ارزش فعلی چیست؟


NPV =(ارزش امروز پول سرمایه گذاری شده)- (ارزش امروزی جریان پول مورد انتظار)

ارزش فعلی: چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

ویدیو: ارزش فعلی: این چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

محتوا:

ارزش حاضر (VP) ارزش فعلی مبلغ آینده پول یا جریان های نقدی است که با توجه به نرخ بازده مشخص از تاریخ ارزیابی ، در نظر گرفته می شود. این مقدار همیشه از ارزش آینده کمتر یا برابر خواهد بود ، زیرا پول توانایی کسب سود را دارد ، مشخصه ای که به عنوان ارزش زمانی پول شناخته می شود.

مفهوم ارزش فعلی یکی از اساسی ترین و گسترده ترین در جهان مالی است. این مبنای قیمت سهام و اوراق قرضه است. همچنین مدل های مالی برای بانکداری و بیمه و ارزیابی صندوق های بازنشستگی.

این امر با این واقعیت توضیح داده می شود که پول دریافتی امروز می تواند برای بدست آوردن بازده سرمایه گذاری شود. به عبارت دیگر ، ارزش فعلی ارزش زمانی پول را نشان می دهد

در هر صورت ، ارزش فعلی برآوردی از آنچه امروز باید هزینه شود را می گذراند تا ارزش سرمایه گذاری مشخصی از پول در یک نقطه خاص در آینده باشد.

ارزش فعلی چیست؟

ارزش فعلی به عنوان مقدار تنزیل شده نیز شناخته می شود. این امر بر این اساس استوار است که دریافت 1000 دلار امروز بیش از 1000 دلار در مدت 5 سال ارزش دارد ، زیرا اگر اکنون پول بدست می آمد می توانست سرمایه گذاری کند و در طی این 5 سال بازده اضافی دریافت کند.

ارزش آینده می تواند مربوط به ورودی های نقدی آینده از طریق سرمایه گذاری پول امروز یا پرداخت آینده مورد نیاز برای بازپرداخت پولی باشد که امروز قرض گرفته شده است.

مقدار فعلی در رابطه با ارزش آینده استفاده می شود. مقایسه ارزش فعلی با ارزش آینده اصل ارزش زمانی پول و نیاز به شارژ یا پرداخت نرخ های بهره مبتنی بر ریسک را بهتر نشان می دهد.

ارزش پول در طول زمان

یعنی پول امروز به ارزش فعلی چیست؟ دلیل گذشت زمان بیش از همان پول فردا ارزش دارد. تقریباً در همه سناریوها ، فرد ترجیح می دهد امروز 1 دلار داشته باشد در مقایسه با همان 1 دلار فردا.

ارزش یک ارزش فعلی چیست؟ دلار امروز بیش از یک دلار فردا است زیرا این دلار می تواند سرمایه گذاری شود و سود یک روزه را بدست آورد. این باعث جمع شدن کل می شود و برای فردا ارزش بیش از یک دلار می دهد.

بهره را می توان با اجاره مقایسه کرد. درست همانطور که مستأجر اجاره به یک موجر می پردازد ، بدون اینکه مالکیت دارایی منتقل شود ، وام نیز توسط وام گیرنده ای پرداخت می شود که قبل از بازپرداخت پول به آن دسترسی پیدا کند.

با اجازه دادن به وام گیرنده به پول ، وام دهنده ارزش مبادله این پول را فدا کرده و به صورت سود جبران می شود. مقدار اولیه وجوه وام ، ارزش فعلی ، کمتر از کل پول پرداخت شده به وام دهنده است.

چگونه محاسبه می شود؟

معمول ترین مدل ارزش فعلی مورد استفاده از بهره مرکب است. فرمول استاندارد این است:

مقدار فعلی (VP) = VF / (1 + i) ^ n ، در کجا

VF مبلغی است که در آینده تخفیف داده می شود.

n تعداد دوره های مرکب بین تاریخ فعلی و تاریخ آینده است.

