اولی سیاه و شمع دوم، سفید و بلند می باشد. در الگوی نفوذی، شمع سفید پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه در روز معاملاتی قبل باز خواهد شد و سپس قیمت سهم صعود می شود و در نیمه بالایی شمع سیاه روز قبل هم بسته خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید قیمت بازگشایی کندل دوم که یک کندل صعودی می باشد پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی که یک کندل نزولی هم هست می باشد. از الگوی نفوذی برای تشخیص کف های قیمتی سهام مورد استفاده قرار میگیرد. شمع اول در این کندل توپر و شمع دوم توخالی می باشد و شمع دوم از پایین ترین قیمت شمع اول شروع و بدنه آن تا 50 درصد شمع اول را می پوشاند.

6) الگوی ابر تیره dark cloud

الگوی ابر تیره dark cloud

الگوی ابر تیره در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل میشود و هشدار ریزش سهم و سیگنال خروج را صادر می کند. در الگوی ابر تیره کندل اول که یک کندل سفید و صعودی می باشد باید بزرگ باشد و کندل دوم که سیاه و ستاره ی صبحگاهی نزولی می باشد باید 50درصد یا بیش از 50 درصد از بدنه کندل سفید قبل از خود را بپوشاند (در صورتی که این مقدار کمتر از 50 درصد باشد الگو تشکیل نمیگردد) و همچنین از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد.توجه داشته باشید که بدنه کندل سیاه حتما باید بدنه کندل سفید قبلی را پوشش دهد و سایه های ستاره ی صبحگاهی بالایی یا پایینی هم بااهمیت نیستند.

7) الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers

الگوی سه سرباز سفید Three White Soldiers

الگوی سه سرباز سفید،نمودار شمعی صعودی میباشد که در روند نزولی تشکیل میشود و به منظور پیش‌بینی برگشت روند نزولی در نمودار قیمت استفاده میشود. الگوی سه سرباز سفید تشکیل شده از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند می باشد که در بدنه اصلی کندل قبلی بازگشایی شده و بالاتر از بیشترین مقدار کندل قبلی بسته خواهند شد. توجه داشته باشید که این کندل استیک‌ها نباید دارای سایه‌های خیلی بلند باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی بازگشایی خواهند شد.

8) سه کلاغ سیاه Three Black Crows

سه کلاغ سیاه Three Black Crows

الگوی سه کلاغ سیاه در انتهای روندهای صعودی تشکیل میشود و نشان دهنده ریزش شدید قیمت سهم می باشد. برای تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه باید سه کندل نسبتا بزرگ نزولی و سیاه پشت سر هم و تقریبا هم اندازه برروی نمودار تشکیل و این سه شمع باید در داخل بدنه شمع قبلی خود بسته شوند و سایه پایینی نداشته باشند. توجه داته باشید الگوی سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد به حساب می آید که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.

9) ستاره صبحگاهی morning star

الگوی ستاره صبح گاهی از الگوهای برگشتی پر قدرت می باشد و در انتهای چند کندل متوالی و نزولی و یا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می شود. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید ستاره صبح گاهی تشکیل شده از سه کندل می باشد که کندل اول با بدنه بلند و نزولی و کندل دوم دارای بدنه کوتاه می باشد و کندل سوم مانند کندل اول دارای بدنه بلند ولی در خلاف جهت آن و صعودی قرار دارد. توجه داشته باشید که فرقی بین رنگ و صعودی یا نزولی بودن کندل دوم وجود ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود.

خصوصیات الگوی ستاره ی صبحگاهی

 • کندل اول باید کندل سیاه بزرگ باشد
 • کندل دوم باید کندل با بدنه ی کوچک باشد که رنگ سفید یا سیاه آن تفاوتی نمیکند
 • کندل سوم باید کندل سفید که نفوذ خوبی در بدنه ی کندل اول دارد باشد.

تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه بیانگر تضعیف حرکت نزولی در بازار و احتمال شکست خط روند قبلی و شروع حرکت صعودی بعدی می باشد.

10) ستاره عصرگاهی Evening Star

الگوی ستاره عصرگاهی جزو الگوهای برگشتی قوی می باشد، این الگو معمولا در پایان یک روند صعودی و یا در ادامه چند کندل صعودی تشکیل میشود و بیانگر تضعیف قدرت روند می باشد و وجود احتمال تغییر روند به نزولی را نمایش می دهد. ستاره ی عصرگاهی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:

تلسکوپ هابل دورترین ستاره‌ای که تا کنون کشف شده است را رصد کرد

طرحی گرافیکی از تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین

ناسا دقایقی پیش اعلام کرد که تلسکوپ فضایی هابل موفق به کشف شگفت‌انگیز و رکوردشکن دورترین ستاره‌ای شده که تا کنون رصد شده است.

در روزهای گذشته بود که ناسا اعلام کرد امروز خبر هیجان‌انگیزی را درباره‌ی هابل منتشر خواهد کرد اما با توجه به دامنه‌ی فعالیت هابل از سیارات فراخورشیدی تا کهکشان‌ها و اندازه‌گیری‌های انبساط کیهان را دربر می‌گیرد، حدس زدن این کشف دشوار بود.

اکنون ناسا اعلام کرده است که هابل یک معیار تازه‌ی خارق‌العاده کشف کرده است. این تلسکوپ موفق به تشخیص نور ستاره‌ای شده است که در نخستین ۱ میلیارد سال پس از تولد کیهان در زمان مه‌بانگ (Big Bang)، وجود داشته است. این دورترین ستاره‌ی منفردی است که تا به امروز دیده شده است.

