کانال های روند


کانال صعودی و روند صعودی ۲۸ شهریور چارت قیمت، خط روند، مارکت، تحلیل و فردا

Knc بلاخره خالی کردن یکی از معدود ارزهایی بود ک نزدیک دوماهه زیرشای مارکت ر

دوشنبه بیست و هشت شهریور، مارکت

بلاخره خالی کردن
یکی از معدود ارزهایی بود ک نزدیک دوماهه زیرشای مارکت روش تاثیری نداشت 😐
و به این شکل حدود 40% در یک کندل ریخت 🤦‍♂️

از استاپ لاس برای تمامی پوزیشناتون استفاده کنید 🔴

Near
Full Target ✅✅💪

طی دو روز اخیر دوبار شورتش رو هم در کانال عمومی هم Vip گرفتیم ✅
ب شخصه تا زمانی ک خط روندش رو نشکنه باهاش کاری ندارم 👀

Btc 4H تحلیل قبلی تا اینجا مو ب مو جلو رفته 👌حال حاضر بالای خط روند صعودی د

دوشنبه بیست و هشت شهریور، روند صعودی، چارت قیمت، تحلیل

تحلیل قبلی تا اینجا مو ب مو جلو رفته 👌
حال حاضر بالای خط روند صعودی در Rsi و چارت قیمت قرار داره ک ناحیه حساسیه 👀

Btc 1H اما در تایم پایین تر میبینیم ک خط روند صعودیش در Rsi رو شکونده و پول

دوشنبه بیست و هشت شهریور، خط روند، بازار، پولبک

Btc 1H
اما در تایم پایین تر میبینیم ک خط روند صعودیش در Rsi رو شکونده و پولبک رو هم کامل کرده 🙄

بلاتکلیفی در بازار در این دور روز اخیر کاملا مشخص بوده 👍

ملکه هم طبق همین تحلیلی ک ریپلی کردم براتون مو ب مو بی نقص و دقیق پیش رفته تا اینجا 👌🤌🤫

usdt 4H در یک کانال صعودی قرار داره ک هم در چارت قیمتی هم Rsi ب ناحیه مقاوم

دوشنبه بیست و هشت شهریور، کانال صعودی، مارکت

در یک کانال صعودی قرار داره ک هم در چارت قیمتی هم Rsi ب ناحیه مقاومتی داینامیک خودش رسیده 🙄
مسلما اگه نتونه بشکنه میریزه و باعث صعود مارکت و بلعکس 👍

فعل حال نظر بنده اینه که تا فردا از مارکت دور باشید و ب زندگی شخصیتون برسید

دوشنبه بیست و هشت شهریور، مارکت، فردا

فعل حال نظر بنده اینه که تا فردا از مارکت دور باشید و ب زندگی شخصیتون برسید و لذت ببرید 👍

یوقتایی ضرر نکردن بهتر از سود کردنه ✅
مارکت همیشه هست 😉
شبتون بخیر رفقا ❤️

روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

بررسی روند تولیدات علمی و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کانال‌های توزیع گردشگری در سال‌های گذشته، می‌تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. از این‌رو پژوش حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه علمی دنیا (طی 35 سال اخیر) انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کتابسنجی است و تعداد 142 منبع علمی موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از پایگاه Web of Science به صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOS viewer که یک نرم افزار مصورسازی است صورت گرفت. منابع بازیابی شده، تولیدات علمی سال‌های1983 تا 2018 را پوشش داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 10 سال اخیر بود. بیشترین مقاله در سال 2018، 26 مقاله و بیشترین میزان استناد در سال 2018، 212 استناد بود. بیشترین انتشارات این حوزه بصورت مقاله پژوهشی اصیل (63/55%) و از کشورهای چین، سپس اسپانیا، آمریکا، نیوزلند و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجلات در حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 3 خوشه و با تعداد 275 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه‌های کلیدی نیز از وضعیت رویکرد عرضه گردشگری به سمت رویکرد سیستمی گردشگری و در نهایت رویکرد تقاضای گردشگری متحول شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis

