چند نوع نمودار وجود دارد؟➑ نمودار شما تکمیل شده است.

انواع نمودار اکسل ۲۰۱۶

در عموم موارد خروجی ساعتها و حتی ماهها تحلیل های پیچیده بر روی داده‌های خام، به صورت نمودار نمایش داده می‌شود و استفاده از نمودار نامناسب جهت نمایش نتایج، منجر به پایین آمدن ارزش کار می‌شود، از سوی دیگر، نمایش حجم بالای اطلاعات چند نوع نمودار وجود دارد؟ به صورت جداول عددی نکات نهفته در اعداد را به خوبی نشان نمی دهند و منجر به سردرگمی تصمیم گیرنده می‌شود، حال آنکه با یک نمودار خوب میتوان حجم بالای اطلاعات جمع آوری شده در سالها را به گونه ای نمایش داد که تصمیم گیرنده در یک نگاه بتواند اطلاعات کارآمدی جهت تصمیم گیری به دست آورد. در ادامه به بررسی انواع نمودار موجود در اکسل و شرایط استفاده از هر یک اشاره می‌شود.

نمودار ستونی Column Chart

نمودار ستونی به عنوان ساده ترین نوع نمودار شناخته می‌شود و جهت نمایش مقادیر یک ویژگی در بازه های زمانی متفاوت (مثلا تعداد ازدواج های صورت گرفته در ماههای متفاوت یک سال)، یا به تفکیک گروههای متفاوت (میزان ازدواجهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ به تفکیک استانها) از آن استفاده می‌شود. نکته مورد توجه در این نوع نمودار آن است که تمامی ستونها باید هم واحد باشند و تعداد میله ها بیش از اندازه نباشند. در غیر این صورت نمودار شفافیت خود را از دست نمیدهد.

نمودار ستونی خود به دو حالت عمودی (Column Chart) و افقی (Bar Chart) تقسیم می‌شود که هر یک از آنها شامل حالات تجمعی (Stacked Chart) و خوشه‌ای (Clustered Chart) می‌باشند.

colum-1 colum-2 colum-3

نمودار خطی Line Chart

در صورتی که نقاط ماکسیمم هر میله در نمودار میله ای را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم، نمودار میله ای حاصل می‌شود که زمینه های کاربردی همچون نمودار ستونی دارد. در زمانهایی که بازه زمان مورد بررسی مربوط به داده ها بسیار زیاد می‌باشد (مثلا میزان نرخ تورم از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰) این نمودار به عنوان بهترین گزینه می‌باشد.

در محیط اکسل حالتی از نمودار خطی وجود دارد که در آن، مساحت زیر خط به صورت رنگی نمایش داده می‌شود که به آن نمودار سطحی (Area Chart) می‌گویند.

line-1

نمودار دایره‌ای Pie Chart

نمودار دایره ای که به آن نمودار پای هم می‌گویند برای بررسی داده های هم جنس در یک مقطع از زمان (مثلا سهم هر یک از موارد هزینه ای یک خانوار از کل هزینه آن خانواده در اسفند ماه ۱۳۹۳) مناسب می‌باشد، در واقع در حالتی که ما بخواهیم سهم هر یک از موارد یا اتفاقات از یک کل را به دست آوریم، این نمودار بهترین گزینه پیش رو می‌باشد. که در اکسل حالتهای متفاوتی برای استفاده از این نمودار وجود دارد.

لازم به ذکر است که در حالاتی که تعداد قسمتهای نمودار دایره‌ای از ۹ قسمت فراتر رود، این نمودار کارایی خود را از دست خواهد داد.

نمودار پراکندگی Scatter Plot

این نمودار جهت رسم نقاط بر روی محورهای مختصات و رسم معادلات ریاضیاتی می‌باشد. در واقع در این نمودار با وارد کردن زوج مرتب های x و y مقادیر هر زوج مرتب به صورت یک نقطه بر روی محورهای مختصات رسم میگردد.

scater

نمودار حبابی Bubble Chart

این نمودار همانند نمودار پراکندگی‌می باشد، با این تفاوت که توانایی نمایش سه ویژگی به صورت همزمان را دارا می‌باشد به گونه‌ای که دو ویژگی X و Y بر روی محورها مشخص می‌گردد و ویژگی سوم با اندازه حباب مشخص می‌شود.

bubble

نمودار رادار Radar Chart

در حالاتی که بخواهیم بیش از سه ویژگی را برای گزینه‌های متفاوت بر روی یک نمودار نمایش دهیم، بهترین گزینه پیش‌رو نمودار راداری میباشد. برای مثال سه گزینه برای خرید خانه داریم و ۵ معیار تصمیم گیری مانند هزینه، محل و ….. برای تصمیگیری. در این حالت نمودار راداری هر معیار تصمیمگیری را بر روی یک محور نشان می‌دهد و مقادیر را بر روی محورهای مختلف با استفاده از خط به یک‌دیگر وصل می‌نماید.