من نرخ بهره یک دوره مرکب است. سود در پایان یک دوره ترکیب اعمال می شود ، به عنوان مثال سالانه ، ماهانه ، روزانه).

نرخ بهره i به صورت درصد در نظر گرفته شده است ، اما به صورت عدد در فرمول بیان می شود.

به عنوان مثال ، اگر قرار است 1000 دلار در مدت پنج سال دریافت شود و نرخ سود سالانه موثر در این مدت 10 درصد است ، ارزش فعلی این مقدار:

PV = 1000 دلار / (1 + 0.10) ^ 5 = 620.92 دلار.

تفسیر این است که برای یک نرخ سود سالانه موثر 10٪ ، شخص برای دریافت 5000 دلار در پنج سال آینده یا 620.92 دلار امروز مهم نیست.

استفاده های دیگر

با همین فرمول ، محاسبه قدرت خرید در پول امروز با مقدار VF پول ، n سال در آینده نیز امکان پذیر است. در این حالت ، من نرخ احتمالی تورم در آینده خواهم بود.

محاسبه ارزش فعلی در بسیاری از محاسبات مالی بسیار مهم است. به عنوان مثال ، ارزش خالص فعلی ، بازده اوراق قرضه ، نرخ لحظه ای و تعهدات بازنشستگی به ارزش فعلی یا تنزیل شده بستگی دارد.

یادگیری نحوه استفاده از ماشین حساب مالی برای انجام محاسبات ارزش فعلی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا پیشنهاداتی مانند بازپرداخت پول ، 0٪ تأمین مالی خرید خودرو یا پرداخت امتیاز وام مسکن را بپذیرید.

مثال ها

مثال 1

فرض کنید پابلو امروز می خواست پول خود را به یک حساب واریز کند تا مطمئن شود پسرش در مدت 10 سال پول کافی برای خرید ماشین دارد.

اگر می خواهید در مدت 10 سال 10 هزار دلار به فرزند خود بدهید و می دانید در این مدت می توانید 5 درصد سود سالانه از حساب پس انداز دریافت کنید ، اکنون چقدر باید به حساب خود وارد کنید؟ فرمول ارزش فعلی می گوید:

PV = 10،000 دلار / (1 + 0.05) ^ 10 = 6،139،13 $

بنابراین اگر بتوانید هر ساله 5 درصد سود کسب کنید ، 6139،13 دلار امروز در مدت 10 سال 10 هزار دلار ارزش دارد. به عبارت ارزش فعلی چیست؟ دیگر ، ارزش فعلی 10،000 دلار در این سناریو 6139،13 دلار است.

توجه به این نکته مهم است که سه م componentsلفه تأثیرگذار ارزش فعلی عبارتند از زمان ، نرخ بازده مورد انتظار ارزش فعلی چیست؟ و همچنین اندازه جریان نقدی آینده.

برای در نظر گرفتن تورم در محاسبه ، سرمایه گذاران باید از نرخ بهره واقعی استفاده کنند. این نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است.

ارزش فعلی ارزش فعلی چیست؟ مبنایی برای ارزیابی مناسب بودن هرگونه سود یا تعهد مالی آینده فراهم می کند.

مثال 2

یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که در کدام پروژه مالی قرار است پول خود را سرمایه گذاری کند. ارزش فعلی روشی را برای اتخاذ چنین تصمیمی ارائه می دهد. یک پروژه مالی نیاز به هزینه اولیه دارد. این پول برای پرداخت بهای سهام یا قیمت اوراق قرضه شرکتی خواهد بود.

این پروژه در نظر دارد هزینه اولیه و همچنین مازاد آن مانند بهره یا جریان های نقدی آینده را پس دهد.

سرمایه گذار می تواند با محاسبه ارزش فعلی هر پروژه ، استفاده از نرخ بهره یکسان برای هر محاسبه و سپس مقایسه آنها ، تصمیم بگیرد که در کدام پروژه سرمایه گذاری کند.