نویسندگان [English]

 • nima soltaninezhad
 • hamidreza irani
 • morteza soltani
 • hamidreza yazdani

The study of scientific production and research on the distribution channels of tourism in recent years can provide a road map for a better future. Therefore Peugeh has been working with the purpose of analyzing bilibiometric researches published on the Web of Science Web site on the topic of distribution of tourism from the beginning to the present and drawing the world's scientific map (over the past 35 years). This research is a bibliometric study and 142 scientific sources on the topic of the distribution of tourism channels from the Web of Science Web site were subject to bimetric analysis. Data analysis was performed by the facilities of this site as well as the VOS viewer software, a visualization software. The retrieved sources covered scientific outputs from 1983 to 2018. The results of this study indicate the upward trend in the publication of articles in the field of distribution channels in the last 10 years. Most articles in 2018, 26 articles, and the highest citations in 2018 were 212 citations. Most of the publications in this field were original articles (55.63%) and from the countries of China, then Spain, the United States, New Zealand and Taiwan. The compilation of a network of journals in the field of tourism distribution channels was displayed in 3 clusters with a total of 275 joint authorizations. Key words also evolved from the status of the tourism supply approach to the tourism system approach and, ultimately, the tourism demand approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • distribution channels
 • bibliometric
 • visualization

مراجع

بهبودی، امید، رجوعی، مرتضی، زارعی، عظیم و شجاعی باغینی، گلنار (1397). «طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران»، فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 61-82.

درویش، آسیه، طبیبی، سیدجمال‌الدین، البرزی، محمود و رادفر، رضا (1397). «بررسی روند تولیدات علمی در حوزۀ فناوری اطلاعات پرستاران»، فصل‌نامۀ مدیریت پرستاری، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 61-72.

رضوانی، محمدرضا و مرادی، مهرنوش (1391). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیۀ کویر میقان اراک»، فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 15-40.

طهماسبی، اصغر و روشنیان، سوران (1396). «تأثیر عوامل آمیختۀ بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه». فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 1-21.

Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). “A network analysis کانال های روند of tourism research”. Annals of Tourism Research, 43(13), 121-149.

Blank, U. (1989). The Community Tourism Industry Imperative: the Necessity. The Opportunities, Its Potential, Venture, State College.

Buhalis, D. (2000). “Relationships in the distribution channel of tourism: Conflicts between hoteliers and tour operators in the Mediterranean region”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1(1), 113-139.

Cheng, C., Li, X., Petrick, J. F., & O’Leary, J. T. (2010). “An examination of tourism journal development”. Tourism Management, 32(1), 53-61.

Ciriković, E. (2014). “Marketing mix in Tourism”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(2), 111.

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). “Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.

Hall, C. M. (2011). “Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism”. Tourism Management, 32(1), 16-27.

Jafari, J. (1982). “The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism”. The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism, 1-12.

Jamal, T., Smith, B., & Watson, E. (2008). “Ranking, rating, and scoring of tourism journals: Interdisciplinary challenges and innovations”. Tourism Management, 29(1), 66-78.

Jogaratnam, G., Chon, K., McCleary, K., Mena, M., & Yoo, J. (2005a). “An analysis of institutional contributors to three major academic tourism journals: 1992–2001”.Tourism Management, 26(5), 641-648.

Jogaratnam, G., McCleary, K. W., Mena, M. M., & Yoo, J. J. (2005b). “An analysis of hospitality and tourism research: Institutional contributions”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(3), 356-371.

Jorgensen, M. T. (2017). “Reframing tourism distribution-activity theory and actor-network theory”. Tourism Management, 62, 312-321.

Khasseh, A. A., Soosaraei, M., & Fakhar, M. (2016). “Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology: With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index”. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 63-74.

Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). “Bibliometric studies in tourism”. Annals of Tourism Research, 61, 180-198.

Kruger, O. (2005). “The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandoras box?” Biodiversity & Conservation, 14(3), 579-600.