radar-2

نمودار شمعی Candel Chart

این نمودار که برای اولین بار توسط ژاپنی ها مطرح گردید، به طور عمده در بورس به منظور تحلیل های تکنیکال و پیش‌بینی روند کاربرد دارد. در این نمودار قیمتهای باز شدن، بسته شدن، ماکسی مم و مینیمم قیمت هر سهم در هر روز به صورت یک شمع نمایش داده می‌شود که رنگ آن شمع مشخص کننده نوع روند (مثبت یا منفی بودن) آن روز می‌باشد. در حالت خاصی از آن نمودار، علاوه بر موارد مذکور، حجم معاملات آن روز نیز در پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

candel_1

نمودار جعبه ای Box and whisker

این نمودار به منظور بررسی و مقایسه وضعیت دو یا چند جامعه (گروه) متفاوت از داده‌ها از نظر پارامترهای مکانی (میانگین، میانه) و پراکندگی (واریانس) مورد استفاده قرا میگیرد. در نسخه های قبلی اکسل این نمودار به صورت آماده وجود ندارد ولی میتوان با افزودن Error Bar به نمودارهای ستونی آن را ایجاد نمود ولی در اکسل ۱۶ (اکسل ۲۰۱۶) این نمودار به صورت آماده در تب Insert و قسمت نمودارها اضافه شده است.

whisper

نمودار هیستوگرام Histogram Chart

این نوع نمودار جهت نموایش نوع پراکندگی مقادیر در یک جامعه (گروه) مورد استفاده قرار میگیرد و هدف از استفاده از ان تعیین مرکزیت دادهها و حالت پراکندگی آنها می‌باشد. این نوع نمودار در ورژنهای قدیمی اکسل از طریق افزونه Analysis Toolpak قابل ترسیم است ولی در نسخه ۱۶ اکسل، این نمودار به مجموعه نمودارهای اکسل اضافه شده است.

نمودار نقشه درختی TreeMap Chart

این نمودار که در نسخه ۲۰۱۶ اکسل، به آن اضافه شده است و جزء نمودارهای نمایش سلسله مراتب میان داده‌ها می‌باشد، جهت نمایش درصد مشارکت هر گروه و زیر گروهها در یک رویداد مناسب می‌باشد، برای مثال اگر بخواهیم مشخص کنیم که کدام گروه از کالاها بیشترین فروش را داشته و در هر گروه کدام کالا سهم بیشتری از فروش را دارد، این نمودار بسیار مناسب می‌باشد.

Treemap

نمودار خورشیدی SunBurst Chart

این نمودار همانند نمودار نقشه درختی می‌باشد و جهت نمایش مقادیر و سلسله مراتب داده‌ها به صورت تواما به کار برده می‌شود.در نسخه های پیشین اکسل با ترکیب چند نمودار دایره‌ای و با زحمت فراوان می‌شود این نمودار را ایجاد نمود ولی در نسخه ۲۰۱۶ اکسل، این نمودار به لیست نمودارهای اکسل اضافه شده است.

sun burest

نمودار آبشاری Waterfall Chart

این نمودار به منظور بررسی مقادیر تجمعی از یک ویژگی به کار گرفته می‌شود که در نسخه های قدیمی اکسل با استفاده از حالت تجمعی نمودار ستونی، این نمودار ترسیم می‌شود ولی در نسخه ۲۰۱۶ این نمودار به مجموعه نمودارهای پیش فرض اکسل اضافه شده است.

رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

در این مقاله قصد داریم نحوه رسم نمودار در اکسل و سفارشی سازی کردن آن را به شما آموزش دهیم ، بطوری که در پایان این آموزش براحتی میتوانید انواع نمودارها را در اکسل رسم کنید و اطلاعات دلخواه خود را وارد نمودار کنید.

در این آموزش میخواهیم رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ را به شما آموزش دهیم اما نحوه آموزش به گونه ای است که شما براحتی در تمام نسخه های اکسل می توانید انواع نمودارها را رسم کنید و همچنین براحتی می توانید به ویرایش نمودار در اکسل بپردازید.

ایجاد نمودار در اکسل کاری ساده اما مهم و متداول می باشد. از نمودارها می توانید برای نمایش گرافیکی اطلاعات و داده ها استفاده کنید. نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) بطور پیش فرض نمودارهای جذاب و متنوعی دارد که براحتی می توانید از آنها برای نمایش آمار و اطلاعات استفاده کنید.