پروژه ای با کمترین مقدار فعلی ، با کمترین هزینه اولیه ، انتخاب خواهد شد. دلیل آن این است که بازدهی مشابه سایر پروژه ها با کمترین هزینه خواهد داشت.

ارزش فعلی خالص (NPV)

ارزش فعلی خالص یا به اختصار NPV تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی است. NPV برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا احتمال سرمایه گذاری محاسبه شده یا پروژه را تحلیل کند.

فرمول زیر نحوه محاسبه NPV است:

ارزش فعلی خالص

جدا از خود فرمول، شما می‌توانید ارزش فعلی خالص را با استفاده از ماشین‌ حساب‌ های مالی و یا نرم‌ افزار اکسل (فرمول NPV) محاسبه کنید.

NPV مثبت نشان می‌دهد که درآمدهای محاسبه‌ شده‌ای که از پروژه یا سرمایه گذاری به دست می‌آید از هزینه های پیش‌ بینی‌ شده فراتر می‌رود. عموماً سرمایه گذاری با NPV مثبت سودمند خواهد بود و سرمایه گذاری با NPV منفی منجر به زیان خالص خواهد شد. این موضوع، پایه قانون ارزش فعلی خالص است که می‌گوید تنها باید در پروژه‌ هایی سرمایه گذاری کرد که ارزش فعلی خالص مثبت دارند.

زمانی که سرمایه گذاری بر سر دوراهی مالکیت یا ادغام قرار می‌گیرد، افراد می‌توانند از معیار جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) استفاده کند.

توضیحات مدیر مالی در مورد ارزش فعلی خالص

تعیین ارزش یک پروژه کار سختی است زیرا راه‌های مختلفی برای اندازه گیری ارزش جریان‌های نقدی آتی وجود دارد. به خاطر وجود ارزش زمانی پول، پولی که اکنون در اختیار شماست به دو دلیل بیشتر از همان مقدار پول در آینده ارزش دارد:

یک، به این خاطر که می‌توان با سرمایه گذاری پول، درآمدهایی را به دست آورد و دو اینکه به خاطر تورم ارزش پول افت می‌کند. به‌ بیان‌ دیگر، هزار تومانی که در آینده به دست می‌آید به‌ اندازه هزار تومان امروز ارزش نخواهد داشت.

نرخ تنزیل در محاسبه NPV

عنصر نرخ تنزیل در NPV راهی برای به‌ حساب آوردن این موضوع است. شرکت‌ها ممکن است راه‌های متفاوتی برای شناسایی نرخ تنزیل داشته باشند. روش‌های معمول محاسبه نرخ تنزیل شامل استفاده از بازده مورد انتظار دیگر گزینه‌ های سرمایه گذاری با ریسک مشابه (نرخ بازدهی که سرمایه گذاران انتظار خواهند داشت)، یا هزینه های مربوط به وام گرفتن پول موردنیاز برای تأمین مالی پروژه.

مثال کاربردی

به طور مثال، اگر یک خرده فروشی پوشاک بخواهد مغازه ای را بخرد، باید اول جریانات پول نقدی که در آینده این مغازه ایجاد خواهد کرد، محاسبه کند و سپس آن جریانات نقدی را به تنزیل کند. فرض کنید بعد از تنزیل همه جریانات نقدی مشخص شد که ارزش فعلی مغازه ۵۰۰ میلیون تومان است.

اگر صاحب فعلی مغازه مایل بود که مغازه را به قیمتی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بفروشد، شرکت خریدار احتمالاً این پیشنهاد را قبول خواهد کرد چون در این صورت ارزش فعلی خالص مغازه مثبت می‌شود.

با این فرض که صاحب فعلی مغازه موافقت کرده است تا مغازه را به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان بفروشد، سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون تومان سود خالص در طول بازه سرمایه گذاری محاسبه شده را نشان خواهد داد (۳۰۰-۵۰۰). می‌توان از این ۱۰۰ میلیون تومان سود خالص سرمایه گذاری، با عنوان ارزش ذاتی سرمایه گذاری یاد ‌کرد.