Kucuk, S. U. (2017). “Marketing and Marketing Mix”. In Visualizing Marketing. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 3-7.

Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). “Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review”. Tourism Management Perspectives, 26, 135-142.

McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). “What is bibliometric and why should you care?” In: Proceedings IEEE International of the Professional Communication Conference, 108–114.

McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). “Rating tourism and hospitality journals”. Tourism Management, 27(6), 1235-1252.

Meyer-Arendt, K. J., & Justice, C. (2002). “Tourism as the subject of North American doctoral dissertations, 1987-2000”. Annals of Tourism Research, 29(4), 1171-1174.

Page, S. J. (2005). “Academic ranking exercises: Do they achieve anything meaningful?” A Personal View. Tourism Management, 26(5), 663-666.

Ryan, C. (2005). “The ranking and rating of academics and journals in tourism research”. Tourism Management, 26, 657-662.

Vosner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Zeleznik, D., & Zavrsnik, J. (2016). A “bibliometric retrospective of the journal computers in human behavior” (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.

Ye, Q., Song, H., & Li, T. (2012). “Cross-institutional collaboration networks in tourism and hospitality research”. Tourism Management Perspectives, 2(3), 55–64.

Zupic, I., & Cater, T. (2015). “Bibliometric methods in management and organization”. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.

روند افزایشی قیمت دلار در کانال ۳۰ هزار تومان امروز ۱۹شهریورماه۱۴۰۱

روند افزایشی قیمت دلار در کانال ۳۰ هزار تومان امروز 19شهریورماه1401

دلار امروز در بازارهای مختلف نوساناتی داشت است و قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۲۸۶۰۲ تومان اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، روز پنجشنبه، آخرین نرخ دلار نقدی ۳۰,۱۰۰ تومان بود و البته معامله‌گران اصطلاحا از نبود لفظ (پیشنهاد دلار برای معامله) گلایه داشتند. امروز معاملات با قیمت ۳۰,۵۵۰ تومان آغاز شد. در ادامه روند نزولی ادامه یافت و به ۳۰,۴۵۰ تومان رسید. همین روند در مورد معاملات غیرقانونی فردایی نیز در جریان است.

روزهای گذشته نیز دلار روند افزایشی داشت. روز پنچشنبه ۱۷ شهریور، بر اساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، کف و سقف قیمت دلار به ۳۰,۲۴۰ و ۳۰,۲۵۰ تومان رسید. روز جمعه نیز معاملات غیرقانونی فردایی در محدوده ۳۰,۳۰۰ تا ۳۰,۴۳۰ تومان در نوسان بود.

نوسان قیمت دلار توافقی هرات و سلیمانیه

دلار توافقی امروز در محدوده ۲۹,۲۷۹ تومان در نوسان است. همچنین دلار هرات در سطح ۳۰,۳۳۰ تومان نوسان دارد.

دلار سلیمانیه نیز به محدوده ۳۰,۷۵۰ رسیده است.

قیمت دلار نیمایی امروز با ۰،۰۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۲۶۶۴۱ تومان معامله می‌شود.

همچنین قیمت ارز آمریکایی در سامانه متشکل ارز نیز با ۰٫۰۱ درصد افت به ۲۸۴۶۰ تومان رسیده است.

آموزش اندیکاتور Linear Regression Channel برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با کانال کشی خودکار مخصوص تریدینگ‌ویو

آموزش اندیکاتور Linear Regression Channel برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با کانال کشی خودکار مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور Linear Regression Channel برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با کانال کشی خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است. یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. توانایی تشخیص و ترسیم صحیح خطوط روند و کانال های روند ، مهارتی است که هر معامله گر باید بر آن مسلط باشد اما این اندیکاتور به صورت خوذکار کانال را ارائه می دهد.