ویدیو زیر آموزش گام به گام رسم نمودار در اکسل می باشد که یکی از جلسات دوره آموزش نرم افزار اکسل است.

نحوه رسم نمودار

همانطور که گفته شد اکسل نمودارهای آماده و متنوع زیادی دارد که شما براحتی میتوانید داده ها و اطلاعات خود را وارد نمودارهای اکسل کنید. برای اینکه بتوانید در اکسل نمودار رسم کنید در ابتدا باید داده ها و اطلاعات خود را انتخاب کنید.

برای انتخاب داده ها می توانید بر روی اولین سلول کلیک چپ کرده و کلید ماوس را نگه داشته و بر روس سایر سلول ها بکشید. همچنین می توانید بر روی اولین سلول در بالا سمت راست کلیک کنید و سپس کلید shift را نگه دارید و بعد بر روی آخرین سلول پائین سمت چپ کلیک کنید.

نحوه رسم نمودار

بعد از اینکه داده ها را انتخاب کردید برای رسم نمودار باید وارد زبانه Insert شوید و سپس از بخش charts میتوانید نمودار دلخواه خود را انتخاب و رسم کنید.

منوی رسم نمودار

در بخش charts گزینه های مختلفی برای رسم نمودار وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید اما اگر نمی دانید کدام گزینه برای کار شما مناسب است می توانید از گزینه Recommended charts برای رسم نمودار استفاده کنید.

گزینه رسم نمودار

بعد از آنکه بر روی گزینه Recommended charts کلیک کردید پنجره ای باز می شود که در بخش All Charts می توانید لیست نمودارهای مختلف به همراه شکل آن را مشاهده کنید. سمت چپ پنجره لیست انواع نمودارها قرار دارد که وقتی بر روی یکی از آنها کلیک کنید شکل آن نمودار در سمت راست پنجره نمایش داده می شود.

شما می توانید به دلخواه خود یکی از این نمودارها را انتخاب و بعد روی OK کلیک کنید تا نمودار برایتان رسم شود.

لیست نمودارها

برای اینکه شما بهتر با انواع نمودارهای موجود در بخش All Charts آشنا شوید در ادامه به معرفی پنج تا از مهمترین و پرکاربردترین نمودارهای موجود در این لیست می پردازیم.

رسم نمودار خطی در اکسل

چگونه در اکسل نمودار خطی بکشیم؟ یکی از پرکاربردترین نمودارها در اکسل نمودار خطی می باشد. در اکسل هم نمودار خطی دو بعدی و هم سه بعدی وجود دارد که البته معمولا از دو بعدی استفاده می شود.

یکی از کاربردهای نمودار خطی نمایش رشد و یا افت در بازه های زمانی مختلف است. به عنوان مثال می توانید مانند شکل زیر میزان فروش محصول را در تاریخ های مختلف نشان دهید.

برای رسم نمودار خطی در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیستی که وجود دارد روی گزینه Line کلیک کنید و نمودار خطی دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا رسم نمودار خطی در اکسل انجام شود.

رسم نمودار خطی در اکسل

ترسیم نمودار ستونی در اکسل

نمودارهای ستونی یکی دیگر از انواع نمودارهای اکسل هستند که هم در حالت دو بعدی و هم سه بعدی وجود دارند. از نمودار ستونی نیز می توان برای نمایش آمار فروش محصولات در دوره های مختلف استفاده کرد.

برای رسم نمودار ستونی در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیستی که وجود دارد روی گزینه Column کلیک کنید و نمودار ستونی دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

رسم نمودار ستونی در اکسل

ترسیم نمودار دایره ای (Pie)

نمودار دایره ای که به آن نمودار Pie نیز گفته می شود جزو نمودارهای پر کاربرد می باشد که آمار را بصورت درصدی نمایش می دهد که در اکسل هم حالت دو بعدی و هم حالت سه بعدی این نمودار وجود دارد.

استفاده از نمودارهای دایره ای روشی مناسب برای نمایش بخش های مختلف یک مجموعه ۱۰۰ درصدی است.

به عنوان مثال می توانید درصد فروش محصولات در ماه های مختلف را با این نمودار نمایش دهید.

برای رسم نمودار دایره ای در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Pie کلیک کنید و نمودار دایره ای دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار دایره ای

ایجاد نمودار آبشاری در اکسل

نمودار آبشاری یکی دیگر از انواع نمودارهای اکسل است که بیشتر برای برای مسائل مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچند نمودار آبشاری به اندازه سایر نمودارها مورد استفاده قرار نمی گیرد اما گزینه مناسبی برای نمایش مسائل مالی مانند موجودی انبار و درصد فروش ، کاهش و افزایش درآمد ماهانه و غیره می باشد.