برعکس، اگر صاحب مغازه به کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان راضی نشود، شرکت خریدار مغازه را نخواهد خرید، چون مالکیت آن مغازه برای شرکت NPV منفی در پی خواهد داشت و به تبع آن ممکن است ارزش کل شرکت پوشاک را کاهش دهد.

ارزش فـعلی خـالص مثبت نشان می‌دهد که درآمدهای محاسبه‌ شده‌ای که از پروژه یا سرمایه گذاری به دست می‌آید از هزینه های پیش‌ بینی‌ شده بیشتر است و در نتیجه، سرمایه گذاری سودآور است.

ارزش فعلی (present value) چیست و چه اهمیتی داره؟

به نظر شما پولی که اکنون در اختیار دارین دارای ارزش بالاتری هست یا پولی که در آینده جمع می‌کنین؟ اکثر مردم پولی که در حال حاضر در اختیار دارن رو دارای ارزش بالاتری می‌دونن چرا که با استفاده ازش می‌تونن کسب و کاری ارزش فعلی چیست؟ راه اندازی کنن، سرمایه گذاری کنن و یا سودش رو از حساب بانکی دریافت کنن، همچنین ممکنه به علت تورم ارزش پولشون در مدتی پایین بیاد و کارایی قبل رو نداشته باشه.
اما ارزش فعلی چیست؟ به طور دقیق چگونه می‌تونیم ارزش پول امروزمون رو با ارزشش در آینده مقایسه کنیم؟ در اینجاست که ارزش فعلی یا پرزنت ولیو (Present Value) به کار میاد. برای همینه که ما در ادامه این مقاله به چیستی ارزش فعلی و نحوه محاسبه‌ی اون می‌پردازیم.

ارزش فعلی چیست؟

ارزش خالص فعلی (NPV یا NPW یاNet present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی هست. ارزش خالص برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیره تا احتمال سرمایه‌گذاری محاسبه بشه.
اگه بخوام با مثال ساده‌ای توضیح بدم مثل این هست که من به شما امروز 10هزار تومان بدم، ارزش بالاتری داره نسبت به اینکه 4 سال بعد به شما 10 هزار تومان بدم. هم به دلیل اینکه شما با این پول می‌تونین سرمایه گذاری کنین و هم به خاطر تورم. در واقع PV بر این اصل استواره که هر چقدر پول دیرتر به دست‌تون برسه، بیشتر ارزشش رو از دست می‌ده.

علت اهمیت ارزش فعلی چیست؟

محاسبه ارزش فعلی یا ارزش تنزیلی از اهمیت زیادی در بسیاری از محاسبات مالی برخوردار هست. برای مثال، ارزش فعلی خالص، بازده اوراق قرضه، نرخ های آنی و تعهدات بازنشستگی، همگی به اصل ارزش فعـلی یا تنزیلی بستگی دارن. یادگیری اینکه چگونه باید از یک ماشین‌حساب مالی یا نرم‌افزاری مثل Excel برای انجام محاسبات ارزش فعلی بهره برد می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بر سر نحوه تأمین مالی برای خرید یک خودرو یا خانه و همین‌طور سرمایه گذاری در یک پروژه جدید کمک بکنه.

ارزش فعلی خالص به چه منظوری در شرکت‌ها استفاده می‌شه؟

به طور کلی هنگامی که مدیری به بررسی پروژه‌ها برای انتخاب بین یکی از اونها می‌پردازه، از 3 طریق می‌تونه سودمندترین و بهترینشون رو انتخاب کنه:

  • نرخ بازده داخلی
  • روش محاسبه‌ی بازگشت سرمایه
  • ارزش فعلی خالص

ارزش فعلی خالص یا همون NPV ارزش فعلی چیست؟ ابزار بیشتر تحلیلگران مالی به دو دلیل هست. اول اینکه در محاسبه‌ی ارزش فعلی خالص، ارزش فعلی پول در نظر گرفته می‌شه، و دوم اینکه با محاسبه‌ی پرزنت ولیو عدد دقیقی به دست میاد که مدیران بر اساسش می‌تونن تصمیم گیری دقیقی داشته باشن.