سیگنال گیری اندیکاتور Linear Regression Channel:

سیگنال ورود:

 • هنگامی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و هنگامی که قیمت بالا رود و خط بالایی کانال را بشکند. در این صورت کانال جدیدی به صورت خودکار رسم می شود و سیگنال ورود می باشد.
 • برای خرید (BUY) اگر روند نمودار صعودی باشد و در کانال صعودی قرار گیرید برای ورود مناسب تر می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت کانال های روند هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال خروج:

 • هنگامی که قیمت در سقف کانال است باید منتظر نشانه‌های کاهش قیمت باشیم و هنگامی که قیمت پایین رود و خط پایینی کانال را بشکند. در این صورت کانال جدیدی به صورت خودکار رسم می شود و سیگنال خروج می باشد.
 • برای فروش (SELL) اگر روند نمودار نزولی باشد و در کانال نزولی قرار گیرید برای ورود مناسب تر می باشد.

 • الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
 • یک کانال می تواند به عنوان یک الگو برای ادامه یک روند ثابت ، به عنوان بخشی از استراتژی پیروی از روند استفاده شود.
 • در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.
 • معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند)
 • برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور Linear Regression Channel:

 • تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

استراتژی معاملۀ روند فارکس

یک روند چیزی نیست جز یک تمایل و یک جهت برای حرکت بازار که یکی از اصلی ترین مؤلفه های تحلیل تکنیکی به شمار می رود. همۀ ابزارهای تحلیل تکنیکی که یک تحلیلگر از آنها استفاده می کند یک هدف واحد دارند که عبارت است از کمک به تشخیص روند بازار. معنای روند فارکس تفاوت زیادی با معنای عمومی اش ندارد و هیچ چیزی بیشتر از جهتی که بازار در آن حرکت می کند نیست. اما در تعریف دقیق تر می توان گفت که بازار مبادلات ارزهای خارجی در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و حرکاتش شامل مجموعه ای از زیگزاگ ها است که از موج های متوالی دارای قله ها و قعرها یا اوج ها و کف ها تشکیل می شود.

معاملۀ روند یک استراتژی معاملاتی کلاسیک قلمداد می شود زیرا جزو اولین استراتژی های معامله است که امروز جایگاه شایسته اش را به دست آورده است. ما اعتقاد داریم که معاملۀ روند در آینده در سرتاسر جهان همچنان در میان معامله گران متداول باقی خواهند ماند که به این سه دلیل ساده و اصلی است:

 • زمانیکه بازار رشد می کند بخر؛ یعنی اینکه شاهد یک روند صعودی هستیم
 • زمانیکه بازار ریزش دارد بفروش؛ بعنی اینکه شاهد یک روند نزولی هستیم
 • هر زمان بازار رشد یا ریزشی ندارد و افقی حرکت می کند، صبر کن و هیچ کاری انجام ندهد؛ یعنی اینکه شاهد یک روند افقی هستیم

از استراتژی پیروی از روند می توان برای معامله در چهارچوب های زمانی بسیار متنوع استفاده کرد اما اگر از آن برای معاملۀ میان مدت یا بلندمدت که روندها در آن قوی تر و طولانی تر هستند استفاده شود پیش بینی های دقیق تری ارائه خواهد داد و ریسک های کمتری خواهد داشت. معاملۀ روند می تواند بهترین گزینه برای معامله گرهای نوسانگیر و معامله گرهای موقعیت باشد زیرا آنها جهت حرکت بازار در آینده را می بینند و پیش بینی می کنند. هرچند معامله گران روزانه و اسکالپرها نیز می توانند روندها را شناسایی و از آنها استفاده کنند اما روندهایی که آنها مورد استفاده قرار می دهند قدرت کمتری دارند و بسیار کوتاه مدت هستند و در واقع مجموعه ای از نوسان ها درون روند اصلی می باشند.