در اکسل فقط یک نوع نمودار آبشاری وجود دارد ما می توانید ظاهر آن را به دلخواه ویرایش کنید. برای رسم نمودار آبشاری در اکسل مراحل زیر را انجام دهید.

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Waterfall کلیک کنید و نمودار آبشاری را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار آبشاری

رسم نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای همانند نمودار ستونی است اما فقط جهت آن فرق میکند . استفاده از نمودار میله ای به اولویت کاربر و نوع داده ها چند نوع نمودار وجود دارد؟ بستگی دارد. در اکسل هم حالت دو بعدی و هم حالت سه بعدی این نمودار وجود دارد.

شکل این نمودار طوری است که محور افقی نمودار مقادیر عددی است. از نمودار میله ای میتوانید برای نمایش آمار نظر سنجی ها استفاده کنید.

به عنوان مثال نمودار زیر یک نظر سنجی در مورد بهترین میوه است.

برای رسم نمودار میله ای در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Bar کلیک کنید و نمودار میله ای دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار میله ای

انواع دیگر نمودار ها در اکسل

همانطور که گفتیم در این مقاله فقط ۵ تا از انواع نمودار در اکسل را به شما معرفی کردیم اما نمودارهای دیگری هم در اکسل وجود دارد که شما میتوانید از آن ها استفاده کنید.

برای اینکه ببینید کدام یک از نمودارهای اکسل برای نمایش داده ها و اطلاعات شما مناسب تر است می توانید به بخش Recommended Charts مراجعه کنید.

برای مشاهده تمام نمودارهای اکسل مراحل زیر را انجام دهید.

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید. در این بخش لیست تمام نمودارهای اکسل وجود دارد که میتوانید هر کدام را به دلخواه خود انتخاب کنید.

انواع نمودارها

اگر این مطلب برای شما مفید بوده دوره آموزش اکسل را به شما پیشنهاد می کنیم. دوره آموزش اکسل یک دوره کاملا اصولی و کاربردی برای یادگیری اکسل می باشد.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

نمودار (chart) ابزاری است که شما می توانید با استفاده از آن داده ها را بصورت گرافیکی ارائه کنید. قرار دادن نمودارها در ارائه شما، باعث می شود تا مخاطبان شما معنای اعداد را بهتر درک کنند، نمودارها مقایسه اعداد و روندها را بصورت بصری میسر می سازند.

اگر می خواهید مثالهای ارائه شده را دقیقا مانند آموزش اجرا کنید فایل پاور پوینت زیر را که مربوط به مثالهای همین درس می باشد دانلود کنید.

انواع نمودارها (chart) در پاور پوینت

چندین نوع نمودار (chart) در پاور پوینت وجود دارد. برای اینکه نمودارها (charts) را به طور موثرتری مورد استفاده قرار دهید، لازم است تا تفاوتهای این نمودارها را بهتر درک کنید.

نمودارهای ستونی (Column charts)

نمودارهای ستونی (Column charts) از میله های عمودی برای نمایش داده ها استفاده می کنند. این نمودارها با انواع مختلفی از داده ها کار می کنند، اما غالبا برای مقایسه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

نمودارهای خطی (Line charts)

این نمودارها برای نمایش روند ها ایده آل هستند. نقطه های داده ها با خط به یکدیگر متصل شده اند، که این به شما کمک می کند تا به آسانی افزایش یا کاهش مقادیر در طول زمان را بتوانید مشاهده نمایید.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

نمودارهای نسبتی (Pie charts)

نمودارهای نسبتی (Pie charts) مقایسه مقادیر را آسان می سازند. هر مقدار تکه ای از نسبت ها را به خود اختصاص می دهد، بنابراین مشاهده اینکه هر مقدار چند درصد از کل را شامل می گردد، برای شما ساده می شود.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

نمودارهای میله ای (Bar charts)

نمودارهای میله ای (Bar charts) دقیقا مشابه نمودارهای ستونی (column charts) عمل می کنند، اما تفاوت آنها با نمودارهای ستونی در اینست که نمودار میله ای مقادیر را بصورت افقی نمایش می دهد، ولی نمودار ستونی مقادیر را بصورت عمودی نمایش می دهد.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

نمودارهای منطقه ای (Area charts)

نمودارهای منطقه ای (Area charts) مشابه نمودارهای خطی (line charts) می باشند، با این تفاوت که ناحیه های زیر خط با رنگها پر می شود.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

نمودارهای سطحی (Surface charts)