چگونه ارزش فعلی رو محاسبه کنیم؟

هیچ کس ارزش فعلی رو به صورت دستی محاسبه نمی‌کنه و اغلب افراد با استفاده از ماشین حساب و تابع NPV در اکسل این کار رو انجام می‌دن.

فرمول ارزش فعلی (present value)چیست؟

NPV از طریق فرمول زیر به دست میاد:

فرمول ارزش فعلی

فرمول ارزش فعلی

در آخر:

در این مقاله با پرزنت ولیو آشنا شدین و نحوه به دست آوردنش رو مشاهده کردین اما در آخر این رو بدونین که از این سنجه‌ی خوب استفاده‌های زیاد و مفیدی می‌تونین چه در زندگی عادی و چه در مشاغلتون بکنین.

ارزش خالص فعلی

ارزش خالص فعلی (NPV یا NPW یا Net present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی است. NPV برای بودجه بندی سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد تا احتمال سرمایه گذاری محاسبه شده یا پروژه را تحلیل کند.
در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روش های استاندارد ارزیابی طرح های اقتصادی است. در این روش، جریان نقدینگی(درآمدها و هزینه ها) بر پایه زمان وقوع(درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست آمدن درآمد نیز لحاظ می گردد. ارزش خالص فعلی در محاسبات اقتصادی، اقتصاد مهندسی، بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تجارت و صنعت به طور گسترده ای به کار می رود.
در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می شوند.
در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره(حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش بینی) و R t > مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است.

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

ارزش خالص فعلی (NPV) روشی است که برای تعیین ارزش فعلی همه جریان‌های نقدی آتی (Future cash flows)، شامل سرمایه اولیه، حاصل از یک پروژه استفاده می‌شود. این روش به طور گسترده‌ای در محاسبه بودجه یک سرمایه گذاری برای مشخص کردن این که کدام پروژه قابلیت بازگرداندن بیشترین سود را دارد، استفاده می‌شود.

ارزش خالص فعلی (Net present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریان نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان خروجی پول نقد در طی یک دوره زمانی است. NPV در بودجه‌بندی سرمایه برای تجزیه و تحلیل سودآوری یک سرمایه‌گذاری یا پروژه مطرح شده استفاده می‌شود. در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره (حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و R_t مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است.

سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به‌دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود. اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی باشد، طرح زیان‌ده و غیر قابل اجرا (از نظر اقتصادی) است.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها است. به عنوان مثال اگر یک کارخانه برای ایجاد خط تولید محصول جدیدی پیش‌بینی کند که در سال اول نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سرمایه (جهت راه‌اندازی خط تولید) داشته باشد خط تولید تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و طی ۶ سال بعدی، از محل فروش محصول تولیدی درآمدی برابر سالانه ۳۰ میلیون تومان ایجاد شود و همچنین هزینه‌های جاری تولید و عرضه آن محصول (مانند مواداولیه، آب و برق و گاز، دستمزد، حمل و نقل، بازاریابی، . ) سالانه ۵ میلیون تومان باشد و نرخ بهره سالانه (شامل حاصلضرب نرخ تورم سالانه، نرخ سود و نرخ ریسک) نیز ۱۰٪ منظور شود، نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی چنین خواهد بود.