همۀ معامله گران بدون نظر گرفتن روش معاملاتی شان، باید در ابتدا از تحلیل تکنیکی برای تعیین روند جاری در بازار مربوط به دارایی ای که قصد دارند آن را معامله کنند استفاده نمایند و سعی کنند تا با استفاده از تحلیل تکنیکی توسعه های بیشتر آن دارایی را پیش بینی کنند. ابزارهای تحلیل تکنیکی معمولاً بسیار ساده و کاربرپسند هستند. هر معامله گر می تواند مبتنی بر خصوصیات دارایی ای که آن را معامله می کند و ترجیحات شخصی اش و سایر عوامل، مجموعه ای از اندیکاتورها، خطوط، چهارچوب های زمانی و غیره را مورد استفاده قرار دهد. هرچند متداول ترین اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک ها در دوره های زمانی مختلف (MA)، خطوط بولینگر، اندیکاتور تمساح (Alligator)، ابر ایچیموکو (Ichimoku)، کانال های کلتنر (Keltner)، اندیکاتورهای ADX و MACD، همچنین نمونه کانال های روند های پیشرفتۀ اندیکاتورهای کلاسیک. از آنجائیکه اندیکاتورها اساساً عقب تر از بازار هستند یعنی اینکه تاثیر حرکات بازار و رویدادهای گذشته را بازتاب می دهند لذا بسیار اهمیت دارد که از نوسانگرها برای پیش بینی توسعۀ روند و تشخیص نقاط ورود، تعیین صحیح توقف ضرر (stop loss)، کسب سود (take profit) و حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده شود.

در ادامه سه تکنیک اصلی برای ورود به بازار بیان می شوند:

 1. کلاسیک (یعنی ورود به بازار در تقاطع دو میانگین متحرک)
 2. در یک گریز (یعنی قراردادن یک دستور در حال انتظار و ورود به بازار پس از تایید تمایل قیمت برای ادامۀ روند)
 3. در یک برگشت (یعنی ورود به بازار نه بطور فوری بر اساس یک سیگنال معاملاتی بلکه بعداً و در زمانی که قیمت در یک سطح مطلوب تر قرار می گیرد)

تکنیک های گریز و کلاسیک شباهت هایی به یکدیگر دارند. مثلاً در هر دو دستور کسب سود (take profit) وجود ندارد و تعیین یک حد ضرر متحرک (trailing stop) تصمیم منطقی خواهد بود. ورود به بازار در زمان برگشت قیمت، ریسکی تر است زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که روند بیشتر از آنکه تمایل به برگشت دارد تمایل به ادامه ندارد.

اما بهتر است در اینجا به انواع روندها در فارکس برگردیم. طبق فرضیۀ عرضه و تقاضا، بازار دارای 4 مرحلۀ اصلی توسعه است:

 1. انباشتگی (حرکت افقی، تثبیت).
 2. رشد (روند صعودی).
 3. پخش (حرکت افقی، تثبیت).
 4. ریزش (روند نزولی).

در واقع، روند در یک نمودار دو بُعدی می تواند رشد کند (مرحلۀ شمارۀ 2)، ریزش داشته باشد (مرحلۀ شمارۀ 4) و یا نسبتاً افقی حرکت کند (مراحل شمارۀ 1 و شمارۀ 3). در ادامه بطور جداگانه هر یک از انواع روند در فارکس را شرح می دهیم.

یک روند صعودی، زمانی رخ می دهد که نقاط کف و اوج در حرکت قیمت، دائماً در حال صعود هستند یعنی اینکه کف و اوج بعدی از کف و اوج قبلی بالاتر هستند. در واقع روند صعودی نشان دهندۀ افزایش قیمت در یک چهارچوب زمانی خاص است. معامله گرها قاعدتاً دقیقاً در اوج های خط روند بطور فعال شروع به خرید می کنند اما آنها اغلب زمانی موقعیت های معاملاتی باز می کنند که خط روند به اوج اش رسیده است و وارد مرحلۀ پخش شده است که در طی آن قیمت حرکت افقی دارد و خود را برای مرحلۀ آخر روند صعودی آماده می کند.