نمودارهای سطحی (Surface charts) به شما اجازه می چند نوع نمودار وجود دارد؟ دهند تا داده ها را بصورت یک چشم انداز سه بعدی (3D landscape) به معرض نمایش بگذارید. این نوع نمودارها با مجموعه داده های (data sets) بزرگ بهتر کار می کنند، و به شما این امکان را می دهند تا داده های متنوعی را بصورت همزمان ببینید.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

شناسایی بخشهای مختلف یک نمودار (چند نوع نمودار وجود دارد؟ chart)

علاوه بر نوع نمودارها (chart types) شما نیاز خواهید داشت تا بدانید، چگونه یک نمودار را بخوانید. نمودارها دارای چندین عنصر (یا بخش) متفاوت می باشند، که به شما کمک می کنند داده ها را تفسیر کنید.

عنوان نمودار (Chart Title)

عنوان نمودار باید به وضوح بیان کند که نمودار چه چیزی را تشریح خواهد کرد.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

محور عمودی نمودار (Vertical Axis)

محور عمودی نمودار (Vertical Axis) که به محور y نمودار نیز شناخته می شود، قسمت عمودی نمودار می باشد. در محور عمودی نمودار مقادیر ستونها نمایش داده می شوند.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

سری داده ها (Data Series)

سری داده ها (Data Series) عبارتست از نقطه داده های مرتبط با یکدیگر در یک نمودار.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

محور افقی نمودار (Horizontal Axis)

محور افقی نمودار (Horizontal Axis) که به محور x نمودار نیز شناخته می شود، شامل دسته بندیهای نمایش داده شده در نمودار می باشد.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

اختصارات (Legend)

اختصارات (Legend)، نشان میدهد که هر سری داده (Data Series) دارای چه رنگی می باشد.

24. نمودارها (Charts) در ورد 2016

افزودن نمودارها

نرم افزار PowerPoint از یک صفحه گسترده بعنوان یک متغیر (placeholder) برای درج داده های نمودار استفاده می کند. این صفحه گسترده کاملا مشابه اکسل می باشد. رویه افزودن داده ها کاملا ساده می باشد، اما اگر با اکسل آشنا نباشید، ممکن است لازم باشد تا آموزش زیر را که مربوط به مبانی سلولها در اکسل می باشد مرور کنید.

روش افزودن نمودار (chart)

➊ در تب Insert و در گروه Illustrations ، بر روی دستور Chart کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➋ یک کادر محاوره ای نمایان می شود. در پنل سمت چپ یک دسته بندی را انتخاب کنید. سپس در پنل سمت راست نمودار مورد نظرتان را انتخاب کنید.

➌ بعد از انتخاب نمودار بر روی Ok کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➍ یک نمودار و یک صفحه گسترده ظاهر می گردند. داده هایی که در صفحه گسترده می بینید، متغیرهای منبع داده نمودار شما می باشند، شما می توانید این داده های را با داده های خودتان جایگزین کنید. نمودار شما از روی این داده ها ایجاد می گردد.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➎ داده های خود را درون سلولهای صفحه گسترده وارد نمایید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➏ فقط داده هایی که در قسمت آبی محصور شده اند، در نمودار ظاهر می گردند، این قسمت همزمان با تایپ شما می تواند گسترش نیز یابد.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➐ وقتی داده ها را وارد کردید بر روی X کلیک کنید تا صفحه گسترده بسته شود.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➑ نمودار شما تکمیل شده است.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

شما هر زمان که بخواهید می توانید داده های نمودار را تغییر بدهید. در تب Design بر روی دستور Edit Data کلیک کنید، تا صفحه گسترده مجددا نمایان گردد.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

شما می توانستید با دستور Insert Chart که در متغیر (placeholder) قرار دارد نیز، نمودار را اضافه کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

ویرایش نمودارها با استفاده از ابزارهای نمودار (chart tools)

برای شخصی سازی نمودارها در پاور پوینت راههای زیادی وجود دارد. برای مثال، شما می توانید به سرعت نوع نمودار (chart type) را تغییر بدهید، داده های نمودار را مجددا تنظیم کنید، و همینطور ظاهر نمودار را تغییر بدهید.

روش ویرایش نوع نمودار (chart type)

اگر احساس کردید که نوع نمودار (chart type) شما برای نمایش داده های شما زیاد مناسب نمی باشد، شما می توانید نوع نمودار را تغییر بدهید. در مثال زیر، ما نوع نمودار را از نوع ستونی (column) به نوع خطی (line) تغییر خواهیم داد.