فرمول ارزش خالص فعلی (NPV) بسته به تعداد و ثبات جریان‌های نقدی آتی متفاوت است. اگر یک جریان پول از یک پروژه وجود دارد که بعد از گذشت یک سال از الان پرداخت خواهد شد، ارزش خالص فعلی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

  • i=نرخ ثابت نزول بانکی یا مقدار سود درخواستی
  • t=تعداد دوره های زمانی

اگر یک‌پروژه بلند مدت تر با چندین جریان پولی در حال بررسی باشد، فرمول ارزش خالص فعلی یک پروژه این چنین است:

  • Rt= جریان پول خالص ورودی – جریان پول خروجی در یک دوره
  • i =نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید
  • t =تعداد دوره های زمانی

اگر شما با علامت جمع نا آشنا هستید، در اینجا یک راه ساده تر برای به یاد داشتن مفهوم NPV وجود دارد:

NPV =(ارزش امروز پول سرمایه گذاری شده)- (ارزش امروزی جریان پول مورد انتظار)

بسیاری از پروژه‌ها در طول زمان با نرخ های مختلفی سود دهی می‌کنند. در این مورد، فرمول NPV می‌تواند برای هر جریان پول به طور انفرادی محاسبه شود. به عنوان مثال، پروژه‌ای را در نظر بگیرید که ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد و سه جریان پولی ۵۰۰ و ۳۰۰ و ۸۰۰ دلاری را در سه سال اینده فراهم می کند. فرض کنید ارزش بازیافتنی در پایان پروژه وجود ندارد و نرخ درخواستی سود بازگرداندن وجه ۸٪ است.NPV این پروژه این گونه محاسبه می‌شود:

نرخ سود بازگرندان وجه به عنوان نرخ ثابت نزول بانکی برای جریان های نقدی آتی استفاده می شود تا ارزش روز پول را محاسبه کند. یک دلار امروز ارزش بیشتری از یک دلار فردا دارد چون یک دلار می‌تواند امروز برای بدست آوردن سود سرمایه گذاری شود. بنابراین زمانی که ارزش فعلی درآمدهای آتی را حساب می‌کنیم، جریان پولی که در آینده بدست خواهد آمد، متناسب با مقدار دیرکرد باید کم شود.

NPV در محاسبه بودجه سرمایه گذاری استفاده می‌شود تا پروژه‌ها بر اساس سود بازگشتی مورد انتظار، سرمایه مورد نیاز و سود پیش بینی شده در طول زمان با هم مقایسه شوند. معمولا پروژه‌های با NPV بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال دو پروژه بالقوه را برای کمپانی ABC در نظر بگیرید:

پروژه X یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد، اما انتظار می‌رود سودی معادل ۱۰۰۰۰ ،۲۷۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ دلار به ترتیب برای سال‌های اول، دوم و سوم داشته باشد. سود بازگرداند وجه ۱۲٪ است. از آن جایی که جریان‌های پول مساوی نیستند، فرمول NPV برای هر جریان پول یه صورت جدا گانه حساب می‌شود:

هم چنین پروژه Y یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد و در هر دو سال اول سودی معادل ۲۷۰۰۰ دلار به همراه خواهد داشت. سود بازگرداندن وجه هدف ۱۲٪ باقی می ماند. به خاطر اینکه هر دو دوره سود یکسانی را حاصل می‌کنند، فرمول اولیه بالا قابل استفاده است:

هر دو‌ پروژه میزان سرمایه اولیه یکسانی نیاز دارند، اما پروژه X مجموع درآمد بیشتری نسبت به پروژه Y دارد، هر چند پروژه Y، NPV بیشتری دارد چون این در آمد سریع تر حاصل شده است (این به این معناست که نرخ ثابت نزول بانکی تاثیر کمتری دارد).

به طور خلاصه چگونه ارزش خالص فعلی را حساب کنیم ؟

ارزش خالص فعلی همه جریان های نقدی آتی یک پروژه را از قبل محاسبه می‌کند و از مقدار سرمایه مورد نیازش کم می کند. این تجزیه و تحلیل در بودجه بندی سرمایه برای مشخص کردن اینکه آیا یک پروژه باید اجرا شود، استفاده و با استفاده‌های جایگزین از سرمایه مورد نظر یا با پروژه‌های دیگر مقایسه می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.