روند صعودی

هرچند، معامله گرهای غیرحرفه ای موقعیت های معاملاتی شان را در انتهای یک روند صعودی بیشتر از حد نیاز نگه می دارند و امیدوارند که روند ادامه داشته باشد که معمولاً نیز در چنین مواقعی روند تبدیل به یک روند نزولی می شود و این معامله گرها سرمایه شان را از دست می دهند. معامله گرهای باتجربه تر با دقت پایان اولین مرحلۀ بازار را شناسایی می کنند یعنی اینکه دقیقاً قبل از پیشرفت قیمت، یک معاملۀ خرید (موقعیت لانگ) باز می کنند. معامله های فروش (موقعیت های شورت) در خلال مرحلۀ پخش یا در ابتدای مرحلۀ چهارم در زمانیکه روند وارونه می شود باز می شوند. روند صعودی جاری را می توان با ترسیم خط حمایت در نقاط کف تشخیص داد: قیمت همراه با کف ها بالا می رود گویی اینکه قیمت در حال کشیدن خط حمایت به سمت بالا است. در نتیجه اوج ها صعودی هستند. اگر بردار خط حمایت در یک نمودار، صعودی باشد، آن روند قطعاً یک روند صعودی است.

روند نزولی، حرکت قیمت یک دارایی در زمانی است که کف ها و اوج ها دائماً نزولی هستند و هر کف/اوجی پایین تر از کف/اوج قبلی اش است. در واقع روند نزولی بازتاب دهندۀ کاهش قیمت در یک چهارچوب زمانی خاص است. روند نزولی مراحل و توالی ای مشابه با روند صعودی دارد یعنی اینکه دارای مرحلۀ انباشته شدن معاملات، پایداری روند و پخش (تثبیت) است.

روند نزولی

هرچند اگر معامله گرها در خلال یک روند صعودی اقدام به خرید کنند (اصطلاحاً لانگ بروند) پس در خلال یک روند نزولی نیز باید معاملات فروش (موقعیت های شورت) باز کنند و این بسیار اهمیت دارد که دستورهای فروش (شامل دستورهای در حال انتظار) را در هنگام مرحلۀ پخش در قیمت دلخواه قرار دهند. خط روند (در اینجا خط مقاومت) در یک روند نزولی در راستای نقاط اوج ترسیم می شود. قیمت پس از رسیدن به مقاومت برمی گردد و ریزش پیدا می کند، پس از یک اصلاح حرکتی کوتاه مجدداً رشد می کند و به خط حمایت می رسد و برمی گردد. اگر بردار خط مقاومت در نمودار، نزولی باشد در آن صورت آن روند قطعاً یک روند نزولی است.

یک ضرب المثل مشهور در بین معامله گرها وجود دارد: "روند دوست شما است" که هم برای روند نزولی و هم برای روند صعودی کاربرد دارد. هرچند فقط در 20 تا 30% مواقع می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم و در سایر مواقع بازار تقریباً خنثی و افقی است یعنی اینکه قیمت در یک روند افقی باریک معامله می شود و بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان دارد. یک روند افقی یا تثبیت شده زمانی رخ می دهد که پتانسیل خرس ها (فروشنده ها) و گاوها (خریدارها) برابر شده است. این معمولاً قبل از انتشار اخبار مربوط به اقتصاد کلان و سایر اخبار رخ می دهد زیرا معامله گران اطلاع ندارند که آن اخبار چه تاثیری بر حرکت قیمت دارایی خواهند گذاشت. به همین دلیل است که روند افقی به عنوان اولین و سومین مرحلۀ بازار در نظر گرفته می شود که در طی آن معاملات انباشته و سپس پخش می شوند. همچنین روند افقی زمانی رخ می دهد که بین روزهای کاری یا در خلال معاملۀ یک دارایی در یک زمان غیرمعمول (مثلاً معاملۀ یک ارز اروپایی پیش از باز شدن روز کاری اروپا) بازیگران بازار حضور ندارند. معامله در یک روند افقی امکان پذیر است اما بسیار ریسکی (پرخطر) است. این نوع از حرکت بیشتر برای اسکالپرها کاربرد دارد که از نوسانات کوچک و مکرر درون محدوده های قابل پیش بینی کسب سود می کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.