➊ نموداری را که قصد ویرایش نوع آن را دارید، انتخاب کنید. تب Design در سمت راست ریبون نمایان می شود.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➋ در تب Design ، بر روی دستور Change Chart Type کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➌ یک کادر محاوره ای نمایان می شود. نوع نمودار مورد نظرتان را انتخاب کنید و در پایان بر روی Ok کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➍ نوع نمودار (chart type) انتخاب شده توسط شما، نمایان می شود.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

جابجایی ردیف ها و ستونهای نمودار

بعضی وقتها ممکن است بخواهید روش گروه بندی داده های نمودارتان را تغییر بدهید. بعنوان مثال، در نمودار زیر داده های نمودار بر اساس ژانر (genre) گروه بندی شده اند [منظور از ژانر نوع فیلمها است که در این مثال به آن اشاره شده است، مثل فیلمهای کلاسیک، فیلمهای رومانتیک و . ]، و قسمت ستونها نیز به تفکیک ماههای سال می باشد. اگر ردیف ها و ستونهای نمودار را جابجا کنیم، داده های ما بر اساس ماههای سال گروه بندی می شوند. در هر دوی این حالتها داده های نمودار تغییر نخواهند کرد، فقط نحوه ارائه داده ها متفاوت خواهد بود.

➊ نموداری را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید.

➋ از تب Design ، بر روی چند نوع نمودار وجود دارد؟ دستور Edit Data که در گروه Data قرار دارد، کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➌ مجددا بر روی نمودار کلیک کنید، سپس دستور Switch Row/Column را که در گروه Data قرار دارد، اجرا کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➍ جای ستونها و ردیفهای نمودار با یکدیگر عوض می شود. در مثال ما داده های نمودار بر اساس ماههای سال گروه بندی می شوند، و به ازاء هر ژانر (genre) ستونهایی ایجاد می گردد.

ویرایش طرح بندی نمودار (chart layout)

با استفاده از طرح بندی های (layouts) از پیش طراحی شده موجود در پاور پوینت، شما می توانید عناصر نمودار خود - مانند عنوان نمودار، اختصارات، و نقاط داده ها - را ویرایش کنید. تا خواندن نمودار شما راحت تر گردد.

➊ نموداری را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید. تب Design در سمت راست ریبون نمایان می گردد.

➋ در تب Design ، بر روی دستور Quick Layout کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➌ از فهرست ظاهر شده، طرح بندی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➍ نمودار شما بروز رسانی می گردد تا ظاهر جدید را منعکس کند.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

برای ویرایش متن عناصر نمودار - مانند عنوان نمودار - روی آن عنصر کلیک کنید و شروع به تایپ کردن نمایید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

روش ویرایش سبک نمودار (chart style)

سبک نمودار (chart style) به شما این امکان را می دهد که به سرعت ظاهر نمودارتان را تغییر بدهید.

➊ نموداری (chart) را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید.

➋ از تب Design ، بر روی کادر باز شدنی گروه Chart Styles کلیک کنید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➌ سبک (style) مورد نظرتان را از بین گزینه های موجود انتخاب نمایید.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016


➍ نمودار شما با توجه به سبک (style) انتخاب شده، نمایش داده می شود.

23. نمودارها (Charts) در پاور پوینت 2016

شما این امکان را نیز داشتید تا با استفاده از دکمه های میانبر قالب بندی (formatting) نمودار که در سمت راست نمودار ظاهر می شوند، کارهایی همچون افزودن عناصر نمودار، ویرایش سبک نمودار، و فیلتر کردن داده های نمودار را انجام بدهید.

معرفی انواع نمودارها در نرم افزار پاور بی آی (Power BI)

طبق داده‌های به دست آمده از DOMO، هر روز بیش از ۲٫۵ کوئینتلیون بایت داده تولید می‌شود و ۹۰٪ داده‌های این دنیا در دو سال گذشته ایجاد شده است. مدیریت این حجم عظیم از داده‌ها و تحلیل آنها قطعا کار بسیار سختی است.

بنابراین، اکثر سازمان‌ها از ابزار تجسم هوش تجاری برای بدست آوردن ارزش از داده‌ها استفاده می‌کنند. در این میان، Power BI (پاور بی آی) یکی از بهترین ابزارهای تجسم برای مدیریت داده‌ها در الگوهای مشخص و مشاهدات است. تحلیل داده‌ها را می‌توان به عنوان بخشی از فرایند علم داده، که شامل تجسم داده‌ها (Data Visualization) است، مدیریت کرد. با استفاده از تصاویر و نمودارهای مختلف Power BI در سال ۲۰۲۱، می‌توانید حجم عظیمی از داده‌ها را به سرعت و به طور موثر مدیریت کنید.