این یافته جهشی بزرگ‌تر از ستاره‌ی رکورددار قبلی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۱۸ توسط هابل شناسایی شد. آن ستاره زمانی وجود داشته که کیهان ۴ میلیارد سال سن یا ۳۰ درصد سن فعلی خود عمر داشته است؛ دورانی که ستاره‌شناسان از آن با عنوان انتقال به سرخ ۱.۵ یاد می‌کنند. سرخ‌گرایی به این معنی است که با انبساط کیهان، طول موج دریافتی کشیده‌تر می‌شود و به سمت طیف قرمز میل می‌کند.

ستاره‌ی تازه کشف شده اما به اندازه‌ای دور است که نور آن ۱۲.۹ میلیارد سال طول کشیده است تا به زمین برسد؛ زمانی که جهان تنها ۷ درصد سن فعلی خود را داشته است و بنابراین انتقال به سرخ ۶.۲ را نشان می‌دهد. کوچک‌ترین اجرامی که قبلا در چنین فاصله‌ای دیده شده‌اند، خوشه‌های ستاره‌ای هستند که در کهکشان‌های اولیه جای داشته‌اند.

این کشف با استفاده از لنز گرانشی که نسبیت عام اینشتین آن را پیش‌بینی می‌کند، ممکن شده است. خوشه‌ی کهکشانی عظیم WHL0137-08 که بین ما و ستاره قرار دارد، عاملی مهم در امکان شناسایی آن بوده است.

پس از مطالعه‌ی دقیق تصاویر هابل از یک کهکشان اعوجاج یافته بر اثر عدسی گرانشی، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که یکی از ویژگی‌ها، یک ستاره‌ی بزرگنمایی شده است که آن را «ارندل» (Earendel) نامیدند. واژه‌ای که در انگلیسی کهن به معنای ستاره‌ی صبحگاهی است. این کشف نویدبخش شناخت دوره‌ی ناشناخته‌ای از شکل‌گیری ستاره‌های بسیار اولیه است.

تیم تحقیقاتی تخمین می‌زنند که این ستاره حداقل ۵۰ برابر خورشید ما جرم داشته باشد و میلیون‌ها برابر درخشان‌تر از آن باشد که با پرجرم‌ترین ستاره‌های شناخته شده برابری می‌کند.

ستاره‌ی ارندل دورترین ستاره تا سال 2022

ستاره‌ی ارندل که نور آن از حدود ۱۳ میلیارد سال پیش به زمین رسیده است.
Credits: Science: NASA, ESA, Brian Welch (JHU), Dan Coe (STScI); Image processing: NASA, ESA, Alyssa Pagan (STScI)

«تلسکوپ فضایی هابل» (Hubble Space Telescope) بیش از سه دهه است که با تصاویر نمادین خود از کیهان، بشریت را خیره کرده است. برای نزدیک به ۳۲ سال کاوش‌های پیشگامانه‌ی هابل، کتاب‌های درسی را بازنویسی کرده و درک ما را از کیهان تغییر داده است.

اکنون این جدیدترین اکتشاف هابل، نه تنها درک ما را از جهان گسترش می‌دهد، بلکه یک زمینه‌ی تحقیقاتی هیجان‌انگیز برای همکاری آینده‌ی هابل با «تلسکوپ فضایی جیمز وب» (James Webb Space Telescope) که در مسیر راه‌اندازی قرار دارد، ایجاد می‌کند.

وب در ۲۵ ستاره ی صبحگاهی دسامبر (۴ دی) پرتاب شد و ابزارهای و هم‌اکنون در حالی تنظیم و تراز کردن ابزارها و آینه‌های خود است تا بتواند فعالیت رصدی را تقریبا از ماه ژوئن (تیر) آغاز کند. هابل هم در آستانه‌ی جشن گرفتن سالگرد دیگری است استقرار خود است که در ۲۵ آوریل ۱۹۹۰ (۵ اردیبهشت ۱۳۶۹) توسط شاتل فضایی دیسکاوری انجام شد.

دانشمندان تیم تلسکوپ وب در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند که چگونه دهه‌ها رصد هابل به‌عنوان راهگشایی برای این تلسکوپ تا زه پرتاب شده عمل کرده است. به گفته‌ی مقامات ناسا، هرچند وب به‌عنوان جانشین هابل معرفی شده است، اما این آژانس انتظار دارد تلسکوپ کهنه‌کار هابل حداقل تا پایان دهه‌ی ۲۰۲۰ میلادی عملیاتی بماند.

هابل در اکتبر ۲۰۲۱ با مشکلی مواجه شد که ابزارهای آن را برای چند هفته خاموش کرد اما سرانجام در دسامبر به فعالیت کامل بازگشت. این رصدخانه همچنین در جولای ۲۰۲۱ یک نقص جدی را پشت سر گذاشت. فضانوردان شاتل فضایی دیسکاوری هر چند سال یک بار عملیات تعمیرونگهداری هابل را انجام می‌دادند اما پس از آخرین مأموریت سرویس هابل در سال ۲۰۰۹ و با بازنشستگی شاتل‌های فضایی در سال ۲۰۱۱، این روند هم متوقف شد.

درباره‌ی جیمز وب اما انتظار نمی‌رود که چنین بازدیدهای دوره‌ای در انتظارش باشد. زیرا این تلسکوپ بسیار دورتر است و با فاصله‌ی ۱.۵ میلیون کیلومتر در یک نقطه‌ی پایدار گرانشی به نام نقطه‌ی لاگرانژی ۲ (L2) قرار دارد.

عکس کاور: طرحی گرافیکی از تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین
Credit: ESAاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.