تجسم داده (Data Visualization) چیست؟

تجسم داده‌ها فرآیندی است برای گرفتن داده‌های خام و تبدیل آنها به نمایش‌های گرافیکی یا تصویری مانند نمودارها، دیاگرام‌ها، تصاویر و فیلم‌ها که داده‌ها را توضیح داده و به شما امکان می‌دهند از آنها اطلاعات لازم را کسب کنید. بنابراین، کاربران می‌توانند به سرعت داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و گزارش‌هایی را برای تصمیم‌گیری موثر در زمینه کسب و کار تهیه کنند.

اهمیت تجسم داده‌ها:

ما ذاتا در دنیای بصری هستیم که تصاویر بیش از کلمات صحبت می‌کنند. بنابراین به راحتی می‌توان مقدار زیادی از داده‌ها را با استفاده از نمودارها و دیاگرام‌ها نسبت به گزارش یا صفحه گسترده تجسم کرد. تجسم داده‌ها یک روش سریع و آسان برای انتقال مفاهیم به کاربران نهایی است و شما می‌توانید با ایجاد تغییرات جزئی آزمایشاتی را با سناریوهای مختلف انجام دهید. همچنین تجسم داده:

  • روشن می‌کند کدام عنصر بر رفتار مشتری تأثیر می‌گذارد.
  • منطقه‌ای را که باید به آن توجه کنید، مشخص می‌نماید.
  • شما را راهنمایی می‌کند تا بفهمید کدام محصول باید در کدام مکان قرار گیرد.
  • حجم فروش را چند نوع نمودار وجود دارد؟ پیش‌بینی می‌کند .
  • هرچه امتیازات خود را بهتر تجسم کنید، می‌توانید از اطلاعات به کاربران نهایی استفاده کنید.

ممکن است در انتخاب تصویرسازی صحیح داده برای مجموعه داده‌هایی که دارید سردرگمی داشته باشید. تجسم درست داده‌ها به شما کمک می‌کند تا تأثیر داده‌های خود را تقویت کنید. سیستم عامل‌های هوش تجاری مانند Power BI در برخورد با تجسم‌های مختلف مجموعه داده‌ها به روشی مدرن کمک می‌کنند.

اکنون، ما می‌خواهیم لیست انواع نمودارهای Power BI را در سال ۲۰۲۱ مورد بحث قرار دهیم.

لیست نمودارهای برتر در Power BI

در اینجا انواع نمودارها در Power BI آورده شده است:

نمودارهای منطقه یا Area Charts

نمودار منطقه برای نمایش داده‌های کمی گرافیکی به نمودارهای خطی بستگی دارد. ناحیه بین محور و خطوط معمولا با رنگ‌ها، بافت‌ها و الگوها پر می‌شود. شما می‌توانید بیش از دو مقدار را با نمودارهای منطقه مقایسه کنید. این تغییرات روند در طول زمان را نشان می‌دهد و می‌تواند برای جلب توجه کاربران به دانستن کل تغییرات در روند، مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال:

نمودار زیر به وضوح به شما نشان می‌دهد که چگونه در شش سال گذشته استفاده از Tableau ،Power BI و Looker متفاوت بوده است.

نمودارهای خطی (Line Charts)

نمودارهای خطی، نمودارهایی هستند که بیشتر برای استفاده از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و با یک سری نقاط داده‌ای که با یک خط مستقیم به هم متصل می‌شوند مشخص خواهند شد. هر نقطه از خط مربوط به یک مقدار داده در گروه داده شده است. این خطوط مقدار دقیق داده‌های رسم شده را نشان می‌دهند. نمودارهای خطی فقط باید برای اندازه‌گیری روندها در یک دوره زمانی استفاده شوند، به عنوان مثال تاریخ، ماه و سال.

برای مثال:

نمودار زیر نمودار محبوبیت کلمه کلیدی Microsoft Power BI در جستجوی گوگل در سراسر جهان را نشان می‌دهد. این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که محبوبیت Power BI از ابتدا به تدریج در حال افزایش بوده است.

نمودارهای میله‌ای (Bar Charts)

نمودارهای میله‌ای، نمودارهایی هستند که بیشتر از مابقی نمودارها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیرا ایجاد آنها ساده و قابل فهم است. نمودارهای میله‌ای “نمودارهای افقی” نیز نامیده می‌شوند که نمایانگر داده‌های مطلق هستند. آنها برای نمایش داده‌هایی که شامل مقادیر منفی هستند، مفید خواهند بود. زیرا امکان قرارگیری میله‌های بالا و پایین محور x وجود دارد.

برای مثال:

ما چند نوع نمودار وجود دارد؟ با استفاده از نمودار میله‌ای، روند حقوق و دستمزد توسعه‌دهنده Power BI (بر اساس neuvvo.com) را به شما نشان داده‌ایم. تصویر زیر مقایسه روند توسعه حقوق Power BI در ۵ کشور مختلف (انگلیس، هند، کانادا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا) را نشان می‌دهد.

نمودار ستون (Column Charts)

نمودارهای ستونی مشابه نمودارهای میله‌ای است و تنها تفاوت این دو در این است که نمودار ستونی داده‌های همان دسته را به خوشه‌ها تقسیم کرده و در داخل خوشه‌ها مقایسه می‌کند. همچنین، این داده‌ها را از خوشه‌های دیگر مقایسه می‌کند.

برای مثال:

اجازه دهید یک مثال را در نظر بگیریم که در آن سهم بازار BI را با سال‌های گذشته مقایسه کردیم. اگر نمودار ستون زیر را مشاهده کرده باشید، مشخص است که سهم بازار BI به تدریج در حال افزایش است.

کومبو چارت (Combo Charts)

نمودار ترکیبی یا کومبو چارت، از نمودارهای ستونی و نمودارهای خطی تشکیل شده است که به شما کمک می‌کند تا مقایسه سریع‌تر داده‌ها را انجام دهید. نمودار ترکیبی رابطه بین دو معیار را در یک تجسم واحد نشان می‌دهد. همچنین به مقایسه چندین معیار با مقادیر مختلف کمک می‌کند.

برای مثال:

در نمودار ترکیبی زیر، مقایسه فروش سال گذشته و سال جاری یک محصول و همچنین حاشیه ناخالص سال جاری را مشاهده می‌کنید. با کمک این نمودار ترکیبی، یک سازمان می‌تواند به سرعت داده‌های مربوط به محصول را تجزیه و تحلیل کند تا به سرعت تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

نمودارهای پای (Pie Charts)

نمودار پای، یک نمودار آماری دایره‌ای است و کل داده‌ها را به صورت جزئی نشان می‌دهد. هر قسمت از نمودار پای، درصد خاصی را نشان می‌دهد و مجموع تمام قطعات باید برابر با ۱۰۰٪ باشد. کل داده‌ها را می‌توان به برش تقسیم کرد تا گزاره‌های عددی هر قسمت از داده‌ها را نشان دهند. نمودارهای پای، بیشتر برای نشان دادن دسته یکسانی از داده‌ها استفاده می‌شوند. به کاربران کمک می‌کند داده‌ها را سریع درک کنند. آنها به طور گسترده‌ای در آموزش، دنیای چند نوع نمودار وجود دارد؟ کسب و کار و رسانه‌های ارتباطی استفاده می‌شوند.

برای مثال:

در نمودار پای زیر، مشخص است که کدام زبان برنامه‌نویسی در لیست برتر در سال ۲۰۱۹ قرار دارد.

نتیجه سخن

همان طور که اشاره شد، Microsoft Power BI برای یافتن بینش در داده‎‌های سازمان استفاده می‌شود. Power BI می‌تواند به اتصال مجموعه داده‌های متفاوت، تبدیل و تمیز کردن داده‌ها به یک مدل داده و ایجاد نمودارها یا دیاگرام‌ها برای ارائه تصاویری از داده‌ها کمک کند. در مقاله پیش رو ما در مورد انواع مختلف تجسم Power BI و نحوه ایجاد تجسم‌های سفارشی در Power BI بحث کردیم و گفتیم که انواع مختلف Power BI Visuals و نمودارها در این سیستم عامل Microsoft موجود است. امیدواریم که اطلاعات دقیق در مورد نحوه و زمان استفاده از نمودارها را با توجه به نیازهای کسب و کار شما ارائه داده باشیم.

چند نوع نمودار وجود دارد؟

این درس بخشی از سلسله دروس گام به گام و رایگان «ایران بروکر» بود. برای مشاهده درس‌ها به صورت کامل به مدرسه فارکس مراجعه کنید.

از لینک‌های زیر می‌توانید به درس قبل یا بعد بروید.

ممکن است دوست داشته باشید

کلاهبرداران بازار فارکس

نهادهای نظارتی فارکس در آمریکا

نهادهای نظارتی فارکس در آمریکا

کلاهبرداری بروکرهای فارکس

ربات فارکس

کلاه برداری در بازار فارکس

مکان بازار فارکس

کتاب آموزش فارکس

newyear

ارتقای مهارت معامله

دیدگاه خود را بنویسید

اولش یکم سنگین بود چندبار تکرار کردم جا بیفته برام ولی اخرش از اینکه فهمیدم چ خبره حس خوبی پیدا کردم
تشکر میکنم عالی بود موفق باشید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.